Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > ศรีสะเกษ

งาน ศรีสะเกษ

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ผู้สื่อข่าว-นักเขียน(ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน ผู้สื่อข่าว-นักเขียน(ศรีสะเกษ)

โดย THAI BIZ NEWS CORP

5  
Artist (จัดหน้าสิ่งพิมพ์ ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน Artist (จัดหน้าสิ่งพิมพ์ ศรีสะเกษ)

โดย THAI BIZ NEWS CORP

Tags : ศรีสะเกษ

3  
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค GIS(ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าฝ่ายเทคนิค GIS(ศรีสะเกษ)

โดย บริษัท พีช แอนด์ เพ้นท์ จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

ช่างบริการ(ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน ช่างบริการ(ศรีสะเกษ)

โดย บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม(ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม(ศรีสะเกษ)

โดย บริษัท พีช แอนด์ เพ้นท์ จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ MIS(ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ MIS(ศรีสะเกษ)

โดย บริษัท พีช แอนด์ เพ้นท์ จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

พนักงานฝ่ายจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม(ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม(ศรีสะเกษ)

โดย บริษัท พีช แอนด์ เพ้นท์ จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่บัญชี(ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี(ศรีสะเกษ)

โดย บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

1  
นิติกร(ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน นิติกร(ศรีสะเกษ)

โดย บริษัท เหล่าอมรกิจ จำกัด และบริษัทในเครือ

Tags : ศรีสะเกษ

1 ตำแหน่ง 
10  พนักงานขาย(ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน พนักงานขาย(ศรีสะเกษ)

โดย บริษัท พีช แอนด์ เพ้นท์ จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

11  เจ้าหน้าที่เทคนิค GIS(ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เทคนิค GIS(ศรีสะเกษ)

โดย บริษัท พีช แอนด์ เพ้นท์ จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

12  ช่างติดตั้งลิฟต์(ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน ช่างติดตั้งลิฟต์(ศรีสะเกษ)

โดย บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

13  โฟร์แมน(ศรีสะเกษ)
  - ควบคุมและดูแลผู้รับเหมาช่วงให้สามารถทำงานได้ตรงตามมาตรฐาน ของบริษัทจาร์ดีน ซินด์เลอร์และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถปรึกษาปัญหาโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่องลิฟต์หรือห้วงเครื่องได้โดยตรงกับที่ปรึกษาอาคาร สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้งแต่ละแห่ง สามารถที่จะตัดสินใจและเรียงลำดับความสำคัญของงานตามตารางการทำงานในแต่ละสัปดาห์ สามารถออกแบบฟอร์มสั่งอุปกรณ์ต่างๆ ตามคำแนะนำของหัวหน้าโซต์งานหรือวิศวกรโครงการได้  สามารถสำรวจช่องลิฟต์และห้องเครื่องตามแบบแปลนของอาคารได้

โดย บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

14  Sales Engineer(ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน Sales Engineer(ศรีสะเกษ)

โดย บริษัท ยู.พี.เอ็น. อินดัสเทรียล เท็ค จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

15  เลขานุการ(ศรีสะเกษ)
  - บริหารจัดการทางด้านเอกสาร และข้อมูลของบริษัท จัดซื้อต่างประเทศ

โดย บริษัท อินเตอร์พาร์ท แอนด์ แมชีนเนอรี จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

16  1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 2.พนักงานขาย 3.ช่างเขียนแบบ 4.พนักงานธุรการ
  - 1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด - วางแผนการตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2.พนักงานขาย - สำรวจข้อมูลทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขาย ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการลงโฆษณา และประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ - ควบคุมดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ - ควบคุมการติดตามหนี้สิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 3.ช่างเขียนแบบ - ออกแบบและเขียนโปรแกรม Auto cad 2002 , MS Office , Corel Draw และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบในงานอุตสาหกรรม 4.ธุรการ - ควบคุมดูแลเอกสาร การออกเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร

โดย บริษัท เอกวิวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

1/4 
17  พนักงานบัญชีด่วน มาก!!
  - รับผิดชอบงานด้านฝ่ายบัญชี

โดย บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

18  พนักงานขายเงินสด (Sales Executive Cash)ปฎิบัติงาน จ.ศรีสะเกษ ด่วนมาก !!
  - - รับเป้าหมายการขายในพื้นที่ - สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย - กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เพื่อบริหารแผนการดำเนินงาน

โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

19  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  - ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

โดย บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

20  ฝ่ายขาย
  - เสนอแผนการเงินให้กับลูกค้า

โดย บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Tags : ศรีสะเกษ

21  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  - เสนอแผนการเงินให้กับลูกค้า

โดย บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Tags : ศรีสะเกษ

22  นักสำรวจร้านค้า สาขาศรีสะเกษ ด่วน มาก!!
  - -ออกสำรวจร้านค้า ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย -หลังจากเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้นำข้อมูลที่ได้มาคีย์ด้วยโปรแกรม Excel ได้

โดย ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

Tags : ศรีสะเกษ

23  พนักงานส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ
  - ดูซื้อไม้ให้เป็นไปตามนโยบายด้านต้นทุน / กำไร ทำจ่ายลูกค้าและส่งกลับสินค้าพร้อมทำรายงานการรับซื้อ - ส่งกลับ บริหารสาขาให้มีประสิทธิภาพสสูงสุด เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

โดย กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

Tags : ศรีสะเกษ

24  พนักงานขาย PC (ศรีสะเกษ) ติดต่อ คุณกุ๊ก 082-371-7049
  - - เสนอขายสินค้า - แนะนำสินค้า

โดย บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

10 
25  ช่างไฟฟ้ากำลัง
  - - เดินระบบไฟฟ้า อาคาร - สามรถแก้ไขและปรับปรุงงานที่ทำได้

โดย โรงน้ำแข็งศรีต้นสน

Tags : ศรีสะเกษ

26  CSR/CRM ไซท์งานศรีสะเกษ Urgently Required!!
  - 1.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 2.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.กิจกรรมภายในองค์กร 4.งานส่งเสริมงานขาย(รับซื้อไม้ ขายต้นกล้า) 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

โดย กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

Tags : ศรีสะเกษ

27  วิศวกรโยธาภาคสนาม (ประจำไซต์งานคลองขลุง จ.กำแพงเพชร /อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ/ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี) Urge
  - วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการ ดูแลเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน

โดย กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

Tags : ศรีสะเกษ

28  โฟร์แมน
  - - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และตามลำดับของโครงการ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายรุ่งอรุณ

Tags : ศรีสะเกษ

29  วิศวกรโยธา
  - 1.ควบคุมงานก่อสร้างถนน

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายรุ่งอรุณ

Tags : ศรีสะเกษ

30  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป)/สิ่งแวดล้อม/ISO
  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป)/สิ่งแวดล้อม/ISO

โดย บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

31  หัวหน้าฝ่ายช่าง/รอง ผจก ฝ่ายบริการลูกค้า
  - -ดูแลงานด้านบริการลูกค้าทั้งหมดของบริษัท -ดูแลงานพนักงาน Service ทั้งหมด -สถานที่ ปฏิบัติงาน เมืองศรีสะเกษ

โดย บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิงส์ กรุ๊ป จำกัด(สาขาบุรีรัมย์

Tags : ศรีสะเกษ

32  Supervisor
  - ดูแลและควบคุมการขายสินค้าให้บรรลุเป้าหมายการขาย

โดย โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

Tags : ศรีสะเกษ

33  พนักงานขับรถ
  - ดูแลและควบคุมการขายสินค้าให้บรรลุเป้าหมายการขาย

โดย โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

Tags : ศรีสะเกษ

34  พนักงานขาย
  - ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของทางบริษัท รู้และรายงานสภาพตลาดตลอดเวลา

โดย โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

Tags : ศรีสะเกษ

35  Sales
  - ขาย Selective Carrier, จิ๊ก ฟิ๊กเจอร์, Plastic Part Mould, Jig , Fixture ,Metal Part

โดย บริษัท ก่วงหง อินดัสตรี้ จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

36  พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จ.ศรีสะเกษ (ปากช่อง )( Cash Van )
  - หน้าที่ความรับผิดชอบ : - รับเป้าหมายการขายในพื้นที่ - สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย - กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เพื่อบริหารแผนการดำเนินงาน

โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

37  หัวหน้าฝ่ายบุคคล
  - มีความรู้ ความสามารถในหารบริหารงานบุคคลทั้งระบบ

โดย โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

Tags : ศรีสะเกษ

38  ช่างซ่อมจักร
  - -ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเกิดปัญหา -ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่เเจ้งซ่อม

โดย บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

39  หัวหน้าโฟร์แมน/โฟร์แมน
  - ทำงานภาคสนาม ควบคุมและตรวจสอบ การทำงานของช่างก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

โดย บริษัท วริยาเรียลเอสเตท จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

40  CNA ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
  - Cna ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการ งานประจำ!! (มีสวัสดิการ) สถานที่สัมภาษณ์งาน : กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ หน้าที่หลัก : เข้าโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในจังหวัดพื้นที่ทำงาน ตามรูทที่ได้รับมอบหมายของบริษัท แนะนำแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อบอกต่อกลุ่มเป้าหมาย(คุณแม่มือใหม่) และจัดหาคุณแม่มือใหม่มาจัดตั้งกลุ่มสัมนาในแต่ละจังหวัด จังหวัดที่ต้องการดังนี้ สุรินทร์ ศรีษเกด

โดย บริษัท บีทูซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

41  พนักงานขายอิสระ
  - 1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป้าหมาย หรือ ลูกค้ารายย่อยของผู้ว่าจ้าง 2. ตอบคำถาม พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า โปรโมชั่น หรือ บริการดูแล 3. ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น และ คงฐานลูกค้าเดิม

โดย บริษัท คูโบต้าเบญจพล ชลบุรี จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

42  เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต
  - 1.เปิดบอม/ลงบันทึกการเบิกจ่าย 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 3.วางแผนวิเคราะห์ในแต่ละสายการผลิต

โดย บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

43  อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดศรีสะเกษ
  - สอนระดับปริญญาตรี 1.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.สาขาการบัญชี 3.สาขาการจัดการ 4.สาขานิติศาสตร์ 5.สาขารัฐศาสตร์ 6.สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 7.สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 8.ภาษาอังกฤษ

โดย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

Tags : ศรีสะเกษ

44  ผู้จัดการเขตศรีสะเกษ
  - 1.บริหารยอดขาย 2.ดูแลพนักงาน 3.ดูแลทรัพย์สินบริษัท

โดย บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

45  เจ้าหน้าที่สต็อกวัตถุดิบ
  - - รับวัตถุดิบ,สินค้า จากซัพพลายเออร์ - ทำเอกสารการเบิก-จ่าย วัตถุดิบ ในโปรเเกรมสำเร็จรูป - ตรวจนับวัตถุดิบ,สินค้า ควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่าย - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ บันทึกรายการรับและเบิกวัตถุดิบ , สินค้า ประจำวัน - ตรวจเช็ควัตถุดิบในใบสั่งผลิต

โดย บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

46  เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำศูนย์ศรีสะเกษ (ขุนหาญ/กันทรลักษณ์)
  - รับผิดชอบการกำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) วางแผนงานและกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง เสนอภาพรวมแก่ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบในพื้นที่ ควบคุมการตีเปอร์เซ็นต์ยาง และจำนวนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับนโนบายและเป้าหมายของบริษัท

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : ศรีสะเกษ

47  ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.สกลนคร
  - 1.รับแผนสั่งซื้อและแผนการส่งมอบสินค้าจากฝ่ายโลจิสติก เพื่อนำมาวางแผนการผลิต 2.รับผิดชอบในการวางแผนการใช้กำลังคน เครื่องจักร อุปกรณ์ วิธีการและวัตถุดิบ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า ,ส่งมอบได้ตามเวลาที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 3.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ทั้งด้านคุณภาพ , ต้นทุนการผลิต และปริมาณการผลิต

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : ศรีสะเกษ

48  หัวหน้าแผนกบัญชี/การเงิน
  - - ดูแลด้านบัญชี/การเงินของบริษัท

โดย บริษัท คิงส์วัสดุ โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

Tags : ศรีสะเกษ

49  พนักงานขายหน้าร้าน เขตศรีสะเกษ
  - นำเสนอสินค้าในร้านให้ลูกค้า และขายสินค้าตามยอดเป้าที่ร้านกำหนด

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111

Tags : ศรีสะเกษ

50  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
  - ขยายตลาด

โดย ห้างหุ้นจำกัด เก้าเอนำโชคไพศาล

Tags : ศรีสะเกษ


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ