Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > ลพบุรี

งาน ลพบุรี

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
พนักงานประจำแผนกอะไหล่(ลพบุรี)
  - รับสมัครงาน พนักงานประจำแผนกอะไหล่(ลพบุรี)

โดย บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน(ลพบุรี)
  - รับสมัครงาน ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน(ลพบุรี)

โดย บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ลพบุรี

Consulting and Research Specialist(ลพบุรี)
  - รับสมัครงาน Consulting and Research Specialist(ลพบุรี)

โดย บริษัท ภาริณาส จำกัด/ บริษัท ซินาริโอ วัน (เอเซีย) จำกัด

Tags : ลพบุรี

Web Programmer For Application and E Book(ลพบุรี)
  - รับสมัครงาน Web Programmer For Application and E Book(ลพบุรี)

โดย บริษัท ภาริณาส จำกัด/ บริษัท ซินาริโอ วัน (เอเซีย) จำกัด

Tags : ลพบุรี

Sales Administration(ลพบุรี)
  - รับสมัครงาน Sales Administration(ลพบุรี)

โดย บริษัท ภาริณาส จำกัด/ บริษัท ซินาริโอ วัน (เอเซีย) จำกัด

Tags : ลพบุรี

Project Manager (Lobburi)
  - รับสมัครงาน Project Manager (Lobburi)

โดย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Tags : ลพบุรี

พนักงานประจำสาขา (ลพบุรี)
  - รับสมัครงาน พนักงานประจำสาขา (ลพบุรี)

โดย บริษัท ดีไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : ลพบุรี

วิศวกร (ซ่อมบำรุง - ระบบความเย็น)
  - หน้าที่และความรับผิดชอบ  1. วิเคราะห์และวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบทำความเย็น  2. วิเคราะห์ปัญหาการซ่อมบำรุงและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบทำความเย็นให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO GMP HACCP และอื่น ๆ   3. ติดตั้งและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร  4. ส่งเสริม กระตุ้นและพัฒนาทีมงานให้เกิดความรู้และทักษะเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
  - 1. วางแผนระบบงานคลังสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. วางแผนกการบริหารกำลังพลและควบคุมดูแลงานคลังสินค้า 3. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัย ภายในและปัจจัยภายนอก 4. จัดทำเอกสารระบบคุณภาพต่างๆ 5. งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

10  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

11  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  - ประชาสัมพันธ์ ภายในและภายนอกบริษัท  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆของบริษัท  ดำเนินงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประชาสัมพันธ์

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

12  ผู้แทนขาย (ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไส้กรอก)
  - รับผิดชอบงานขายและการตลาดสินค้าที่จำหน่ายเข้าไปในช่องทาง Modern Trade และ Food Serviceให้ได้ตามเป้าหมาย  ประสานงานกับทีมงานจัดซื้อของ Modern Trade และ Food Service

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

13  เจ้าหน้าที่ผลิต
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ผลิต

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

14  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ
  - ควบคุมดูแลป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพตั้งแต่วัสดุแรกเข้าจนถึงส่งออกติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพต่างๆ สามารถอบรมพนักงานเกี่ยวกับคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท วี.ที.อินดัสทรีส์ จำกัด

Tags : ลพบุรี

1 ตำแหน่ง 
15  ช่างคอมพิวเตอร์-พนักงานขาย-แคชเชียร์ สาขาลพบุรี ( Big C )
  - -ขาย ให้คำแนะ ให้บริการ ลูกค้าที่มารับบริการ ที่ร้าน -ประกอบ ซ่อม ลงโปรแกรม ตรวจสอบเครื่อง ( ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ ) - คิดเงิน สรุปรายงานขายประจำวัน สัปดาห์ เดือน ประสานงานกับฝ่ายบัญชี ( ตำแหน่งแคชเชียร์ )  -ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน ( ความสะอาด,Stock สินค้า ) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย Alliance & Link Corporation Co.,Ltd./Hardware House International Co.,Ltd.

Tags : ลพบุรี

16  หัวหน้าห้องอาหาร
  - 1. ดูแลความเรียบร้อยของอาหาร ห้องครัว ทั้งในเรื่องของ อัตรากำลังคน การมอบหมายงาน การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ  2. ปรับปรุงสูตรอาหาร จัดทำงบประมาณประจำปี คำนวณต้นทุนอาหาร ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน อาทิ การบริการ เป็นต้น

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

17  เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงงานตัดแต่งเนื้อไก่)
  - 1. ควบคุมการผลิตและการทำงานของเครื่องจักรให้สามารถผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณในเวลาที่กำหนด และได้คุณภาพตามมาตรฐาน  2. จัดสรรกำลังคนและมอบหมายงานให้พนักงานในหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิต  3. ควบคุมการปฏิบัติงาน สอนงาน ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับพนักงานในหน่วยงาน

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

18  Human Resources Manager
  - 1. As business partner with Line Management Team, delivers effective services in Human Resources and general support to align with the business goal and direction  2. Performs full spectrum in Human Resouces Development in policy deployment and implementing HR strategies interventions and programs to enhance employee's capability at all level to high performance culture  3. Ensures recruiting strategies, tools & methodologies, active system and process are implemented through best-fit manpower policy  4. Provides advice, coaching and building effective working relations with management and employees to ensure they are well aligned with business delivery  5. Leads initiatives and employee activities to encourage all employee's awareness in all internal and external Quality Management System : BQM, ISO9001, ISO14001, IFS, BRC and etc.  6. Liaises with the Government in whatsoever form of recruitment and development documentation and reguirement handling

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

19  Electrical Engineering Supervisor
  - 1. Responsible for factory's electrical system, internal and external lighting system, emergency light system, Fire Alarm System, Air Condition System and Ventilation System  2. Create Preventive Mainenance and implement as the plan  3. Able to manage the assigned project  4. Able to train and support and encourage subordinates to be self-developed

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

20  Quality Assurance Manager
  - As a key-driver personnel in quality management system, ensures that the product or service is complied with Batagro's Quality Policy and meets both national and international standards including legal compliance, requirements and customer expectations  1. Monitors organization's performance on quality management by measuring against the target indicators and company's bottom line of profitability  2. Fosters employee's performance in quality management and activities throughout organization to achieve quality Standard at all the time  3. Coaches/Advises tools and methodologies on implementation the quality management system   4. Liaises with cross-functional teams to ensure that the quality system i.e., GMP & HACCP, QMS, ACP, ISO and specific requirements including Continuous Improvement Program is maintained appropriately  5. Keep track of updating quality standard and new compliance for both national and international movement   6. Ensures that all working procedures are complied with national and international standards and legislation   7. Provides training and development tools and techniques to encourage employee's mindset that they are able to perform highly effort in the quality way of work  8. Receives the customer visit's trip and liaises with their auditors to assure the execution of compliance with their requirements and specification

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

21  วิศวกรซ่อมบำรุง (ระบบทำความเย็น)
  - 1. วิเคราะห์และวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบทำความเย็น  2. วิเคราะห์ปัญหาการซ่อมบำรุงและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบทำความเย็นให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO GMP HACCP และอื่นๆ   3. ติดตั้งและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร  4. ส่งเสริม กระตุ้นและพัฒนาทีมงานให้เกิดความรู้และทักษะเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

22  Safety Health & Environmental Officer
  - • To plan and follow up safety and environment plans • To collect and analyze data and statistics, then write a report  on the safety and environment of the workplace • To investigate the cases of accident, injury, illness, or  annoyance caused by the workplace, then write a report  on the case with solutions • To observe the legality, rules and regulations and standards  of the safety and environment of the workplace  • To be a consultant and advisor on safety and environment  of the workplace • To support the activities concerning safety and environment  of the workplace To coordinate with other related departments,  including those in and outside Betagro Group, on safety  and environment of the workplace

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

23  Safety Health & Environmental Officer
  - • To plan and follow up safety and environment plans • To collect and analyze data and statistics, then write a report  on the safety and environment of the workplace • To investigate the cases of accident, injury, illness, or  annoyance caused by the workplace, then write a report  on the case with solutions • To observe the legality, rules and regulations and standards  of the safety and environment of the workplace  • To be a consultant and advisor on safety and environment  of the workplace • To support the activities concerning safety and environment  of the workplace To coordinate with other related departments,  including those in and outside Betagro Group, on safety  and environment of the workplace

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

24  Quality Assurance Manager (Manufacturing of Medical)
  - Undertake Quality Assurance, Raw-Material, Packaging, Pre-finished/ Finished Products in line with Standard Regulation and Examine accuracy of analysis development and Product Stability Evaluation  Execute accreditation of ISO9001, ISO18000, GMP, HACCP, ISO 17025 to all sections and establish legally regulation  Execute projects assigned e.g. TQM

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

25  Quality Control Manager
  - As a quality controller, serves the strategic business unit in quality managing and controlling of animal health production  Controls and monitors quality throughout process line of packaging, processing line and finished good  Contributes to effective analysis methodology of HPLC, TLC and AA including application of quality development to achieve the policy and standard  Foster overall activities of quality control at the plant in Lopburi province

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

26  Production Officer (Poultry Factory)
  - 1. Control production and machine operation in ensuring  productiveness, quality standard and timeframe compliance 2. Requisite manpower and assignment delegation in compliance  with production plan  3. Control operation, coach and troubleshoot problem for  responsible staff

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

27  ช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน)
  - 1. ควบคุมงานติดตั้ง ปรับปรุง สร้างระบบการซ่อมบำรุง ให้เป็นไป ตามหลักGMP HACCP และ Food Safety  2. ซ่อมบำรุง รื้อถอนเครื่องจักรอุปกรณ์และจัดเตรียมอะไหล่ใน งานซ่อมบำรุง 3. ซ่อมบำรุงไฟฟ้า / อุปกรณ์การสื่อสาร  4. ควบคุมและซ่อมบำรุงน้ำเสีย

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

28  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  - - สามารถวางแผนฝึกอบรมประจำปี และสำรวจความต้องการในการอบรม - ดูแลประสานงานดำเนินการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก - ดูแลการจัดเตรียมรับรองลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก - ดูแลงานประชาสัมพันธ์ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี - งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

29  Sales Administrative Officer (Plant)
  - • Responsible for sales documents.  • Responsibility to receipt (Invoice) document debt Reduction - Debt added.  • Create an animal bones move and documents Daily, Weekly, Monthly reports • Coordination with other agencies  • Computers, internet literacy and quality system documentation  • Work as commander assigned.

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

30  Assistant Sales Department Manager
  - • Target sales, Planning and market analysis to the situation to ��Plan promotional goals • Target sales management team for advice and sales team to �� develop sales goals and customer satisfaction result

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

31  Resort Manager
  - • As a key leader, serves the corporate in overall management  for the business unit of real estate, accommodation and Pasak  Hillside Resort at Lopburi Province.  • Maintains an effective operation in annual planning, budgeting  to ensure the efficiency of resource utilization including daily  management to ensure that all the objectives are in line with  the business objectives.  • Promote internal and external activities such as marketing  events, sales promotion and all such that will enhance the  potentiality of the services to the prospective clients.  • Fosters teamwork in performance development

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

32  Electrical Engineering Supervisor
  - 1. Responsible for factory’s electrical system, internal and  external lighting system, emergency light system, Fire Alarm  System, Air Condition System and Ventilation System .  2. Create Preventive Maintenance and implement as the plan . 3. Able to manage the assigned project .  4. Able to train and support and encourage subordinates to be  self-developed

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

33  Sanitation Officer
  - • Responsibility to clean machinery and equipment manufacturing production in Line. • Responsibility for Monitoring and follow-up of GMP compliance systems Staff. • Work as commander assigned.

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

34  Engineer
  - • Develop Engineering operation system based on BEM Project  of Betagro's General Engineering Office • Improve efficiency of maintenance operation e.g. Maintenance Operation Planning and Spare-part Management • Set criteria of MTTR, MTBF efficiency assessment and develop technique and maintenance tool in systematic manner • Reinforce factory's production increment by developing machines • To adjust and develop the products (Kaizen) by designing a new production process that functions with efficiency • To analyze the production to divide the Crisis Point

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

35  Safety Health & Environmental Officer
  - • To plan and follow up safety and environment plans • To collect and analyze data and statistics, then write a report  on the safety and environment of the workplace • To investigate the cases of accident, injury, illness, or  annoyance caused by the workplace, then write a report  on the case with solutions • To observe the legality, rules and regulations and standards  of the safety and environment of the workplace  • To be a consultant and advisor on safety and environment  of the workplace • To support the activities concerning safety and environment  of the workplace To coordinate with other related departments,  including those in and outside Betagro Group, on safety  and environment of the workplace

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

36  Assistant Production Development Manager
  - - To coordinate with any related department to develop working system in order to increase efficiency -�To inspect and maintain the production development system  -�To support any related system and to provide information and coaching for the staff

โดย เครือเบทาโกร

Tags : ลพบุรี

37  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (สัญญาจ้าง 1 ปี)
  - - ดูแลรับผิดชอบโครงการสิ่งแวดล้อม - จัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐาน ISO 14001

โดย Mahaphant Fibre-Cement PCL

Tags : ลพบุรี

38  หัวหน้าทีมขาย - ลพบุรี <marquee>รับสมัครด่วน!!<-marquee>
  - - ผลักดันยอดขายของทีมให้บรรลุเป้าหมาย - วางแผนการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายและเงื่อนไขการขายที่บริษัทกำหนด  - กำกับดูแลการดำเนินงานของทีมขายให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - ประสานงานกับสาขาเพื่อผลักดันให้การดำเนินงานของสาขาบรรลุตามแผนงาน

โดย บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด

Tags : ลพบุรี

2  
39  พนักงานธุรการ - ลพบุรี <marquee>รับสมัครด่วน!!<-marquee>
  - - จำหน่ายอะไหล่แก่ลูกค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก - ตรวจรับอะไหล่จากหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเอกสารครบถูกต้อง - ดูแลอะไหล่ และจัดเก็บอะไหล่ให้มีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับศูนย์บริการ

โดย บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด

Tags : ลพบุรี

40  พนักงานขาย - ลพบุรี <marquee>รับสมัครด่วน!!<-marquee>
  - - ทำหน้าที่เป็นพนักงานขายแทรกเตอร์คูโบต้า และเครื่องจักรการเกษตรอื่นๆ  - ให้รายละเอียดลูกค้าเกี่ยวกับราคา คุณสมบัติของสินค้า และสินเชื่อ - เข้าพบลูกค้าและนำเสนอสินค้านอกสถานที่ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

โดย บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด

Tags : ลพบุรี

41  QMR-ลพบุรี
  - - ควบคุมกระบวนการและระบบเอกสารในระบบ ISO  - ติดตามผลการดำเนินในระบบ ISO - ดำเนินการตรวจติดตาม - จัดประชุมประจำเดือน, รายงานสรุปผลประจำเดือน, จัดอบรมระบบงาน

โดย บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด

Tags : ลพบุรี

42  FOREMAN
  - 1.ทำการรังวัด และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างด้วยกล้องดิจิตอล 2.ควบคุมงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ตรวจสอบปริมาณงานหน้าก่อสร้างที่ทำได้จริง

โดย Excellent Search Recruitment Co., Ltd.

Tags : ลพบุรี

43  ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ (ลพบุรี)
  - - ซ่อมโทรศัพท์มือถือ แก้ไขอาการเสียของตามที่ลูกค้าแจ้ง - ทำการประเมินราคาอาการเสียของโทรศัพท์

โดย บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

Tags : ลพบุรี

44  PC ( ขายโทรศัยท์ มือถือ )ประจำจังหวัด ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,เพชรบูรณ์
  - -แนะนำสินค้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า -เสนอการขายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ vivo และปิดการขาย -และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย Vivo Service (Thailand) Co., Ltd.

Tags : ลพบุรี

45  พนักงานควบคุมเครื่องจักร
  - -แนะนำสินค้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า -เสนอการขายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ vivo และปิดการขาย -และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Tags : ลพบุรี

46  ช่างซ่อมบำรุง / ช่างธุรการ (ก่อสร้าง) ประจำโรงงานลพบุรี
  - ช่างซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่างธุรการ - ดูแลงานซ่อมสร้าง - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์

โดย Mahaphant Fibre-Cement PCL Co., Ltd.

Tags : ลพบุรี

47  Safety Officer (Lopburi)
  - Qualifications: • Bachelor's Degree or Master's Degree in Occupational Health and Safety or related field. • 0-3 years of experience in safety function in industrial plant such as Fire alarm system, Work permit, Safety promotion activity. • Good command of both written and spoken English. • Computer literate. • Energetic, hard-working and self-responsible. • Able to work upcountry (Lopburi) (14.800588,100.911634) (Have Housing and Upcountry allowance) Appointed candidate will receive an attractive salary, including several benefits, such as Bonus-twice a year, Provident Fund, Life and Accident Insurance, Company’s Uniform, Yearly Services Award, Annual Physical Exam, Dentist and Hospitality Allowance, etc. Interested person should apply directly to mf13_recruitment@SHERAsolution.com, stating full detailed qualifications, together with the current package and expected remuneration. Only short-listed candidates whose qualifications matched our requirements will be contacted.

โดย Mahaphant Fibre-Cement PCL Co., Ltd.

Tags : ลพบุรี

48  ผู้จัดการส่วน /ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ ( โรงงานลพบุรี )
  - - งานบริหารจัดการกำลังคนให้ได้ตามแผนอัตรากำลังที่กำหนด และทันต่อธุรกิจ - งานบริหารค่าจ่างและสวัสดิการต่าง ๆ - งานบริหารแรงงานสัมพันธ์ภายในโรงงาน - งานพัฒนาบุคลากรภายในโรงงาน - งานบริหารจัดการทั่วไป - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

Tags : ลพบุรี

49  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน!!
  - รับผิดชอบการวางแผนกในการสรรหา และคัดเลือผู้ขาย การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อ และการ่วางแผนการส่งมอบสินค้า สำหรับการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท ฯ ให้ตรงความต้องการสินค้า หรือบริการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ

โดย บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

Tags : ลพบุรี

50  ช่างเทคนิค ประจำโรงงานอาหารสัตว์ ประจำโรงงานลพบุรี จำนวนมาก
  - - ซ่อมบำรุงรักษาและควบคุมเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ - มีทักษะในการควบคุมหม้อไอน้ำ (Boiler) และ มีความรู้ด้าน PLC

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : ลพบุรี


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ