Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > ภูเก็ต

งาน ภูเก็ต

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เลขานุการผู้บริหาร (ภูเก็ต)
  - รับสมัครงาน เลขานุการผู้บริหาร (ภูเก็ต)

โดย J.D. POOLS (BANGKOK) CO.,LTD.

Head of Project Manager (Phuket)
  - รับสมัครงาน Head of Project Manager (Phuket)

โดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

พนักงานขาย P.C. (ภูเก็ต)
  - รับผิดชอบงานด้านการขายโทรศัพท์มือถือ ในห้างสรรพสินค้า

โดย บริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : ภูเก็ต

Technician (Phuket)
  - รับสมัครงาน Technician (Phuket)

โดย Airco Limited

Tags : ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่สินไหมสาขา (ภูเก็ต)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สินไหมสาขา (ภูเก็ต)

โดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

Tags : ภูเก็ต

Front Executive (ภูเก็ต)
  - รับสมัครงาน Front Executive (ภูเก็ต)

โดย บริษัท มารีน ซัพพลาย แอนด์ บิวตี้ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

ช่างเทคนิค (ภูเก็ต)
  - รับสมัครงาน ช่างเทคนิค (ภูเก็ต)

โดย บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

พนักงานธุรการ (ภูเก็ต)
  - รับสมัครงาน พนักงานธุรการ (ภูเก็ต)

โดย บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

ผู้จัดการ (ภูเก็ต)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการ (ภูเก็ต)

โดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

Tags : ภูเก็ต

10  พนักงานบัญชี-การเงิน (ภูเก็ต)
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี-การเงิน (ภูเก็ต)

โดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

Tags : ภูเก็ต

2  
11  พนักงานประจำร้าน Part Time ร้านอาหาร ณสนามบินภูเก็ต
  - ให้บริการลูกค้า โดยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100% ปฏิบัติตามมาตรฐานของร้าน, และสามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี

โดย Select Service Partner Limited<br>บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

9 s 
12  Restaurant Manager at Phuket Airport
  - 1. Monitor and maintain operation standard to ensure 100% customer satisfaction  2. Drive sales targets of assigned restaurant and control cost as planned and budget 3. Coach and develop restaurant staff

โดย Select Service Partner Limited<br>บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

2 s 
13  Phuket Marketing Co-ordinator , Samui Marketing Co-ordinator , krabi Marketing Coordinator ( เบอร์ติ
  - Contact with Customer , Coordinate , etc

โดย บริษัท เบสท์ เซลล่า จำกัด

Tags : ภูเก็ต

14  Admin Office ( ประจำที่สาขา ภูเก็ต ) 076 -264611-2
  - รับโทรศัพท์ รับoder ลูกค้า ติดต่อประสานงานภายในองค์กร

โดย บริษัท เบสท์ เซลล่า จำกัด

Tags : ภูเก็ต

15  พนักงานประจำสาขา ( Full Time & Part Time ) **ประจำสาขา เขาหลักพลาซ่า (จ.พังงา) ,จังซีลอน (จ.ภูเก็ต)
  - ทีมงานประจำสาขา ส่งมอบประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

โดย บริษัท แมคไทย จำกัด

Tags : ภูเก็ต

จำนวนมาก 
16  เลขานุการ
  - รับสมัครงาน เลขานุการ

โดย บริษัท ก่อกิจเจริญ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

1  
17  กุ๊กอาหารไทย
  - - บริหาร จัดการ ดำเนินการ ทำอาหารให้แขกของรีสอร์ท - สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต

โดย Tenta Nakara

Tags : ภูเก็ต

18  โฟร์แมนงานก่อสร้าง
  - ควบคุมงานก่อสร้าง

โดย บริษัท ก่อกิจเจริญ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

หลายตำแหน่ง 
19  วิศวกรโยธา
  - ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง,ประมาณราคา,ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

โดย บริษัท ก่อกิจเจริญ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

หลายตำแหน่ง 
20  ครูสอนภาษาอังกฤษ
  - สอนภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับอนุบาล-มัธยม และงานด้านเอกสารเกี่ยวกับการสอน

โดย บริษัท พัฒนาอัจฉริยบุคคล จำกัด

Tags : ภูเก็ต

21  โฟร์แมน
  - รับสมัครงาน โฟร์แมน

โดย บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด

Tags : ภูเก็ต

2  
22  เภสัชกร (ประจำภูเก็ต) ด่วนมาก
  - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

โดย บริษัท เค.เอ็ม อินเตอร์แล็บ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

23  ประชาสัมพันธ์
  - 1. ให้ข้อมูลลูกค้าด้านเลสิค รวมถึงการปฏิบัติตัวก่อนและหลังทำเลสิค  2. สามารถจำแนกประเภทคนไข้และให้ข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้อง 3. บันทึกการนัดหมายและ Home Call ต่างๆ 4. ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล 5. เน้นการบริการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้า

โดย บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

1  
24  เภสัชกร + ผู้ช่วยเภสัชกร Full-time, Part-time
  - ให้คำปรึกษาเรื่องยา, จำหน่ายยาและอุปกรณ์เวชภัณฑ์

โดย NONG PHARMACY

Tags : ภูเก็ต

2 +5  
25  ช่างเทคนิค ประจำสาขาภูเก็ต
  - 1.ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

โดย THAMMASORN GROUP

Tags : ภูเก็ต

2  
26  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ประจำสาขาภูเก็ต
  - ตรวจสอบคุณภาพของการผลิตสินค้า , ตรวจสอบสินค้าก่อนส่ง , จัดทำรายงานและวิเคราะห์ปัญหา , ดูแลระบบงานคุณภาพของบริษัท

โดย THAMMASORN GROUP

Tags : ภูเก็ต

27  เภสัชกร + ผู้ช่วยเภสัชกร(ภูเก็ต), รับเภสัชกร1ตำแหน่ง จ.ปราจีนบุรี
  - ให้คำปรึกษาการใช้ยากับผู้มาใช้บริการ บริหารจัดการสต็อกยาในร้าน ให้การอบรมการใช้ยากับผู้ช่วยเภสัชกร ดูแลให้ร้านอยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นระเบียบ

โดย NOTE PHARMACY+

Tags : ภูเก็ต

3ตำแหน่ง+3ตำแหน 
28  Consultant- Treatment Specialist
  - คำปรึกษาด้านผิวหน้าและให้บริการทรีทเมนท์

โดย Puttharaksa Clinic

Tags : ภูเก็ต

หลายตำแหน่ง 
29  ผู้จัดการร้านสาขาภูเก็ต
  - บริหารจัดการร้าน นำทีมสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้า

โดย บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ภูเก็ต

30  พนักงานขายโครงการ + ฝ่ายการตลาด
  - ติดต่อลูกค้าโครงการ ติดต่อผู้รับเหมา ติดต่อสถาปนิกเพื่อนำเสนอสินค้า ติดต่อโรงแรมเพื่อขายงานปรับปรุงอาคาร ประจำสาขาภูเก็ต เวลาปฎิบัติงาน 9.00น. - 17.00น.

โดย I.T.R. UNION (THAILAND) CO.,LTD.

Tags : ภูเก็ต

2 ตำแหน่ง 
31  พนักงานขายโครงการ + ฝ่ายการตลาด
  - ติดต่อลูกค้าโครงการ ติดต่อผู้รับเหมา ติดต่อสถาปนิกเพื่อนำเสนอสินค้า ติดต่อโรงแรมเพื่อขายงานปรับปรุงอาคาร ประจำสาขาภูเก็ต เวลาปฎิบัติงาน 9.00น. - 17.00น.

โดย I.T.R. UNION (THAILAND) CO.,LTD.

Tags : ภูเก็ต

2 ตำแหน่ง 
32  ผู้สื่อข่าว
  - เขียนข่าว ติดตามข่าว

โดย บริษัท อินเทนชั่น มีเดีย แพลน จำกัด

Tags : ภูเก็ต

33  ผู้จัดการร้านสาขาภูเก็ต
  - บริหารจัดการร้าน นำทีมสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้า

โดย บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ภูเก็ต

34  เภสัชกรผู้ร่วมทุนร้านขายยา (โดยไม่ต้องมีเงินลงทุน) + ผู้ช่วยเภสัชกร
  - 1.ดูแลและบริหารร้านยาและเวชภัณฑ์ 2.จ่ายยา ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

โดย บริษัท ภูเก็ต โอเชี่ยน กรุ๊ป จำกัด

Tags : ภูเก็ต

3+3 
35  พนักงานต้อนรับโรงแรม
  - First point of contact for our guests,dealing with reservation, customer services and other administrative duties.

โดย Phuket Plus Co.,Ltd.

Tags : ภูเก็ต

36  Marketing Executive(SEO)
  - - Assist in developing Sales&Marketing Strategies esp. Search Engine Optimized. -

โดย Phuket Plus Co.,Ltd.

Tags : ภูเก็ต

37  หัวหน้างานฝ่ายบุคคล
  - - ดูแลด้านงานบุคคล งานเงินเดือน (HRM) - มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี - มีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำ

โดย Phuket Plus Co.,Ltd.

Tags : ภูเก็ต

38  Administrator(พนักงานธุรการทั่วไป)
  - -ทำงานในออฟฟิศ รับโทรศัพท์ลูกค้าเกี่ยวกับการจองแพ็คเก็จทัวร์ -รับ-ส่งแฟกซ์ -เช็คอีเมล์-ตอบอีเมล์ลูกค้า -ติดต่อประสานงานทั่วไปของบริษัท -ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

โดย บริษัท เวิลด์ไวด์ อะโลฮา จำกัด

Tags : ภูเก็ต

39  PHP programmer
  - In order to satisfy our fast growing expansion, we are looking for a motivated and senior Web Developer / Programmer in PHP5/MySQL, with minimum 4 years experience.

โดย Digitalia Co., Ltd.

Tags : ภูเก็ต

40  Web Designer - Flasher
  - In order to satisfy our fast growing expansion, we are looking for a motivated and competent Web Designer / Flasher, with a strong experience.

โดย Digitalia Co., Ltd.

Tags : ภูเก็ต

41  Site Engineer ประจำโครงการโครงการ ศุภาลัยปาร์ค แยกเกษตร
  - ควบคุม และวางแผนปฏิบัติงานในการก่อสร้างงานโครงสร้าง ประสานการทำงานระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง

โดย บริษัท เก้ากฤช จำกัด.

Tags : ภูเก็ต

42  F&B Manager (Chalong )
  - รับสมัครงาน F&B Manager (Chalong )

โดย Wine Connection Co.,Ltd.

Tags : ภูเก็ต

43  Shop Manager(Chalong)
  - รับสมัครงาน Shop Manager(Chalong)

โดย Wine Connection Co.,Ltd.

Tags : ภูเก็ต

44  Chef de partie - Cook (European ,pizza)
  - เตรียมรายการอาหาร ปรุงอาหารตามออร์เดอร์

โดย Wine Connection Co.,Ltd.

Tags : ภูเก็ต

45  Phuket sales Marketing Exceutive Trainee
  - - ขายพื้นที่โฆษณาใน What' s on Magazine.

โดย บริษัท เอเชี่ยน เจอร์นัล จำกัด

Tags : ภูเก็ต

หลายอัตรา++ 
46  IT Support ประจำจ.ภูเก็ต
  - รับสมัครงาน IT Support ประจำจ.ภูเก็ต

โดย บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

47  Phuket sales Marketing Exceutive Trainee
  - - ขายพื้นที่โฆษณาในสื่อ What' s on Magazine.

โดย บริษัท เอเชี่ยน เจอร์นัล จำกัด

Tags : ภูเก็ต

จำนวนหลายอัตรา 
48  พนักงานขายบัตรโฮมโปร ประจำที่สาขาภูเก็ต
  - เสนอขายบัตรกรุงศรี โฮมโปร และสินเชื่อส่วนบุคคล

โดย บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : ภูเก็ต

49  IT Support ประจำจ.ภูเก็ต
  - รับสมัครงาน IT Support ประจำจ.ภูเก็ต

โดย บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

50  พนักงานขายสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า (PC) เซ็นทรัลภูเก็ต
  - ขายสินค้า ของเด็กเล่นประเภทไม้ แผนกของเล่น ที่ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ( ต้องการให้เริ่มงานกลางเดือน มีนาคม 2553 )

โดย บริษัท สยามวู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด

Tags : ภูเก็ต

1  

เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ