Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > พัทลุง

งาน พัทลุง

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่ธุรกิจ Export (Merchandiser Export พัทลุง)
  - รับผิดชอบการด้านการติดต่อประสานงานด้านธุรกิจกับต่างประเทศ วางแผนการตลาด รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

3  
ผู้จัดการแผนกธุรกิจ Export(พัทลุง)
  - วิเคราะห์และวางแผนในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าต่างประเทศ เพื่อให้มีการสั่งซื่อสินค้าอย่างต่อเนื่อง และหากกลุ่มลูกค้าใหม่ประสานงานกับฝ่ายผลิตให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ และบริหารทีมงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

Tags : พัทลุง

1  
เจ้าหน้าที่เอกสารธุรกิจ(พัทลุง)
  - รับผิดชอบงานดูแลด้านเอกสารการผลิต และการติดต่อประสานงานในโรงงาน รวมถึงการรับโทรศัพท์ลูกค้า และเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ธุรกิจ

โดย บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

Tags : พัทลุง

2  
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคเครื่องหนัง(พัทลุง)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคเครื่องหนัง(พัทลุง)

โดย บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

Tags : พัทลุง

4  
พนักงานขาย (พัทลุง)
  - เป็นพนักงานขายในร้านสาขาของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า

โดย บริษัท นัทแคนดี้เฮ้าส์ จำกัด

Tags : พัทลุง

เลขานุการ(พัทลุง)
  - จัดทำรายงานการประชุม, จดหมายเชิญประชุม, นัดประชุม,จัดประชุม, ดูตารางนัดหมายของผู้บริหาร, จองตั๋วเครื่องบิน

โดย บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

Tags : พัทลุง

1  
เจ้าหน้าที่กฎหมาย(พัทลุง)
  - มีประสบการณ์ติดต่องานราชการต่างๆ เช่นสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) โดยเฉพาะการขอ Visa & Work permit กระทรวงแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงพาณิชย์

โดย บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

Tags : พัทลุง

1  
ผช.ผู้จัดการฝ่ายเอกสารส่งออก(พัทลุง)
  - จัดทำเอกสารส่งออกเพื่อเรียกเก็บชำระเงิน โต้ตอบทางเมลหรือแฟกซ์กับลูกค้าต่างประเทศวิเคราะห์แลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)

โดย บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

Tags : พัทลุง

1  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ(พัทลุง)
  - ติดต่อลูกค้าในเชิงการประสานงาน หรือการเสนอราคาโต้ตอบทาง E-mail หรือ Fax กับลูกค้าต่างประเทศ ติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคายาง

โดย บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

Tags : พัทลุง

3  
10  เจ้าหน้าที่บัญชี- สมุห์บัญชี(พัทลุง)
  - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย จัดทำงบกระทบยอดระหว่างธนาคารกับบัญชีของบริษัท ดูแลรับผิดชอบการปิดบัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

โดย บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

Tags : พัทลุง

11  Senior Consultant- Consultant(พัทลุง)
  - รับสมัครงาน Senior Consultant- Consultant(พัทลุง)

โดย Management System Certification Institute (Thailand)

Tags : พัทลุง

12  Lead Auditor- Auditor(พัทลุง)
  - รับสมัครงาน Lead Auditor- Auditor(พัทลุง)

โดย Management System Certification Institute (Thailand)

Tags : พัทลุง

13  Social Responsibility Specialist(พัทลุง)
  - รับสมัครงาน Social Responsibility Specialist(พัทลุง)

โดย Management System Certification Institute (Thailand)

Tags : พัทลุง

14  Web Developer(พัทลุง)
  - รับสมัครงาน Web Developer(พัทลุง)

โดย Management System Certification Institute (Thailand)

Tags : พัทลุง

15  System Development Officer(พัทลุง)
  - รับสมัครงาน System Development Officer(พัทลุง)

โดย Management System Certification Institute (Thailand)

Tags : พัทลุง

16  พนักงานขาย , พนักงานขับรถ , ผู้จัดการแผนกการเงิน , ผู้จัดการแผนกออกแบบ , ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าแล
  - แนะนำสินค้าและบริการ,ดูแลพื้นที่ขาย,จัดเรียง,บริการลูกค้า พนักงานขายเพศชาย 10 อัตรา

โดย Home Product Center (Public) Co., Ltd.

Tags : พัทลุง

20 
17  ช่างเทคนิคประจำศูนย์บริการจังหวัดพัทลุง
  - • วางแผนการทำงานก่อนออกเดินทางแจ้งผู้จัดการศูนย์ รายละเอียดงานที่ต้องทำ น้ำมันรถบริการที่ต้องใช้ เบี้ยเลี้ยงที่ต้องใช้ • รายงานขออนุมัติเคลมกับหัวหน้าศูนย์บริการ ในระยะรับประกัน นอกระยะรับประกัน • ติดตามทำงานระหว่างตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการเพื่อส่งรายงานให้หัวหน้าศูนย์บริการ งานซ่อมในระยะรับประกัน งานซ่อมนอกระยะรับประกัน งานเก็บค่าบริการในงานซ่อม งานพัฒนาช่างของตัวแทนจำหน่าย งานพัฒนาช่างท้องถิ่นของตัวแทนจำหน่าย งานโมบาย • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทรัพย์สินของศูนย์บริการ รถบริการ 5ส ของศูนย์บริการ

โดย Yanmar S.P. Co., Ltd

Tags : พัทลุง

18  เจ้าหน้าที่การเกษตร
  - - ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ผัก ผลไม้

โดย โครงการผลิตผักปลอดสารพิษนาทองชู

Tags : พัทลุง

19  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - สายธุรกิจภูมิภาค (ประจำโรงงานแปรรูปไก่พัทลุง)
  - - งานด้านความปลอดภัยภายในโรงงาน - งานดูแลควบคุมตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยในโรงงาน - งานดูแลตรวจสอบด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน - งานพัฒนาระบบงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

Tags : พัทลุง

20  PC ขายสุขภัณฑ์ยี่ห้อ nahm ประจำ HomePro พัทลุง
  - ให้คำปรึกษาและขายสุขภัณฑ์ยี่ห้อ nahm

โดย บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : พัทลุง

21  พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Rider) ประจำพัทลุง
  - - แจ้งโปรโมชั่นกับทางลูกค้า ที่มีการอัพเดท - ดูแลฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - เก็บเงินสดจากลูกค้าและทำการจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้าเป็นประจำ

โดย Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)

Tags : พัทลุง

22  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  - - งานด้านความปลอดภัยภายในโรงงาน - งานดูแลควบคุมตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยในโรงงาน - งานดูแลตรวจสอบด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน - งานพัฒนาระบบงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

Tags : พัทลุง

23  พนักงานขายประจำร้าน iBeat - สาขาโคลีเซียม พัทลุง
  - ในตำแหน่งพนักงานขาย หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับตำแหน่งช่างเทคนิค หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิค การใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า รวมถึงการแนะนำเทคนิคและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า หากคุณไม่มีความรู้ในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทางเรามีทีมอบรม และผู้ชำนาญการด้านสินค้า และการให้บริการ คอยให้ความรู้ในตัวสินค้า และทักษะการให้บริการลูกค้า ให้กับพนักงานขาย และพนักงานประจำสาขาทุกๆสาขาและทุกตำแหน่ง เพียงคุณมีใจรักการบริการ รักการขาย เป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลสินค้า IT มีบุคลิกภาพที่ดี และพร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา ส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามรายละเอียดด้านล่าง

โดย บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

Tags : พัทลุง

24  วิศวกรโครงการ
  - - ควบคุมงานก่อสร้างวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างเหล็ก - ประมาณราคาสำหรับส่วนงานโยธาและโครงสร้างเหล็ก - ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้าและปัญหาในการก่อสร้าง - ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและหัวหน้างานให้งานบรรลุผลสำเร็จ - ตรวจ Shop Draring ให้ตรงตามแบบ

โดย บริษัท พีรภูมิ วิศวกรรม จำกัด

Tags : พัทลุง

25  ผู้ควบคุมงาน
  - - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ดำเนินงานตามมาตรฐานและแผนที่กำหนดไว้ - ควบคุมทีมงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง

โดย บริษัท พีรภูมิ วิศวกรรม จำกัด

Tags : พัทลุง

26  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  - 1. การวางแผนทางระบบบัญชีและการเงิน 2. การจัดทำงบดุล กำไร ขาดทุน และ งบต้นทุนการผลิต 3. การบริหารระบบสินทรัพย์ 4. การบริหารระบบภาษี 5. การบริหารเงินสด 6. การบริหารระบบบัญชี 7 การวิเคราะห์ผลการดำเนินการ. 8. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชศิลป์ เบเวอร์เรจ

Tags : พัทลุง

27  ผู้ควบคุมงาน
  - - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ดำเนินงานตามมาตรฐานและแผนที่กำหนดไว้ - ควบคุมทีมงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง

โดย บริษัท พีรภูมิ วิศวกรรม จำกัด

Tags : พัทลุง

28  วิศวกรโครงการ
  - - ควบคุมงานก่อสร้างวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างเหล็ก - ประมาณราคาสำหรับส่วนงานโยธาและโครงสร้างเหล็ก - ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้าและปัญหาในการก่อสร้าง - ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและหัวหน้างานให้งานบรรลุผลสำเร็จ - ตรวจ Shop Draring ให้ตรงตามแบบ

โดย บริษัท พีรภูมิ วิศวกรรม จำกัด

Tags : พัทลุง

29  พนักงานขาย (ชาย) ประจำสาขา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
  - 1.แนะนำและให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า 2.รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้า 3.ดูแลสินค้าภายในร้าน 4.ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับทางศูนย์บริการ ในส่วนของบริการหลังการขาย 5.สรุปผลการทำงานต่อร้านค้า

โดย บริษัท หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ จำกัด

Tags : พัทลุง

30  วิศวกรไฟฟ้า
  - สามารถดูแลและควบคุมงานที่มอบหมายให้หน้างานทำได้เป็นอย่างดี คอยติดตามความคืบหน้าของงานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถอ่านแบบและประเมินราคาได้

โดย บริษัท เซาท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

Tags : พัทลุง

31  พนักงานขาย Saleman
  - ออกตลาดเพื่อจดรายการสั่งสินค้าลูกค้า พร้อมทั้งแนะนำสินค้าใหม่ๆให้กับลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้าใหม่ และส่งรายการสั่งสินค้าเข้าบริษัทพร้อมรายงานประจำวันในแต่ละวัน มีเบี้ยเลี้ยง มีค่าที่พัก เบิกค่าน้ำมันตามความเป็นจริง ใช้รถของบริษัทในการออกตลาดเพื่อจดรายการสั่งสินค้าของลูกค้า

โดย บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จำกัด

Tags : พัทลุง

32  พนักงานขาย จ.พัทลุง
  - - เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนงานที่ผู้จัดการศูนย์กำหนด - เช็คสินค้าภายในร้านค้า และสอบถามข้อมูลทั่วไปกับร้านค้า - แจ้งรายงานสินค้าคงเหลือให้ทาง เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทราบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

Tags : พัทลุง

33  พนักงานขาย
  - - เข้าเยี่ยมร้านค้า เสนอขาย ตามแผนงานที่ผู้จัดการศูนย์กำหนด - เช็คสินค้าภายในร้านค้า และสอบถามข้อมูลทั่วไปกับร้านค้า - แจ้งรายงานสินค้าคงเหลือให้ทาง เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทราบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำข้อมูลร้านค้า - ติดสื่อโฆษณา

โดย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

Tags : พัทลุง

34  นักวิเคราะห์ (ส่วนงานจุลชีววิทยา /ไวรัส /เคมี )
  - - ปฏิบัติงานทดสอบ พัฒนาวิธีทดสอบ ดูแลเครื่องมือ และการประกันคุณภาพการทดสอบให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานข้อกำหนด - ปฏิบัติตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ - ให้บริการข้อมูล และปฏิบัติตามคำร้องขอของลูกค้า - วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ ในกลุ่มงาน Feed,Food ,Raw material ด้าน Wet chem - ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

โดย กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

Tags : พัทลุง

35  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาพัทลุง
  - ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมได้ 5.สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงานได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ 1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ 2.เสนอบริการสินเชื่อ 3.หาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายส่งสำนักงานใหญ่ 4.บริการและประสานงานกับลูกค้าประจำสาขา

โดย บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

Tags : พัทลุง

36  หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (จ.พัทลุง)
  - -บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจัดส่ง และบริการลูกค้า -จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และส่งหน่วยงานต่างๆ

โดย บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : พัทลุง

37  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาประจำภาคใต้ (Assistant Branch Manager)
  - - ดูแลจัดสรรทีมงานหน้าร้านค้าปลีก(ในห้าง) ให้สอดคล้องกับแผนงาน - ควบคุมดูแลบริหารงานตามสาขาในห้างต่างๆ ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ดูแลลูกทีมให้ทำงานตามเป้าหมาย

โดย บริษัท มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. (กรุงเทพ) จำกัด

Tags : พัทลุง

38  จป.วิชาชีพ (สัญญาจ้าง)ประจำไซต์งาน จ.พัทลุง
  - -ตรวจสอบและควบคุมไซต์งานก่อสร้างให้อยู่ในความเรียบร้อย ปลอดภัย -ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ให้กับพนักงาน -สนับสนุน ISO 9001:2000

โดย บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

Tags : พัทลุง

39  เจ้าหน้าที่ดูแลคลังสินค้า
  - - ดูแลคลังสินค้า พื้นที่ อ.เมือง จ.พัทลุง - นับ,ตรวจสอบ ยอดสินค้าคงเหลือ - จัดสินค้า - พิมพ์เอกสารสำหรับจัดส่งสินค้า - แพคสินค้าสำหรับจัดส่ง - จัดส่งสินค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ อื่นๆ - งานอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นภายหลัง เพื่อระบบการทำงานที่ดีขึ้น ** งานมีความเสี่ยงเนื่องจากแม่เหล็กมีแรงดูดสูง อาจหนีบนิ้วมือถึงขั้นนิ้วขาดได้

โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Tags : พัทลุง

40  โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
  - 1) ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2) ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด 3) ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 4) ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 5) ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 6) ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

โดย บริษัท เอ.ซี.อี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Tags : พัทลุง

41  วิศวกรประจำโครงการ
  - 1) ควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม 2) วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 3) ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย 4) ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 5) ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน 6) ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน ตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

โดย บริษัท เอ.ซี.อี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Tags : พัทลุง


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ