Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > สุรินทร์

งาน สุรินทร์

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
Executive- Laundy(สุรินทร์)
  - รับสมัครงาน Executive- Laundy(สุรินทร์)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Demi Chef-Cooks(สุรินทร์)
  - รับสมัครงาน Demi Chef-Cooks(สุรินทร์)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุรินทร์

Catering Officer (Temp สุรินทร์)
  - รับสมัครงาน Catering Officer (Temp สุรินทร์)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุรินทร์

Secretary to Executive Office- M&S(สุรินทร์)
  - รับสมัครงาน Secretary to Executive Office- M&S(สุรินทร์)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุรินทร์

Catering Executive(สุรินทร์)
  - รับสมัครงาน Catering Executive(สุรินทร์)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุรินทร์

Concession Executive(สุรินทร์)
  - รับสมัครงาน Concession Executive(สุรินทร์)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุรินทร์

Technicians(สุรินทร์)
  - รับสมัครงาน Technicians(สุรินทร์)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุรินทร์

Temporary Cook(สุรินทร์)
  - รับสมัครงาน Temporary Cook(สุรินทร์)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุรินทร์

HRD Excutive- Development(สุรินทร์)
  - รับสมัครงาน HRD Excutive- Development(สุรินทร์)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุรินทร์

10  Client Service Executive(สุรินทร์)
  - รับสมัครงาน Client Service Executive(สุรินทร์)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุรินทร์

11  Analyst-Organization Development(สุรินทร์)
  - รับสมัครงาน Analyst-Organization Development(สุรินทร์)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุรินทร์

12  Analyst-Organization Development(สุรินทร์)
  - รับสมัครงาน Analyst-Organization Development(สุรินทร์)

โดย Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Tags : สุรินทร์

13  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน (SRS SUGAR)
  - วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ บริหารงานด้านบัญชีและการเงินให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และปิดงบการเงิน วางแผนจัดหาแหล่งเงินทุน และควบคุมการจัดทำงบประมาณการเงินสด และจัดทำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารระดับสูง

โดย บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ

Tags : สุรินทร์

1  
14  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธุรการ(สุรินทร์)
  - 1.กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทรวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้กับบริษัทในเครือฯ 2. วางแนวทางและควบคุมดูแลการสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทในเครือฯ 3.ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

โดย บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ

Tags : สุรินทร์

1  
15  ผู้ช่วยฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ (ฝ่ายไร่ โรงงานน้ำตาลสุรินทร์)
  - รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร วางแผนเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและจัดทำแผนกลยุทธ สำหรับการส่งเสริมการปลูกอ้อย ส่งต่อนโยบายสู่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม(นักเกษตร) เพื่อขยายพื้นที่การปลูกที่มากขึ้น

โดย บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ

Tags : สุรินทร์

1  
16  ช่างซ่อมบำรุง ""ประจำสาขา โรบินสัน สุรินทร์"" ด่วนมาก !!
  - - ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า - ให้บริการและการอำนวยความสะดวกลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

โดย บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : สุรินทร์

17  รับสมัครพนักงานขาย PC เครื่องใช้ไฟฟ้า ( Toshiba ) ประจำห้างโฮมโปรสาขาสุรินทร์
  - รายละเอียดงาน • เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน • ทำรายงานสรุปยอดขาย ( คีย์ยอดขายลงระบบ ) และรายงานการตลาด • ปฎิบัติงานประจำในห้างสรรสินค้า

โดย บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

Tags : สุรินทร์

18  เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
  - ลงไปสำรวจข้อมูลลูกค้าเก่าตามพื้นที่ที่มอบหมายให้

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมรุ้ง 2

Tags : สุรินทร์

19  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
  - - ติดต่อลูกค้า - งานโบรชัวร์ - ประชาสัมพันธ์โครงการ

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมรุ้ง 2

Tags : สุรินทร์

10 
20  เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
  - ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลลูกค้าตามที่บริษัทมอบหมาย

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมรุ้ง 2 จี

Tags : สุรินทร์

10 
21  เจ้าหน้าที่การตลาด
  - -ลงพื้นที่พบลูกค้า -แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท -ตั้งบูธประชาสัมพันธ์

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมรุ้ง 2 จี

Tags : สุรินทร์

10 
22  เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขาสุรินทร์) ด่วนมาก !!!
  - - พิจารณาความเสี่ยงในการประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย - คำนวนอัตราเบี้ยประกันภัย และขยายงานบริการลูกค้า

โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Tags : สุรินทร์

23  เจ้าหน้าที่ธุรการ(บัญชี สาขาสุรินทร์)
  - - ตรวจสอบ จัดทำเอกสารที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบใบขออนุมัติจัดซื้อเพื่อแยกประเภทรายการสินค้าในการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดซื้อและตามระบบที่ทางบริษัทวางไว้ - จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ ผ่านระบบ ACCPAC และ e-catalog -จัดหา/จัดซื้อ สินค้าประเภทวัตถุดิบการผลิต ให้ได้คุณภาพตามความต้องการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท ส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ติดต่อประสานงานจัดซื้อส่วนกลาง/ Supplier เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ - จัดทำใบแจ้งรับสินค้า/ บริการในระบบ ACCPAC - ควบคุม STOCK สินค้าประเภทวัตถุดิบการผลิตและวัสดุใช้สิ้นเปลืองให้มีใช้เพียงพอและไม่มีผลกระทบต่อหน้างาน - ตรวจรับสินค้าและจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด - จัดทำสรุปรายงานการใช้วัตถุดิบการผลิตและวัสดุใช้สิ้นเปลือง ส่งให้กับทางผู้บังคับบัญชาทราบและให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ให้ความร่วมมือกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และโครงสร้างด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่

โดย กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

Tags : สุรินทร์

24  พนักงานฝ่ายผลิต/หัวหน้างานฝ่ายผลิต/วิศวกร/เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/เคมี/นิติกร/ทนายความ/เจ้าหน้าที่ธุ
  - ตำแหน่งงานที่รับมี ดังนี้ 1.พนักงานฝ่ายผลิต 2.หัวหน้างานฝ่ายผลิต 3.วิศวกร 4.เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/เคมี 5.นิติกร/ทนายความ 6.เจ้าหน้าที่ธุรการ 7.เจ้าหน้าที่เทคนิคการเกษตร 8.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 9.เจ้าหน้าที่ศูนย์เพิ่มผลผลิต 10.ตำแหน่งระดับบริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้าแฟนก/หัวหน้างาน ฯลฯ

โดย บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

Tags : สุรินทร์

25  ธุรการ/เลขานุการ
  - - จัดทำเอกสารต่างๆ ของบริษัท - สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office word excel ได้ดี - ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในออฟฟิศและสาขา - ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท เอ็น อาร์ ลีกัล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Tags : สุรินทร์

26  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
  - - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

โดย บริษัท เอ็น อาร์ ลีกัล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Tags : สุรินทร์

10 
27  หัวหน้ากะ (Shift Supervisor) ประจำ จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ ด่วนมาก!!
  - - รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ไอน้ำ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล - ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบในกะ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยปกติ และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของบริษัทหรือเป้าหมายที่กำหนด - เสนอแนะการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกะ ต่อผู้จัดการแผนกผลิตและ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

โดย กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

Tags : สุรินทร์

28  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
  - • ควบคุมและดำเนินการ วางแผนงาน,แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกทีมที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ลูกทีมที่ติดตามหนี้,ประเมินผลการติดตามหนี้ลูกทีม • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสียหายอันเกิดจากการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้โดยถูกต้องตามระเบียบธนาคารข้อกำหนดของ ธปท.และหน่วยราชการ

โดย บริษัท เอ็น อาร์ ลีกัล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Tags : สุรินทร์

29  พนักงานขายล่วงหน้า (สุรินทร์)
  - - รับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และเข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

Tags : สุรินทร์

30  พนักงานขาย (PC) จังหวัดสุรินทร์
  - - ขายโทรศัพท์มือถือ - แนะนำสินค้า

โดย บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

Tags : สุรินทร์

31  PC ขายสุขภัณฑ์ยี่ห้อ nahm ประจำ HomePro สุรินทร์
  - ให้คำปรึกษาและขายสุขภัณฑ์ยี่ห้อ nahm

โดย บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สุรินทร์

32  พนักงานขาย (ประจำ จังหวัดสุรินทร์)
  - - ขายสินค้าสินค้าให้ถึงยอดที่กำหนดให้ - เช็คสต๊อคสินค้า - เขียนบิลขาย - บริการลูกค้า

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111

Tags : สุรินทร์

33  พนักงานเขียนแบบ ออกแบบ ประเมินราคา
  - 1. เขียนแบบด้วย AUTO CAD ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ถอดแบบประเมินราคางานก่อสร้าง ตามแบบ 3. ถอดปริมาณวัสดุตามแบบเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 4. เขียนแบบ 3D ด้วย Sketchup มีโปรแกรมสำเร็จรูปช้่วยในการคำนวณ ถอดแบบประมาณ ราคาและออกแบบได้ง่ายดาย Quick Design

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสวงฟ้าก่อสร้าง

Tags : สุรินทร์

34  Product Consultant (PC) (จังหวัดสุรินทร์) ด่วนมาก !! รับสมัครตั้งแต่วันนี้- 31 มกราคม 2559
  - วางแผน และรับผิดชอบการขายสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : สุรินทร์

35  Product Consultant (PC) ประจำจังหวัดสุรินทร์ ด่วนมาก !!
  - วางแผน และรับผิดชอบการขายสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : สุรินทร์

36  พนักงานขายประจำร้าน True Shop Tesco Lotus ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด่วนมาก!!รับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 ม
  - ทำหน้าที่ขาย,บริการรับชำระเงิน,บริการหลังการขาย และ Retention ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สรุปรายงานการให้บริการต่างๆ รวมถึงเงินที่ได้จาการชำระค่าบริการ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : สุรินทร์

37  พนักงาน PartTime ประจำ True Shop Robinson Surin
  - - เสนอแคมเปญย้ายค่าย - ลงทะเบียนย้ายค่าย (System : TSM ,TCC) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 15 กพ. -16 เมย .2559

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

Tags : สุรินทร์

38  อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดสุรินทร์
  - สอนระดับปริญญาตรี 1. คณะบริหารศาสตร์สาขาการบัญชี 2. คณะบริหารศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ 3. คณะบริหารศาสตร์สาขาการจัดการ 4. คณะนิติศาสตร์ 5. คณะรัฐศาสตร์ 6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7. ภาษอังกฤษ

โดย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

Tags : สุรินทร์

39  พนักงานขายสินค้ากลุ่มทรู (True Friend) ประจำจังหวัดสุรินทร์ ด่วนมาก!! รับสมัครและสัมภาษณ์รู้ผลทันที-
  - - ทำหน้าที่แนะนำ,ขายสินค้า , ตั้งบูธจัดกิจกรรม ขายสินค้าและบริการกลุ่มทรู เช่นซิมการ์ด,อินเทอร์เน็ต ,ทรูวิชั่นส์ เป็นต้น ประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่,ขายนอกสถานที่ ไม่ใช่อยู่ประจำ Shop

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

Tags : สุรินทร์

40  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำจังหวัดสุรินทร์) ด่วนมาก !! รับสมัครตั้งแต่วันนี้- 31 มีนาคม 2559
  - วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินพัฒนา และอบรมให้กับทีมงานขาย พนักงานและเพื่อนคู้ค้า และรวมไปถึงการ Visit การสื่อสาร และการจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักทีมงานขาย พนักงาน และเพื่อนคู่ค้าภายในจังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบ

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

Tags : สุรินทร์

41  ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ
  - วิศวกรโครงการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นอาคารสูง 8 ชั้น ชั้นที่1 เป็นโครงสร้างเสาคานพื้นสำเร็จรูป Hollow core ชั้น 2- ชั้นที่ 8 เป็นพื้น POST Tension พื้นที่ประมาณ 12,000 ตร.ม. ระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง 600 วัน เริ่มทำงานทันที หลังจากรับเข้าทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานและงวดงานที่กำหนดขึ้น 2.ควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำงาน บริหารงาน ผู้รับเหมาช่าง โครงสร้าง สถาปัตย์ ระบบประกอบอาคาร ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง และระบบสื่อสารอื่นๆ 3.ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุรนทร์ และผู้รับจ้าง หจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง เช่่น ขออนุญาติใช้พื้นที่ ขออนุมัติวัสดุ ขออนุญาติดำนเินการก่อสร้าง เทคอนกรีต ทดสอบเข็ม ทดสอบระบบต่างๆ 4.ติอต่อประสานงานผูรับเหมาช่วง กับ Main contrator 5.วางแผนและบริหารทรัพยากร กำลังคน (ผู้รับเหมา Subcontractor) วางแผนการจัดหาวัสดุเข้าหน่วยงานให้ตรงตามกำหนด 6.คิดล่วงหน้าป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในการก่อสร้าง แก้ปัญหาที่่เกิดขึ้นแล้ว ทั้งแบบเฉพาะหน้า และระยะยาว 7.คิดปริมาณงาน ราคาจ้างเหมา งานต่างๆ (เน้นในส่วนงานโครงสร้างและสถาปัตย์) เพื่อจัดทำ งบประมาณ และ ควบคุมงบประมาณ จัดทำ Payment ให้ผู้รับเหมา ให้อยู่่ใน Cost Control 8.เคลียร์แบบและปัญหาความไม่ชัดเจนของแบบต่อผู้ออกแบบหรือผู้ว่าจ้าง เพื่อทำงานได้อย่างถูกต้องไม่เกิดปัญหา 9.จัดทำแผนงาน และติดตตามงาน รายงานความก้าวหน้าของงาน ด้วย โปรแกรม Microsoft project สามารถใส่ทรัพยากร และบริหารเวลาการทำงาน เร่งงาน หรือคาดการณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 10. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้คล่อง 11. สามารถถอดแบบปริมาณและราคาได้ 12. มีมุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้ควบคุมงานของรัฐได้ มีความอดทนอดกลั้น รู้จักเจรจาต่อรองได้ประโยชน์เสียประโยช์ 13. สามารถหาติดต่อผู้รับเหมางานโครงสร้าง งานก่อฉาบ ในภาวะที่คาดแรงงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 14. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีความมั่นใจว่าทำได้

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสวงฟ้าก่อสร้าง

Tags : สุรินทร์

42  Account Executive - Direct Sale (จังหวัดสุรินทร์) รับสมัครด่วน !
  - 1.วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าของ Direct Sales ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง และเพื่อนคู่ค้าของ Direct Sales ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมเสนอแนวทางในการขาย และการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

Tags : สุรินทร์

43  พนักงานขาย (สุรินทร์- บุรีรัมย์)
  - - รับผิดชอบ เข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย ที่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งนำเสนอกิจกรรมทางการตลาด + รายการส่งเสริมการขาย ต่างๆ ให้ลูกค้าได้ทราบ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

โดย ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

Tags : สุรินทร์

44  พนักงานส่งของ
  - - ขึ้นของและส่งของ ส่งของมีเบี้ยเลี้ยง วันไหนไม่ได้ส่ง มีข้าวกลางวันเลี้ยง - มีค่าเช่าบ้านให้ 1000 บาท

โดย บริษัท เจ๊ฮวยเฟอร์นิเจอร์สุรินทร์ จำกัด

Tags : สุรินทร์

45  เจ้าหน้าที่บัญชี(ลูกหนี้)
  - - ดูแลงานบัญชีลูกหนี้,รับชำระเงิน(ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) - จัดทำเอกสารวางบิลลูกค้า - จัดทำรายงานภาษีขาย - จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - วันจันทร์-วันเสาร์

โดย บริษัท บี-มิกซ์ คอนกรีต จำกัด

Tags : สุรินทร์

46  เจ้าหน้าที่บัญชี(เจ้าหนี้)
  - - ดูแลงานบัญชีเจ้าหนี้,เงินสดย่อย - รับวางบิล Supplier,จ่ายชำระค่าสาธรณูปโภค - จัดทำรายงานภาษีซื้อ,บันทึกรายการซ่อมบำรุง - จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - วันจันทร์-วันเสาร์

โดย บริษัท บี-มิกซ์ คอนกรีต จำกัด

Tags : สุรินทร์

47  SALES ENGINEER (วิศวกรขาย) - ประจำสาขาสุรินทร์
  - • Presenting and selling spare parts of machines and explosive products for mining service to targeted customers. • Preparing presentations and proposals for clients. • Establishing and maintaining relationships with potential and existing clients. • Identifying and resolving client concerns. • Preparing a variety of status reports including activity, closing, follow-up, and adherence to goals. • Developing and implementing special sales activities in order to increase sales volume.

โดย Uawithya Machinery Co., Ltd.

Tags : สุรินทร์

48  Account Executive (จังหวัดสุรินทร์)รับสมัครตั้งแต่วันนี้-27 พฤษภาคม 2559
  - 1.วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย และการบริการ, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าในช่องทางการขายของ True Mobile Postpay Sales Channel Management 2.กำหนดเป้าหมายการขาย และการบริการ, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าในช่องทางการขายของ True Mobile Postpay Sales Channel Management 3.วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง และเพื่อนคู่ค้าในช่องทางการขายของ True Mobile Postpay Sales Channel Management พร้อมเสนอแนวทางในการขาย และการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

Tags : สุรินทร์

49  Field Service Engineer(Mechanical /Electrical) (ประจำ จ.สุรินทร์) RS-UYXXS-CHGFC
  - Our client is the leading company and solution provider for the mining and quarry industry. We are sole distributor for world class machinery offering a wide range of technology to our customers supported by after sales service. We are expanding our business through out 13 nation wide service centers as well as in S.E.Asia. Responsibilities: - Responsible for on-site services with technical service team. - Installing and commissioning machines at customer sites. - Carrying out machines performance test. - Trouble shooting and inspecting machines on sites. - Preparing weekly and monthly claim report, service reports, machines down and machines abnormal reports. - Planning spare parts stock. - Training staff and customers on all product lines. สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ วันและเวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ 8.00-17.00 สวัสดิการ: - ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพ/ ชีวิต Group Insurance - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - Training - ชุด ยูนิฟอร์ม

โดย บริษัท จัดหางาน อี ไอที คอมพิวติ้ง จำกัด

Tags : สุรินทร์

30 
50  วิศวกรเครื่องมือวัด/ เจ้าหน้าที่บุคคล/ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน และตำแหน่งอื่นๆ
  - -หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน -หัวหน้าแผนกกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงองค์กร -เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ -วิศวกรเครื่องมือวัด -เจ้าหน้าที่สวัสดิการ(บุคคล)

โดย บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

Tags : สุรินทร์


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ