Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > สุโขทัย

งาน สุโขทัย

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โดย บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)

1  
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

โดย บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)

Tags : สุโขทัย

1  
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

โดย บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)

Tags : สุโขทัย

1  
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

โดย บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)

Tags : สุโขทัย

1  
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

โดย บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)

Tags : สุโขทัย

1  
พนักงานคุมเครื่อง
  - รับสมัครงาน พนักงานคุมเครื่อง

โดย บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)

Tags : สุโขทัย

1  
พนักงานธุรการ
  - รับสมัครงาน พนักงานธุรการ

โดย บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)

Tags : สุโขทัย

1  
พนักงานทรัพยากรบุคคล
  - รับสมัครงาน พนักงานทรัพยากรบุคคล

โดย บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)

Tags : สุโขทัย

1  
พนักงานช่างซ่อมบำรุง
  - รับสมัครงาน พนักงานช่างซ่อมบำรุง

โดย บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ศรทอง)

Tags : สุโขทัย

1  
10  Corporate Communications Manager(สุโขทัย)
  - รับสมัครงาน Corporate Communications Manager(สุโขทัย)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุโขทัย

11  Employee Branding Manager(สุโขทัย)
  - รับสมัครงาน Employee Branding Manager(สุโขทัย)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุโขทัย

12  Security Manager(สุโขทัย)
  - รับสมัครงาน Security Manager(สุโขทัย)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุโขทัย

13  Catering Manager(สุโขทัย)
  - รับสมัครงาน Catering Manager(สุโขทัย)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุโขทัย

14  พนักงานบริการลูกค้า (SCG HOME SOLUTION สุโขทัย,เมืองสุโขทัย,ร้านสุโขทัยแสงอุปกรณ์) ด่วนมาก !!
  - - ต้อนรับให้บริการประสานงานขายและติดตามการขายในศูนย์โฮมโซลูชั่นใน Home Mart - ให้ข้อมูลบริการของ SCG HOME SOLUTION กับลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น - ทำใบเสนอราคา ติดตามการขายกับลูกค้า ประสานงานติดตั้งกับหน่วยงานติดตั้ง - ประสานงานจัดส่งกับผู้แทนขาย - สอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการโดยรวมกับลูกค้า

โดย SCG Cement-Building Materials - Domestic Market

Tags : สุโขทัย

15  พนักงานรักษาความสะอาดชาย
  - ดูแลความสะอาดภายในอาคารสนามบินสุโขทัย และห้องสุขาชาย งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

โดย บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด

Tags : สุโขทัย

16  เจ้าหน้าที่บัญชี
  - • ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้/ลูกหนี้ • สรุปรายงานทางภาษี และนำส่งสรรพากร • ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย • จัดทำรายงานต่างๆ ด้านที่รับผิดชอบเสนอผู้บริหาร

โดย บริษัท บ้านศิลาสุโขทัย จำกัด

Tags : สุโขทัย

17  ผู้จัดการโครงการยางพารา ประจำศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ด่วนมาก!!!
  - - รับผิดชอบดูแลและปฏิบัติงานการปลูกยางพาราให้เป็นไปตามหลักวิชาการและนโยบายของบริษัท - ดูแลพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย - รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชา - รายงานความผิดปกติของแปลงปลูกทันทีที่พบเห็น ต่อผู้บังคับบัญชา - ดูแล/ป้องกันการบุกรุกพื้นที่เพาะปลูก และสอดส่องดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัท พรรณธิอร PLANTHEON

Tags : สุโขทัย

18  ผู้ควบคุมงานสวน
  - - ควบคุมกำกับดูแลเกียวกับสวน และพันธุ์ไม้ต่างๆภายในสนามบินให้สมบูรณ์และแลดูสวยงาม - จัดทำแผนงานประจำเดือนและประจำปี - ควบคุมพนักงานให้ทำงานอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด

Tags : สุโขทัย

19  พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (เขตอุตรดิตถ์,สุโขทัย)
  - • วางแผนการขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด • ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านค้าปลีก (เช่น ร้านโชห่วย, ร้านขายของชำ, มินิมาร์ท เป็นต้น) ในเขตต่างจังหวัด • ดูแล Stock สินค้าในรถ ให้เพียงพอกับการขาย • ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัทฯทุกวัน • รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่ • รายงานข้อมูลสภาวะทางการตลาด

โดย บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

Tags : สุโขทัย

20  พนักงานบัญชี ร้านไทยประสบผล
  - ทำบัญชีเบื้องต้น สรุปบิลรายวัน ขายสินค้าหน้าร้าน ออกบิลซื้อขาย

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง

Tags : สุโขทัย

21  หัวหน้างานขาย
  - ช่วยดำเนินธุรกิจของลูกค้า เปรียบลูกค้าเป็นตัวแทนของบริษัท ประสานงานในส่วนที่ลูกค้าต้องการ และอยู่ในระเบียบของบริษัท อย่างถูกต้องพร้อมกระตุ้นยอดขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

โดย บริษัท บ้านศิลาสุโขทัย จำกัด

Tags : สุโขทัย

22  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงิน
  - - มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 5 ปี - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป - มีความรู้ด้านสินเชื่อ ประเภทต่างๆ

โดย บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

Tags : สุโขทัย

23  วิศวกรโยธาประจำ หจก.ปลาเงินก่อสร้าง
  - ควบคุมงานก่อสร้าง ถนน อาคาร และงานชลประทาน ประมาณราคา ยื่นซองประมูลงาน มีเขียนแบบบ้านบ้างเล็กน้อย

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง

Tags : สุโขทัย

24  บัญชีเเละธุรการบริษัทก่อสร้างโรงเเรม
  - บริหารบัญชีจัดซื้อของก่อสร้าง ทำรายงานการลงทุน ทำงานเอกสารธุรการก่อสร้าง ติอต่อต่อรองราคา หา Supplier สินค้าก่อสร้าง ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า

โดย บริษัท ศรีวิไล โฮเต็ลกรุ๊ป จำกัด

Tags : สุโขทัย

25  พนักงานขาย
  - แนะนำและเสนอขายอุปกรณ์โทรศัพย์มือถือให้ลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายและติดตามลูกค้าเก่า ทำสรุปรายการขายประจำวันลงโปรแกรมและตัดสต๊อกสินค้า

โดย เทคนิคโมบาย

Tags : สุโขทัย

26  Document Control
  - 1. ดูแลควบคุมเอกสาร และระบบการร้องขอดำเนินการเอกสาร ISO 9001 2. ควบคุม จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืนและการทำลายเอกสารควบคุมทั้งภายนอกและภายใน ISO 9001 3. วิเคราะห์ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการควบคุมเอกสารและบันทึกทั้งระบบ 4. สรุปและรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร 5. งานด้านเอกสาร Admin และอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทยบริการ อุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

Tags : สุโขทัย

27  ผู้จัดการโรงงานแผ่นพื้น เสาเข็ม
  - ควบคุมการผลิต และจัดจำหน่ายแผ่นพี้นเสาเข็ม

โดย บริษัท บ้านศิลาสุโขทัย จำกัด

Tags : สุโขทัย

28  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  - จัดทำและตรวจสอบบัญชีทั้งระบบของบริษัทฯ

โดย บริษัท บ้านศิลาสุโขทัย จำกัด

Tags : สุโขทัย

29  General Manager 4-Stars Boutique Resort
  - Run the hotel Grand Opening as well as being responsible for the daily operations. Capable to reach the monthly high sales target in F/B. Able to act in the best interest of owner and investors. CV and interview in English only.

โดย บริษัท ศรีวิไล โฮเต็ลกรุ๊ป จำกัด

Tags : สุโขทัย

30  ช่างโยธา/วิศวกรโยธา
  - ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคา ซื้อแบบ-ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง

Tags : สุโขทัย

31  ธุรการ
  - งานธุรการทั่วไป จัดเก็บ คัดแยกเอกสาร เขียนซองงานประมูล ยื่นซองประมูลงานติดต่อประสานงานทั่วไป

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง

Tags : สุโขทัย

32  พนักงานธุรการบัญชี
  - ติดตามใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ออกใบเสร็จรับเงิน-ใบส่งของชั่วคราว/ใบกำกับภาษี รวบรวมบิลงานก่อสร้าง เจ้าหนี้การค้า ตามหัก ณ ที่จ่าย จากหน่วยงานที่ติดต่อ ทำประกันสังคมพนักงานของห้าง

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง

Tags : สุโขทัย

33  ช่างยนต์
  - สามารถซ่อมเครืองจักรกลหนักได้ ซ่อมรถดัมพ์ รถพ่วง รถแบคโฮ ฯลฯ ได้

โดย บริษัท บ้านศิลาสุโขทัย จำกัด

Tags : สุโขทัย

34  หัวหน้าฝ่ายขาย
  - ขายวัสดุก่อสร้าง หาลูกค้าใหม่และดูแลรักษาลูกค้าเก่า

โดย บริษัท บ้านศิลาสุโขทัย จำกัด

Tags : สุโขทัย

35  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
  - 1. ช่วยตรวจเช็คเอกสารการสมัครงานที่ผู้สมัครยื่นใบสมัคร 2. จัดเตรียมเอกสารเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครงานให้กับหัวหน้าหน่วยสรรหาฯ 3. ช่วยจัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน 4. ช่วยตรวจเช็คเวลา เข้า-ออก ของพนักงาน 5. ช่วยจัดทำรายงานบันทึกเวลาการทำงาน และการทำงานล่วงเวลา 6. ช่วยจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างแรงงาน และเอกสารเริ่มงานของพนักงานใหม่ 7. ช่วยจัดเตรียมเอกสารประเมินผลทดลองงาน และเอกสารแจ้งบรรจุพนักงาน 8. ช่วยจัดเตรียมเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 9. ช่วยรวบรวมเอกสารประเมินผลการทำงานของพนักงานเพื่อนำเสนอผู้จัดการฯ 10. ช่วยจัดเก็บและปรับปรุงประวัติพนักงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 11. ช่วยจัดเตรียมข้อมูลการฝึกอบรมประจำปี,ช่วยจัดการฝึกอบรม, ช่วยประเมินผลฝึกอบรม 12. บันทึกประวัติการฝึกอบรม และจัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13. ช่วยตรวจตราและดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ บริษัทฯ 14. มีหน้าที่ในการช่วยร่วมจัดทำ,บันทึก และปฎิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,GMP&HACCP, ISO14001:2004 , OHSAS 18001:2007 และมาตรฐานอื่นๆที่ได้รับการรับรอง ให้จัดทำเอกสารในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทฯ กำหนด 15. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

Tags : สุโขทัย

36  ช่างโยธา/ก่อสร้าง
  - ควบคุมงานก่อสร้าง ส่องกล้องระดับ ถอดแบบ ประมาณราคา ยื่นซองประมูลงาน (กรณีอยู่ต่างถิ่นมีที่พักให้)

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง

Tags : สุโขทัย

37  หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
  - 1. ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร และ กับผู้บริหาร 2. นำเสนอนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อ ผู้บังคับบัญชา 3. คำนวณค่าแรง/เงินเดือน/ค่าล่วงเวลา และ จ่ายค่าจ้าง 4. จัดหา และ นำเสนอสวัสดิการของพนักงานต่อผู้บริหาร 5. ประเมินผลการทำงานของพนักงานในฝ่ายก่อนนำเสนอผู้จัดการ 6. ช่วยดำเนินการติดต่อกับหน่วยงาน ราชการภายนอก 7. ตรวจตราและควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ บริษัทฯ 8. ช่วยควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 9. ช่วยควบคุมหรือจัดการฝึกอบรมพนักงานให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม 10. มีหน้าที่ในการร่วมจัดทำ,บันทึก และปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,GMP&HACCP, ISO14001:2004 , OHSAS 18001:2007 ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทฯ กำหนด

โดย บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

Tags : สุโขทัย

38  ธุรการฝ่ายผลิต
  - รับผิดชอบงานเอกสารในหน่วยงานทีปฎิบัติให้เป็นปัจจุบันทุกๆวัน เช่น การรวบรวม การบันทึกข้อมูล ปฎิบัติงาน การทำรายการบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตที่ทำการเบิกใช้ รายการคงเหลือ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชากำหนดให้ปฎิบัติจนเสร็จสิ้น

โดย บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

Tags : สุโขทัย

39  เซลล์ขายอุปกรณ์มือถือต่างจังหวัด
  - - เสนอขายอุปกรณ์มือถือให้กับร้านค้า

โดย เทคนิคโมบาย

Tags : สุโขทัย

40  เจ้าหน้าที่บัญชี
  - 1. รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี 2. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท โชคชัย (1991) สวรรคโลก จำกัด

Tags : สุโขทัย

41  พนักงานรักษาความปลอดภัย
  - ดูแลเรื่องความปลอดภัยและความเรียบร้อยตามจุดต่างๆของโรงงาน ตรวจสอบการรูดบัตรเข้า-ออกของพนักงานในบริษัท ตรวจสอบการจราจรเข้า-ออก คอยสอบถามผู้มาติดต่อธุระ

โดย บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

Tags : สุโขทัย

42  พนักงานขับรถบรรทุก(เดี่ยว) ด่วนที่สุด
  - รับผิดชอบรถรถบรรทุก (เดี่ยว) ในความดูแลของตน ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ตามแบบตรวจสอบสภาพรถประจำวัน เช่น การล้างทำความสะอาดรถ, การตรวจทำความสะอาดกรองอากาศ, ตรวจลมล้อรถ ฯลฯ เป็นต้น

โดย บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

Tags : สุโขทัย

43  พนักงานขับรถบรรทุก(พ่วง) รับสมัครด่วน !
  - รับผิดชอบรถบรรทุก (พ่วง)ในความดูแลของตน ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ตามแบบตรวจสอบสภาพรถประจำวัน เช่น การล้างทำความสะอาดรถ, การตรวจทำความสะอาดกรองอากาศ, ตรวจลม ล้อรถ ฯลฯ เป็นต้น

โดย บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

Tags : สุโขทัย

44  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาสุโขทัย
  - ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมได้ 5.สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงานได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ 1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ 2.เสนอบริการสินเชื่อ 3.หาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายส่งสำนักงานใหญ่ 4.บริการและประสานงานกับลูกค้าประจำสาขา

โดย บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

Tags : สุโขทัย

45  ผู้ช่วยวิศวกร
  - - บริหารจัดการ ควบคุมและดูแลงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเสาเข็ม แผ่นพื้น - งานตกแต่งปรับปรุงอาคารและพื้นที่สำนักงาน - ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า และ เครื่องกล

โดย บริษัท บ้านศิลาสุโขทัย จำกัด

Tags : สุโขทัย

46  วิศวกรโยธา
  - - บริหารจัดการ ควบคุมและดูแลงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเสาเข็ม แผ่นพื้น - งานตกแต่งปรับปรุงอาคารและพื้นที่สำนักงาน - ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า และ เครื่องกล

โดย บริษัท บ้านศิลาสุโขทัย จำกัด

Tags : สุโขทัย

47  ช่างเครื่อง
  - ซ่อมเบื้องต้นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลงานถนน รถ10ล้อ รถขุด รถตัก

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง

Tags : สุโขทัย

48  เจ้าหน้าที่จัดซื้อโครงการก่อสร้าง
  - จัดซื้อ-จัดจ้างเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง

โดย บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด

Tags : สุโขทัย

49  วิศวกรโยธา รับสมัครด่วน !
  - - ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงตามแบบและเวลาที่กำหนด - ถอดแบบ ประเมินราคา - ประสานงานกับผู้รับเหมา - ทำรายงานประจำวัน แผนประจำสัปดาห์

โดย บริษัท เกริกก้อง อินดัสทรี จำกัด

Tags : สุโขทัย

50  ช่างเทคนิค โยธา / ก่อสร้าง
  - 1.ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดโดยอยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของวิศวกร 2.สามารถทำงานไซร์งานก่อสร้างได้ 3.รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างาน 5.ควบคุมงานก่อสร้างได้

โดย บริษัท พี พลัส พีริช จำกัด

Tags : สุโขทัย


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ