Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > พิษณุโลก

งาน พิษณุโลก

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
Project Sales (พิษณุโลก)
  - รับสมัครงาน Project Sales (พิษณุโลก)

โดย บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด

Service Sales (พิษณุโลก)
  - รับสมัครงาน Service Sales (พิษณุโลก)

โดย บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด

Tags : พิษณุโลก

Business Development (Sales) (พิษณุโลก)
  - รับสมัครงาน Business Development (Sales) (พิษณุโลก)

โดย บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด

Tags : พิษณุโลก

Sales (พิษณุโลก)
  - รับสมัครงาน Sales (พิษณุโลก)

โดย บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด

Tags : พิษณุโลก

พนักงานขายเงินสดรถจักรยานยนต์ (พิษณุโลก)
  - รับสมัครงาน พนักงานขายเงินสดรถจักรยานยนต์ (พิษณุโลก)

โดย บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

Tags : พิษณุโลก

Field HR Executive KFC (Phitsanulok)
  - รับสมัครงาน Field HR Executive KFC (Phitsanulok)

โดย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่สินไหมสาขา (พิษณุโลก)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สินไหมสาขา (พิษณุโลก)

โดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

Tags : พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่การตลาด (Bancassurance- Worksite Marketing) (พิษณุโลก)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด (Bancassurance- Worksite Marketing) (พิษณุโลก)

โดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

Tags : พิษณุโลก

ผู้จัดการฝ่ายขาย
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายขาย

โดย บริษัท โชคอนันต์ อินเตอร์ออยล์ จำกัด

Tags : พิษณุโลก

10  พนักงานฝ่ายขาย
  - รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายขาย

โดย บริษัท โชคอนันต์ อินเตอร์ออยล์ จำกัด

Tags : พิษณุโลก

11  พนักงานดูแลลูกค้า- CS
  - รับสมัครงาน พนักงานดูแลลูกค้า- CS

โดย บริษัท โชคอนันต์ อินเตอร์ออยล์ จำกัด

Tags : พิษณุโลก

12  ช่างเทคนิค (พิษณุโลก)
  - รับสมัครงาน ช่างเทคนิค (พิษณุโลก)

โดย บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

Tags : พิษณุโลก

13  Sales Executive (พิษณุโลก)
  - รับสมัครงาน Sales Executive (พิษณุโลก)

โดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

Tags : พิษณุโลก

14  ผู้จัดการ (พิษณุโลก)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการ (พิษณุโลก)

โดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

Tags : พิษณุโลก

15  พนักงานขาย-ช่างยนต์-อะไหล่-ล้างรถ
  - รับสมัครงาน พนักงานขาย-ช่างยนต์-อะไหล่-ล้างรถ

โดย บริษัท นิธิบูรณ์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BMW

Tags : พิษณุโลก

16  วิศวกรไฟฟ้า<b><font color=red>Urgent !!!<-font><-b>
  - วางแผน,ควบคุมระบบงานไฟฟ้าของโรงงาน และเครื่องจักร

โดย บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัด

Tags : พิษณุโลก

17  เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)
  - 1.ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน

โดย บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัด

Tags : พิษณุโลก

18  หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Chief) <b><font color=red>Urgent !!!<-font><-b>
  - ควบคุมกระบวนการผลิตและดูแลพนักงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต

โดย บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัด

Tags : พิษณุโลก

19  เจ้าหน้าที่การขายและบริการลูกค้า(จ.กรุงเทพฯ-จ.พิษณุโลก-ชลบุรี)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การขายและบริการลูกค้า(จ.กรุงเทพฯ-จ.พิษณุโลก-ชลบุรี)

โดย บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : พิษณุโลก

10  
20  ที่ปรึกษาการขาย
  - 1.รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคู่แข่งขันในเขตพื้นที่ 3.ส่งรายงานประจำวัน 4.จัดกิจกรรม พี้นที่ต่างจังหวัดได้ 5.ขยายฐานลูกค้าและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า�ติดต่อเเละหาลูกค้าใหม่ๆเพิ่ม  6.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว 7.มีความขยันอดทน,ซื่อสัตย์,พร้อมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

โดย บริษัท นิธิบูรณ์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BMW

Tags : พิษณุโลก

21  ผู้จัดการศูนย์บริการ,ผู้จัดการอะไหล่
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการศูนย์บริการ,ผู้จัดการอะไหล่

โดย บริษัท นิธิบูรณ์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BMW

Tags : พิษณุโลก

22  Swine Technical Support
  - • Coordinate and requisite farmers to participate Swine  Fattening Project • Undertake Swine Fattening Project

โดย เครือเบทาโกร

Tags : พิษณุโลก

23  ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา พิษณุโลก
  - ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานร้าน วางแผนการสั่งวัตถุดิบ วางแผนการผลิตสินค้า สอนงาน แนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา

โดย บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)

Tags : พิษณุโลก

24  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ด่วนมาก !!
  - - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - สอบสวน วิเคราะห์ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเหตุอันตรายในการทำงาน - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย - จัดทำแผนการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน - จัดส่งเอกสารรายงานการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้กับหน่วยงานราชการ

โดย บริษัท ดี.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/บริษัท วิศวไทย 99 จำกัด

Tags : พิษณุโลก

25  พนักงานขาย (ภาคเหนือ)
  - 1. เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2. กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้า, บริการหลังการขาย 3. เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง 4. นำเสนอสินค้า โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอที 5. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ มีเบี้ยเลี้ยง, ที่พักฟรี และค่าคอมมิชชั่น มีรถยนต์บริษัทให้ใช้

โดย บริษัท เอ็มจีที อิเล็คทริค จำกัด

Tags : พิษณุโลก

26  PROCESS ENGINEER ประจำพิษณุโลก (STA-PL)
  - รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : พิษณุโลก

27  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำจังหวัดพิษณุโลก (STA-PL)
  - - ควบคุม, ดูแล, ตรวจสอบ, ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้า - งานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : พิษณุโลก

28  ผู้จัดการฝึกหัด
  - ดูแลบริหารงานทั้งออฟฟิศ พัฒนาบุคลากร ให้ตรงตามเป้าหมายบริษัท

โดย บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : พิษณุโลก

29  ซุปเปอร์ไวเซอร์
  - - พัฒนาบุคลากรบริษัทให้มีศักยภาพตามโครงสร้างบริษัท

โดย บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : พิษณุโลก

30  พนักงานทั่วไป
  - ทำงานทั่วไป ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

โดย บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : พิษณุโลก

31  วิจัยการตลาด
  - ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

โดย บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : พิษณุโลก

32  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์(อาวุโส) สาขาพิษณุโลก
  - 1. งานสรรหาอัตรากำลัง (Recruitment) 2. งานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Benefit & Welfare) 3. งานฝึกอบรม (Training) 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

Tags : พิษณุโลก

33  Resident Manager
  - รองผู้จัดการทั่วไป

โดย บริษัท ไอยรา แกรนด์ พาเลซ จำกัด

Tags : พิษณุโลก

34  Sale Engineer
  - เสนองานลูกค้า ถอดแบบงาน เขียน Auto cat ประเมินราคางาน ติดต่อประสานงาน และสามารถขับรถยนต์และออกต่างจังหวัดได้

โดย บริษัท ทีทีเค อีเล็คทริค แอร์ จำกัด

Tags : พิษณุโลก

35  พนักงานบัญชี สำนักงานพิษณุโลก แยกแสงดาว
  - 1)จัดทำบัญชีรับ-จ่าย 2)จัดทำรายงานด้านบัญชีให้ผู้บริหารทราบ 3)จัดทำบัญชีทั่วไป

โดย บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด

Tags : พิษณุโลก

36  Solution Sales (พิษณุโลก)ด่วนมาก!!!
  - Responsibilities: • ศึกษาและทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า • ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน บริษัทคู่ค้า และหน่วยงานภายในองค์กร • วางแผนการนำเสนองานโครงการต่อหน่วยงานลูกค้าเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชน Location: SVOA (พิษณุโลก)

โดย บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : พิษณุโลก

37  Sales Executive (คอนโด-พิษณุโลก) (Urgently Required!!)
  - - ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาให้แนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร เช่น ฝ่ายบัญชี, การเงิน, นิติกรรมสัญญา และการตลาด ฝ่ายวิศวกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

โดย บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Tags : พิษณุโลก

38  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 2 ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดงานนัดพบแร
  - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 2 ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดงานนัดพบแรงงาน รับสมัครงานหลายอัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร-ตำแหน่ง o พนักงานขายกลุ่มสินค้าอาหารสด 50 อัตรา o พนักงานกลุ่มสินค้าบริโภค 20 อัตรา o พนักงานกลุ่มสินค้าอุปโภค 20 อัตรา o พนักงานกลุ่มสินค้าเบเกอรี่ 10 อัตรา o พนักงาน Cashier 30 อัตรา o และพนักงานสายอื่นๆกว่า 40 อัตรา วิธีการสมัครงาน *สามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่แม็ครโครสาขาพิษณุโลก1 หรือแม็คโครสาขาใกล้เคียง *สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ คัดเลือกและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ที่ โรงแรมอมรินทร์ลากูล ห้องวังพิกุล ( จ.พิษณุโลก ) ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. **พร้อมเริ่มงานเดือน มิถุนายน 2558

โดย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

Tags : พิษณุโลก

39  BR พนักงานขาย แบรด์ Victorin Jackson สาขาพิษณุโลก ด่วนมาก!!
  - ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์แบรนด์ Victorin Jackson

โดย บริษัท อินสปาย อินโนเวชั่น จำกัด

Tags : พิษณุโลก

40  Sales manager, Sales representative ด่วนมาก !!
  - Sale manager -ควบคุม ดูแล ทีมขายในสังกัด ให้ทำงานตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร -วางแผนร่วมกับ ฝ่ายต่างๆของทางบริษัทเพื่อกำหนดทิศทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ -ตรวจสอบ ประเมิณการขายของลูกทีม -อบรมทีมงานขาย ให้มีความทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอการขาย -รายงานการขาย Sale representative -นำเสนอ สินค้า และบริการ ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย -ปิดยอดขายตามเป้าที่กำหนด -เป็นงานอิสระ ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ (เข้ามาสรุปยอดขายครั้งเดียวสิ้นเดือน) -เก็บรวบรวมข้อมูล สภาวะการแข่งขันในตลาด -จัดทำรายงานข้อมูลลูกค้า และรายงานการขาย -ติดต่อดูและฐานลูกค้าเก่า และใหม่ที่ได้รับมอบหมาย -รวมประชุมวางแผน กำหนดทิศทางการขายผลิตภัณฑ์ใหม่กับทีมงาน -ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ครีม บิลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : พิษณุโลก

41  Technician PM ประจำสาขาพิษณุโลก
  - งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - จัดเตรียมงานบำรุงเชิงป้องกัน - ดำเนินการบำรุงเชิงป้องกัน - จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษา งานซ่อมบำรุง - ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเสีย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เบิกอุปกรณ์ - ทดสอบผลการซ่อมฯ - ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม - จัดทำเอกสารการปิดงานซ่อมบำรุง - ทำงานซ่อมด่วนซ่อมเบาหน้างาน

โดย CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.

Tags : พิษณุโลก

42  ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาพิษณุโลก)
  - การวางแผนกลยุทธ์การขาย - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย - ติดตามข้อมูลคู่แข่งขันในตลาด - วางกลยุทธ์แผนการขายในแต่ละช่วง - จัดทำโครงการรองรับแผน - ประมาณการยอดขาย - วางแผนการบริหารงบประมาณ - การจัดทีมงานของฝ่ายขาย - วางแผนงานในการส่งเสริมการขาย การหาลูกค้าใหม่ - วางแผนพร้อมกำหนดเป้าหมายในการหาลูกค้าใหม่ - ติดตามผลการหาลูกค้าใหม่ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การบริหารงานขาย - ประชุมชี้แจงและกำหนดเป้าหมายการขายให้กับทีมงาน - ติดตาม ตรวจสอบผลการขาย - ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ทีมงาน - ตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน - วางแผนการหาลูกค้าใหม่ - กำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้าเก่า - ออกเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่ - ออกเยี่ยมลูกค้าร่วมกับพนักงาน - ติดต่อเจรจาการส่งเสริมการขายกับคู่ค้าทางธุรกิจ - ควบคุมการเก็บหนี้ การจัดการทั่วไป - ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ - บริหารบุคลากร - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.

Tags : พิษณุโลก

43  Sales Engineer (ประจำสาขาพิษณุโลก)
  - การหาลูกค้าใหม่ - หาข้อมูลลูกค้าใหม่ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ - จัดทำข้อมูลลูกค้า - ประเมินศักยภาพของลูกค้า - นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองขาย - เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย - เสนอขายสินค้า การขาย - จัดทำตารางการเดินทาง - เยี่ยมลูกค้าเสนอขายสินค้า - ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า การเก็บหนี้ - ติดตามเก็บหนี้จากลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน การตรวจสอบ - ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป การบันทึกผล -บันทึกผลการทดสอบ -สรุปผลการทดสอบประจำวัน/กะ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - ศึกษาคู่มือเครื่องจักร - ออกแบบการบำรุงรักษา - จัดทำ Checklist การบำรุงรักษา - ฝึกอบรมช่างเกี่ยวกับการบำรุงรักษา - ติดตามผลการบำรุงรักษา - ปรับปรุงวิธีการบำรุงรักษา - ประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักร

โดย CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.

Tags : พิษณุโลก

44  บริการลูกค้า สาขาพิษณุโลก ด่วน มาก !!!
  - ต้อนรับ-ประสานงาน ให้ข้อมูลลูกค้า และเปิด-ปิด งานซ่อม โทรศัพท์มือถือ Samsung , Iphone ประจำศูนย์บริการโมบายชัวร์ ทั่วประเทศไทย **ต้องการด่วน สาขาเขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ , สาขาเชียงใหม่ ฯลฯ

โดย บริษัท โมบาย ชัวร์ จำกัด

Tags : พิษณุโลก

45  Full Time/ Part Time Chinese-English Teacher
  - Teaching bilingual Chinese-English for Kids between 5-12 years olds.

โดย 360 Training Center

Tags : พิษณุโลก

46  Full time/Part time ครูผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาลถึงประถม 6
  - ครูผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรนำเข้าโดยตรงมาจากประเทศสิงคโปร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์เป็นที่ยอมรับให้เป็นหลักสูตรชั้นนำของโลก ด้วยรูปแบบการสอนที่มีลักษณะเฉพาะ เด็กทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และวิธีการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ผ่านครูผู้สอนที่ได้รับ การอบรมมาอย่างดีและผ่าน worksheet ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึประถมศึกษาปีที่ 6

โดย 360 Training Center

Tags : พิษณุโลก

47  วิศวกร (ปฏิบัติงาน จ.พิษณุโลก)
  - 1. ควบคุมงานด้านตกแต่งพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย 2. รับผิดชอบดูแล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. จัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้างานบริหารโครงการ (รายงานประจำเดือน) 4. ออกแบบ และจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้าง 5. สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิศวกรรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6. จัดทำข้อมูลอื่นๆ ตามที่สำนักงานได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท แพทเทิร์นคอนกรีต จำกัด

Tags : พิษณุโลก

48  Plant Management Trainee (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.พิษณุโลก และ จ.ฉะเชิงเทรา)
  - Plant Management Trainee เป็นตำแหน่งที่จะเป็นผู้ช่วยของ Plant Manager ประจำโรงงาน ดูแลงานรับผิดชอบทั่วไปทั้งหมดในโรงงาน และ จะได้รับการเทรน การปฏิบัติงานจิง เพื่อก้าวขึ้นสู่ Plant Manager ในอนาคต

โดย Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)

Tags : พิษณุโลก

49  ช่างเทคนิค (ประจำสาขาพิษณุโลก)
  - - ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - แนะนำลูกค้า - ประกอบคอมพิวเตอร์ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

Tags : พิษณุโลก

50  หัวหน้าช่างยนต์ / ซ่อมบำรุง
  - - ดูแลรักษารายการเครื่องยนต์และเครื่องจักรหนักของบริษัท ซึ่งส่วนมากเป็นเครื่องจักรงานรับเหมาก่อสร้างและงานทำถนน เช่น รถขุด / รถบด / รถเกรด / รถน้ำ / แพล้นท์ยาง / รถรีไซคลิ่ง / รถกระบะ / รถตัก / รถพ่วง เป็นต้น - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง / ตรวจเช็คระยะ เป็นต้น - เดินทางไปหน้างานต่างๆ ในกรณีที่เครื่องจักรมีปัญหาหรือชำรุด - ซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อม บันทึกเก็บประวัติและทำรายงาน - ดูแลและเก็บสต็อควัสุอุปกรณ์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด

Tags : พิษณุโลก


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ