Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > พระนครศรีอยุธยา

งาน พระนครศรีอยุธยา

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่บริการคลังน้ำมัน- เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบท่อ (พระนครศรีอยุธยา)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการคลังน้ำมัน- เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบท่อ (พระนครศรีอยุธยา)

โดย บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

พนักงานขาย (อยุธยา)
  - รับสมัครงาน พนักงานขาย (อยุธยา)

โดย บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

1  
แคชเชียร์ (พระนครศรีอยุธยา)
  - ดูแลเรื่องการจัดการการเงิน, การบริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์ และการดูแลเคาน์เตอร์แคชเชียร์

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : พระนครศรีอยุธยา

Engineer- Sr. Engineer
  - รับสมัครงาน Engineer- Sr. Engineer

โดย HANA SEMICONDUCTOR (AYUTTHAYA) CO.,LTD.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

Programmer (Fresh Graduate)
  - รับสมัครงาน Programmer (Fresh Graduate)

โดย HANA SEMICONDUCTOR (AYUTTHAYA) CO.,LTD.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

Production Supervisor
  - รับสมัครงาน Production Supervisor

โดย HANA SEMICONDUCTOR (AYUTTHAYA) CO.,LTD.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

Employee Relations Officer- Sr.Officer
  - รับสมัครงาน Employee Relations Officer- Sr.Officer

โดย HANA SEMICONDUCTOR (AYUTTHAYA) CO.,LTD.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

Account Executive- Sr. Account Executive
  - รับสมัครงาน Account Executive- Sr. Account Executive

โดย HANA SEMICONDUCTOR (AYUTTHAYA) CO.,LTD.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

Production & Material Planner- Sr. Planner
  - รับสมัครงาน Production & Material Planner- Sr. Planner

โดย HANA SEMICONDUCTOR (AYUTTHAYA) CO.,LTD.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

10  เจ้าหน้าที่ Q.C. (พระนครศรีอยุธยา)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ Q.C. (พระนครศรีอยุธยา)

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : พระนครศรีอยุธยา

3  
11  หัวหน้ากะ (พระนครศรีอยุธยา)
  - รับสมัครงาน หัวหน้ากะ (พระนครศรีอยุธยา)

โดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Tags : พระนครศรีอยุธยา

2  
12  Programmer
  - รับสมัครงาน Programmer

โดย Minebea Co.,Ltd.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

1  
13  Purchasing Staff
  - รับสมัครงาน Purchasing Staff

โดย Minebea Co.,Ltd.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

2 s 
14  Supplier Quality Engineer
  - รับสมัครงาน Supplier Quality Engineer

โดย Minebea Co.,Ltd.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

2 s 
15  Accounting Staff
  - รับสมัครงาน Accounting Staff

โดย Minebea Co.,Ltd.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

1  
16  พนักงานประกอบอาหาร ประจำ Club House
  - รับสมัครงาน พนักงานประกอบอาหาร ประจำ Club House

โดย Minebea Co.,Ltd.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

17  Production Engineering Staff
  - รับสมัครงาน Production Engineering Staff

โดย Minebea Co.,Ltd.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

10 s 
18  Safety Staff
  - รับสมัครงาน Safety Staff

โดย Minebea Co.,Ltd.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

1  
19  พนักงานขายเงินสดรถจักรยานยนต์ (พระนครศรีอยุธยา)
  - รับสมัครงาน พนักงานขายเงินสดรถจักรยานยนต์ (พระนครศรีอยุธยา)

โดย บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

20  ผู้จัดการโรงงาน (อยุธยา)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการโรงงาน (อยุธยา)

โดย บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

21  พนักงานขาย P.C. (พระนครศรีอยุธยา)
  - รับผิดชอบงานด้านการขายโทรศัพท์มือถือ ในห้างสรรพสินค้า

โดย บริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : พระนครศรีอยุธยา

22  Call Center (อยุธยา)
  - รับสมัครงาน Call Center (อยุธยา)

โดย บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

Tags : พระนครศรีอยุธยา

10  
23  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (พระนครศรีอยุธยา)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (พระนครศรีอยุธยา)

โดย บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

Tags : พระนครศรีอยุธยา

24  Vehicle Test Engineer
  - รับสมัครงาน Vehicle Test Engineer

โดย Honda R&D Asia Pacific Co.,Ltd.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

25  Design Engineer
  - รับสมัครงาน Design Engineer

โดย Honda R&D Asia Pacific Co.,Ltd.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

26  Power Plant Engineer
  - รับสมัครงาน Power Plant Engineer

โดย Honda R&D Asia Pacific Co.,Ltd.

Tags : พระนครศรีอยุธยา

27  วิศวกรไฟฟ้า
  - รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า

โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

28  ช่างเทคนิค
  - รับสมัครงาน ช่างเทคนิค

โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

29  เจ้าหน้าที่เทคนิค- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคส่วนทดสอบคุณภาพ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เทคนิค- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคส่วนทดสอบคุณภาพ

โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

30  เจ้าหน้าที่การตลาดและการค้า
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาดและการค้า

โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

31  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

32  หัวหน้ากะ ส่วนการผลิต
  - รับสมัครงาน หัวหน้ากะ ส่วนการผลิต

โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

33  เจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่ง
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่ง

โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

34  วิศวกรเครื่องกล
  - รับสมัครงาน วิศวกรเครื่องกล

โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

35  พนักงานลานจ่าย
  - รับสมัครงาน พนักงานลานจ่าย

โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

36  เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

37  พนักงานจัดงานขนส่ง
  - รับสมัครงาน พนักงานจัดงานขนส่ง

โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

38  พนักงานส่วนผลิต
  - รับสมัครงาน พนักงานส่วนผลิต

โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

39  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

โดย บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

40  เลขานุการผู้บริหาร
  - ดูแลงานเอกสารเพื่อนำเสนอกรรมการผู้จัดการ ติดตามงานตลอดจนความคืบหน้าของงานต่างๆ รับเรื่องในกรณีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่อยู่หรือติดต่อภารกิจ ประสานงานภายในและภายนอกอ่านและสรุปเป็นภาษาอังกฤษก่อนนำเสนอ พิมพ์เอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ ผู้ที่ใต้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเตรียล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

1  
41  Graphic Design
  - ออกแบบโบร์ชัวร์ แผ่นพับ แค็ตตาล็อก สามารถออกแบบ Website ได้

โดย บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเตรียล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

1  
42  Sales Engineering
  - วิเคราะห์ตลาดและมอบแนวโน้มทิศทางของตลาด ขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพบลูกค้าสรุปและปิดการขายได้

โดย บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเตรียล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

43  Support Engineering
  - ทำเอกสารใบเสนอราคา ทำใบขอซื้อสินค้า, เบิกสินค้าให้กับวิศวกรรมจัดทำเอกสารสำหรับติดต่อลูกค้าและเอกสารสำคัญให้กับทางวิศวกรรม

โดย บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเตรียล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

44  โฟร์แมนไฟฟ้า
  - ควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า สามารถถอดแบบไฟฟ้าได้ ประสานงานและติดต่อลูกค้า

โดย บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเตรียล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

1  
45  Project Engineer
  - สามารถอ่านแบบ และออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังได้เป็นอย่างดี สามารถถอดแบบตู้ MDB, ตู้ Control ตู้ Switch Gear ได้ สามารถประเมินราคาเสนอโครงการได้

โดย บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเตรียล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

4  
46  Sales Project
  - รับสมัครงาน Sales Project

โดย บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเตรียล จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

4  
47  เลขานุการผู้บริหาร
  - รับสมัครงาน เลขานุการผู้บริหาร

โดย บริษัท ไทยพัฒนาอินกอต จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

48  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

โดย บริษัท ไทยพัฒนาอินกอต จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

49  เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน)

โดย บริษัท ไทยพัฒนาอินกอต จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา

50  หัวหน้างานบัญชี
  - รับสมัครงาน หัวหน้างานบัญชี

โดย บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด

Tags : พระนครศรีอยุธยา


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ