Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > สงขลา

งาน สงขลา

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

โดย บริษัท ฟอร์จูน โพรเซิ่น ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1  
ซูเปอร์ไวเซอร์ ฝ่ายการตลาด
  - รับสมัครงาน ซูเปอร์ไวเซอร์ ฝ่ายการตลาด

โดย บริษัท ฟอร์จูน โพรเซิ่น ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สงขลา

1  
Project Sales (สงขลา)
  - รับสมัครงาน Project Sales (สงขลา)

โดย บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด

Tags : สงขลา

Service Sales (สงขลา)
  - รับสมัครงาน Service Sales (สงขลา)

โดย บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด

Tags : สงขลา

Business Development (Sales) (สงขลา)
  - รับสมัครงาน Business Development (Sales) (สงขลา)

โดย บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด

Tags : สงขลา

Sales (สงขลา)
  - รับสมัครงาน Sales (สงขลา)

โดย บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด

Tags : สงขลา

ผู้จัดการซ่อมบำรุง
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการซ่อมบำรุง

โดย บริษัท ไบรท์ วีล (ไทยแลนด์) จำกัด

Tags : สงขลา

1  
ช่างไฟฟ้า
  - รับสมัครงาน ช่างไฟฟ้า

โดย บริษัท ไบรท์ วีล (ไทยแลนด์) จำกัด

Tags : สงขลา

3  
หัวหน้าซ่อมบำรุง
  - รับสมัครงาน หัวหน้าซ่อมบำรุง

โดย บริษัท ไบรท์ วีล (ไทยแลนด์) จำกัด

Tags : สงขลา

1  
10  ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริการ (รถจักรยานยนต์ซูซูกิ)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริการ (รถจักรยานยนต์ซูซูกิ)

โดย บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

Tags : สงขลา

11  ผู้จัดการทั่วไป สายงานลูกค้าสัมพันธ์ (รถยนต์โตโยต้า)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการทั่วไป สายงานลูกค้าสัมพันธ์ (รถยนต์โตโยต้า)

โดย บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

Tags : สงขลา

12  ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริการหลังการจำหน่าย (รถยนต์โตโยต้า)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริการหลังการจำหน่าย (รถยนต์โตโยต้า)

โดย บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

Tags : สงขลา

13  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

โดย บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

Tags : สงขลา

15  
14  ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริการตังถังและสี (รถยนต์โตโยต้า)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริการตังถังและสี (รถยนต์โตโยต้า)

โดย บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

Tags : สงขลา

15  นิติกร-ทนายความ
  - รับสมัครงาน นิติกร-ทนายความ

โดย บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

Tags : สงขลา

15  
16  พนักงานขายเงินสดรถจักรยานยนต์ (สงขลา)
  - รับสมัครงาน พนักงานขายเงินสดรถจักรยานยนต์ (สงขลา)

โดย บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

Tags : สงขลา

17  เลขานุการ
  - รับสมัครงาน เลขานุการ

โดย บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

Tags : สงขลา

18  หัวหน้าสำนักงานความปลอดภัย
  - รับสมัครงาน หัวหน้าสำนักงานความปลอดภัย

โดย บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

Tags : สงขลา

19  เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ

โดย บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

Tags : สงขลา

20  เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ

โดย บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

Tags : สงขลา

21  เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

โดย บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

Tags : สงขลา

22  พนักงานขาย
  - รับสมัครงาน พนักงานขาย

โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สงขลา

หลายอัตรา 
23  เจ้าหน้าที่สโตร์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สโตร์

โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สงขลา

24  ช่างเทคนิคและบริการซ่อม
  - รับสมัครงาน ช่างเทคนิคและบริการซ่อม

โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สงขลา

1  
25  หัวหน้าหน่วยสโตร์
  - รับสมัครงาน หัวหน้าหน่วยสโตร์

โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สงขลา

1  
26  นิติกร
  - รับสมัครงาน นิติกร

โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สงขลา

27  นักกฎหมาย
  - รับสมัครงาน นักกฎหมาย

โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สงขลา

1  
28  รองผู้จัดการสาขา
  - รับสมัครงาน รองผู้จัดการสาขา

โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สงขลา

2  
29  ผู้ช่วยพนักงานขาย
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยพนักงานขาย

โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สงขลา

หลายอัตรา 
30  พนักงานท้ายรถ
  - รับสมัครงาน พนักงานท้ายรถ

โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สงขลา

หลายอัตรา 
31  พนักงานยกลังสต็อก
  - รับสมัครงาน พนักงานยกลังสต็อก

โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

Tags : สงขลา

หลายอัตรา 
32  บริหารงานฝ่ายบุคคล
  - รับสมัครงาน บริหารงานฝ่ายบุคคล

โดย P.T. OILFIELD CO.,LTD./ ESP WEAR PROTECTION SERVICES CO.,LTD.

Tags : สงขลา

33  Q.C. and Supervisor
  - รับสมัครงาน Q.C. and Supervisor

โดย P.T. OILFIELD CO.,LTD./ ESP WEAR PROTECTION SERVICES CO.,LTD.

Tags : สงขลา

34  Admin.- จัดซื้อ
  - รับสมัครงาน Admin.- จัดซื้อ

โดย P.T. OILFIELD CO.,LTD./ ESP WEAR PROTECTION SERVICES CO.,LTD.

Tags : สงขลา

35  ผู้จัดการโรงงาน
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการโรงงาน

โดย P.T. OILFIELD CO.,LTD./ ESP WEAR PROTECTION SERVICES CO.,LTD.

Tags : สงขลา

36  Sales Marketing
  - รับสมัครงาน Sales Marketing

โดย P.T. OILFIELD CO.,LTD./ ESP WEAR PROTECTION SERVICES CO.,LTD.

Tags : สงขลา

37  Foreman
  - รับสมัครงาน Foreman

โดย P.T. OILFIELD CO.,LTD./ ESP WEAR PROTECTION SERVICES CO.,LTD.

Tags : สงขลา

38  พนักงานขายเคมีภัณฑ์ (หาดใหญ่)
  - รับสมัครงาน พนักงานขายเคมีภัณฑ์ (หาดใหญ่)

โดย บริษัท เคมีธุรกิจ จำกัด

Tags : สงขลา

39  Sales Executive (หาดใหญ่)
  - รับสมัครงาน Sales Executive (หาดใหญ่)

โดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

Tags : สงขลา

40  ผู้จัดการ (หาดใหญ่)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการ (หาดใหญ่)

โดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

Tags : สงขลา

41  พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง
  - รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง

โดย บริษัท บริดสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สงขลา

42  เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม

โดย บริษัท บริดสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สงขลา

43  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

โดย บริษัท บริดสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : สงขลา

44  ผช.หน.หน่วยผลิต
  - รับสมัครงาน ผช.หน.หน่วยผลิต

โดย บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด

Tags : สงขลา

13 
45  Supervisor.พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  - รับสมัครงาน Supervisor.พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โดย บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด

Tags : สงขลา

46  Supervisor Seamer&Packing (วิศวกรรม)
  - ดูแลและควบคุมเครื่องSeamerฝากระป๋อง

โดย บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด

Tags : สงขลา

47  ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์-หัวหน้าตรวจสอบภายใน-หัวหน้าแผนกบัญชี-หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์-เจ้าหน้าที่ฝ
  - สมัครงานได้ที่  ๑. www.diana.co.th ๒. E-mail hr@diana.co.th  ๓. สำหรับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail cwadeewan@yahoo.com. ๔. สมัครได้ที่บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๖ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา๑๑ .๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

โดย บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

Tags : สงขลา

48  ENGINEER MANAGER- EXECUTIVE- SENIOR- ENGINEER
  - รับสมัครงาน ENGINEER MANAGER- EXECUTIVE- SENIOR- ENGINEER

โดย บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

Tags : สงขลา

49  PRODUCTION- QA- R&D- COMPOUNDING- PACKING- WAREHOUSE MANAGER- EXECUTIVE- OFFICER- SUPERVISOR- CHEMIS
  - รับสมัครงาน PRODUCTION- QA- R&D- COMPOUNDING- PACKING- WAREHOUSE MANAGER- EXECUTIVE- OFFICER- SUPERVISOR- CHEMIS

โดย บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

Tags : สงขลา

50  TECHNICIAN ASISTANT- FITTER- TECHNICIAN- ELECTRICIAN
  - รับสมัครงาน TECHNICIAN ASISTANT- FITTER- TECHNICIAN- ELECTRICIAN

โดย บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

Tags : สงขลา


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ