Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > สระบุรี

งาน สระบุรี

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
หัวหน้าแผนกขาย- วิศวกรฝ่ายขาย- พนักงานขาย (Sales Supervisor- Sales Engineer- Sales Representative) (
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกขาย- วิศวกรฝ่ายขาย- พนักงานขาย (Sales Supervisor- Sales Engineer- Sales Representative) (

โดย บริษัท บีแทค อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น จำกัด

วิศวกร (สระบุรี)
  - รับสมัครงาน วิศวกร (สระบุรี)

โดย บริษัท เชียงรายไวน์เนอรี่ จำกัด

Tags : สระบุรี

วิศวกรโฟร์แมน (สระบุรี)
  - รับสมัครงาน วิศวกรโฟร์แมน (สระบุรี)

โดย บริษัท เชียงรายไวน์เนอรี่ จำกัด

Tags : สระบุรี

พนักงานขาย P.C. (สระบุรี)
  - รับผิดชอบงานด้านการขายโทรศัพท์มือถือ ในห้างสรรพสินค้า

โดย บริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

ผู้จัดการแผนกบุคคล (สระบุรี)
  - บริหารงานบุคคลทั้งระบบ

โดย บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สระบุรี

1  
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (สระบุรี)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (สระบุรี)

โดย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

Tags : สระบุรี

พนักงานทดสอบผลิตภัณฑ์
  - เป็นผู้ช่วยนักวิจัย ในการดำเนินการวางแผน ทดสอบและปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบผลิตภัณฑ์

โดย บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

Tags : สระบุรี

พนักงานบุคคล
  - ระบบรักษาเวลา พัฒนาพนักงาน สวัสดิการพนักงาน ธุรการสำนักงาน+ราชการ จัดซื้อ

โดย บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

Tags : สระบุรี

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D) (สัญญาจ้างชั่วคราว 1 ปี)
  - ดำเนินการรวบรวมและประเมินผลการดำเนินงานจากหน่วยงานปฏิบัติการ , ติดตามการทำงาน ปรับปรุง พัฒนาและวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์จากกากอุตสาหกรรมสูงสุด , ดูแลควบคุมมลพิษทางอากาศ , จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง , ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

3  
10  เจ้าหน้าที่ตรวจกาก (สัญญาจ้างขั่วคราว 1 ปี)
  - 1. บันทึกและจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารประจำวัน 2. สรุปข้อมูลประจำวัน และจัดทำรายงานข้อมูลประจำวัน 3. รับผิดชอบเอกสารทั่วไปภายในแผนก 4. จัดทำข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบข้อมูล 5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

2  
11  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(จป.)
  - ดูแลรับผิดชอบงานด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทำเอกสารด้านอาชีวอนามัย ปฎิบัติงานตามข้อกำหนด ISO 9001, ISO14001 และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

1อัตรา (ด่วน) 
12  CQE, QAE, FA Engineer
  - FA Engineer : working experiences at least 3 years in New product, and First Article CQE, QAE : working experiences at least 3 years in QA Function

โดย Nidec Brilliant Precision (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : สระบุรี

13  PC Officer (Urgent!)
  - รับสมัครงาน PC Officer (Urgent!)

โดย Nidec Brilliant Precision (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : สระบุรี

14  Sale -Technician-Cashier ประจำสาขาสระบุรี
  - -ขาย แนะนำสินค้า บริการลูกค้า -บริการลูกค้าทาง ด้าน Technician เช่น การประกอบ การซ่อม การ Set เครือง -สรุปรายงานการขาย -ดูแล Stock สินค้าภายในร้านที่ดูแลรับผิดชอบ

โดย Alliance & Link Corporation Co.,Ltd./Hardware House International Co.,Ltd.

Tags : สระบุรี

15  Operation Supervisor - Transport Supervisor (Nongkae, Saraburi)
  - • Manage general warehouse staff for efficient inventory and distribution. • Supervising daily activities of the warehouse floor, and equipment through the team to maintain the quality at specified levels, meeting with the delivery schedule as required by customers and keeping costs in line according to company budget guidelines. • Maintain rigorous safety standards and insures safe working conditions. • Maintain good housekeeping practices in all controlled areas • Maintain and update inventory control records on product since receiving until dispatching.

โดย บริษัท ไอดีเอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สระบุรี

16  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  - เช็คราคาสินค้า สั่งซื้อสินค้า ออก po ตามสินค้า ตามใบเสร็จส่งบัญชี

โดย บริษัท วิริยะโลหะกิจ จำกัด

Tags : สระบุรี

17  พนักงานผลิต (Production)
  - - ควบคุมกระบวนการผลิต ตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบ จนถึงการบรรจุหีบห่อสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี และทันต่อความต้องการ

โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

18  PLANT - FACILITY MAINTENANCE MANAGER
  - รับสมัครงาน PLANT - FACILITY MAINTENANCE MANAGER

โดย Nidec Brilliant Precision (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : สระบุรี

19  PC Officer
  - รับสมัครงาน PC Officer

โดย Nidec Brilliant Precision (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : สระบุรี

20  เจ้าหน้าที่วิชาการสิ่งแวดล้อม
  - 1. ร่วมเป็นคณะทำงานในระบบการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 2. ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน Monitoring (EIA,ระบบมาตรฐานจัดการ,และหน่วยงานราชการ) 3. ดูแลและประสานงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภายนอก 4. รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายต่างๆ ของบริษัท 6. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

1 (ด่วน) สัญญา 
21  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT)
  - 1.ร่วมประวมวลผล ระดมความคิด และเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ 2.ติดตามเทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์ต่อระบบการจัดการด้านสารสนเทศ 3.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายในศูนย์ ฯ สระบุรี 4.ดูแลการสำรองข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ ฯ สระบุรี 5.บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์ ฯ สระบุรี

โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

1 (ด่วน) สัญญา 
22  เจ้าหน้าที่ออกแบบ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบ

โดย บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด

Tags : สระบุรี

2  
23  เจ้าหน้าที่บัญชีชั่วคราว
  - - ตรวจสอบ และบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย - จัดเก็บข้อมูลประกอบงบ - ตรวจนับStock - คีย์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล

โดย บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด

Tags : สระบุรี

2  
24  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  - จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี แผนฝึกอบรมประจำเดือน ติดต่อประสานงานสถาบันฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม พิธีการดำเนินกิจกรรมในองค์กร

โดย บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด

Tags : สระบุรี

25  หัวหน้าจัดซื้อ
  - - วางแผนงานบำรุงรักษา - วางแผนงานจัดซื้อ - ควบคุมงานสโตร์ พัสดุ

โดย บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด

Tags : สระบุรี

26  หัวหน้าการตลาด
  - วางแผนการตลาด ติดต่อประสานงานลูกค้า และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด

Tags : สระบุรี

27  เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (ศูนย์ จ.สระบุรี)
  - 1. จัดทำงานทรัพยากรบุคคล สวัสดิการพนักงาน ประวัติพนักงาน และประวัติการฝึกอบรมพนักงานศูนย์ฯ 2. จัดทำเงินเดือนและการจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานศูนย์ฯ 3. จัดทำและส่งเงินสมทบประกันสังคม และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม 4. ควบคุมและกำกับดูแลการจัดทำสถิติ เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ฯ 5. ดูแลกฏระเบียบของพนักงานให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 6. คัดสรรบุคลากรเข้าทำงาน 7. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

1 (ด่วนมาก) 
28  หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ ( QA Senior Supervisor ) - ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ ( QA.Mgr.)
  - QA senior sup. : ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์ , ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป ,ตรวจสอบคุณภาพสินค้าบรรจุหีบห่อ ,ตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา และเคมีของวัตถุดิบข้าวโพด , น้ำใช้ ,จัดสรรบุคลากรในแผนกให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และตรวจสอบระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อกำหนดอยู่เสมอ QA.Mgr. : รับผิดชอบด้านการบริหารด้านคุณภาพ การวางแผนการควบคุมคุณภาพในสายการผลิต การตรวจสอบวัตถุดิบข้าวโพด การตรวจสอบวัตถุดิบผสม และการบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่งออก ติดตามปัญหาคุณภาพ ตามข้อร้องเรียนของลูกค้า การรับ Audit ลูกค้าและระบบมาตรฐานต่างๆ พิจารณา Customer's Chain พิจารณา supplier's Chain ,งานประเมินโรงงาน ,ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ส่งมอบวัตถุดิบการผลิต , หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามภายใน และดูแลระบบควบคุมเอกสาร

โดย บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

2  
29  หัวหน้าแผนกบริหารระบบ
  - ดูแลงานบริหารคุณภาพต่างๆ รวมทั้งจัดแผนการตรวจติดตามภายนอก และภายใน ฝึกอบรมให้ความรู้ ติดตามประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพทั่วทุกพื้นที่ , งานด้านเอกสารงานพิมพ์ จัดเก็บ ,รวบรวมแจกจ่าย ทำลาย และควบคุมเอกสารในระบบต่างๆ ,รับผิดชอบในการจัดประชุมทบทวนระบบ , จัดทำรายงาน และปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดต่างๆ

โดย บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

1  
30  Production Sub-Leader (Urgent)
  - ควบคุมดูและและประสานงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โดย FUJIKOKI (THAILAND) Co.,Ltd.

Tags : สระบุรี

31  Production control staff(Urgent)
  - Responsibility to production control job

โดย FUJIKOKI (THAILAND) Co.,Ltd.

Tags : สระบุรี

32  Purchaser (Head Office – Bangkok - Nongkhae Saraburi)
  - รับสมัครงาน Purchaser (Head Office – Bangkok - Nongkhae Saraburi)

โดย Air Liquide (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : สระบุรี

33  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D) (สัญญาจ้างชั่วคราว 1 ปี)
  - ดำเนินการรวบรวมและประเมินผลการดำเนินงานจากหน่วยงานปฏิบัติการ , ติดตามการทำงาน ปรับปรุง พัฒนาและวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์จากกากอุตสาหกรรมสูงสุด , ดูแลควบคุมมลพิษทางอากาศ , จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง , ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

1  
34  เจ้าหน้าที่วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ วันที่ 8 ก.พ. 53 เวลา 09.00 - 15.00 น. ) ด่วนมา
  - 1. ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2. ติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา รวมทั้งให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานได้ 3. พัฒนาและวิจัย หรือปรับปรุงสูตรการปรับเสถียร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4. นำเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาช่วยพัฒนาการทำงาน 5. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

1 (ด่วนมาก) 
35  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

โดย บริษัท วี.ซี.ท็อปวู้ด อินดัสตรี จำกัด

Tags : สระบุรี

36  Programmer-Analyst���������
  - รับสมัครงาน Programmer-Analyst���������

โดย Thai Beverage Can Ltd.

Tags : สระบุรี

2  
37  Logistic Officer
  - รับสมัครงาน Logistic Officer

โดย Thai Beverage Can Ltd.

Tags : สระบุรี

1  
38  Finance Officer
  - รับสมัครงาน Finance Officer

โดย Thai Beverage Can Ltd.

Tags : สระบุรี

1  
39  Sales Admin
  - ประสบการณ์ :  อื่นๆ :

โดย Thai Beverage Can Ltd.

Tags : สระบุรี

1  
40  Purchase�Officer
  - รับสมัครงาน Purchase�Officer

โดย Thai Beverage Can Ltd.

Tags : สระบุรี

1  
41  Sales Coordinator(Urgent)
  - Responsibility to Sales job

โดย FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.

Tags : สระบุรี

42  Senior QC Staff (Urgent)
  - Responsibility to document control concern in ISO9000: 2000, ISO/TS16945 and ISO14001 etc.

โดย FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.

Tags : สระบุรี

43  Production supervisor (Urgent)
  - Support to Production line all

โดย FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.

Tags : สระบุรี

44  Procurement staff (Urgent)
  - Responsibility to procurement job

โดย FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.

Tags : สระบุรี

45  ผู้จัดการทั่วไป((GM)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการทั่วไป((GM)

โดย บริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด

Tags : สระบุรี

1  
46  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานLAB
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานLAB

โดย บริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด

Tags : สระบุรี

47  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง-หัวหน้างานซ่อมบำรุง
  - 1.รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรใน Line การผลิตและคลังสินค้า 2.ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย 3.การฝึกอบรมพนักงานในสายการบังคับบัญชา 4.ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า 5.ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

โดย บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

48  ผู้อำนวยการส่วนโรงงาน-ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  - 1.บริหาร/ควบคุมดูแลการผลิต/คุณภาพ/วิศวกรรม /คลังสินค้า / วางแผนการผลิต  2. ดูและช่วยเหลือหน่วยงานสนับสนุนการผลิต เช่น ฝ่ายบุคคล-ธุรการโรงงาน / IT / ฝ่ายบัญชีโรงงาน 3. ดูแลการส่งมอบ/การผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูค้า

โดย บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

49  หัวหน้าแผนกบริหารระบบ
  - 1.ระบบบริหารคุณภาพ วางแผนดำเนินการ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ข่าว ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ให้กับพนักงานทั้งองค์กร 2. ตรวจติดตามภายนอก  3. ตรวจติดตามภายใน 4. จัดทำแผน การประชุมทบทวน ให้กับ HACCP TEAM 5. ควบคุมเอกสารและตรวจเอกสารในระบบให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด  6. ประสานงานเอกสารควบคุมต่างๆ  7. รับคำร้องเกี่ยวกับเอกสาร CAR ทุกระบบมาตรฐานที่บริษัทประยุกต์ใช้

โดย บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี

50  หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
  - 1รับผิดชอบการในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ที่รับเข้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกำหนดของลูกค้า 3.รับผิดชอบติดตามดูแลความสอดคล้องของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 4.วางแผนกอัตรากำลังคนของแผนก

โดย บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Tags : สระบุรี


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ