Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > สกลนคร

งาน สกลนคร

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
Sales Engineer(สกลนคร)
  - ทำยอดขายให้ถึงเป้าที่กำหนด ออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเครื่องจักร เครื่องกลให้กับลูกค้าได้ จัดอบรมความรู้สินค้า และการบำรุงรักษาให้ผู้ใช้งานได้

โดย บริษัท อินเตอร์พาร์ท แอนด์ แมชีนเนอรี จำกัด

พนักงานขาย (End-User and Dealer สกลนคร)
  - ทำยอดขายให้ถึงเป้าที่กำหนด และข้อมูลของบริษัท

โดย บริษัท อินเตอร์พาร์ท แอนด์ แมชีนเนอรี จำกัด

Tags : สกลนคร

พนักงานประจำคลังสินค้า(สกลนคร)
  - บริหารจัดการด้านระบบ bar coade ดูแลระบบฐานข้อมูลภายในบริษัท

โดย บริษัท อินเตอร์พาร์ท แอนด์ แมชีนเนอรี จำกัด

Tags : สกลนคร

พนักงานธุรการวิศวกรรม(สกลนคร)
  - รับสมัครงาน พนักงานธุรการวิศวกรรม(สกลนคร)

โดย กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด

Tags : สกลนคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(สกลนคร)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(สกลนคร)

โดย กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด

Tags : สกลนคร

พนักงานส่งของ(สกลนคร)
  - รับสมัครงาน พนักงานส่งของ(สกลนคร)

โดย กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด

Tags : สกลนคร

หัวหน้างานสโตร์(สกลนคร)
  - รับสมัครงาน หัวหน้างานสโตร์(สกลนคร)

โดย กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด

Tags : สกลนคร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(สกลนคร)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(สกลนคร)

โดย กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด

Tags : สกลนคร

เจ้าหน้าที่เทคนิคการพิมพ์(สกลนคร)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เทคนิคการพิมพ์(สกลนคร)

โดย กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด

Tags : สกลนคร

10  เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล(สกลนคร)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล(สกลนคร)

โดย กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด

Tags : สกลนคร

11  เจ้าหน้าที่ดูแล Web บริษัท(สกลนคร)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแล Web บริษัท(สกลนคร)

โดย กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด

Tags : สกลนคร

12  ผู้จัดการโรงงาน (สกลนคร)
  - ควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินงานภายในบริษัททั้งหมด ทบทวนและอนุมัติแผนการผลิต กำหนดแผนงานระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท การจัดสรรทรัพยากรต่างๆเพื่อใช้ในการผลิต

โดย บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

Tags : สกลนคร

13  ช่างบริการ
  - ช่างซ่อมบริการรถจักรยานยนต์

โดย บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด

Tags : สกลนคร

10 
14  1. ครูช่างยนต์ (มีประสบการณ์ในการสอน) 2. ครูสอนภาษาญี่ปุ่น 3. ครูสอนพละ (ที่มีประสบการณ์งานค
  - 1. ผู้บริหารโรงเรียน  2. เลขานุการผู้รับใบอนุญาตฯ

โดย โรงเรียนสกลนครธุรกิจบัณฑิต(S.BAC)

Tags : สกลนคร

หลายตำแหน่ง 
15  พนักงานบัญชีภาษี
  - งานด้านจัดทำบัญชีและภาษี

โดย บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด

Tags : สกลนคร

16  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Honda สกล วี.ซี. ด่วน !!
  - - ดูแลบริหารงานด้านบัญชี - ดูแลงบกระทบยอด - การปิดงบ และงานด้านบัญชีอื่นๆ - วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี - การวางแผนภาษี - บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ - วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

Tags : สกลนคร

17  ผู้จัดการทัวไป / กรรมการผู้จัดการ (ประจำ สาขาสกลนคร )
  - 1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานในการทำงาน 2. วางระบบการบริหารงานส่วนงานวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 3. สามารถวางแผนและมอบหมายงานให้หัวหน้าแต่ละแผนก ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 4. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ และควบคุมให้มีการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. บริหารบุคลากรภายในฝ่าย โดยวางแผนกำหนดเป้าหมายการทำงานและประเมินผลให้คำปรึกษา,แนะนำ วางแผนเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

โดย บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด

Tags : สกลนคร

18  ช่าง/ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง / SA BP
  - เจ้าหน้าที่ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง / SA BP/

โดย บริษัท ชาญออโต้คาร์ จำกัด

Tags : สกลนคร

19  ช่างและบริการ
  - ซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้

โดย บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด

Tags : สกลนคร

20  หัวหน้าโครงการ
  - ควบคุมงานก่อสร้าง อพาร์ทเม้นท์ บ้านพักอาศัย ฯลฯ

โดย บริษัท สกลนคร รับสร้างบ้าน จำกัด

Tags : สกลนคร

21  บริการลูกค้าในศูนย์ยามาฮ่า
  - ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการซ่อมรถและบันทึกข้อมูลรถและลูกค้าที่นำรถมาซ่อมลงคอมพิวเตอรและพร้อมเดินอะไหล่ให้ช่างซ่อมตามที่ช่างแจ้งว่าใช้อะไหล่รุ่นใหน

โดย บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด

Tags : สกลนคร

22  คอมพิวเตอร์ / IT /โปรแกรมเมอร์
  - IT/ADMIN/NETWORK ADMIN / ซ่อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ได้และแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ได้ดี

โดย บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด

Tags : สกลนคร

23  ธุรการ/จัดซื้อ
  - จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานและรับประสานงานการซ่อมภายในบริษัทและเตรียมวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ส่งไปตามสาขาตามระบบบริษัท

โดย บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด

Tags : สกลนคร

24  พนักงานผสมสีและพ่นสีรถยนต์ทุกยี่ห้อ
  - -ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ -ขัด อบ สี -ผสมสี -ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

โดย บริษัท ชาญออโต้คาร์ จำกัด

Tags : สกลนคร

25  ธุรการ
  - -ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ -ขัด อบ สี -ผสมสี -ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

โดย บริษัท เสาเอกเด็คโคบิลด์ จำกัด

Tags : สกลนคร

26  Surveryor
  - 1.ให้ค่าระดับและ LINE งานอาคาร

โดย บริษัท เสาเอกเด็คโคบิลด์ จำกัด

Tags : สกลนคร

27  พนักงานเขียนแบบ
  - -เขียนแบบ Shop Drawing งานก่อสร้าง....

โดย บริษัท เสาเอกเด็คโคบิลด์ จำกัด

Tags : สกลนคร

28  ผู้ควมคุมงานก่อสร้าง
  - - ควบคุม และวางแผนปฏิบัติงานในการก่อสร้าง - ควมคุมแรงงาน เร่งรัดงาน

โดย บริษัท เสาเอกเด็คโคบิลด์ จำกัด

Tags : สกลนคร

29  วิศวกรโยธา ด่วน!!!!
  - - ควบคุม และวางแผนปฏิบัติงานในการก่อสร้าง - ควมคุมแรงงาน เร่งรัดงาน.

โดย บริษัท เสาเอกเด็คโคบิลด์ จำกัด

Tags : สกลนคร

30  งานด้านเอกสาร-ช่างซ่อมพิ้นฐานได้
  - -งานด้านเอกสาร -ช่างบริการ ****พิจารณาตามความสามารถ ****ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

โดย บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด

Tags : สกลนคร

31  ประชาสัมพันธ์ PR
  - ทำหน้าที่สื่อสาร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจอันดี ระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก

โดย บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด

Tags : สกลนคร

10 
32  โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
  - - ควบคุมงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน ประสานงาน สำรวจ - ตรวจสอบคุณภาพงาน และส่งมอบให้เป็นไปตามคุณภาพ - ดูแลงบประมาณ และแผนงาน - ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมา - ถอดแบบก่อสร้าง และปริมาณวัสดุ - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน - จัดทำแผนงานก่อสร้าง อนุมัติวัสดุ และเอกสารอื่นๆ

โดย บริษัท ดีไว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Tags : สกลนคร

33  ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ: RM (Relationship Manager) ประจำศูนย์ธุรกิจ สกลนคร สอบข้อเขียน
  - คำอธิบายลักษณะงาน: 1.บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ประกอบการ จัดทำแผนการตลาดสินเชื่อธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร 2.ให้คำแนะนำ รายงานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการขอสินเชื่อ พิจารณารายงานวิเคราะห์สถานการณ์ของลูกค้าธุรกิจ 3.ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าธุรกิจ เพื่อบริการและประเมินความเสี่ยงของลูกค้า รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4.เป็นปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าธุรกิจ ให้บริการลูกค้าตามนโยบายของธนาคาร และแสวงหาโอกาสในการขยายฐานลูกค้า รายละเอียดงาน: 1.งานด้านการขาย มีหน้าที่ในการเพิ่มรายได้ให้กับธนาคารโดยบริการและขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน คุ้มครองความเสี่ยง (ประกันภัย) บัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร 2.งานด้านการบริการ มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ วิเคราะห์เครดิตลูกค้าธุรกิจ และให้บริการลูกค้าธุรกิจในการอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าโดยมุ่งเน้นการบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด 3.งานด้านการปฏิบัติการ มีหน้าที่ตรวจเอกสารการขอสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ

โดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

Tags : สกลนคร

30 
34  พนักงานขายเงินสด Sales Executive (Cash) - ปฏิบัติงาน จ.สกลนคร ด่วนมาก !!
  - - รับเป้าหมายการขายในพื้นที่ - สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย - กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เพื่อบริหารแผนการดำเนินงาน

โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

Tags : สกลนคร

35  พนักงานขายประจำสาขา โคกศร๊ อากาศ
  - เป็นพนักงานขายประจำสาขา ปิดการขายได้ ทำเอกสารสัญญาขายได้และบันทึกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ได้

โดย บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด

Tags : สกลนคร

36  ที่ปรึกษาด้านความงามKristie France สถาบันลดน้ำหนัก และความงาม
  - ให้คำแนะนำด้านความงามเรื่องสุขภาพ ผิวพรรณและวิธีการแก้ไขทั้งภายในและภายนอกของแต่ละคอร์ส รวมถึงการลดน้ำหนัก และความงาม อวดหุ่นสวย หน้าใส กระชับสัดส่วน ตามเเบบฉบับคริสตี้ฟรองซ์ โปรเเกรมนวดสลายไขมันเฉพาะจุด ขจัดเซลลูไลท์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โดย บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด

Tags : สกลนคร

37  สถาปนิก
  - ดูแลงาน consultant โครงการก่อสร้าง 1. ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี 2. ตรวจ Payment 3. ทำงานเพิ่มลด VO 4. ตรวจสอบหน้างาน

โดย บริษัท เจซี บิวเดอร์ จำกัด

Tags : สกลนคร

38  วิศวกร M&E
  - ดูแลงาน consultant โครงการก่อสร้าง 1.ทำงานเอกสาร 2.ตรวจ Payment ได้ 3.ทำงานเพิ่มลด VO ได้ 4.ตรวจสอบงานระบบที่ติดตั้งหน้างานได้

โดย บริษัท เจซี บิวเดอร์ จำกัด

Tags : สกลนคร

39  คุมเครื่องเสียงและคอมพิวเตอร์
  - ควบคุมเครื่องเสียง จัดเครื่องเสียงงานดนตรี ร้องเพลง งานจัดเลี้ยง งานประชุมสัมมนา และดูแลเรื่องคอมพิวเตอร์ของโรงแรม เช่น คอยเปิดเพลงคาราโอเกะให้แขก ปรับแต่งเสียงให้ลูกค้าระหว่างร้อง และแก้ไขปัญหาเสียงเฉพาะหน้า จัดเตรียมเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ ไมค์ประชุม ก่อนงานประชุมเริ่ม ดูเรื่องแสงสีต่างๆ ทำงานประจำ มีวันหยุด เข้างานเป็นเวลา ออกไม่เป็นเวลา มีOT

โดย โรงแรม เอ็น เอช ดิ เอลลิแกนท์

Tags : สกลนคร

40  พนักงานขาย/พนักงานนำเสนอสินค้า
  - 1. รับผิดชอบงานขายในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลรักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ 3. แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า 4. เจรจาต่อรองและปิดการขาย 5. จัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบและรายงานโดยตรงกับหัวหน้าแผนก

โดย ภูพานการ์เมนท์

Tags : สกลนคร

41  ผู้จัดการฝ่ายขาย ( ประจำสาขาสกลนคร )
  - 1.วางแผนกลยุทธ์การขาย 2.เพิ่มเป้าหมายการตลาดให้มากขึ้นในแต่ละปี 3. บริหารจัดการพนักงานฝ่ายขาย

โดย บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด

Tags : สกลนคร

42  พนักงานขับรถ
  - ตรวจเช็คการรับรถ จากบริษัท เอพีฮอนด้า จัดส่งรถจักรยานยนต์ Honda ไปสาขาต่าง ๆ ของชาญยนต์

โดย บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด

Tags : สกลนคร

43  เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (สกลนคร)
  - - ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง - ช่วยเหลือการเขียนโปรแกรม VB.NET - IT SUPPORT

โดย บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด

Tags : สกลนคร

44  พนักงานคนพิการพิจารณาตามความสามารถ
  - พิจารณาตามความสามารถที่ทำงานได้ เช่น ทำเอกสารด้านทะเบียน พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เก่ง เช่น ขาย พูดเจรจาปิดการขายและดูแลลูกค้าได้ รับงวด พิมพ์คอมพิวเตอร์เก่ง และเจรจารับชำระค่างวดรถกับลูกค้าได้ถูกต้อง บริการ ซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ลูกค้าได้

โดย บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด

Tags : สกลนคร

45  พนักงานเดินตลาด
  - ออกพื้นที่ต่างอำเภอในแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบได้ซึ่งครอบคลุมอยู่ 7 จังหวัด สกลนคร นครพนม บึงกาฬ อุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชอบงานบริการ และเจรจาประชาสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งต้องทำหน้าที่ขายรถจักรยานให้ได้

โดย บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด

Tags : สกลนคร

46  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  - การพิจารณาเรื่องของการพัฒนาพนักงาน การบริหารเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับ และแรงงานสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการวางระบบ กำหนดมาตรฐาน แนวทาง รวมทั้งวิธีการในการบริหารคนของทั้งบริษัทให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นแนวให้กับผู้จัดการตามสายงานได้นำไปใช้ในการบริหารคนที่อยู่ในความดูแลของตน

โดย บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด

Tags : สกลนคร

47  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สกลนคร)
  - - ดำเนินการและผลักดันนโยบายด้านคุณภาพของเครือเบทาโกร - จัดทำสรุปรายงาน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action) - ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในสายธุรกิจในการเตรียมรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก - เป็น project team member ในการดำเนินโครงการต่างๆ - เป็นวิทยากรภายใน หลักสูตรฝึกอบรมด้านคุณภาพ

โดย กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

Tags : สกลนคร

48  พนักงานขายคอนกรีต
  - 1. สรรหาลูกค้าใหม่ และดูแลฐานลูกค้าเก่า รวมถึงการบริการหลังการขาย 2. เพิ่มยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด 3. สรรหาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ 4. ประมาณการยอดขายประจำไตรมาส และรายปี รวมถึงวางกลยุทธ์การขาย 5. ติดต่อประสานงานการเปิดเครดิตให้ลูกค้า การติดตามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าเครดิต

โดย บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด

Tags : สกลนคร

49  วิศวกรโยธาประจำโรงงานคอนกรีต
  - 1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสำหรับผลิตคอนกรีต 2. ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต คุณสมบัติหินทราย ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ทำรายการคำนวณส่วนผสมคอนกรีต 3. คำนวณปริมาณวัตถุดิบ เพื่อสั่งซื้อให้เพียงพอสำหรับการผลิต 4. จัดทำเอกสารรายงานเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต QC ฯลฯ 5. ติดต่อประสานงานเอกสารด้านเทคนิค รายการคำนวณต่อลูกค้า 6. ควบคุมงานก่อสร้างที่ทางบริษัทมีต่อหน่วยงานราชการ

โดย บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด

Tags : สกลนคร

50  พนักงานบัญชี
  - -ดูแลรับผิดชอบและบริหารบัญชีต่างๆ -มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเกี่ยวกับภาษี -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เล้งเส็ง จำกัด

Tags : สกลนคร


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ