Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==



หน้าแรก > งาน > จังหวัด > ระนอง

งาน ระนอง

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
Operation Manager
  - รับสมัครงาน Operation Manager

โดย HANDY INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.

Accounting Staff
  - รับสมัครงาน Accounting Staff

โดย HANDY INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.

Tags : ระนอง

Export & Importing Staff
  - รับสมัครงาน Export & Importing Staff

โดย HANDY INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.

Tags : ระนอง

เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานการตลาด(ระนอง)
  - ดูแลการสัมมนาและสำนักงาน รวมถึงการขายและจัดการพื้นที่

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : ระนอง

4  
แคชเชียร์(ระนอง)
  - ดูแลเรื่องการจัดการการเงิน, การบริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์ และการดูแลเคาน์เตอร์แคชเชียร์

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : ระนอง

เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด(ระนอง)
  - ดูแลการเติมสินค้า, ดูแลการหมุนเวียนสินค้า ในส่วนสินค้าซีดีและ NON BOOKS เพื่อให้สินค้าที่มีหน้าร้านอย่างต่อเนื่อง และเกิดยอดขายอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับสาขาพ่อค้าต่างๆ เพื่อให้งานเติมสินค้าต่อเนื่อง และทันเวลา ขจัดสินค้าไม่พอขาย ดูแลการรวบรวมข้อมูลการขายสินค้าซีดี และ NON BOOKS เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสั่งซื้อสินค้าใหม่การรีออเดอร์ การออกจัดร้าน, ประสานงานการรับส่งสินค้ากับคลังสินค้า, การติดต่อประสานงานกับสาขา

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : ระนอง

2  
ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารเซมิฯ(ระนอง)
  - เขียนบทความด้านวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ และประกอบสร้างโครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อประสานงานเพื่อทำข่าวและสัมภาษณ์ประกอบในวารสาร

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : ระนอง

4  
กองบรรณาธิการ(ระนอง)
  - เขียน/ เรียบเรียง/ แปลบทความลงนิตยสาร ติดต่อประสานงานนักเขียนทดลองโครงการเพื่อเขียนบทความลงหนังสือ

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : ระนอง

2  
Sales Representative(ระนอง)
  - พนักงานขายหนังสือต่างประเทศ ตามสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ดูแลสั่งการซื้อของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย สามารถ Present Product ได้

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : ระนอง

หลายอัตรา 
10  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์(ระนอง)
  - รับสมัครงาน วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์(ระนอง)

โดย บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ระนอง

11  พนักงานโอเปอเรเตอร์(ระนอง)
  - รับสมัครงาน พนักงานโอเปอเรเตอร์(ระนอง)

โดย บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ระนอง

12  พนักงานบัญชี(ระนอง)
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี(ระนอง)

โดย บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ระนอง

13  Personal Manager
  - รับสมัครงาน Personal Manager

โดย บริษัท โนวา สตีล จำกัด

Tags : ระนอง

1  
14  โฟร์แมน (ระยอง)
  - ควบคุมงานดุแลทีมงานก่อสร้าง สั่งงานตามแบบที่กำหนด

โดย บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด

Tags : ระนอง

1  
15  Buyers for Procurement
  - รับสมัครงาน Buyers for Procurement

โดย บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ระนอง

16  ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  - ควบคุม, วางแผนงานก่อสร้าง ประเภทอาคารไม่ต่ำกว่า 3 ชั้น

โดย บริษัท ร้อยเดือน จำกัด

Tags : ระนอง

1 ตำแหน่ง 
17  i เลขานุการ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
  - 1. รับเรื่องต่าง ๆ จากฝ่ายบริหาร 2. ดำเนินงานตามที่ฝ่ายบริหารสั่งและรายงานผล 3. จัดการ บริหารตารางเวลาของผู้บริหารตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 4. ติดต่อ ดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

โดย EngineerTestCoupon

Tags : ระนอง

18  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  - 1.ออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับมอบหมายรวมถึงแผ่นป้ายโฆษณาต่างๆของบริษัทืและบริษัทในเครือ เช่นป้ายของบริษัทต่างๆ 2.ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและอัพเดตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง 3.สรุปสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ประจำเดือน 4.ทำบัตรพนักงานให้กับฝ่ายบุคคลซึ่งจะเป็นบัตรแข็งของพนักงาน 5.จัดอบรมภายในบริษัทเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้งาน 6.ศึกษาหาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมถึง soffwareใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาบริษัท 7.จัดทำเอกสารต่างๆของระบบ ISO และรวบรวมค่าใช้จ่ายของแผนก 8.ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆและงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด

Tags : ระนอง

19  ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล
  - 1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. ซ่อมแซมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 3. ทำ PM. เครื่องจักรอุปกรณ์ด้านเครื่องกลที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จำกัด

Tags : ระนอง

20  ผู้ช่วยฝ่ายขาย
  - 1. ติดต่อประสานงานลูกค้า 2. เตรียมการจัดส่ง 3. จัดทำสัญญาซื้อ-ขาย 4. จัดทำเอกสารขนส่ง 5. จัดทำรายงานการขาย

โดย บริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จำกัด

Tags : ระนอง

21  DCC (Document Control)
  - 1. ควบคุมสำเนาแจกจ่าย/เรียกคืนเอกสาร 2. รับแจ้งความจำนงขอจัดทำ/แกไข/ยกเลิกเปลี่ยนแปลงเอกสาร 3. ควบคุมการทำลายเอกสาร 4. ควบคุมเอกสารจากภายนอก 5. กำหนดรายบันทึก จัดเก็บรักษา และการทำลายบันทึก

โดย บริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จำกัด

Tags : ระนอง

22  พนักงานไฟฟ้า Biogas
  - 1. รับผิดชอบควบคุมดูแลการเดินเครื่อง Gas Engine 2. จัดทำรายงานการผลิตไฟฟ้าจากเครื่อง Gas Engine 3. ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือวัดตามแผนซ่อมและใบแจ้งซ่อม 4. ปฏิบัติงานแทนช่างบำรุงรักษาไฟฟ้า (PM) ได้ 5. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัดสำหรับงานโครงการ

โดย บริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จำกัด

Tags : ระนอง

23  EHS Officer/จป.วิชาชีพ
  - 1.To ensure that Ranong Plant and mine follow EHS (Environmental , Health &Safety) Standard requirements and Imerys protocols. 2.To report and coordinate data of EHS for Ranong Plant and mine to EHS Imerys.

โดย บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ระนอง

24  Sale Area จังหวัดระนอง
  - 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร 5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และ ยอดขาย ตามรอบ 7. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8. สามารถออกพื้นที่ และ ทำงานนอกเวลาได้

โดย บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

Tags : ระนอง

25  QC Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  - 1. ตามแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ 2. รองรับการตรวจสอบระบบคุณภาพขององค์กรและจัดทำเอกสารระบบควบคุมคุณภาพ 3.ดูแลระบบ GMP และ HACCP ทั้งระบบ 4. จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพให้กับบุคลากรภายในองค์กร 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

Tags : ระนอง

26  Purchasing Manager ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
  - 1. รับผิดชอบ กำกับดูแลและวางแผนงานจัดซื้อทั่วไปตามที่รับผิดชอบและควบคุมการซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายงานจัดซื้อ ให้ได้ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆในราคาที่เหมาะสม ทันตามกำหนด 2. รับผิดชอบงานสั่งซื้อสินค้า เช่น ออกใบสั่งซื้อ (PO), ติดตามผลการส่งมอบสินค้า 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

Tags : ระนอง

27  Industrial Engineer
  - 1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เช้น การผลิต การจัดการการใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร 2. จัดวางเครื่องจักร และสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตที่สูงสุด โดยมุ่งเน้นทั้งเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย 3. ตรวจดูกรรมวิธีการผลิต ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

โดย Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

Tags : ระนอง

28  Accounting Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  - 1. วางระบบงานบัญชีทั้งหมด 2. ปิดงบและสรุปบัญชี 3. งานเกี่ยวกับสรรพากร 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

Tags : ระนอง

29  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Officer)
  - 1. จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. จัดทำ/ ติดตาม และประเมินผลตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 3. ประสานงานร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. รับผิดชอบงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

Tags : ระนอง

30  Implant Coordinator (1 year contract) – Ranong Site
  - Monitor all Import & Export shipments through Ranong port (both local and oversea cargoes) • Verify vender’s billings • Monthly report for all movements/activities • Additional supports such as cargo condition checking, certified document checking, physical cargo checking • Meeting with customer in Ranong location • Collate all emails & shipping documentations • Coordinate and send approval request to Product line for both import and export • Verify logistics requirement for production and request additional information if needed • Manage consolidation control for both import, export, international and local delivery transportation. • Monitor any irregularity incidents, and report to Logistics team • Additional task as assigned

โดย บริษัท พาแนลพีนา เวิลด์ ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ระนอง

31  หัวหน้างานฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
  - 1.วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 2.ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 3.จัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชา 4.จัดทำบรรทึกรายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพร้อมทั้งนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา 5.ดูแลไลน์ผลิตในบริเวณที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 6.อบรมพนักงานใต้บังคับบัญชาเช่นสุขลักษณะในการผลิต ข้อกำหนดต่างๆกฎระเบียบ

โดย บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด

Tags : ระนอง

32  BA
  - - เชียร์ขายผลิตภัณฑ์และ Treatment ของทางร้าน ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด - ดูแลตรวจเช็ค Stock - Report รายงานยอดขายให้ผู้บังคับบัญชา

โดย One Service Ltd, co., (Test)

Tags : ระนอง

33  Administrator
  - - Assist Logistics Coordinator in administrative works - Work closely with head office on daily billing activities - Prepare invoices on time for billing customers - Keeping proper record of General ledger - Handling petty cash and keeping proper record - Payment and keeping record for office expenses (office rental, utilities bills, office telephone bill, mobile phone bill, internet bill and sundries) - Provide customers’ support - Submit monthly accounting report to head office for consolidation

โดย Oil-Tex (Thailand) Co.,Ltd

Tags : ระนอง

34  Logistics Coordinator
  - - Manage the day to day operations in the branch office, jetty and land base facilities - Arrange and coordinate on vessel clearance and custom formality - Arrange and coordinate on immigration – crew sign on / sign off - Arrange and coordinate with custom broker on air and sea freight - Arrange and coordinate on transportation and delivery of cargo - Arrange and coordinate with contractors and suppliers - Arrange and coordinate with clients on requested services - Submit weekly reports and monthly report as directed by head office - Maintain close rapport with government agencies (custom, immigration and harbor department) and Ranong Port Authority

โดย Oil-Tex (Thailand) Co.,Ltd

Tags : ระนอง

35  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและควบคุมเอกสาร
  - 1. ประเมินสภาพการทำงาน เพื่อตรวจวัดสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐานรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2. ดำเนินการตามระบบ EIA, IEE 3. วิเคราะห์งาน เพื่อชี้บ่งประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินระดับนัยสำคัญ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 4. จัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ (โรงงานและหน้าเหมือง) 5. จัดทำแผนงานและโครงการต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม 6. แนะนำ อบรมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 7. เสนอแนะเพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับสถานประกอบการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

โดย บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ระนอง

36  17/10/59 สมัครและสัมภาษณ์ พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ชุมพร ระนอง
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง สมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นที่ สาขาชุมพร ชั้น 3 ลงทะเบียนเวลา 8.30 - 12.00 น. ลักษณะงาน : • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกันประเภทต่างๆของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า • ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจ และหาโอกาสในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับทางธนาคาร

โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Tags : ระนอง

37  เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ระนอง)
  -  งาน จังหวัดระนอง บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) AIRA & AIFUL Public Company Limited (A&A PLC) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1000 ล้านบาท จากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด มหาชน และ บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการธุรกิจการเงินชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง AIRA Capital ประเทศไทย และ AIFUL Coporation ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำของบริษัทผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว AIRA & AIFUL จึงยินดีที่จะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเติบโตไปด้วยกันกับเราAIRA &AIFUL Head Office เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี (จามจุรี สแควร์ )ชั้น 22 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สวัสดิการ โบนัสตามผลงาน ปรับเงินเดือน ปรับตำแหน่ง ประจำปี ตามผลงาน ค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะตำแหน่ง) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล OPDIPD วันหยุดพักผ่อนประจำปี (สูงสุด 15 วัน) วันหยุดประเพณี 1517 วัน/ปี (ตามประกาศวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทย) ยูนิฟอร์ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าน้ำมันรถ ค่าตั๋วเครื่องบิน เงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจ การเสียชีวิตของพนักงาน การเสียชีวิตของครอบครัวพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ฝึกอบรมภายในและภายนอก สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ระนอง) สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดระนอง คุณสมบัติผู้สมัคร   เพศชาย/หญิง บุคลิกดี อายุไม่เกิน 28 ปี   วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป   มีประสบการณ์การทำงาน 03 ปี ในด้านงานสินเชื่อส่วนบุคคล   มีใจรักงานบริการ   สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้   ทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยอย่างน้อย 35 คำ/นาที   สามารถทำงานล่วงเวลาได้   จบใหม่ยินดีพิจารณา วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร สัมภาษณ์ทันที!!! (จันทร์ ศุกร์ 09:00 11:00น.) ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 021175000 สมัครผ่านทาง Email สมัครผ่าน Jobthaiเอกสารสมัครงาน Resume 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด หนังสือรับรองการทำงาน 1 ชุด สำเนาสลิปเงินเดือน 1 ชุด รูปถ่าย 12" 1 รูป สำเนาหลักฐานผ่านทหาร 1 ชุด ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี (จามจุรี สแควร์ ) ชั้น 22  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร : 021175000 Email : airaaiful_109@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.airaaiful.co.th www.Amoney.in.th MRT สถานีสามย่าน (ทางออกหมายเลข 2) Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่ Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด รหัสงาน 886836 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ระนอง) ประเภทงานหลัก บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ ประเภทงานย่อย บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต วันที่ลงประกาศ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Apply Now สมัครงาน Print พิมพ์งาน Tell Friends แนะนำงานให้เพื่อน Map แผนที่บริษัท Add Favorites เก็บงานที่สนใจ View All Favorites ดูงานที่เก็บไว้ทั้งหมด คลิกเพื่อขยายแผนที่ แผนที่วาด ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้ สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ทุพพลภาพ แนะนำการใช้บริการฝากประวัติ / ส่งใบสมัคร > สำหรับบริษัท ลงประกาศรับสมัครงาน (สมัครสมาชิก) อัตราโฆษณา ค้นประวัติ แนะนำการใช้บริการลงประกาศ / ค้นประวัติ > งานแยกตามประเภทงาน งาน การตลาด งาน ขาย งาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ งาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ งาน บัญชี งาน บุคคล/ฝึกอบรม งาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน งาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา งาน วิศวกร งาน Parttime/พนักงานชั่วคราว งาน Freelance งาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ Job Index งานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ใกล้รถไฟฟ้า BTS งาน ใกล้รถไฟฟ้า MRT งาน ใกล้สายรถเมล์ งาน กรุงเทพมหานคร งาน เชียงใหม่ งาน ฉะเชิงเทรา งาน ชลบุรี งาน นนทบุรี งาน ปทุมธานี งาน พระนครศรีอยุธยา งาน ระยอง งาน สมุทรปราการ งาน สมุทรสาคร

โดย บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

Tags : ระนอง

38  ผู้จัดการยานยนต์
  - 1. ดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงยานพาหนะในโรงงาน 2. วางแผนและจัดการตารางการวิ่งรถของพนักงานขับรถ 3. ติดต่อและประสานกับอู่ซ่อมรถ 4. ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

โดย Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

Tags : ระนอง

39  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
  - 1. ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานกับซัพพลายเออร์ 2. ตรวจสอบการรับมอบสินค้าในตรงกำหนดการที่ตั้งไว้ 3. คัดเลือกและประเมินซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้ซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพ

โดย Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

Tags : ระนอง

40  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  - HR manager All Function

โดย Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

Tags : ระนอง

41  หัวหน้าฝ่ายสโตร์
  - 1. ตรวจรับ ตรวจเช็ควัสดุของใช้ต่าง ๆ ให้ตรงกับ PO และใบส่งของ 2. ทำรายการการเบิกจ่ายเครื่องมือและวัสดุในสโตร์ 3. ทำบัญชีรายการวัสดุคงเหลือและเช็คสต็อก 4. จัดทำรายการต่าง ๆ เพื่อนำเสนอฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. วางแผนงานในฝ่ายและควบคุมการทำงานของพนักงานในฝ่าย 6. ประสานงานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

Tags : ระนอง

42  หัวหน้างานฝ่ายผลิต
  - 1. วางแผนการผลิตสินค้าที่ได้รับมอบหมาย และควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพล 2. ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและถูกต้องตาม ระบบ GMP และ HACCP 3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในไลน์ผลิต และดูแลความปลอดภัยในไลน์ผลิตที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดทำรายงานการผลิตเพื่อนำเสนอฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. อบรมดูแลพนักงานในเรื่องการผลิต สุขลักษณะ กฏระเบียบและอื่น ๆ 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

Tags : ระนอง

43  ผู้ช่วยฝ่ายคลังสินค้า
  - 1. ควบคุมการตรวจสอบจำนวนรับเข้า เบิก-จ่ายสินค้าคงคลัง ให้เป็นตามระบบ FIFO 2. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในแผนก 3. ทำรายงานการปฏิบัติงาน stock และรายงานอื่น ๆ เพื่อนำเสนอฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. อบรมและสอนงานพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว 5. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ 6. รับผิดชอบงานออื่น ๆ ตามที่ได้รับบมอบหมาย

โดย Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

Tags : ระนอง

44  BCO เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า พื้นที่ ระนอง ชุมพร รับสมัครด่วน !
  - รายละเอียดงาน : บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด ***ตำแหน่งนี้เป็นพนักงานประจำของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์สัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารฯ กำหนดไว้เท่านั้น ผลตอบแทน :- · เป็นพนักงานประจำของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) · เงินเดือน · ค่าครองชีพ · OT · เงินรางวัล · บำเหน็จพิเศษ (5-10% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับอายุงาน) · โบนัส · กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ · ประกันอุบัติเหตุ(24 ช.ม.) · การตรวจสุขภาพประจำปี · ค่ารักษาพยาบาล · ทันตกรรม · อื่นๆ ฯลฯ สวัสดิการ :- · เงินกู้ : ที่อยู่อาศัย , ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย , รถยนต์ , การศึกษาต่อ , บรรเทาทุกข์ , คอมพิวเตอร์ · เงินช่วยเหลือ : คลอดบุตร , การศึกษาบุตร , ประสบอัคคีภัย , ลาออก(ตามหลักเกณฑ์) · เงินประโยชน์ทดแทน : เสียชีวิต , ฌาปนกิจสงเคราะห์ · เงินชดเชย : เกษียณอายุ(55 ปีขึ้นไป)

โดย บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

Tags : ระนอง

45  วิศวกรไฟฟ้า
  - - ดูแล ควบคุม และตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในโรงงาน ระบบตู้คอนโทรล ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรต่าง ๆ และบริเวณโดยรอบโรงงาน

โดย Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

Tags : ระนอง

46  หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานบุคคล
  - 1. ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง 2. คัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท 3. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 4. จัดการเรื่องเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและงานสวัสดิการของบริษัท 5. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

โดย Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

Tags : ระนอง

47  วิศวกรเครื่องกล
  -  งาน จังหวัดระนอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ พลังงาน 11 กันยายน 2560 บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตและจำหน่ายแร่แบไรท์แคลเซียม ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล สถานที่ปฏิบัติงาน บจก. ชินชนะ ดินขาว (ประกอบกิจการเหมืองดินขาว โรงงานผลิตดินขาว)

โดย บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Tags : ระนอง


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ