Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > ราชบุรี

งาน ราชบุรี

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  - งาน กาฬสินธุ์

โดย KEIC THAI CO.,LTD.

1  
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต

โดย KEIC THAI CO.,LTD.

Tags : ราชบุรี

2  
Engineer
  - รับสมัครงาน Engineer

โดย KEIC THAI CO.,LTD.

Tags : ราชบุรี

1  
โฟร์แมนฝ่ายผลิต
  - รับสมัครงาน โฟร์แมนฝ่ายผลิต

โดย KEIC THAI CO.,LTD.

Tags : ราชบุรี

3  
Coordinator
  - รับสมัครงาน Coordinator

โดย KEIC THAI CO.,LTD.

Tags : ราชบุรี

1  
ซูเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน ซูเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายคลังสินค้า

โดย KEIC THAI CO.,LTD.

Tags : ราชบุรี

1  
หัวหน้าส่วนคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน หัวหน้าส่วนคลังสินค้า

โดย บริษัท ท็อปเบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : ราชบุรี

1  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครดิต (ราชบุรี)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครดิต (ราชบุรี)

โดย บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด

Tags : ราชบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโส (Sales supervisor) (ราชบุรี)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโส (Sales supervisor) (ราชบุรี)

โดย บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด

Tags : ราชบุรี

10  ผู้ควบคุมบอยเลอร์
  - ควบคุมบอยเลอร์ขนาด 6 ตัน ใช้ถ่านหิน

โดย บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด

Tags : ราชบุรี

3  
11  Sale
  - 1. นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า 2. มีความรับผิดชอบและตามงานที่ได้นำเสนอให้กับลูกค้า จนกระทั่งสิ้นสุดขั้นตอนของการปฎิบัติงาน 3. สามารถพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างดี 4. สามารถพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายบริษัทฯ  5. สามารถจัดทำระบบการทำงานได้เป็นอย่างดี

โดย บริษัท แก่นจันทร์เมทัลชีท ราชบุรี จำกัด

Tags : ราชบุรี

2  
12  เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ขอนแก่น,ราชบุรี,พัทยา,สำนักงานใหญ่)
  - ดำเนินงานด้านการพิจารณารับประกันภัยและทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย ออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออายุและรายที่มีการแก้ไข ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Tags : ราชบุรี

4  
13  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
  - วางแผน ควบคุม ติดตามการผลิตสินค้าให้ได้ทั้งเชิงปริมาณและ คุณภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี

Tags : ราชบุรี

14  พนักงานขาย(ราชบุรี)
  - เสนอขายรถบรรทุกฮีโน่และรถยนต์ โตโยต้า ปิดการขาย

โดย บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด

Tags : ราชบุรี

15  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย- เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (Sales Officer- Customer Service)
  - - เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานขายและดูแลลูกค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานโครงสร้าง/ ตกแต่งภายใน งานอุตสาหกรรมทั่วไป และงานทางด้าน Marine - วางแผนนโยบายทางการตลาดและการขาย - วิเคราะห์ภาพรวมตลาด เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามแต่ละเป้าหมายทางการตลาด - ดูแลและพัฒนาระบบงานขายและการตลาดขององค์กร

โดย บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ราชบุรี

2 ตำแหน่ง 
16  เจ้าหน้าที่บัญชี
  - - จัดทำบัญชีสหกรณ์ของบริษัททั้งระบบ

โดย บริษัท กระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล จำกัด

Tags : ราชบุรี

17  เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

โดย บริษัท กระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล จำกัด

Tags : ราชบุรี

18  เภสัชกร
  - -รับผิดชอบการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และอนุมัติผ่านผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายก่อนส่งจำหน่าย -งานควบควบคุมคุณภาพ( Process Validation, CleaningValidation, จัดทำ Method Validation) -งานควบคุมคุณภาพ 2 (ดูแลด้านจุลชีวะ) -งานจัดหาและสำรอง

โดย บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

Tags : ราชบุรี

4  
19  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 2
  - บริหารจัดการให้มีการควบคุมคุณภาพด้านบรรจุภัณฑ์,ด้านการวิเคราะห์และการตรวจสอบการปนเปื้อนทางจุลชีวะให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานและขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

โดย บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

Tags : ราชบุรี

1  
20  เภสัชกร (ผลิต)
  - เภสัชกรฝ่ายผลิต : งาน่่การผลิต วางแผน ควบคุม ตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

โดย บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

Tags : ราชบุรี

1  
21  Planning - Purchasing staff
  - 1. Raw material , packaging control & purchasing. 2. Production control.

โดย บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ราชบุรี

22  หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้าง-ฝึกอบรม
  - -ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้างทั้งหมด -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์พนักงาน -ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ -วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมและประเมินติดตามผล -

โดย บริษัท กระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล จำกัด

Tags : ราชบุรี

1  
23  IE-หัวหน้าแผนกผลิต (โรงเย็บ )
  - - วางแผนการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิต - ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ควบคุมดูแลพนักงาน - เพิ่มผลผลิต และลดของเสีย - และงานปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต

โดย Satin Textiles Co., Ltd. (PASAYA)

Tags : ราชบุรี

24  Technical Support
  - Support งานซ่อม computer DELL onsite

โดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด คอมพิวเตอร์รอยัลซิสเท็ม

Tags : ราชบุรี

25  สมุหบัญชี
  - ผู้ตรวจสอบบัญชี สามารถปิดงบบัญชีได้ ดูแลบริหารจัดการกระบวนการบัญชีทุกอย่างได้

โดย บริษัท สแกนพริ้นเวิร์คส์ จำกัด

Tags : ราชบุรี

26  นักวิชาการเกษตร
  - 1. บริหารการจัดการปลูกเลี้ยงต้นกล้วยไม้ในสวน 2. ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ในเรื่องผลผลิต 3. บริหารควบคุมดูแลการตัดช่อกล้วยไม้ในสวน 4. ควบคุมงานด้านการ Packing กล้วยไม้ลงในกล่อง บรรจุภัณฑ์ที่สวน 5. ควบคุมดูแลสต๊อกปุ๋ยยาและสารเคมี

โดย บริษัท บางกอกกรีน จำกัด

Tags : ราชบุรี

2  
27  นักวิชาการเกษตร
  - 1. บริหารการจัดการปลูกเลี้ยงต้นกล้วยไม้ในสวน 2. ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ในเรื่องผลผลิต 3. บริหารควบคุมดูแลการตัดช่อกล้วยไม้ในสวน 4. ควบคุมงานด้านการ Packing กล้วยไม้ลงในกล่อง บรรจุภัณฑ์ที่สวน 5. ควบคุมดูแลสต๊อกปุ๋ยยาและสารเคมี

โดย บริษัท บางกอกกรีน จำกัด

Tags : ราชบุรี

2  
28  แคชเชียร์
  - เก็บเงิน สรุปงานขายประจำวัน

โดย บริษัท กาญจนา เฟรช พอร์ค จำกัด

Tags : ราชบุรี

29  เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
  - 1. จัดทำ Drawing ของผลิตภัณฑ์, วงจรไฟฟ้าและรายละเอียดต่างๆ  2. จัดพิมพ์และทำเอกสารทางเทคนิค เช่นรายละเอียดอุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์, Catalogue, แบบฟอร์มต่างๆ

โดย บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด

Tags : ราชบุรี

30  จัดซื้อจัดจ้าง ประจำ บ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ สาขา ราชบุรี
  - 1. สามารถใช้ความรู้ด้านบัญชีการเงินได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพื้นฐานได้ 2. มีความรุ้หรือผ่านงานด้านจัดซื้อจัดจ้างมาเป็นอย่างดี (ผ่านการใช้โปรแกรมการจัดหา + บัญชีมาก่อน) 3. มีความรุ้ความเข้าใจการจัดลำดับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างดี

โดย บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด

Tags : ราชบุรี

31  เลขานุการผู้บริหาร
  - รับสมัครงาน เลขานุการผู้บริหาร

โดย บริษัท ชิซูกะ จำกัด

Tags : ราชบุรี

32  Accounting Officer
  - รับสมัครงาน Accounting Officer

โดย บริษัท ชิซูกะ จำกัด

Tags : ราชบุรี

33  Chemistry
  - รับสมัครงาน Chemistry

โดย บริษัท ชิซูกะ จำกัด

Tags : ราชบุรี

34  ช่างประจำโรงงาน
  - รับสมัครงาน ช่างประจำโรงงาน

โดย บริษัท ชิซูกะ จำกัด

Tags : ราชบุรี

หลายอัตรา 
35  Lab Technician
  - รับสมัครงาน Lab Technician

โดย บริษัท ชิซูกะ จำกัด

Tags : ราชบุรี

36  นักวิทยาศาสตร์ เคมี
  - พัฒนาวิธีวิเคราะห์ และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่

โดย บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

Tags : ราชบุรี

2  
37  เภสัชกร
  - - งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยาและเครื่องสำอาง และสนใจงานด้านพฤกษาศาสตร์ -งานด้านการผลิต  -งานประกันคุณภาพ -งานควบคุมคุณภาพ

โดย บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

Tags : ราชบุรี

4  
38  วิศวกร
  -  

โดย บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : ราชบุรี

39  พนักงานบัญชี
  -  

โดย บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : ราชบุรี

40  สัตวบาลประจำฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์
  - ดูแลรับผิดชอบงานในฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์

โดย บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : ราชบุรี

41  Graphic & Web Design
  - ออกแบบเว็บไซต์, จัดหน้านิตยสาร, ออกแบบ Ad โฆษณา, ออกแบบ Banner ต่างๆ สำหรับขึ้นเว็บไซต์ ออกแบบ Banner Flash ฯลฯ

โดย บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด

Tags : ราชบุรี

42  Japanese Interpreter ด่วนมาก!!!!
  - ออกแบบเว็บไซต์, จัดหน้านิตยสาร, ออกแบบ Ad โฆษณา, ออกแบบ Banner ต่างๆ สำหรับขึ้นเว็บไซต์ ออกแบบ Banner Flash ฯลฯ

โดย NDB Recruitment & Business Co., Ltd.

Tags : ราชบุรี

45 
43  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  - ออกแบบเว็บไซต์, จัดหน้านิตยสาร, ออกแบบ Ad โฆษณา, ออกแบบ Banner ต่างๆ สำหรับขึ้นเว็บไซต์ ออกแบบ Banner Flash ฯลฯ

โดย บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ราชบุรี

44  หัวหน้าฝ่ายบัญชีด่วน มาก!!
  - 1.สามารถปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน มีความรู้ความสามารถจัดทำระบบ บัญชีได้ 2.มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป 3.สรุปปิดบัญชีรายเดือน/ปิดงบรายปี 4.สรุปรายงานเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-จ่ายของบริษัท 5.ช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย อินเตอร์เทรด

Tags : ราชบุรี

45  เลขานุการผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
  - 1.งานด้านเอกสารการผลิตต่าง ๆ 2.ประสานงานระหว่างช่างชาวญี่ปุ่นและทีมงานผลิตคนไทย 3.จัดเอกสารการประชุมต่างๆ

โดย บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ราชบุรี

46  ช่างเคาะตัวถังรถยนต์
  - 1.งานด้านเอกสารการผลิตต่าง ๆ 2.ประสานงานระหว่างช่างชาวญี่ปุ่นและทีมงานผลิตคนไทย 3.จัดเอกสารการประชุมต่างๆ

โดย บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

Tags : ราชบุรี

47  พนักงานรับรถยนต์
  - 1.งานด้านเอกสารการผลิตต่าง ๆ 2.ประสานงานระหว่างช่างชาวญี่ปุ่นและทีมงานผลิตคนไทย 3.จัดเอกสารการประชุมต่างๆ

โดย บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

Tags : ราชบุรี

48  ช่างเตรียมพื้นผิวงาน
  - เตรียมพื้นผิวงานของชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับการพ่นสี

โดย บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

Tags : ราชบุรี

49  ช่างยนต์
  - ซ่อมรถยนต์

โดย บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

Tags : ราชบุรี

50  พนักงานขายรถยนต์
  - ขายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น มีเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น มีผู้ฝึกสอน

โดย บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

Tags : ราชบุรี

10 

เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ