Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > น่าน

งาน น่าน

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เลขานุการ(น่าน)
  - ติดต่อประสานงานให้ผู้บริหาร หาข้อมูลต่างๆ ตามที่ผุ้บริหารสั่ง บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆในออฟฟิศให้ผู้บริหาร

โดย บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน(น่าน)
  - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าคงเหลือจัดทำรายการรับ-จ่ายสินค้าคงเหลือ เพื่อนำไปประกอบการคำนวณต้นทุน จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนเกิดขึ้นจริง จัดทำรายงานต่างๆ เช่น งบต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย

โดย บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด

Tags : น่าน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน(น่าน)
  - ประสานงานระหว่างฝ่าย Real Estate & Franchise กับผู้บริหารแฟรนไชส์ ประสานงานระหว่างฝ่าย Real Estate & Franchise กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท นำเสนอและอธิบายรายละเอียดธุรกิจแฟรนไชส์ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทได้ สำรวจสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดูแลและรับผิดชอบงานธุรการของฝ่าย นำทีมในการออกทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจสถานที่และการออกแบบ Exhibition ต่างๆ

โดย บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด

Tags : น่าน

Programmer(น่าน)
  - รับสมัครงาน Programmer(น่าน)

โดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

Tags : น่าน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ(น่าน)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ(น่าน)

โดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

Tags : น่าน

พยาบาลสินไหมทดแทน(น่าน)
  - รับสมัครงาน พยาบาลสินไหมทดแทน(น่าน)

โดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

Tags : น่าน

เจ้าหน้าที่บัญชี(น่าน)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี(น่าน)

โดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

Tags : น่าน

หลายอัตรา 
เจ้าหน้าที่การเงิน(น่าน)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน(น่าน)

โดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

Tags : น่าน

หลายอัตรา 
ครูสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล 3-ม. ต้น (น่าน)
  - รับสมัครงาน ครูสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล 3-ม. ต้น (น่าน)

โดย บริษัท สมาร์ท อิงลิช จำกัด

Tags : น่าน

10  ผู้จัดการโรงงาน
  - - วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรในองค์กรให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท บลูฟาโล่ จำกัด

Tags : น่าน

11  พนักงานขาย/ Sales/ AE
  - - ดูแลบริหารงานขาย ตามที่บริษัท กำหนด - สร้างยอดขายตาม Product ที่ดูแล - มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง และรักในงานที่ทำ - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี

โดย บริษัท อีรีฟิล จำกัด

Tags : น่าน

10 
12  พ่อครัว หรือ แม่ครัว ทำหน้าที่กุ๊กผู้ประกอบอาหาร ด่วน มาก !!! สมัครโดยตรงที่เจ้าของรีสอร์ท โทร 081-9
  - ประกอบอาหารตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง ในรีสอร์ท

โดย นาน้อย รีสอร์ท

Tags : น่าน

13  ขับรถเกรดเดอร์
  - ขับรถในงานก่อสร้างถนน

โดย บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

Tags : น่าน

14  พนักงานขับรถขุด (แบคโฮ)
  - - ขับรถขุดในการก่อสร้างถนน

โดย บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

Tags : น่าน

15  พนักงานขับรถแทร็คเตอร์
  - - ขับรถในงานก่อสร้างถนน

โดย บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

Tags : น่าน

16  พ่อครัว /แม่ครัว ด่วนมาก !!!
  - เพื่อทำหน้าที่กุ๊กประกอบอาหารในร้านอาหารในรีสอร์ท

โดย นาน้อย รีสอร์ท

Tags : น่าน

17  พนักงานขายหน่วยรถเคลื่อนที่ประจำจังหวัดน่าน
  - - ทำหน้าที่แนะนำ,ขายสินค้า , ตั้งบูธจัดกิจกรรม ขายสินค้าและบริการกลุ่มทรู เช่นซิมการ์ด,อินเทอร์เน็ต ทรูวิชั่นส์ เป็นต้น ประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่,ขายนอกสถานที่ ไม่ใช่อยู่ประจำ Shop สนใจสมัครและสัมภาษณ์ทันที ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 -16.00 น. ได้ที่ชั้น 2 ด้านล่างจะเป็น Shop (อยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในตัวเมืองน่าน)

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

Tags : น่าน

18  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขาปัว
  - - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า

โดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Tags : น่าน

19  ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขาน่าน
  - รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ

โดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Tags : น่าน

20  พนักงานขายบัตรเครดิตประจำเค้าร์เตอร์ Firstchoice. สาขาโลตัส จ.น่าน
  - รับผิดชอบการขายบัตร Firstchoice Card และบริการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 1.สินเชื่อส่วนบุคคล 2.สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า 3.สร้างยอดสมัครบัตร Firstchoice **สามารถออกนอกสถานที่ได้(พื้นที่ใกล้เคียง) - รับคำร้องเรียนในเรื่องการบริการต่างๆจากลูกค้า ตลอดจนประสานงานกับ Area Sales Manager ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกค้า

โดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

Tags : น่าน

21  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขาน่าน
  - - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า

โดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Tags : น่าน

22  Walk In Interview สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ที่สาขาน่าน
  - Walk In Interview สัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00น.-15.00น. รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ประจำสาขาในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง 1.ผู้จัดการสาขาฝึกหัด : รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ 2.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า : -รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -ตรวจสอบประวัติลูกค้า -บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ -ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ -การชำระค่างวดของสาขา -ออกใบเสร็จให้ลูกค้า -รับผิดชอบงานด้านการเงิน 3.พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม : -ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสีย -แนะนำ,ทวงถาม,ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด -ประสานงานการโอนรถและประสานงานการยึดรถ

โดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Tags : น่าน

23  เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (น่าน)
  - - ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ทำกิจกรรมทางการตลาดทั้งในและนอกสถานที่ เช่น แจกใบปลิว, ไดเร็กเซลล์, ออกบูทชั่วคราว - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

Tags : น่าน

24  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(จ.น่าน)
  - -จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ -ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า พนักงานจัดส่ง คลังสินค้าและหน่วยงานอื่นๆที่เกียวข้อง -แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ

โดย บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : น่าน

25  Depot Assistant ( น่าน )
  - - บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ - ประสานงานทั่วไปให้กับศูนย์กระจายสินค้า - จัดระเบียนการขนส่งสินค้า - ควบคุมดูแลพนักงานขนส่งสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า

โดย DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.

Tags : น่าน


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ