Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > อ่างทอง

งาน อ่างทอง

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ช่างซ่อมบำรุง, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด, ช่างยนต์ (อ่างทอง)
  - รับสมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด, ช่างยนต์ (อ่างทอง)

โดย บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด

หลายอัตรา 
ฝ่ายผลิต- Packing- นักการประจำโรงงาน- พนักงานขนของ (อ่างทอง)
  - รับสมัครงาน ฝ่ายผลิต- Packing- นักการประจำโรงงาน- พนักงานขนของ (อ่างทอง)

โดย บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด

Tags : อ่างทอง

จำนวนมาก 
วิศวกรไฟฟ้า- อิเล็กทรอนิกส์- เครื่องกล (อ่างทอง)
  - รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า- อิเล็กทรอนิกส์- เครื่องกล (อ่างทอง)

โดย บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด

Tags : อ่างทอง

2 ตำแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (อ่างทอง)
  - รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (อ่างทอง)

โดย บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด

Tags : อ่างทอง

จำนวนมาก 
ธุรการ (อ่างทอง)
  - รับสมัครงาน ธุรการ (อ่างทอง)

โดย บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด

Tags : อ่างทอง

จำนวนมาก 
นักวิทยาศาสตร์
  - รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์

โดย บริษัท อายิโนะทะกะระ

Tags : อ่างทอง

3  
ช่างเชื่อม- ช่างไฟฟ้า- ช่างอิเล็กทรอนิกส์- เครื่องมือวัด- ช่างก่อสร้าง- ช่างยนต์
  - รับสมัครงาน ช่างเชื่อม- ช่างไฟฟ้า- ช่างอิเล็กทรอนิกส์- เครื่องมือวัด- ช่างก่อสร้าง- ช่างยนต์

โดย บริษัท อายิโนะทะกะระ

Tags : อ่างทอง

25  
วิศวกรเครื่องกล
  - รับสมัครงาน วิศวกรเครื่องกล

โดย บริษัท อายิโนะทะกะระ

Tags : อ่างทอง

3  
ฝ่ายผลิต- Packing- พนักงานจัดส่ง- คลังสินค้า
  - รับสมัครงาน ฝ่ายผลิต- Packing- พนักงานจัดส่ง- คลังสินค้า

โดย บริษัท อายิโนะทะกะระ

Tags : อ่างทอง

10  แม่บ้าน
  - รับสมัครงาน แม่บ้าน

โดย บริษัท อายิโนะทะกะระ

Tags : อ่างทอง

11  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครดิต (อ่างทอง)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครดิต (อ่างทอง)

โดย บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด

Tags : อ่างทอง

12  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโส (Sales supervisor) (อ่างทอง)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโส (Sales supervisor) (อ่างทอง)

โดย บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด

Tags : อ่างทอง

13  เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
  - งานเอกสาร / งานธุรการ / งานประสานทั่วไป

โดย บริษัท อัลติเมท ไรซ์ จำกัด

Tags : อ่างทอง

1 ตำแหน่ง 
14  พนักงาน R&D
  - รับสมัครงาน พนักงาน R&D

โดย บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด

Tags : อ่างทอง

2อัตรา 
15  หัวหน้าควบคุมงานผลิต
  - รับสมัครงาน หัวหน้าควบคุมงานผลิต

โดย บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด

Tags : อ่างทอง

2อัตรา 
16  พนักงาน R&D
  - รับสมัครงาน พนักงาน R&D

โดย บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด

Tags : อ่างทอง

2อัตรา 
17  หัวหน้าควบคุมงานผลิต
  - รับสมัครงาน หัวหน้าควบคุมงานผลิต

โดย บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด

Tags : อ่างทอง

2อัตรา 
18  ช่างซ่อมบำรุง
  - ดูแล และซ่อมแซมเครื่องจักรในขบวนการผลิต

โดย บริษัท วราวุธอุตสาหกรรม จำกัด

Tags : อ่างทอง

19  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
  - ควบคุมและตรวจสอบระบบคุณภาพ

โดย บริษัท วราวุธอุตสาหกรรม จำกัด

Tags : อ่างทอง

20  พนักงานฝ่ายผลิต
  - บรรจุปุ๋ยเม็ดลงกระสอบ

โดย บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด

Tags : อ่างทอง

มาก 
21  พนักงานขับรถ 10 ล้อ
  - ขับรถส่งสินค้าภายในบจก. และภายนอก

โดย บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด

Tags : อ่างทอง

22  พนักงานฝ่ายข้อมูล
  - รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายข้อมูล

โดย บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด

Tags : อ่างทอง

23  พนักงานฝ่ายผลิต
  - บรรจุปุ๋ยเม็ดลงกระสอบ

โดย บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด

Tags : อ่างทอง

มาก 
24  วิศวกรเครื่องกล\ไฟฟ้า\อุตสาหกรรม
  - วางแผนการทำงาน ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด

Tags : อ่างทอง

25  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
  - - ตรวจสอบคุณภาพใน Line การผลิตทั้งกระบวนการ (ตั้งแต่รับเข้า-ผลิต-ส่งออก) - ทำการวิเคราะห์ และรายงานผลการวิเคราะห์ - จัดทำและดำรงไว้ซึ่งระบบ GMP/HACCP/ISO 22000 - มีความรู้ ความสามรถ ติดต่อสื่อสารกับแผนกหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท วราวุธอุตสาหกรรม จำกัด

Tags : อ่างทอง

26  พนักงานบัญชี
  - - ตรวจสอบค่าใช้จ่าย - ยื่นภาษีซื้อ - ขาย ภพใ 30 ภงด. 3/53 - ยื่นประกันสังคม

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองฝั่งการเกษตร

Tags : อ่างทอง

27  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำป่าโมก อ่างทอง) ด่วนมาก !!
  - 1. ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อเสีย 2. เบิกอะไหล่ อุปกรณ์ เพื่อทำการซ่อมบำรุง 3. ทดสอบการใช้งานของเครื่องจักรที่ได้รับการซ่อมบำรุง 4. จัดทำเอกสารปิดงานซ่อม และแจ้งผลการซ่อมให้กับส่วนงานที่แจ้งซ่อม 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

Tags : อ่างทอง

28  Electrical engineer
  - 1.Design, develop and implement about Electrical engineer task, such as equipment electric motors, machinery controls, lighting, wiring in buildings, communications systems, power generation, control and transmission devices used by electric utilities. 2. Create best routes for power supplies. 3. Other assigned engineering work and projects.

โดย China Petroleum Pipeline bureau

Tags : อ่างทอง

29  เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ
  - ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานด้านระบบเอกสารแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนงาน, ระยะเวลา/เป้าหมายที่กำหนดไว้

โดย บริษัท วราวุธอุตสาหกรรม จำกัด

Tags : อ่างทอง

30  Accountants
  - Responsibilities:- - Responsible for petty cash transaction - Prepare/ review cash and bank pay-in/ out voucher - Posting payment transactions - Ensure all invoice & payment details are interfaced to the general ledger - Prepare reconciliation of bank statement - Prepare of VAT, VAT refund and withholding tax

โดย THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED

Tags : อ่างทอง

31  ช่างไฟฟ้า (ทำงานชั่วคราว)
  - 1. ดูแลรับผิดชอบระบบงานไฟฟ้า-ซ่อมแซม 2. บันทึกรายงานเครื่องจักร/เครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย China Petroleum Pipeline bureau

Tags : อ่างทอง

32  Civil Engineer / Civil Foreman
  - ดูแลรับผิดชอบงานด้านโยธา งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ซ่อมถนน ซ่อมอาคาร สถานที่ ควบคุมผู้รับเหมาให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โดย THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED

Tags : อ่างทอง

33  Officer (Account) Urgently Required !
  - Payroll Software, Cash & Cheque Payment

โดย THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED

Tags : อ่างทอง

34  Electrical Engineer
  - Job Responsibilities : • Responsible for the planning, resourcing and management of electrical works ensuring that the projects are carried out to meet expectations. • Understand resource requirements, risk and technical quality to ensure delivery of effective solutions. • Ensure that configuration control is maintained effectively and best practice/lessons learned. • Be a contributing member to the daily activities of the plant manufacturing team.

โดย บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

Tags : อ่างทอง

35  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  - 1. จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัท 2. วิเคราะห์และตรวจหาสาเหตุการประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน 3. ปรับปรุงและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งการประสานงานและแนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย 5. จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน 6. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย 7. จัดส่งเอกสารรายงานการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้กับหน่วยงานราชการ 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย Sangfah Agri Product Co., Ltd

Tags : อ่างทอง

36  หัวหน้าช่างยนต์/หัวหน้าอะไหล่
  - 1. จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัท 2. วิเคราะห์และตรวจหาสาเหตุการประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน 3. ปรับปรุงและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งการประสานงานและแนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย 5. จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน 6. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย 7. จัดส่งเอกสารรายงานการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้กับหน่วยงานราชการ 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย Mazda A&G auto อ่างทอง

Tags : อ่างทอง

15 
37  หัวหน้าฝ่ายผลิต
  - - ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนงาน, ระยะเวลา/เป้าหมายที่กำหนดไว้

โดย บริษัท วราวุธอุตสาหกรรม จำกัด

Tags : อ่างทอง

38  หัวหน้าแผนกบัญชี
  - - ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ - ตรวจสอบการลงบัญชี และกระทบยอด - ปิดงบประจำเดือน และประจำปี - ดูแลงานด้านภาษี ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30 - คำนวณภาษีนิติบุคคล ภงด.50, ภงด.51 - เตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบบัญชี - ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า

โดย บริษัท สยามนิสสันอ่างทอง จำกัด

Tags : อ่างทอง

15 
39  พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
  - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า /เก็บตัวอย่าง ในไลน์การผลิต

โดย บริษัท วราวุธอุตสาหกรรม จำกัด

Tags : อ่างทอง

40  พนักงานขาย(ต่างจังหวัด)
  - 1.นำเสนอสินค้าให้กับร้านค้า 2.เพิ่มลูกค้าให้กับบริษัท 3.ออกเยี่ยมลูกค้า

โดย บริษัท วราวุธอุตสาหกรรม จำกัด

Tags : อ่างทอง

41  ช่างสำรวจ นายช่างคุมงาน วิศวกร
  - สำรวจวางแนว ให้ระดับ ทำ Profile ก่อสร้างถนน โดยใช้กล้องระดับ และ กล้อง Total Station ควมคุมการทำงาน ของเครื่องมือและลูกน้องในหน้างาน ควมคุมและทำรายงาน การใช้สั่งซื้อวัสดุ ค่าแรง OT ของหน้างาน ประสานงานกับนายช่างคุมงานของทางหลวง ทางหลวงชนบท

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองฝั่งการเกษตร

Tags : อ่างทอง

42  หัวหน้าทีมขาย
  - พนักงานขายเชียร์ผลิตภัณฑ์รถยนต์ NISSAN

โดย บริษัท สยามนิสสันอ่างทอง จำกัด

Tags : อ่างทอง

43  Assistant Warehouse Officer
  - Co-ordinate with Marketing , Transporter Issue Document , Customs Document Control and manage worker at Warehouse

โดย THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED

Tags : อ่างทอง

44  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี รับสมัครด่วน !
  - - จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต - จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน - จัดทำรายงานสรุปยอดการผลิตที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน - ทำการรับ/บันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร - ร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายบริษัท - คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้องทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร - จัดทำรายงานสรุปค่าเสื่อมราคา - จัดทำใบคำนวณกำไร (ขาดทุน) พร้อมทั้งจัดทำใบจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร เงินสดย่อย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน – ภายนอก

โดย บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด

Tags : อ่างทอง

45  พนักงานขับสิบล้อ/แมคโคร/แทรกเตอร์
  - ขับรถพ่วงสิบล้อขนทราย,ดิน ส่วนแมคโครและแทรกเตอร์ สามารถเปิดชั้นดินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานที่ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

โดย บริษัท พี.เอส.วี. เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

Tags : อ่างทอง

46  ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน BaNANA ประจำสาขาบิ๊กซี อ่างทอง
  - 1.ดูแลยอดขายของร้าน 2.สรุปรายงานประจำทุกเดือน 3.บริหารพนักงานภายในร้าน 4.มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างยอดขาย(การตกแต่งร้าน) 5.ดูแลสินค้าภายในร้าน

โดย บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

Tags : อ่างทอง

47  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
  - - ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรา รวมทั้งมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย - แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างและปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน - รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำงานรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย และการเกิดเหตุเดือนร้อยรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

โดย บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด

Tags : อ่างทอง

48  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC) รับสมัครด่วน !
  - 1. ตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร 2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลัก

โดย Sangfah Agri Product Co., Ltd

Tags : อ่างทอง

49  เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (อ่างทอง)
  - - ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

Tags : อ่างทอง

50  พนักงานขับรถเครื่องจักร
  - เครื่องจักรประเภท รถแบคโคร บูมสั้น-บูมยาว , รถโมบายเครน 25 - 30 ตัน , รถสิบล้อ , รถหกล้อ , รถบรรทุกติดเครน

โดย บริษัท อสิตากิจ จำกัด

Tags : อ่างทอง


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ