Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > อำนาจเจริญ

งาน อำนาจเจริญ

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
Sales Engineer (Indoor อำนาจเจริญ)
  - Sales ประจำฝ่ายขาย

โดย บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

2  
วิศวโยธา(อำนาจเจริญ)
  - ควบคุมงานและเตรียมงานสำหรับการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสูง วางแผนการทำงาน เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงาน Site งานอ่อนนุช 65

โดย บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

5  
พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ(อำนาจเจริญ)
  - รับสมัครงาน พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ(อำนาจเจริญ)

โดย บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

Supervisor, โฟร์แมน(อำนาจเจริญ)
  - ดูแล Site งานก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ใหม่ของบริษัท ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง ดูแลความเรียบร้อย

โดย บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

2  
ช่างกลึง, ช่างเชื่อม, ช่างกลโรงงาน(อำนาจเจริญ)
  - รับสมัครงาน ช่างกลึง, ช่างเชื่อม, ช่างกลโรงงาน(อำนาจเจริญ)

โดย บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

พนักงานบุคคล(อำนาจเจริญ)
  - ดูสวัสดิการพนักงาน, สรุปขาด ลา ประจำเดือน, แรงงานสัมพันธ์, ประกันสังคม

โดย บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

Sales Engineer (Outdoor อำนาจเจริญ)
  - วิศวกรประจำฝ่ายขาย

โดย บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

วิศวกรควบคุมระบบ(อำนาจเจริญ)
  - ควบคุมระบบในอาคาร

โดย บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

3  
พนักงานขาย(อำนาจเจริญ)
  - นำเสนอสินค้าประเภทเครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องจักร ออกพบลูกค้านอกสถานที่

โดย บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

10  เจ้าหน้าที่เขียนแบบไฟฟ้า(อำนาจเจริญ)
  - เขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและระบบงานอื่นๆ ของโครงการ แก้ไขแบบจัดเก็บ พิมพ์ข้อมูล สามารถประจำ Site งานก่อสร้าง ถนนอ่อนนุช ซอย 65

โดย บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

11  Project Engineer(อำนาจเจริญ)
  - ดูแลงาน Project

โดย บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

3  
12  เจ้าหน้าที่บัญชี(อำนาจเจริญ)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี(อำนาจเจริญ)

โดย บริษัท รวมทรัพย์เจริญ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

3  
13  เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟิค(อำนาจเจริญ)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟิค(อำนาจเจริญ)

โดย บริษัท รวมทรัพย์เจริญ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

3  
14  โอเปอเรเตอร์(อำนาจเจริญ)
  - รับสมัครงาน โอเปอเรเตอร์(อำนาจเจริญ)

โดย บริษัท รวมทรัพย์เจริญ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

1  
15  เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างไฟฟ้า- เครื่องกล(อำนาจเจริญ)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างไฟฟ้า- เครื่องกล(อำนาจเจริญ)

โดย บริษัท รวมทรัพย์เจริญ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

4  
16  เลขานุการ(อำนาจเจริญ)
  - รับสมัครงาน เลขานุการ(อำนาจเจริญ)

โดย บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

1  
17  พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ภาคอีสาน)
  - • วางแผนการขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด • ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านค้าปลีก (เช่น ร้านโชห่วย, ร้านขายของชำ, มินิมาร์ท เป็นต้น) ในเขตต่างจังหวัด • ดูแล Stock สินค้าในรถ ให้เพียงพอกับการขาย • ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัทฯทุกวัน • รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่ • รายงานข้อมูลสภาวะทางการตลาด

โดย บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

18  เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาอำนาจเจริญ)
  - - ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับทางโรงงาน - ติดตามสถานการณ์ทางการตลาด คู่แข่งและลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเจรจาต่อรองด้านราคาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การขาย - จัดทำราคาเสนอลูกค้าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุน - นำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย - วางแผนและจัดทำโปรโมชั่นการขายให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย - การประสานงานและจัดทำเอกสาร - ติดตามหนี้สินคงค้างกับกลุ่มลูกค้า - จัดทำรายงานสถานการณ์ ปัญหา และยอดขาย ทุกสัปดาห์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

19  Sale Area จังหวัด อำนาจเจริญ
  - 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร 5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และ ยอดขาย ตามรอบ 7. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8. สามารถออกพื้นที่ และ ทำงานนอกเวลาได้

โดย บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

20  พนักงานขาย เงินสด (Sales Executive (Cash Van)) จ.อำนาจเจริญ
  - - รับเป้าหมายการขายในพื้นที่ - สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย - กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เพื่อบริหารแผนการดำเนินงาน

โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

21  หัวหน้าบัญชี
  - สามารถทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีได้ ควบคุมดูแลบัญชี/การเงิน ของบริษัทฯ รับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงินและบัญชีให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาเพื่อให้เอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักบัญชีและระเบียบการเงินของบริษัท

โดย บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

22  เสมียน
  - ขายสินค้าหน้าร้าน

โดย บริษัท ห้องเย็นเคเอส อินเตอร์ฟู้ด (Ks Inter Food Cold Storage) จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

23  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาอำนาจเจริญ
  - ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมได้ 5.สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงานได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ 1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ 2.เสนอบริการสินเชื่อ 3.หาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายส่งสำนักงานใหญ่ 4.บริการและประสานงานกับลูกค้าประจำสาขา

โดย บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

Tags : อำนาจเจริญ

24  เจ้าหน้าที่เขียนแบบ - ประจำโครงการอำนาจเจริญ
  - - เขียนแบบ ออกแบบเครื่องจักรต่างๆของโรงงาน - ประเมินราคางานออกแบบเครื่องจักรต่างๆ ของโรงงาน - ควบคุมงานก่อสร้างอาคารและเครื่องจักรต่างๆ ของโรงงาน - ควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

25  นักบัญชี - ประจำโครงการอำนาจเจริญ
  - บันทึกค่าใช้จ่ายใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทผ่านระบบ SAP จัดทำ Report ค่าใช้จ้ายประจำเดือน

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

26  วิศวกรไฟฟ้า - ประจำโครงการอำนาจเจริญ
  - รับผิดชอบงานวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประจำโครงการอำนาจเจริญ วางแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

27  เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (อำนาจเจริญ)
  - - ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

Tags : อำนาจเจริญ

28  วิศวกรชลประทาน( อำนาจเจริญ )
  - 1.ออกแบบงานระบบชลประทาน เพื่อสนับสนุนแปลงอ้อย 2.จัดหาแหล่งน้ำ เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบน้ำให้กับชาวไร่ 3.ให้คำปรึกษาเรื่องงานชลประทาน

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

29  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  - 1.ทำการเปรียบเทียบผู้ขายให้ได้ผู้ขายที่เหมาะสม 2.ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ได้ตามแผน 3.ค้นหาแหล่งผู้ขายทั้งทาง Internet , ออก สำรวจตลาดแหล่งขายสินค้าต่างๆ 4.ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกำหนดที่ระบุในแผน 5.จัดทำข้อมูล รายงานการปฏิบัติการประจำเดือน 6.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

30  สโตร์
  - - ควบคุมการหมุนเวียนของ Stock สินค้า - ตรวจรับสินค้า เข้า - ออก จากซัพพลายเออร์ - จัดเตรียมอุปกรณ์ตามใบเบิก - บำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง อุปกรณ์(ที่ไม่สลับซับซ้อน) และพื้นที่จัดเก็บ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน - เช็คStockรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี เพื่อเป็นการตรวจสอบจำนวนให้แม่นยำและเป็นปัจจุบัน

โดย บริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

31  ช่างควบคุมงานก่อสร้าง
  - - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างของโครงการ ให้เป็นไปตาม Drawing และภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีหากเกิดเหตุการใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ - รายงานความคืบหน้าของโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายวัน

โดย บริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

32  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  - 1. การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ 2. งานด้านวินัยออกกฎระเบียบต่างๆ ประกาศคำสั่ง บันทึกเวียน 3. การพัฒนาหน้าที่การทำงาน โดยเสนอโยกย้ายต่างๆ เพื่อใช้ บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 4. งานค่าจ้างและเงินเดือนพนักงาน 5. งานด้านสวัสดิการ

โดย บริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

33  เจ้าหน้าที่บัญชี
  - 1.บันทึกบัญชเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 2.จัดเก็บเอกสารทางบัญชี 3.ทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านบัญชี ภาษี และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

34  พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Dealer) ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครด่วน !
  - - แจ้งโปรโมชั่นกับทางลูกค้า ที่มีการอัพเดท - ดูแลฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - เก็บเงินสดจากลูกค้าและทำการจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้าเป็นประจำ

โดย Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)

Tags : อำนาจเจริญ

35  หัวหน้ากะห้องชั่ง (อำนาจเจริญ)
  - - ดูแล และควบคุมการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาลและสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบค่ามาตรฐานของเครื่องชั่ง - บันทึกข้อมูลการชั่งและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ

36  ทำการตลาดขายข้าว
  - ทำการตลาดขายข้าวสาร

โดย ร้านขายข้าวสาร คุณจำรัส แสงเผิ่น

Tags : อำนาจเจริญ

37  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วิศวกรรมอุตสาหการ ประจำอำนาจเจริญ) รับสมัครด่วน !
  - - ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - บริหารงานเอกสารทั้งรับเข้า และ นำส่งเอกสารภายใน และ เอกสารภายนอก - บริหารต้นทุน ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : อำนาจเจริญ


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ