Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > ลำปาง

งาน ลำปาง

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์(ลำปาง)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์(ลำปาง)

โดย บริษัท วิน วิน พลัส บิซิเนส จำกัด

เจ้าหน้าที่ส่งออก (Shipping ลำปาง)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งออก (Shipping ลำปาง)

โดย บริษัท วิน วิน พลัส บิซิเนส จำกัด

Tags : ลำปาง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ(ลำปาง)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ(ลำปาง)

โดย บริษัท วิน วิน พลัส บิซิเนส จำกัด

Tags : ลำปาง

พนักงานขาย(ลำปาง)
  - รับสมัครงาน พนักงานขาย(ลำปาง)

โดย บริษัท ไดนามิค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Tags : ลำปาง

2  
เจ้าหน้าที่บัญชี(ลำปาง)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี(ลำปาง)

โดย บริษัท ไดนามิค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Tags : ลำปาง

2  
โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง(ลำปาง)
  - รับสมัครงาน โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง(ลำปาง)

โดย บริษัท ไดนามิค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Tags : ลำปาง

2  
พนักงานธุรการประจำอาคาร(ลำปาง)
  - รับสมัครงาน พนักงานธุรการประจำอาคาร(ลำปาง)

โดย บริษัท ไดนามิค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Tags : ลำปาง

2  
ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร(ลำปาง)
  - รับสมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร(ลำปาง)

โดย บริษัท ไดนามิค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Tags : ลำปาง

3  
วิศวกร- ช่างฝ่ายเทคนิคบริการ(ลำปาง)
  - รับสมัครงาน วิศวกร- ช่างฝ่ายเทคนิคบริการ(ลำปาง)

โดย บริษัท โปรมาร์ค จำกัด

Tags : ลำปาง

หลายอัตรา 
10  หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิคบริการ(ลำปาง)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิคบริการ(ลำปาง)

โดย บริษัท โปรมาร์ค จำกัด

Tags : ลำปาง

2  
11  วิศวกรฝ่ายขาย- พนักงานขาย(ลำปาง)
  - รับสมัครงาน วิศวกรฝ่ายขาย- พนักงานขาย(ลำปาง)

โดย บริษัท โปรมาร์ค จำกัด

Tags : ลำปาง

หลายอัตรา 
12  วิศวกรไฟฟ้า- วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
  - รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า- วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

โดย บริษัท บีเคอี คอมบัสชั่น คอนโทรลส์ จำกัด

Tags : ลำปาง

13  ช่างไฟฟ้า
  - รับสมัครงาน ช่างไฟฟ้า

โดย บริษัท บีเคอี คอมบัสชั่น คอนโทรลส์ จำกัด

Tags : ลำปาง

14  หัวหน้าคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน หัวหน้าคลังสินค้า

โดย บริษัท เทสตี้ฟรุต จำกัด

Tags : ลำปาง

15  QA
  - จัดทำระบบคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์

โดย บริษัท เทสตี้ฟรุต จำกัด

Tags : ลำปาง

16  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ สาขาลำปาง
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ สาขาลำปาง

โดย บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด

Tags : ลำปาง

17  SCHEDULER ENGINEER (ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง) ด่วน!!
  - 1. วางแผนงาน 2. ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. สามารถใช้โปรแกรม PRIMAVERA ในการวิเคราะห์แผนงานได้อย่างคล่องแคล่ว

โดย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

Tags : ลำปาง

18  ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ (เซลล์)
  - หาลูกค้ามุ่งหวังที่สนใจซื้อรถยนต์ ติดตามลูกค้าเพื่อนำไปสู่การขาย สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเซลล์และบริษัทกับลูกค้า

โดย บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด

Tags : ลำปาง

19  ที่ปรึกษาด้านบริการ
  - ต้อนรับลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการ ให้รายละเอียดเบื้องต้นในการตรวจเช็ค ออกเอกสารในการรับซ่อม และอธิบายรายละเอียดให้กับลูกค้า ประเมินค่าใช้จ่ายการบริการ ส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า

โดย บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด

Tags : ลำปาง

20  พนักงานต้อนรับศูนย์บริการยางรถยนต์
  - ต้อนรับลูกค้าและเสนอขายสินค้ายางรถยนต์ อะไหล่ช่วงล่าง

โดย บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด

Tags : ลำปาง

21  ผู้ช่วยหัวหน้าคนงาน
  - -ตรวจสอบจำนวนพนักงานแต่ละวันและจัดทำรายงาน -จัดทำใบรายงานการทำล่วงเวลา -จัดทำรายงานและข้อมูลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสนอต่อผู้บังคับบัญชา -งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

Tags : ลำปาง

22  นักการตลาดต่างประเทศ
  - รับผิดชอบการวิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ปรับปรุง ขัอมูลลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การควบคุมระบบฐานข้อมูล การขาย และเจราจาต่อรอง และงานอื่นๆ

โดย บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด

Tags : ลำปาง

23  เจ้าหน้าที่สต๊อกคลังสินค้า
  - กำกับดูแล และควบคุม งานสต๊อกสินค้า วางแผน บริหารสต๊อกคลังสินค้า กำกับดูแลการทำงานของพนักงาน ประสานงานส่วนงานและแผนกที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

Tags : ลำปาง

24  หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
  - 1. วางเป้าหมายและวางแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 2. จัดระบบการทำงานคลังสินค้า 3. ประสานงานระหว่างโรงงาน และสำนักงานใหญ่ 4. พัฒนาบุคคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 5. กำกับดูแลทีมงาน

โดย บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

Tags : ลำปาง

25  วิศวกรโครงการ
  - สอบถามเพิ่มเติม ณ วันสมัครงาน

โดย บริษัท ธีระพันธ์พานิช (1992) จำกัด

Tags : ลำปาง

26  Scheduler (Primavera) หน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  - จัดตารางเวลาการก่อสร้าง/โครงการ โดยใช้โปรแกรม Primavera และงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

โดย POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.

Tags : ลำปาง

27  ช่างซ่อมมือถือ, Taplet ด่วน มาก!!
  - ช่างซ่อม มือถือ Tab /Notebook ด่วน 2 อัตรา - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะในงานซ่อม - มีความกระตือรือล้นในการทำงาน - มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ ธุรการประสานงานทั่วไป ด่วน 1 อัตรา - มีความกระตือรือล้นในการทำงาน - มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ - มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน Receptions /ฝ่ายบุคคล / ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป/ซ่อมแอร์ /สินค้า IT ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า -มีมนุษย์สัมพันธ์ -มีทักษะในการสื่อสาร -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความซื่อสัตย์ กระตือรือล้นในการทำงาน -มีความรับผิดชอบ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องซักผ้า/ตู้เย็น/แอร์/ทีวี เครื่องเสียง - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ค่าจ้าง 12000 บาทขึ้นไป+ Incentive - ไม่มีประสบการณ์แต่มีพื้นฐานเป็นผู้ช่วยช่าง ค่าจ้าง 9000 บาทขึ้นไป + Incentive - มีความขยัน ซื่อสัตย์ - มีความกระตือรือล้นในการทำงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล - สรรหาบุคลากร - งานประกันสังคม - จัดทำเอกสาร - ทำสรุปรายงานประจำเดือน - ออกหนังสือแจ้งต่างๆของบริษัท - ทำเงินเดือนพนักงาน สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือนได้ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

โดย บริษัท เอฟ อี เอส ไอที เซอร์วิส

Tags : ลำปาง

28  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - รับผิดชอบการร่วมวางแผนติดตั้งระบบเครือข่ายทั้ง Hardware Software และระบบการสื่อสารอื่นๆ รวมถึงควบคุม ติดตั้ง ปรับปรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Software และระบบสื่อสารต่างๆ

โดย บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด

Tags : ลำปาง

29  วิศวกรโครงการ
  - วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มูลค่างานก่อสร้าง 448,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน สิ้นอายุสัึญญา 14 กุมภาพันธ์ 2560

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีศักดิ์ก่อสร้าง

Tags : ลำปาง

30  เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
  - - ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำเอกสารความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - นำเสนอเพื่อพิจารณาหรือปรับปรุงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

โดย บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด

Tags : ลำปาง

31  ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา เจเจปาร์ค จ.ลำปาง
  - บริหารจัดการ กำกับดูแล การดำเนินงานภายในร้านให้เป้นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สอนงาน ให้คำแนะนำ ช่วยประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

โดย บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)

Tags : ลำปาง

10 
32  หัวหน้าแผนกบริการอุปกรณ์ [Equipment Service Supervisor]
  - หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ - จัดการบริหารงานด้านวางแผนในการพัฒนางานติดตั้งถอดถอนและงานซ่อมอุปกรณ์ Fountain - กำกับให้มีการตรวจสอบการประกันคุณภาพเครื่องดื่มที่ผสมด้วยเครื่อง Fountain - พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคด้านงานซ่อมในร้านลูกค้าและการบำรุงรักษา เครื่อง Fountain เพื่อให้เครื่อง Fountain ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ - บริหารการจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดจากงานติดตั้งถอดถอน, งานซ่อมอุปกรณ์ Fountain ให้การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน - ดำเนินการในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบ GMP/ Safety/ Quality/ Environment

โดย ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

Tags : ลำปาง

33  ธุรการบุคคล
  - ติดต่อประสานงาน ด้านงานเอกสารของบริษัทฯ กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งรัฐบาล และเอกชน

โดย บริษัท ซี ไอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ลำปาง

34  ประสานงานขายประจำจังหวัดลำปาง
  - - เยี่ยมเยี่ยนตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่ง การตลาดภายในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ - ให้คำปรึกษาและสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการขายและการตลาดตลอดจนความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของคู่แข่งขันเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ลำปาง

35  วิเคราะห์สินเชื่อ (สาขาลำปาง)
  - 1.Coordinate with Marketing Department for cases amount >3 MB. 2.Analyzing the applicant's credit standing in part of financial status and trading reference 3.To support marketing planning by using "Online Analytical Tools (OLAP)" 4.Being recorder in Credit Committee Meeting 5.Searching customer's information in "Business On-Line" to support Marketing Department 6.Doing special project about credit control assigned by supervisor

โดย บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Tags : ลำปาง

36  เจ้าหน้าที่บุุคคล/ธุรการ (ประจำโชว์รูมมาสด้า จ.ลำปาง)
  - งานสรรหาและจัดทำประวัติ งานประกันสังคม จัดทำเอกสารรายงานต่างๆทางฝ่ายบุคคล

โดย กลุ่มบริษัท V Groupcars

Tags : ลำปาง

37  พนักงานประจำและพาร์ทไทม์ เสิร์ฟ และผู้ช่วยกุ๊ก ประจำร้าน Kaiten (ไคเต็น) สาขาเซ็นทรัลลำปาง (((ด่วนที
  - **พนักงานเสิร์ฟ - ดูแลลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบาย - รับออเดอร์ - เก็บโต๊ะเครียโต๊ะ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย **ผู้ช่วยกุ๊ก - จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารญี่ปุ่น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ยูเนี่ยน ฟู้ด จำกัด

Tags : ลำปาง

38  วิศวกรโครงการ
  - ก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง วงเงินค่าจ้าง 448,000,000.00 บาท ( สี่ร้อยลี่สิบแปดล้านบาทถ้วน )

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีศักดิ์ก่อสร้าง

Tags : ลำปาง

39  ช่างไฟฟ้า
  - 1. ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2. ระบุปัญหาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรภายในโรงงาน 3. ติดตามและพัฒนาระบบงานไฟฟ้า

โดย บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ลำปาง

40  เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Assistant)
  - - จัดเตรียมเอกสารการขออนุมัติงานต่างๆจากสาขา และหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา - พร้อมจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับการขออนุมัติงานต่างๆเพื่อให้ง่ายต่ออนุมัติและตัดสินใจ - ตรวจเช็คเอกสารเข้า-ออก รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆของแต่ละสาขาที่ส่งเข้ามา เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ - ให้การช่วยเหลือสาขาหรือหน่วยงานอื่นๆที่ติดต่อและขอข้อมูลรวมถึงประสานงานให้เกิดความสะดวกด้านต่างๆ - จัดเตรียมการประชุม จัดหาวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน ให้มีพอเพียงกับความต้องการของหน่วยงาน - ประสานงานกับส่วนกลาง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนงานการตลาด, การจัดรายการส่งเสริมการขาย ฯลฯ - ประสานงานกับสาขา เกี่ยวกับการขอข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหารงานขาย

โดย ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

Tags : ลำปาง

41  Seed Production Reserch Specialist (ผู้ชำนาญการวิจัยผลิตเมล็ดพันธุ์) ปฏิบัติงาน จ.ลำปาง
  - • Develop and implement seed production practice for new and existing hybrids • Conduct trials related to Seed Production Research • Give training of what found from the trials to SPD staff and farmers

โดย บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

Tags : ลำปาง

42  Operation Service Supervisor ประจำภาคเหนือ
  - -สามารถแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้ -สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหา กำกับดูแลทีมช่าง และสามารถมอบหมายงานให้ช่างสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย -สามารถพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความชำนาญและสามารถบริการลูกค้าได้ -จัดทำงบประมาณและบริหารค่าใช้จ่ายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดย บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด

Tags : ลำปาง

43  พนักงานเขียนแบบ
  - -สามารถแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้ -สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหา กำกับดูแลทีมช่าง และสามารถมอบหมายงานให้ช่างสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย -สามารถพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความชำนาญและสามารถบริการลูกค้าได้ -จัดทำงบประมาณและบริหารค่าใช้จ่ายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดย บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด

Tags : ลำปาง

44  นักวางแผนและควบคุมการผลิต
  - 1.1 วางแผนและควบคุมการผลิตตามแผนการผลิตหลัก (MPS) 1.1.1 ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเรื่องการวางแผนการผลิต ตามใบสั่งผลิต และกำลังการผลิตตามแผน การผลิตหลัก (MPS) และแก้ไขปัญหาการส่งมอบ 1.1.2 วางแผนการใช้สินค้าคงคลังและบีสกิต 1.1.3 ทำแผนการผลิตแยกตามคำสั่งซื้อให้ผลิต 1 และ 2 และรายละเอียดการสั่งซื้อ 1.1.4 วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ

โดย บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด

Tags : ลำปาง

45  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินอาวุโส (ลำปาง)
  - 1. เจราจาและติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระเงินค่างวดเช่าซื้อรถยนต์ทางโทรศัพท์ 2. ออกติดตามยึดรถกลับคืนสู่บริษัทในกรณีผิดนัดการชำระค่างวดที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

โดย บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Tags : ลำปาง

46  เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ (ลำปาง)
  - - เจ้าหน้าที่ดูแลแปลงปลูกพืช เช่นแตงกวา แตงโม ข้าวโพด พืชผักต่างๆ

โดย บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด

Tags : ลำปาง

47  พนักงาน IT Friend ประจำ True Shop ลำปาง
  - 1. IT Friend Sale : ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา - แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้า เกี่ยวกับ Smart Phone อุปกรณ์สื่อสาร ต่างๆ ใน True Shop 2. IT Friend Service - ป.ตรี สาขา สารสนเทศ วิทยการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - บริการรับเคลม ตรวจสอบ และซ่อม Smart Phone อุปกรณ์สื่อสาร ระบบปฏิบัติการ IOS , Android - ดูแลงานเอกสารต่างๆ ภายใน True Shop

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

Tags : ลำปาง

48  IT support
  - • Performs day to day routine functions of solving computer and peripheral problem, data communication problem, installing system software and hardware. • Coordinates with vendor and/or outsource to perform and solve on specific problem. • Preventive maintenance PCS and computer peripherals. • Perform hardware and software installation. (must be legal software) • Trouble shooting daily routine problem job as following user requests. (depend on priority) • Help users on using company hardware and software. • Develop or/and utilize existing systems hardware and software to maximize system performance and up time. • Monitor and solve problem of communication network SAP, Microsoft One Note 2013 , VPN, IBM Bigfix. • Perform system and data backup and manage tape/disk library. Billing system, Voice Mail and so on. • Perform house-keeping for computer room and equipment. • Maintain hardware& supply inventory by co-ordinate with procurement department. • Coordinate with vendor to perform telephone system function such as PABX, billing system, voicemail etc.

โดย Fircroft Thailand

Tags : ลำปาง

49  Electrical Service Engineer (ประจำ จ.ลำปาง) RS-UYXXS-CHGEI
  - Our client is the leading company and solution provider for the mining and quarry industry. We are sole distributor for world class machinery offering a wide range of technology to our customers supported by after sales service. We are expanding our business through out 13 nation wide service centers as well as in S.E.Asia. Responsibilities: - Responsible for on-site services with technical service team. - Installing and commissioning machines at customer sites. - Carrying out machines performance test. - Trouble shooting and inspecting machines on sites. - Preparing weekly and monthly claim report, service reports, machines down and machines abnormal reports. - Planning spare parts stock. - Training staff and customers on all product lines. วันและเวลาทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์ 8.00-17.00

โดย บริษัท จัดหางาน อี ไอที คอมพิวติ้ง จำกัด

Tags : ลำปาง

25 
50  Site electrical engineer (ลำปาง)
  - Contributing to the management and installation of electrical work in projects for both Thailand and overseas locations. • Working with teams of civil, mechanical, process and electrical/C&I engineers. • Preparing or supervising feasibility studies, requests for proposals, due diligence reports and monthly project progress reports. • Managing engineering solution services. • Managing the production of documentation: project timeline documents, installation method statement and project reports. • Supervising the work of junior engineers and providing technical / professional guidance in order to assist with their development when required. • Communicating with local staff, senior foreign management and external clients both locally and overseas.

โดย บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด

Tags : ลำปาง


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ