Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > มุกดาหาร

งาน มุกดาหาร

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
พนักงานบัญชี(มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี(มุกดาหาร)

โดย บริษัท ห้องเย็นท่าข้าม จำกัด

Q.C. Supervisor(มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน Q.C. Supervisor(มุกดาหาร)

โดย บริษัท ห้องเย็นท่าข้าม จำกัด

Tags : มุกดาหาร

หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ(มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ(มุกดาหาร)

โดย บริษัท บุญทัต ทรานสปอร์ต จำกัด

Tags : มุกดาหาร

1  
พนักงานบัญชี(มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี(มุกดาหาร)

โดย บริษัท บุญทัต ทรานสปอร์ต จำกัด

Tags : มุกดาหาร

พนักงานบริการลูกค้า(มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน พนักงานบริการลูกค้า(มุกดาหาร)

โดย บริษัท บุญทัต ทรานสปอร์ต จำกัด

Tags : มุกดาหาร

เจ้าหน้าที่บุคคล(มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล(มุกดาหาร)

โดย บริษัท บุญทัต ทรานสปอร์ต จำกัด

Tags : มุกดาหาร

1  
วิศวกร(มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน วิศวกร(มุกดาหาร)

โดย บริษัท บอร์ด แอ็ดวานซ์ จำกัด

Tags : มุกดาหาร

เจ้าหน้าที่สโตร์(มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สโตร์(มุกดาหาร)

โดย บริษัท บอร์ด แอ็ดวานซ์ จำกัด

Tags : มุกดาหาร

ช่างไฟฟ้าคอนโทรล(มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน ช่างไฟฟ้าคอนโทรล(มุกดาหาร)

โดย บริษัท บอร์ด แอ็ดวานซ์ จำกัด

Tags : มุกดาหาร

10  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(มุกดาหาร)

โดย บริษัท บอร์ด แอ็ดวานซ์ จำกัด

Tags : มุกดาหาร

11  ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี(มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี(มุกดาหาร)

โดย บริษัท สยามซันริซซี จำกัด

Tags : มุกดาหาร

12  หัวหน้า-ช่างเทคนิค (CCTV-ALARM มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน หัวหน้า-ช่างเทคนิค (CCTV-ALARM มุกดาหาร)

โดย บริษัท ดับเบิ้ลพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Tags : มุกดาหาร

13  เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย (CCTV-ALARM มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย (CCTV-ALARM มุกดาหาร)

โดย บริษัท ดับเบิ้ลพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Tags : มุกดาหาร

14  เจ้าหน้าที่ธุรการ(มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ(มุกดาหาร)

โดย บริษัท ดับเบิ้ลพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Tags : มุกดาหาร

15  Senior Sales Executive(มุกดาหาร)
  - รับสมัครงาน Senior Sales Executive(มุกดาหาร)

โดย ITOCHU (THAILAND) Ltd.

Tags : มุกดาหาร

16  *U4 วัตสันยงกิจมุกดาหาร,ซิตี้มอลล์อุบลรับพนักงาน(ด่วน*หลายอัตรา) ด่วน!!!รายได้รวม 10,500 บาท/ด พร้อม
  - คอยให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและคอยตรวจดูความเรียบร้อยภายในสาขา 1. จัดเรียงสินค้า เปลี่ยนโปรโมชั่น 2. คิดเงินลูกค้า ( Cashier ) 3. ให้คำแนะนำลูกค้า 4. เช็คสต็อกสินค้า เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการสมัคร 1. รูปถ่าย 1 ใบ 2. วุฒิการศึกษา 3. บัตรประชาชน 4. ทะเบียนบ้าน 5. เพศชาย ต้องมีใบผ่านเกณฑ์ทหาร

โดย บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

Tags : มุกดาหาร

17  Process Engineer ประจำจังหวัดมุกดาหาร (RBL-MD)
  - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ ต้นทุนการผลิต

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : มุกดาหาร

18  พนักงานขาย
  - แนะนำและบริการลูกค้า

โดย บริษัท ซูซูกิชาญออโต้มุกดาหาร จำกัด

Tags : มุกดาหาร

19  ผู้จัดการประจำโชว์รูมซูซูกิ สาขามุกดาหาร
  - -บริหาร kpi ยอดขาย -จัดบูทหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย -บริหารทีมงานและดูแลโชว์รูม -บริหารบุคคลากรในโชว์รูม -อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

โดย บริษัท ชาญออโต้คาร์ จำกัด

Tags : มุกดาหาร

20  Human Resource Development
  - - จัดหาหลักสูตรฝึกอบรม/การจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่/กิจกรรมพนักงานอื่นๆ - ดูแลประมวลผลการประเมินผลงานประจำปี/ประเมินผลทดลองงาน ฯลฯ - วางแผนและบริหารงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานแต่ละประเภท หรือแยกตามตำแหน่งงาน - จัดฝึกอบรม เพิมศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรตามนโยบายบริษัท - บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

โดย Nteq Polymer Co., Ltd.

Tags : มุกดาหาร

21  QC/QA เจ้าหน้าที่ควบคุมและรับประกันคุณภาพ
  - - ยืนยันการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอน - ควบคุมเครื่องมือวัด - ตรวจสอบการเกิดของเสียและงานรอตัดสินใจประจำวัน - ควบคุมและปฏิบัติตามเอกสารที่ระบุในระบบ ISO - ตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสาร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาบจากผู้บังคับบัญชา

โดย Nteq Polymer Co., Ltd.

Tags : มุกดาหาร

22  เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
  - 1)ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเช็ค และวางบิล 2)ติดต่อประสานงานกับเจ้าหนี้เพื่อจ่ายเช็ค และรับวางบิล 3)จัดเตรีมเอกสารข้อมูลทางบัญชีด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้อง/วิเคราะห์รายการเพื่อบันทึกบัญชี 4)จัดเตรียมเอกสาร/ตรวจสอบ/ยื่นแบบภาษีต่อกรมสรรพากร 5)บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป และ ปิดงบการเงิน ณ สิ้นเดือน 6)ติดตามงาน/ตรวจสอบงานด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง 7)งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย Nteq Polymer Co., Ltd.

Tags : มุกดาหาร

23  Process/Mechanical/Electronic/Industrial Engineer วิศวกรผลิต/ซ่อมบำรุง/เครื่องกล/อุตสาหการ
  - - Process improvement and development or - Supervising and managing production/maintenance unit

โดย Nteq Polymer Co., Ltd.

Tags : มุกดาหาร

24  Shipping / Import-Export
  - ตรวจสอบและจัดทำเอกสารสำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าจากประเทศลาวและประสานงานกับบริษัท shipping ตามเรื่องเคลียร์ของส่งออก

โดย S.C. STEEL PRODUCTS CO.,LTD.

Tags : มุกดาหาร

25  Mechanical/Electronic Engineer ซ่อมบำรุง/วิศวกรเครื่องกล
  - Supervising and managing production/maintenance unit

โดย Nteq Polymer Co., Ltd.

Tags : มุกดาหาร

26  พนักงานขาย (เขตศรีสะเกษ, มุกดาหาร)
  - ทำหน้าที่ขายสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้า ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111

Tags : มุกดาหาร

27  Electrical Engineer วิศวกรไฟฟ้า
  - - ควบคุมดูแล งานติดตั้ง รับเหมาไฟฟ้าร่วมกับผู้รับเหมา - ควบคุมดูแล ตู้ MDB / DB / Control Panel - ออกแบบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบจ่ายไฟ ระบบสายดิน ระบบสายโทรศัพท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรางสายไฟ เป็นต้น - ศึกษา ความต้องการของโรงงาน เรื่องการเขียนแบบภายใน การแก้ไขปัญาทางเทคนิคเฉพาะทาง - ติดต่อผู้ผลิต/ผู้ขาย สินค้า เพื่อหาข้อมูลอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับโรงงาน - จัดทำแผนปฏิบัติงานทางด้าน งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด - วางแผน/ตรวจสอบ/ดำเนินการ งานบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุ (Breakdown Maintenance) อุปกรณ์ระบบต่างๆ - วางแผน/ตรวจสอบ/ดำเนินการ งานตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าต่างๆ

โดย Nteq Polymer Co., Ltd.

Tags : มุกดาหาร

28  พนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์ Oriental Princess/Cute Pressจำนวนมาก(สัมภาษณ์รู้ผลทันที)
  - แนะนำความงามและขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Oriental Princess และ Cute Pressประจำตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและ Shop ต่างๆ ทั่วประเทศ http://jobs.orientalprincess.com/apply.php?brand=OP http://jobs.orientalprincess.com/apply.php?brand=CPS http://jobs.orientalprincess.com/apply.php?brand=GNC

โดย กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)

Tags : มุกดาหาร

29  นายตรวจ
  - 1.ตรวจสอบความเรียบร้อยในเส้นทางการเดินรถ 2.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด

Tags : มุกดาหาร

30  Raw Material Supervisor/ RM Purchase Supevisor
  - - รับและประเมินคุณภาพเนื้อยาง - จัดการบริหารคลังวัตถุดิบ

โดย Nteq Polymer Co., Ltd.

Tags : มุกดาหาร

31  เจ้าหน้าที่ (รับ-ส่งงาน) Sale Service ประจำพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
  - รับ-ส่งงานที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยให้ลูกค้าที่เป็นทันตแพทย์ คลีนิก ทันตกรรม โรงพยาบาลประจำอำเภอ,ดูแลลูกค้า ติดตามงานและประสานงานให้ลูกค้ารักษาฐานลูกค้า เปิดตลาดลูกค้าใหม่ ฯลฯ ดูแลลูกค้าพื้นที่ จ.มุกดาหาร และลูกค้าจังหวัดยโสธร และจ.อำนาจเจริญ (อาทิตย์ละ 2 วัน) ค่าตอบแทน : เงินเดือน 10,000 บาท +ค่าแนะนำลูกค้าใหม่ +ค่ารักษายอดขาย+ค่าคอมมิชั่น + ประกันอุบัติเหตุ

โดย บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด

Tags : มุกดาหาร

32  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)
  - วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : มุกดาหาร

33  Sale Area (จังหวัด มุกดาหาร)
  - 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร 5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และ ยอดขาย ตามรอบ 7. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8. สามารถออกพื้นที่ และ ทำงานนอกเวลาได้

โดย บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

Tags : มุกดาหาร

34  Sale Area (จังหวัด มุกดาหาร)
  - 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร 5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และ ยอดขาย ตามรอบ 7. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8. สามารถออกพื้นที่ และ ทำงานนอกเวลาได้

โดย บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

Tags : มุกดาหาร

35  พนักงานขาย สาขามุกดาหาร
  - - รับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และเข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

Tags : มุกดาหาร

36  พนักงานขาย เขตมุกดาหาร
  - ขายสินค้าตามยอด/เป้าที่กำหนดไว้ให้

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111

Tags : มุกดาหาร

37  เจ้าหน้าที่บัญชี
  - 1. บันทึกบัญชี เจ้าหนี้,ลูกหนี้ 2. สต๊อกสินค้า 3. ภาษีหักณ ที่จ่าย 3,53 4. อื่นๆ ตามมที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท มุกดาหาร พลาสติก จำกัด

Tags : มุกดาหาร

38  Electrical Site Engineer Urgently Required !!
  - 1.ประสานงานกับลูกค้า ที่ปรึกษา ผู้ขาย ผู้รับเหมา และส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ 2.จัดทำใบขอสั่งซื้อวัสดุหรือผู้รับเหมาย่อยที่จำเป็นหน้างานส่งให้ส่วนกลางเพื่อออกใบสั่งจ้าง พร้อมติดจตามการส่งสินค้าและงานที่จ้างตามแผนงาน 3.รวบรวมและจัดเก็บ ข้อมูลเอกสารทางเทคนิค และแบบวาดทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ 4.จัดประชุมหน้างานประจำวันกับผู้รับเหมาเพื่อรับทราบแผนงานประจำวันและความคืบหน้าของงาน พร้อมทำบันทึกสรุปรายงานประจำวันส่งเข้าส่วนกลาง 5.จัดทำรายงานสรุปจำนวนคนงาน เครื่องมือ เครื่องจักรที่หน้างานประจำวันส่งให้ส่วนกลางทุกวัน 6.ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัสดุและคุณภาพงานของผู้ขายและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบอนุมัติและข้อกำหนดของลูกค้า 7.ควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัสดุที่จัดส่งไปหน้างานให้กับผู้รับเหมา พร้อมทำรายงานการเบิกจ่ายและวัสดุคงเหลือประจำวันส่งให้ส่วนกลางทุกวัน 8.ควบคุม/ตรวจสอบ/ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่หน้างานให้เป็นไปตามแผน 9.ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือกับทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการเข้ากิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดให้มีขึ้นเสมอ 10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย Kinden (Thailand) Co., Ltd.

Tags : มุกดาหาร

39  หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำภาคอีสาน
  - 1.จัดทำแผนงานด้านการตรวจและทดสอบเพื่อควบคุมการทำงานของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 2. ควบคุมและตรวจสอบให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า รวมไปถึงการขออนุมัติส่งออกสินค้าภายใต้เงื่อนไข 3.ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและทันตามกำหนด

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : มุกดาหาร

40  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา มุกดาหาร
  - - การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ

โดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Tags : มุกดาหาร

41  Project Management (ด่วนมาก)
  - 1.ประสานงานกับลูกค้า ที่ปรึกษา ผู้ขาย ผู้รับเหมา และส่ววนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ 2.จัดทำใบขอสั่งซื้อวัสดุหรือผู้รับเหมาย่อยที่จำเป็นหน้างานส่งให้ส่วนกลางเพื่อออกใบสั่งจ้าง พร้อมติดตามการสั่งสินค้าและงานที่จ้างตามแผน 3.รวบรวมและจัดเก็บ ข้อมูลเอกสารทางเทคนิค และแบบวาดทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ 4.จัดประชุมหน้างานประจำวันกับผู้รับเหมาเพื่อรับทราบแผนประจำวันและความคืบหน้าของงาน พร้อมทำ/บันทึกสรุปรายงานประจำวันส่งเข้าส่วนกลาง 5.จัดทำรายงานสรุปจำนวนคน เครื่องมือ เครื่องจักรที่หน้างานประจำวันส่งให้ส่วนกลางทุกวัน 6.ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัสดุและคุณภาพงานของผู้ขายและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบอนุมัติและข้อกำหนดของลูกค้า 7.ควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัสดุที่จัดส่งไปหน้างานให้กับผู้รับเหมา พร้อมทำรายงานการเบิกจ่ายและวัสดุคงเหลือประจำวันส่งให้ส่วนกลางทุกวัน 8.ควบคุม/ตรวจสอบ/ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่หน้างานให้เป็นไปตามแผน 9.ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่างๆให้ความช่วยเหลือกับทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการเข้ากิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดให้มีขึ้นเสมอ

โดย Kinden (Thailand) Co., Ltd.

Tags : มุกดาหาร

42  วิศวกรโยธา
  - ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ จ.มุกดาหาร

โดย บริษัท โกลเด้น แพลน จำกัด

Tags : มุกดาหาร

43  รับด่วน !! พนักงานขายประจำร้าน iBeat สาขา โรบินสัน มุกดาหาร
  - ในตำแหน่งพนักงานขาย หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับตำแหน่งช่างเทคนิค หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิค การใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า รวมถึงการแนะนำเทคนิคและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า หากคุณไม่มีความรู้ในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทางเรามีทีมอบรม และผู้ชำนาญการด้านสินค้า และการให้บริการ คอยให้ความรู้ในตัวสินค้า และทักษะการให้บริการลูกค้า ให้กับพนักงานขาย และพนักงานประจำสาขาทุกๆสาขาและทุกตำแหน่ง เพียงคุณมีใจรักการบริการ รักการขาย เป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลสินค้า IT มีบุคลิกภาพที่ดี และพร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา ส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามรายละเอียดด้านล่าง **สมัครงาน หรือสอบถามข้อมูล จ-ศ 09.00 - 17.00 น.**

โดย บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

Tags : มุกดาหาร

44  วิศวกร และเจ้าหน้าที่บัญชี
  - ตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องจักรต่างๆ ในกระบวนการผลิต ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่บัญชี ปิดงบการเงิน, บัญชีซื้อ-ขาย,รับ-จ่าย, บัญชีทั่วำป,สต๊อก,ภาษี

โดย บริษัท มุกดาหาร พลาสติก จำกัด

Tags : มุกดาหาร

45  Shipping Officer
  - -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Import-Export ทั้งระบบ -ติดต่อประสานงานกับ Shipping ,Freight Forwarder,สายเรือ,กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการนำสินค้าเข้า -ตรวจเช็คพิกัดภาษีนำเข้าและส่งออก -ตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าและส่งออก ในกรณีที่ต้องใช้ใบอนุญาตๆให้เป็นไปตามประกาศของกรมศุลกากร -ประสานและควบคุม บริษัท Outsource ให้จัดส่งสินค้าให้ได้ตามกำหนดเวลา -ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้าและประสานงานกับฝ่ายบัญชี -งานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมายและเพื่อนร่วมงานร้องขอ

โดย Nteq Polymer Co., Ltd.

Tags : มุกดาหาร

46  ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)
  - 1. วางแผนการผลิต 2. ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายบริษัท 3. พัฒนาการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 4. สนับสนุนข้อมูลทางด้านการผลิต 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 6. ให้ความร่วมมือในการจัดทำ ISO 9001 และ 14000

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : มุกดาหาร

47  หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประจำ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)
  - 1. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการตัดสินใจในรายงานการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ 2. ควบคุมและติดตาม NC 3. วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน 4. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่ออนุมัติปล่อยผลิตภัณฑ์ส่งออกสำหรับลูกค้า

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : มุกดาหาร

48  IT Support/ Communication
  - -ดูแล บำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย(Network) -ดูแลและรักษาอุปกรณ์โปรแกรมต่างๆ (Hardware, Software) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -รับเรื่อง ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กร -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการใช้ อุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ (Hardware, Software) -ดูแลการแก้ปัญหา การสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนเมื่อมีความจำเป็น -บริหารจัดการการใช้งานระบบโทรศัพท์ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -ดูแล บำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา -ช่วยแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งานให้ทันเวลาโดยมิให้งานเสียหาย -ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน -บริหารจัดการการจัดซื้อซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย -นำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการปฎิบัติงานให้หน่วยงานอื่นได้รับรู้ -นำเสนอความก้าวหน้าในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรอย่างสม่ำเสมอ -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิดชอบ -สนับสนุนงานด้านไอทีตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร -รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มกฎหมายทางด้านไอที เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย

โดย Nteq Polymer Co., Ltd.

Tags : มุกดาหาร

49  บัญชี/ วิศวกรการผลิต
  - 1.เจ้าหน้าที่บัญชี ดูแลระบบบัญชีสต๊อก, บัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, GL , ภาษี อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.วิศวกรการผลิต ดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า, ดูแพนักงานและรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท มุกดาหาร พลาสติก จำกัด

Tags : มุกดาหาร

50  หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม ประจำ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)
  - 1.ควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกโรงงาน 2.ดูแลเรื่องการระบายมลพิษออกสู่ภายนอก 3.วิเคราะห์ปริมาณมลพิษในระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : มุกดาหาร


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ