Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > สมุทรสาคร

งาน สมุทรสาคร

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

โดย บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
  - รับสมัครงาน เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

โดย บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่การเงิน
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน

โดย บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี

โดย บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

เลขานุการ
  - รับสมัครงาน เลขานุการ

โดย บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

Engineer Manager (Samutsakorn)
  - รับสมัครงาน Engineer Manager (Samutsakorn)

โดย Nitro Group

Tags : สมุทรสาคร

Safety, Health, Environment (SHE) Manager (Samutsakorn)
  - รับสมัครงาน Safety, Health, Environment (SHE) Manager (Samutsakorn)

โดย Nitro Group

Tags : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต

โดย บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

Human Resource Supervisor
  - รับสมัครงาน Human Resource Supervisor

โดย บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

10  Production Section Manager
  - รับสมัครงาน Production Section Manager

โดย บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

11  Safety Officer
  - รับสมัครงาน Safety Officer

โดย บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

12  Marketing & International Business Manager
  - รับสมัครงาน Marketing & International Business Manager

โดย บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

13  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โดย บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

14  Web Master
  - รับสมัครงาน Web Master

โดย บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

15  Maintenance Lader
  - รับสมัครงาน Maintenance Lader

โดย บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

16  Purchasing Section Manager
  - รับสมัครงาน Purchasing Section Manager

โดย บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

17  Production Supervisor
  - รับสมัครงาน Production Supervisor

โดย บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

18  พนักงานฝ่ายผลิต (สมุทรสาคร)
  - รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิต (สมุทรสาคร)

โดย กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

19  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

โดย บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

2  
20  เจ้าหน้าที่ทำแพตเทิร์น
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ทำแพตเทิร์น

โดย บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

5  
21  ผู้จัดการแผนกบริหารโลจิสติกส์ (สมุทรสาคร)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกบริหารโลจิสติกส์ (สมุทรสาคร)

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรสาคร

1  
22  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (สมุทรสาคร)
  - ดูแลงานด้นความปลอดภัยทั้งหมดในโรงงาน, ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานที่อาจจุส่งผลกระทบต่อชุมชน ติดต่อหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรสาคร

23  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (สมุทรสาคร)
  - ดุแลจัดการงานด้านบุคคลทั้งระบบ

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรสาคร

1  
24  ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (สมุทรสาคร)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (สมุทรสาคร)

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรสาคร

1  
25  เจ้าหน้าที่ประสานงานโลจิสติกส์ (สมุทรสาคร)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานโลจิสติกส์ (สมุทรสาคร)

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : สมุทรสาคร

10  
26  เจ้าหน้าที่การตลาด
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด

โดย บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

27  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

โดย บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

28  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

29  หัวหน้าแผนกคิวซี
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกคิวซี

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

1  
30  หัวหน้าแผนกเทคนิคการผลิต
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกเทคนิคการผลิต

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

1  
31  หัวหน้าแผนกแพตเทิร์น
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกแพตเทิร์น

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

32  ผู้จัดการจัดซื้อต่างประเทศ
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการจัดซื้อต่างประเทศ

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

33  เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิต
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิต

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

3  
34  Merchandiser
  - รับสมัครงาน Merchandiser

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

35  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

36  พนักงานส่งเอกสาร
  - รับสมัครงาน พนักงานส่งเอกสาร

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

37  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

38  ผู้จัดการแพตเทิร์น
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแพตเทิร์น

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

2  
39  หัวหน้าคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน หัวหน้าคลังสินค้า

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

4  
40  ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

41  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

42  ผู้จัดการฝ่ายวิศวอุตสาหกรรม
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวอุตสาหกรรม

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

43  เจ้าหน้าที่เทคนิค
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เทคนิค

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

44  พนักงานขาย หรือ PC-Pavo
  - แบรนด์ชุดชั้นในสำหรับสาวทำงานที่ชอบแฟชั่นและความหรูหราได้เปิดรับสมัครทีมงานขายประจำห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

45  เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

5  
46  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

47  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

1  
48  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

1  
49  เจ้าหน้าที่ส่งออก
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งออก

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร

3  
50  Grahipc Designer
  - รับสมัครงาน Grahipc Designer

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Tags : สมุทรสาคร


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ