Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > เชียงราย

งาน เชียงราย

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
พนักงานรับส่งเอกสาร(เชียงราย)
  - รับสมัครงาน พนักงานรับส่งเอกสาร(เชียงราย)

โดย บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

3  
พนักงานล้างรถ (สังกัด Autoglym เชียงราย)
  - รับสมัครงาน พนักงานล้างรถ (สังกัด Autoglym เชียงราย)

โดย บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : เชียงราย

5  
พนักงานขายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ (สังกัด ACC เชียงราย)
  - รับสมัครงาน พนักงานขายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ (สังกัด ACC เชียงราย)

โดย บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : เชียงราย

5  
ช่างยนต์- วิศวกร (สังกัด Jaguar เชียงราย)
  - รับสมัครงาน ช่างยนต์- วิศวกร (สังกัด Jaguar เชียงราย)

โดย บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : เชียงราย

5  
หัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์(เชียงราย)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์(เชียงราย)

โดย บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : เชียงราย

2  
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และแคชเชียร์(เชียงราย)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และแคชเชียร์(เชียงราย)

โดย บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : เชียงราย

3  
เจ้าหน้าที่ประสานงานประกันภัย(เชียงราย)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานประกันภัย(เชียงราย)

โดย บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : เชียงราย

พนักงานขายรถยนต์(เชียงราย)
  - รับสมัครงาน พนักงานขายรถยนต์(เชียงราย)

โดย บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : เชียงราย

5  
พนักงานขาย(เชียงราย)
  - รับสมัครงาน พนักงานขาย(เชียงราย)

โดย บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : เชียงราย

10  พนักงานบัญชี(เชียงราย)
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี(เชียงราย)

โดย บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : เชียงราย

15,000 - 25,000 
11  พนักงานบริการเทคนิค(เชียงราย)
  - รับสมัครงาน พนักงานบริการเทคนิค(เชียงราย)

โดย บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : เชียงราย

12  พนักงานธุรการ(เชียงราย)
  - รับสมัครงาน พนักงานธุรการ(เชียงราย)

โดย บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : เชียงราย

13  Design Engineer(เชียงราย)
  - รับสมัครงาน Design Engineer(เชียงราย)

โดย AGM (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : เชียงราย

4 s 
14  พนักงานบริการ ประจำร้าน Part Time ประจำสนามบินเชียงราย
  - ให้บริการลูกค้า โดยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100% ปฏิบัติตามมาตรฐานของร้าน, และสามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี

โดย Select Service Partner Limited<br>บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด

Tags : เชียงราย

4 s 
15  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
  - ส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบทางการเกษตร

โดย บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด

Tags : เชียงราย

1อัตรา 
16  พนักงานขายประจำเขตเชียงราย+พะเยา
  - ดูแลยอดขายประจำเขตการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถนำเสนอผลงาน วิเคราะห์คู่แข่งขัน ทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมขายได้ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรองสูง

โดย บริษัท เชียงใหม่ผลิตภัณฑ์ออยล์ จำกัด

Tags : เชียงราย

17  ผู้จัดการ-รองผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและคัดบรรจุ
  - บริหาร,วางแผน/ปรับปรุง และควบคุมการผลิต ในฝ่ายประกันคุณภาพและคัดบรรจุ

โดย บริษัท สยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด

Tags : เชียงราย

2 ตำแหน่ง 
18  SUPERVISOR
  - ทำการสอนงานให้แก่dealerใน ดิลเลอร์อะคาเดมี่ และปฏิบัติงานในตำแหน่ง supervisor ระยะฝึกงาน 3 เดือน สัปดาห์ละ 5 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่1 มิ.ย. 2553)

โดย Llaosino co.,ltd.

Tags : เชียงราย

ไม่ระบุ 
19  DEALER
  - ฝึกและปฏิบัติงานในตำแหน่งดีลเลอร์ ตั้งแต่เวลา 0900-1800 น.ระยะฝึกงาน 3 เดือน สัปดาห์ละ 5 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่1 มิ.ย. 2553)

โดย Llaosino co.,ltd.

Tags : เชียงราย

ไม่ระบุ 
20  OFFICER
  - ปฏิบัติงานด้านเอกสารต่างๆภายในโรงแรมคาสิโน ระยะฝึกงาน 3 เดือน สัปดาห์ละ 5 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่1 มิ.ย. 2553)

โดย Llaosino co.,ltd.

Tags : เชียงราย

ไม่ระบุ 
21  KITCHEN HELP
  - ปฏิบัติงานในภายในครัว ตั้งแต่เวลา 07:00-20:00 น.(2 กะ)ระยะฝึกงาน 3 เดือน สัปดาห์ละ 5 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่1 มิ.ย. 2553)

โดย Llaosino co.,ltd.

Tags : เชียงราย

ไม่ระบุ 
22  ผู้ช่วยผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส-เจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์ (สาขาเชียงราย)
  - ประสานงานการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ร้านค้าภายในศูนย์การค้า ประสานงานการจัดทำสัญญาเช่า ต่ออายุสัญญาร้านค้า ติดตามหนี้ค้างชำระจากร้านค้า รับผิดชอบด้านการขายพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงรับผิดชอบด้านการขายพื้นที่ส่วนกลาง และควบคุมตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค้า

โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Tags : เชียงราย

23  เจ้าหน้าที่แผนกร้านค้าปลีก (สาขาเชียงราย)
  - จัดหาร้า้นค้าปลีก รถ cart ร้านขายของกิฟท์ช้อปมาลงพื้นที่ในศูนย์การค้าในโซนที่กำหนด รวมถึงดำเนินการเซ็นสัญญา เก็บค่าเช่า ดูแล อำนวยความสะดวกให้ร้านค้าที่มาเช่า

โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Tags : เชียงราย

24  ผู้ช่วยผู้จัดการงานระบบ (สาขาเชียงราย)
  - บริหารจัดการ งานระบบ ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา

โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Tags : เชียงราย

25  ผู้ช่วยผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส-เจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์ (สาขาเชียงราย)
  - ประสานงานการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ร้านค้าภายในศูนย์การค้า ประสานงานการจัดทำสัญญาเช่า ต่ออายุสัญญาร้านค้า ติดตามหนี้ค้างชำระจากร้านค้า รับผิดชอบด้านการขายพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงรับผิดชอบด้านการขายพื้นที่ส่วนกลาง และควบคุมตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค้า

โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Tags : เชียงราย

26  เจ้าหน้าที่แผนกร้านค้าปลีก (สาขาเชียงราย)
  - จัดหาร้า้นค้าปลีก รถ cart ร้านขายของกิฟท์ช้อปมาลงพื้นที่ในศูนย์การค้าในโซนที่กำหนด รวมถึงดำเนินการเซ็นสัญญา เก็บค่าเช่า ดูแล อำนวยความสะดวกให้ร้านค้าที่มาเช่า

โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Tags : เชียงราย

27  ผู้ช่วยผู้จัดการงานระบบ (สาขาเชียงราย)
  - บริหารจัดการ งานระบบ ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา

โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Tags : เชียงราย

28  ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนคัดบรรจุ , ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ
  - - ควบคุมดูแลสายการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายการผลิต  - ตรวจรับวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป  สวัสดิการ - ประกันสังคม - บ้านพัก และอื่นๆ

โดย บริษัท สยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด

Tags : เชียงราย

4 ตำแหน่ง 
29  ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนคัดบรรจุ , ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ
  - - ควบคุมดูแลสายการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายการผลิต  - ตรวจรับวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป  สวัสดิการ - ประกันสังคม - บ้านพัก และอื่นๆ

โดย บริษัท สยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด

Tags : เชียงราย

4 ตำแหน่ง 
30  ผู้ช่วยผู้จัดการรีสอร์ท
  -  

โดย บริษัท ริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท จำกัด

Tags : เชียงราย

31  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (เชียงราย)
  - 1. เจรจาต่อรอง และนัดหมายการชำระค่างวดรถยนต์ทางโทรศัพท์ 2. ติดตามยึดรถในกรณีที่ลูกค้าขาดชำระค่างวดตามกำหนด

โดย บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Tags : เชียงราย

32  ช่างคอมเพรสเซอร์
  - - ดำเนินการตรวจสอบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า - บำรุงรักษาและดูแลระบบสาธารณูปโภคของบริษัท - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันในการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท เกรซฟู้ด จำกัด

Tags : เชียงราย

33  Banner Design
  - -ออกแบบ Banner ในเวปไซต์ -ออกแบบ โปสเตอร์งานของ บริษัท -ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดย ACE Trading Corp.

Tags : เชียงราย

34  Senior Account (ประจำที่จังหวัดเชียงราย ) ด่วน!!
  - 1. จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2. จัดทำรายงานภาษีต่าง ๆ ภงด. 3, 53, ภพ. 30 ของบริษัท และ ตรวจสอบรายงานทางภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 3. จัดทำเอกสารและลงบัญชีด้านเจ้าหนี้การค้า-บุคคล (Freelance) ของกลุ่มบริษัท 4. รับวางบิล และ จ่ายเช็ค Supplier & Freelance

โดย THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Tags : เชียงราย

35  Sale ประจำ ภาคเหนือ, อีสาน,กลาง,และใต้
  - ประสานงานด้านวิชาการ งานขายหนังสือเรียน

โดย บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

Tags : เชียงราย

36  Web Programmer
  - Web develop with ASP,PHP,ASP.NET,JAVA SCRIPT,AJAX,HTML5,MySQL

โดย ACE Trading Corp.

Tags : เชียงราย

37  เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ(หน่วยแทน) เพศชาย ประจำสาขาเชียงราย ด่วนมาก !!
  - -บริหารจัดการเรื่องการชำระเงินพร้อมทำตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ -บริหารจัดการหนี้เสีย -ดูแลจัดทำ Activity ในพื้นที่รับผิดชอบ -ตรวจสอบลูกค้าใหม่ -แนะนำบริการต่อลูกค้าในตลาด -ประเมินราคา -ขยายฐานลูกค้าใหม่ -ดูแลกลุ่มฐานลูกค้า

โดย บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด

Tags : เชียงราย

38  เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (ประจำเชียงราย/ภูเก็ต)
  - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

โดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)

Tags : เชียงราย

39  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์
  - - ควบคุมดูแลการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ กับเกษตรกรที่ทำสัญญากับบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ - ทำเอกสารสรุปข้อมูลการผลิตส่งบริษัท - ทำการเลี้ยงไก่แบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิการสำหรับตำแน่งงานนี้ - บ้านพัก - รถมอเตอร์ไซด์ - โบนัส

โดย บริษัท ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ จำกัด

Tags : เชียงราย

10 
40  หัวหน้าฝ่ายจัดเรียงสินค้า
  - - ดูแลรับผิดชอบพนักงานในการจัดเรียงสินค้าให้ครบถ้วน เรียบร้อย - ดูแลพื้นที่การจัดรายการสินค้า - สามารถดูแลคลังสินค้าในพื้นที่งานได้ - สามารถสื่อสารติดต่อประสานงานได้ดี

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงการค้า

Tags : เชียงราย

41  ผู้จัดการโรงสี
  - - ดูแลควบคุมการผลิต - วางแผนการผลิต - รักษาบำรุงเครื่องคั่วกาแฟ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด

Tags : เชียงราย

42  เจ้าหน้าที่บุคคล(ประจำโรงงาน จ.เชียงราย)
  - -รับสมัครงพนักงานทั้งรายวัน รายเดือน ตามใบขออัตรากำลังและ JD เพื่อให้บุคลากรที่เหมาะสม ทันเวลา -งานด้านฝึกอบรมพนักงาน ,ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ -รับผิดชอบงานด้านค่าแรง ค่าจ้าง ตรวจสอบสถิติการ ทำงานของพนักงาน คำนวนค่าล่วงเวลา (สามารถใช้โปรแกรม BioSoft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -รับผิดชอบงานด้าน สวัสดิการ ประกันสังคม ภาษี กองทุนเงินทดแทน -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Tags : เชียงราย

43  เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (เชียงราย) ติดต่อ คุณมิลล์ 087-7268047
  - -ดูแลเอกสารในหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ 1. สรุปค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน 2. สรุปค่าคอมมิชชั่น 3. ดูแลเอกสารการรับสมัครงาน 4. ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานในของพนักงานในหน่วยงาน

โดย บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

Tags : เชียงราย

44  เจ้าหน้าที่ขายโครงการ ประจำ จ.เชียงราย ด่วนมาก
  - 1. รับจอง/ทำสัญญา/ติดตามเงินที่ลูกค้าจ่ายดาวน์และงานขายส่วนอื่นๆ 2. รับโทรศัพท์และติดตามงานเพื่อประสานงานในหน่วยงานการตลาด 3. ให้คำแนะนำต่างๆของโครงการแก่ลูกค้า 4. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.

Tags : เชียงราย

45  เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (สัญญาจ้าง) ประจำ จ.พิษณุโลกด่วนมาก!!!!</b>
  - 1. ให้คำแนะนำ/บริการกับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโครงการ 2. ปิดการขายโครงการ/ห้องพักได้อย่างรวดเร็ว 3. มีทักษะการขายและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 4. ประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก

โดย C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.

Tags : เชียงราย

46  สถาปนิก
  - - ใช้โปรแกรม Auto CAD, 3D หรือ Sketch up - สามารถรวบรวมแบบได้ งานระบบ,งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์ - สามารถตรวจงานให้ตรงกับแบบได้ - สามารถพูดคุยกับเจ้าของบ้าน เพื่อสรุปแบบได้ - มีประสบการณ์ด้านการออกแบบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โดย โครงการบ้านสินธานีเชียงราย

Tags : เชียงราย

47  เจ้าหน้าที่การตลาดชั่วคราว ประจำเชียงราย
  - - ติดต่อลูกค้า ร้านอาหารเพื่อลงบนเว็บไซด์ของบริษัท - แนะนำเว็บไซด์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ทำคอนแทรคและขอข้อมูลของลูกค้าและร้านอาหารมาลงเว็บไซด์ - รวบรวมจัดเก็บข้อมูลให้กับบริษัท

โดย บริษัท ลานนา ริคโท บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด

Tags : เชียงราย

48  โฟร์แมน
  - 1. ควบคุมดูแลพนักงาน Site งานก่อสร้าง 2. ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด 3. ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด 4. วิเคราะห์, แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน

โดย บริษัท สามัคคี เฮาส์ จำกัด

Tags : เชียงราย

49  สถาปนิก
  - 1. บันทึกรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า 3. เตรียมแบบ และส่งแบบที่วาดโดยช่างเขียนแบบให้ลูกค้าพิจารณา เพื่อ ดัดแปลงแก้ไขและตอบข้อซักถามของลูกค้า 4. ออกปฏิบัติงานระหว่างทำการก่อสร้างเพื่อให้ใช้วัสดุและตามแบบที่วางไว้ตามเงื่อนไขสัญญา 5. ให้คำปรึกษาต่อวิศวกรและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการคำนวณของวิศวกร

โดย บริษัท สามัคคี เฮาส์ จำกัด

Tags : เชียงราย

50  Accountant
  - The accountant will be in charge of recording all the expenses regarding our two business activities. The person will be in charge of, and not limited to: ภารกิจของนักบัญชีจะทำหน้าที่บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจที่สองของเรา จะมีค่าใช้จ่ายของบุคคล และไม่จำกัด: - Record all expenses in two respective general ledgers, and tax records - บันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบัญชีแยกประเภททั่วไปตามสอง และภาษีระเบียน - Complete monthly accounting closure and finance - ปิดบัญชีรายเดือนและเงิน - Establish the budget for expenses in relation with our operational teams - ตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในความสัมพันธ์กับทีมงานของเรา - Work directly and report to the Finance Manager for all expenses - ทำงานโดยตรงและรายงานไปที่ฝ่ายการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด - Build accounting reports such as P&L, Cash Flow, Balance Sheet - สร้างรายงานบัญชีเช่น P & L กระแสเงินสด ดุล - Enter all accounting data in the accounting software - ป้อนข้อมูลบัญชีทั้งหมดในซอฟต์แวร์การบัญชี - Coordination with external auditor - ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก - Precise record keeping, reviews and transaction rectification - รักษา รีวิวและธุรกรรมกำหนดระเบียนแม่นยำ Probation period: 4 months Transport / Housing: Not comprised / not offered

โดย Urmatt Ltd.

Tags : เชียงราย


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ