Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > ปทุมธานี

งาน ปทุมธานี

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
นักมาตรวิทยา
  - รับสมัครงาน นักมาตรวิทยา

โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

พนักงานบัญชี-การเงิน
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี-การเงิน

โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Tags : ปทุมธานี

นักวิจัย
  - รับสมัครงาน นักวิจัย

โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Tags : ปทุมธานี

พนักงานบริหารระบบคุณภาพ
  - รับสมัครงาน พนักงานบริหารระบบคุณภาพ

โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Tags : ปทุมธานี

พนักงานจัดซื้อ
  - รับสมัครงาน พนักงานจัดซื้อ

โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Tags : ปทุมธานี

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

ผู้จัดการ- ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการ- ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

พนักงานพัฒนาโปรแกรม
  - รับสมัครงาน พนักงานพัฒนาโปรแกรม

โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Tags : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

10  หัวหน้าหน่วยวิศวกรรม (สายไม้-เก้าอี้)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าหน่วยวิศวกรรม (สายไม้-เก้าอี้)

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

11  หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ
  - รับสมัครงาน หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

12  พนักงานขายประจำจุดขายในห้างฯ
  - รับสมัครงาน พนักงานขายประจำจุดขายในห้างฯ

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

13  ช่างแม่พิมพ์- ออกแบบแม่พิมพ์
  - รับสมัครงาน ช่างแม่พิมพ์- ออกแบบแม่พิมพ์

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

14  เจ้าหน้าที่ธุรการขาย- ธุรการทั่วไป
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการขาย- ธุรการทั่วไป

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

15  เจ้าหน้าที่ขายโครงการ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ขายโครงการ

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

16  เจ้าหน้าที่ Interior Disginer
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ Interior Disginer

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

17  วิศวกร
  - รับสมัครงาน วิศวกร

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

18  เจ้าหน้าที่ Q.C.
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ Q.C.

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

19  เจ้าหน้าที่เขียนแบบ- ถอดแบบ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เขียนแบบ- ถอดแบบ

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

20  พนักงานฝ่ายผลิต
  - รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิต

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

21  ช่างซ่อมบำรุง
  - รับสมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tags : ปทุมธานี

22  ช่างแอร์
  - รับสมัครงาน ช่างแอร์

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีที เนทเวิร์ค เซอร์วิส

Tags : ปทุมธานี

23  ช่างไฟฟ้า
  - รับสมัครงาน ช่างไฟฟ้า

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีที เนทเวิร์ค เซอร์วิส

Tags : ปทุมธานี

24  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

โดย บริษัท กรุ๊ป เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : ปทุมธานี

4  
25  ช่างควบคุมเครื่องจักร
  - รับสมัครงาน ช่างควบคุมเครื่องจักร

โดย บริษัท กรุ๊ป เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : ปทุมธานี

10  
26  Software Engineer
  - รับสมัครงาน Software Engineer

โดย บริษัท กรุ๊ป เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : ปทุมธานี

2  
27  Design Engineer
  - รับสมัครงาน Design Engineer

โดย บริษัท กรุ๊ป เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : ปทุมธานี

3  
28  พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ- สโตร์
  - รับสมัครงาน พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ- สโตร์

โดย บริษัท เซฟตี้พลัส จำกัด

Tags : ปทุมธานี

5  
29  วิศวกร
  - รับสมัครงาน วิศวกร

โดย บริษัท เซฟตี้พลัส จำกัด

Tags : ปทุมธานี

3  
30  Sales Information Assistant
  - รับสมัครงาน Sales Information Assistant

โดย San Miguel Beer (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : ปทุมธานี

31  Trade Promo & Merchandising Associate
  - รับสมัครงาน Trade Promo & Merchandising Associate

โดย San Miguel Beer (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : ปทุมธานี

32  Packaging Operator -พนักงานควบคุมเครื่องจักร
  - รับสมัครงาน Packaging Operator -พนักงานควบคุมเครื่องจักร

โดย San Miguel Beer (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : ปทุมธานี

33  Checker
  - รับสมัครงาน Checker

โดย San Miguel Beer (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : ปทุมธานี

34  Electrician
  - รับสมัครงาน Electrician

โดย San Miguel Beer (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : ปทุมธานี

35  Brewing Operator
  - รับสมัครงาน Brewing Operator

โดย San Miguel Beer (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : ปทุมธานี

36  SR. Plating Engineer
  - รับสมัครงาน SR. Plating Engineer

โดย Rohm Mechatech (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : ปทุมธานี

37  ช่างเทคนิค
  - รับสมัครงาน ช่างเทคนิค

โดย Rohm Mechatech (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : ปทุมธานี

38  Facility Engineer
  - รับสมัครงาน Facility Engineer

โดย Rohm Mechatech (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : ปทุมธานี

39  SR. QA Engineer
  - รับสมัครงาน SR. QA Engineer

โดย Rohm Mechatech (Thailand) Co.,Ltd.

Tags : ปทุมธานี

40  Human Resource Manager (Huahin-Pranburi)
  - รับสมัครงาน Human Resource Manager (Huahin-Pranburi)

โดย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Tags : ปทุมธานี

1  
41  ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (Q.A. Manager)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (Q.A. Manager)

โดย บริษัท เจ เอส ออโต้เวิร์ค จำกัด

Tags : ปทุมธานี

1  
42  Production Technician
  - รับสมัครงาน Production Technician

โดย บริษัท เจ เอส ออโต้เวิร์ค จำกัด

Tags : ปทุมธานี

5  
43  ผู้จัดการแผนกผลิต (Production Manager)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกผลิต (Production Manager)

โดย บริษัท เจ เอส ออโต้เวิร์ค จำกัด

Tags : ปทุมธานี

1  
44  ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (Maintenance Manager)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (Maintenance Manager)

โดย บริษัท เจ เอส ออโต้เวิร์ค จำกัด

Tags : ปทุมธานี

1  
45  วิศวกรประกันคุณภาพ (Q.A. Engineer)
  - รับสมัครงาน วิศวกรประกันคุณภาพ (Q.A. Engineer)

โดย บริษัท เจ เอส ออโต้เวิร์ค จำกัด

Tags : ปทุมธานี

2  
46  ช่างซ่อมแม่พิมพ์- (DIE Maintenance-Fitting)
  - รับสมัครงาน ช่างซ่อมแม่พิมพ์- (DIE Maintenance-Fitting)

โดย บริษัท เจ เอส ออโต้เวิร์ค จำกัด

Tags : ปทุมธานี

4  
47  เจ้าหน้าที่ Machine CNC
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ Machine CNC

โดย บริษัท เจ เอส ออโต้เวิร์ค จำกัด

Tags : ปทุมธานี

2  
48  Q.C. แม่พิมพ์
  - รับสมัครงาน Q.C. แม่พิมพ์

โดย บริษัท เจ เอส ออโต้เวิร์ค จำกัด

Tags : ปทุมธานี

2  
49  เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์ (Die Design)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์ (Die Design)

โดย บริษัท เจ เอส ออโต้เวิร์ค จำกัด

Tags : ปทุมธานี

4  
50  เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

โดย บริษัท เจ เอส ออโต้เวิร์ค จำกัด

Tags : ปทุมธานี

1  

เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ