Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > นครสวรรค์

งาน นครสวรรค์

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ผู้ช่วยผู้บริหาร
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้บริหาร

โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

1  
ช่างซ่อมบำรุง
  - รับสมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง

โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

10  
พนักงานคุมเครื่องจักร
  - รับสมัครงาน พนักงานคุมเครื่องจักร

โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

10  
ช่างไฟฟ้า
  - รับสมัครงาน ช่างไฟฟ้า

โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

10  
ช่างกลึง
  - รับสมัครงาน ช่างกลึง

โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

5  
ช่างเขียนแบบ
  - รับสมัครงาน ช่างเขียนแบบ

โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

5  
พนักงานเอกสาร
  - รับสมัครงาน พนักงานเอกสาร

โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

5  
ช่างเครื่องมือวัด- ช่างเทคนิค
  - รับสมัครงาน ช่างเครื่องมือวัด- ช่างเทคนิค

โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

5  
นักเคมี
  - รับสมัครงาน นักเคมี

โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

4  
10  วิศวกรเครื่องกล- ไฟฟ้า- อุตสาหกรรม- เคมี
  - รับสมัครงาน วิศวกรเครื่องกล- ไฟฟ้า- อุตสาหกรรม- เคมี

โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

2  
11  Sales (นครสวรรค์)
  - รับสมัครงาน Sales (นครสวรรค์)

โดย บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : นครสวรรค์

3  
12  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  - ควบคุมการจัดทำและตรวจสอบงบการเงินและหลักฐานของบัญชี ตรวจสอบเอกสารให้ไม่ขัดต่อข้อกำหนดตามกฎหมายภาษีของประเทศ จัดทำงบประมาณการเงิน และรายละเอียดให้ทันตามกำหนด ดูแลระบบบัญชีทั้งหมดของบริษัท

โดย บริษัท คูโบต้านครสวรรค์(ฮั้วเฮงหลี) จำกัด

Tags : นครสวรรค์

1  
13  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
  - รับผิดชอบในการตรวจสอบงานทั้งหมดของบริษัท

โดย บริษัท คูโบต้านครสวรรค์(ฮั้วเฮงหลี) จำกัด

Tags : นครสวรรค์

1  
14  ผู้จัดการขายรถแทรกเตอร์มือสอง
  - ดูแลรับผิดชอบด้านการตลาดของรถแทรกเตอร์มือสองทั้งหมด

โดย บริษัท คูโบต้านครสวรรค์(ฮั้วเฮงหลี) จำกัด

Tags : นครสวรรค์

1  
15  Senior Accounting Officer (นครสวรรค์) 1 อัตรา และ Cost Accounting Officer กทม. 4 อัตรา
  - งานด้านบัญชีโรงงาน (ต้นทุน)

โดย กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

Tags : นครสวรรค์

1+4 
16  พนักงานขาย - เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
  - **พนักงานขาย** (ประจำสาขากำแพงเพชร 3 อัตรา / สาขาสลกบาตร 2 อัตรา) - รับผิดชอบการขายและ Support ลูกค้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ยอดขายบรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - แนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี - สามารถสาธิตขั้นตอนการใช้สินค้า และสามารถปิดการขายได้ - รวบรวมข้อมูลการขาย ข้อมูลคู่แข่งขันและสภาวะตลาด สรุปรายงาน KPI  **เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้** ประจำสาขานครสวรรค์ 1 อัตรา - ติดตามการชำระหนี้กับลูกค้า และหาแนวทางการป้องกันหนี้เสีย - รายงานสรุปผลการชำระหนี้และหนี้ค้าง  - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

โดย บริษัท คูโบต้านครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด

Tags : นครสวรรค์

6  
17  เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
  - - ติดตามการชำระหนี้กับลูกค้า - วางแผนการป้องกันหนี้เสีย - รายงานสรุปผลการชำระหนี้และหนี้ค้าง ประจำวัน ประจำเดือน - งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท คูโบต้านครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด

Tags : นครสวรรค์

1  
18  พนักงานสำรวจท่อรั่ว-ซ่อมท่อ-ล้างมาตร ประจำ ประปานครสวรรค์
  - เป็นผู้ปฎิบัติงานในสายการปฎิบัติงานที่กำหนด ได้แก่ งานบริการ เพื่อสำรวจท่อรั่วและซ่อมท่องานบริการ เพื่อการล้างและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ในสายการผลิต พนักงานต้องปฎิบัติงานเป้นระบบงานกะ โดยจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาเริ่มทำงานของกะแรกที่นายจ้างกำหนดตามชั่วโมงการทำงาน กะละ 8 ชั่วโมง ไปจนครบ 24 ชั่วโมง โดยไม่คำนึงการนับวันตามปฎิทิน

โดย บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

1 ตำแหน่ง 
19  นักวิชาการ
  - นักวิชาการต้องสามารถออกแบบนวัตกรรม (กิจกรรม) การสอนใหม่ๆได้ และสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างชำนาญ รับทั้ง full time และ part time

โดย บริษัท นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

นครสวรรค์ 10  
20  พนักงานขายโทรศัพท์ที่ Lotus The Walk นครสวรรค์ (มีประสบการณ์ด้านงานขาย) ด่วนมาก !!
  - ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

Tags : นครสวรรค์

21  พนักงานขาย สาขานครสวรรค์
  - 1 ติดต่อประสานงานขายลูกค้าโครงการและลูกค้าทั่วไป 2 สำรวจพื้นที่และวัดพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษาลุกค้าได้ 3 ดุแลลูกค้าในโซนพื้นที่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร 4 ควบคุมงานติดตั้งและqc งานได้

โดย บริษัท เจเบสท์ฟลอร์ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

22  ช่างบริการนครสวรรค์
  - ออกบริการงานตรวจเช็ค ซ่อมแทรกเตอร์ให้กับลูกค้า ประจำสำนักงานใหญ่ ตาคลี ลาดยาว หนองบัว

โดย บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด

Tags : นครสวรรค์

20 
23  พนักงานขาย การตลาด ที่ปรึกษาการตลาดประจำนครสวรรค์
  - ออกสำรวจ ลูกค้าในพื้นที่นครสวรรค์ นำเสนอและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ตัวสินค้า เสนอขายสินค้า ประจำสำนักงานใหญ่ ตาคลี ลาดยาว หนองบัว

โดย บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด

Tags : นครสวรรค์

30 
24  พนักงานขับรถส่วนกลาง (ขับบรรทุก 6 ล้อ (ใบขับขี่ ท.2) ปฎิบัติงานที่การปะปานครสวรรค์ เขต 10 นครสวรรค์,
  - - ขับรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ - รถตู้ , รถกะบะโบบาย - ขับได้ทั้งออโต้ และธรรมดา - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น. - สามารถออกต่างจังหวัดและค้างคืนได้ มีเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักให้ - กรณีไปค้างคืนหลายคืน สามารถเบิกเงินสำรองได้ ต้องมีใบอนุม้ติจากประปา - ไม่รับพนักงานที่ติดคดีทุกชนิด

โดย บริษัท สยามราชธานี จำกัด

Tags : นครสวรรค์

25  หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน
  - - รับผิดชอบงานด้านบัญชี ของบริษัท ทั้งระบบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

26  ช่างเทคนิค (ประจำสาขานครสวรรค์)
  - - ติดตั้ง ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ - แนะนำสินค้าและบริการ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

Tags : นครสวรรค์

27  ช่างเทคนิคประจำโรงงาน (สังกัดนครสวรรค์)
  - - ติดตามงานซ่อมแซมเครื่องจักร - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมการผลิตน้ำตาล - แก้ไขปัญหางาน - วางแผนกระบวนการผลิต - งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

โดย บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : นครสวรรค์

20 
28  เจ้าหน้าที่บุคคล (สังกัดนครสวรรค์)
  - - ติดตามงานซ่อมแซมเครื่องจักร - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมการผลิตน้ำตาล - แก้ไขปัญหางาน - วางแผนกระบวนการผลิต - งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

โดย บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : นครสวรรค์

29  เจ้าหน้าที่การตลาด/ อาจารย์แนะแนว
  - วางแผนการตลาดและดำเนินการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายให้มีการขยายตัว เกิดลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ และทำการประชาสัมพันธ์เพื่อรับคนเข้ามาสมัครเรียน

โดย โรงเรียนประชารักษ์ เอ็น. เอ.

Tags : นครสวรรค์

30  เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาด (ADR) ประจำโรงงานนครสวรรค์
  - วางแผนการตลาดและดำเนินการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายให้มีการขยายตัว เกิดลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ และทำการประชาสัมพันธ์เพื่อรับคนเข้ามาสมัครเรียน

โดย บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

Tags : นครสวรรค์

31  พนักงานธุรการการตลาด
  - - ดูแลระบบเอกสาร และให้การสนับสนุนส่งเสริมการตลาด - จัดการ ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป - แนะแนวและขายหลักสูตรประจำสถาบัน

โดย โรงเรียนประชารักษ์ เอ็น. เอ.

Tags : นครสวรรค์

32  ช่างเทคนิคไฟฟ้า ( นครสวรรค์ )
  - - ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในร้านสะดวกซื้อ ( 7- ELEVEn ) - งานเป็น SERVICE มีรถยนต์ออกให้บริการ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หมุนเวียนวันหยุด) - มีบ้านพักฟรี สำหรับต่างจังหวัด

โดย บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

33  พนักงานขายอะไหล่รถยนต์/เครื่องมือช่าง จ.นครสวรรค์,อุทัยธานี,ชัยนาถ,สิงห์บุรีด่วนมาก!!
  - - แนะนำ โปรโมท - ขายสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์, อะไหล่รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือช่าง ให้ลูกค้า อู่ซ่อมรถทุกประเภท ร้านอะไหล่ ร้านฮาร์ดแวร์ ที่อยู่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ - ดูแลความพึงพอใจของลูกค้า

โดย บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จำกัด (Parts Zone)

Tags : นครสวรรค์

34  พนักงานขาย
  - - ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำและนำเสนอการขายสินค้า - พบปะลูกค้าเก่าและใหม่เพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร - ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ - วิเคราะห์การตลาดและนำเสนอผลปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน - ดูแลยอดขาย และวางแผนกลยุทธ์ในการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย M RICH EQUIPMENT MANAGEMENT

Tags : นครสวรรค์

35  BRANCH ACCOUNTANT (เจ้าหน้าที่บัญชี) ประจำนครสวรรค์ รับด่วนมาก!!!
  - • Handle AR management and perform credit control for all local customers. • Maintain inventory and AP, perform 3 way matches within payment cycle. • Reconcile with AP/AR with vendors and customer on monthly base. • Perform the bank reconciliation with bank at monthly base. • Reconcile for all the inter-company items. • Responsible for the invoicing function in AP/AR module of the oracle system • Invoice, and date report for the national tax bureau at monthly base • Prepare the AR monthly activity report and aging report for the management • File the related accounting documents such as PO, sales contract, receiving and delivery tickets. • Any other jobs as defined by supervisor from time to time

โดย Uawithya Machinery Co., Ltd.

Tags : นครสวรรค์

36  INVENTORY OFFICER (เจ้าหน้าที่สต๊อคสินค้า) ประจำจังหวัดนครสวรรค์ รับด่วนมาก!!!
  - • Ensuring incoming products are received and putting on right quantity, time and location. • Managing products incoming follow from supplier, forwarder and returns. • Accurately optimizing and utilizing warehouse space. • Controlling and optimizing shelf. • Controlling stock and inventory. • Developing operations process and system. • Keeping track of all stock in and out and maintaining the records. • Monitoring and controlling all goods received. • Keying and recording data into the ORACLE system. • Other assignments as appropriate. • ดูแลการจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ • ตรวจสอบความถูกต้องของการรับ-จ่ายสินค้า และอะไหล่ • จัดทำ Stock Card และ ตรวจนับ Inventory ให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ • ดูแลพื้นที่คลังสินค้า • บันทึกข้อมูลสินค้าลงในระบบ Oracle • ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย Uawithya Machinery Co., Ltd.

Tags : นครสวรรค์

37  พนักงานฝ่ายบุคคล
  - 1.สรรหา ว่าจ้างพนักงาน 2.จัดอบรมภายในองค์กร และส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก 3.วางระบบในฝ่ายบุคคล ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด

Tags : นครสวรรค์

38  พนักงานขายเครื่อง
  - - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน ทุกประเภท

โดย บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : นครสวรรค์

39  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  - คิดค้นผลิตภัณฑ์และวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการแปลรูปพืชพันธ์ทางเกษตร เกี่ยวกับถั่วลิสงและเมล็ดทานตะวัน และคิดค้นเกี่ยวกับการทำขนมอบกรอบต่างๆ จากพืชพันธ์

โดย บริษัท เศรษฐี มิตรชาวไร่ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

40  บัญชีต้นทุน ภาษี เจ้าหนี้-ลูกหนี้
  - สามารถทำการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีต่างๆได้เช่น บัญัชีภาษีอากร บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ บัญชีต้นทุนและอื่นๆ ได้ตามที่บริษัทกำหนด และสามารถปิดงบได้ ในระบบงานของ Express และอื่นๆ

โดย บริษัท เศรษฐี มิตรชาวไร่ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

41  วิศวกรซ่อมบำรุง
  - - รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร - รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงทั่วไป - รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

42  IT Support
  - - ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแฟ๊กซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง Printer กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย และระบบโทรศัพท์ - ให้คำปรึกษา แนะนำผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย - บริการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ การเชื่อมต่อเครือข่าย และ Internet - จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ

โดย บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด

Tags : นครสวรรค์

43  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (สาขาลาดยาว, สาขาหนองบัว,สาขาตาคลี)
  - - บริหารงานสาขา ดูแลจัดการงานด้านต่างๆ ของสาขา ทั้งทีมงาน ยอดขายสินค้า รายได้และผลกำไร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - กำหนดกลยุทธ์งานขาย และกิจกรรมการขายการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย ขยายฐานลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้ารายเก่า ตามเป้าหมายของบริษัท - วิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน และหาช่องทางใหม่ๆ ในการวางแผนกลยุทธ์ในการขาย - วางแผนและควบคุมการบริหารการบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพ บริหารงานบริการลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย - วางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ สนับสนุนทีมงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสาขา พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

โดย บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด

Tags : นครสวรรค์

44  ช่างซ่อมบำรุง
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไไฟ้า ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซ่อมบำรุง จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : นครสวรรค์

45  พนักงานคลังสินค้า ด่วน!!
  - - รับสินค้า/ตรวจสอบ, จัดเก็บ - จ่าย-รับคืน สินค้า - บันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวสินค้า - งานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับ สินค้า - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.30 น.

โดย M RICH EQUIPMENT MANAGEMENT

Tags : นครสวรรค์

46  พนักงานขายสาขาเดอะวอล์ค จ.นครสวรรค์
  - แนะนำสินค้า ให้ข้อมูลวิธีการใช้สินค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้บริการลูกค้าด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร รับชำระสินค้า/แคชเชียร์ จัดเรียงสินค้า เช็คและเติมสต็อคสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องของป้ายราคาสินค้า ส่งรายงานยอดขายให้กับสำนักงานใหญ่ ดูแลความสะอาดภายในร้าน วันและเวลาในการทำงาน - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุดวันธรรมดาสัปดาห์ละ 1 วัน - กะแรกเวลา 09:45-19.45 น., พักกลางวัน 1 ชั่วโมง พักตอนเย็น 30 นาที - กะที่สอง เวลา 11:45-21.15 น., พักตอนเย็น 1 ชั่วโมง - ไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ ระยะเวลาทดลองงาน - ระยะเวลาการทดลองงาน 3 เดือน รายได้ ค่าจ้างระหว่างทดลองงาน วันละ 300 บาท เฉพาะวันที่มาทำงาน รายได้ต่อเดือนหลังจากผ่านการทดลองงาน 11,000 บาทขึ้นไป มีสวัสดิการ ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าเป้ายอดขาย และโบนัสประจำปี โปรดอ่านคุณสมบัติผู้สมัครอย่างละเอียด หากมั่นใจว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สมัครด้วยต้นเองพร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ ร้านนานา จิปาถะ สาขาเดอะวอล์ค นคสวรรค์ ชั้น 1 เวลา 10.00 น -21.00 น. (ตำแหน่งพนักงานขาย ต้องกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารที่สาขาเท่านั้น) เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 2.หลักฐานการศึกษา 3. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 1 ใบ ***ไม่รับสมัครงานและตอบคำถามเรื่องสมัครงานผ่านทางFacebook***

โดย บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

47  ช่างเทคนิคไฟฟ้า (นครสวรรค์)
  - - ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของร้าน 7-ELEVEn และลูกค้าที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

Tags : นครสวรรค์

48  วิศวกรออกแบบโครงสร้าง, ประเมินราคา, เขียนแบบAutocad, ผู้คุมหน้างาน(ประจำไซต์)
  - - ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของร้าน 7-ELEVEn และลูกค้าที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท บุญถาวรการเกษตร จำกัด

Tags : นครสวรรค์

49  ผู้จัดการโชว์รูม
  - หน้าที่ทำคือช่วยบริหารโชว์รูมใหม่ช่วยหาลูกค้าให้บริษัทและดูแลลูกค้าทำให้คนรู้จักบริษัทเรามากขึ้น

โดย บริษัท เคบี โฮม จำกัด

Tags : นครสวรรค์

50  หัวหน้าแผนกบุคคล(สังกัดนครสวรรค์)
  - -สรรหาและคัดเลือกพนักงาน -กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน -ออกหนังสือรับรองการทำงาน -มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน -ควบคุมงาน Payroll -ควบคุมงานทะเบียนประวัติพนักงาน (Admin) -ควบคุมงานระบบ Time Attendent (สแกนนิ้วมือ) -ควบคุมระบบตรวจสอบสถิติการทำงาน -ควบคุมงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : สมัคร ลาออก โอนย้าย เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ - กำหนด KPI ของหน่วยงาน -จัดทำงบประมาณแผนก -ตรวจสุขภาพประจำปี ,ติดตามผลผิดปกติ(พนักงาน) -ควบคุมการ ขอรับรองหลักสูตรการอบรม และขอลดหย่อนภาษี 200% จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -ควบคุมการ ยื่นแรงงานพิการ และขอลดหย่อนภาษี 200% -ดูแลสวัสดิการ ยูนิฟอร์มพนักงาน -ควบคุมกฎระเบียบ / ออกหนังสือเตือน / ลงโทษ -นำเสนอฝ่ายบริหารในเรื่องการปรับเงินเดือนประจำปี ปรับตำแหน่ง ปรับพิเศษ - รายงานข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส - รวมรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรมจากการประเมิณ competency -ควบคุมและจัดทำระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9000 : 2008, FSSC22000, HACCP, GMP, Kosher -ควบคุม subcontract ให้ดำเนินการตามกฎหมายแรงงานและประกันสังคม -ควบคุมการโอนย้าย/โยกย้ายพนักงานภายในเครือ - ประเมิณผลประจำปี, ติดตามการ Action Plan ของหน่วยงาน -ควบคุมการฝึกอบรม OJT, Training และ Skills Advance -จัดทำความเสี่ยงของแผนก แล้วรายงานต่อฝ่ายบริหาร -จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานกีฬา งานเลี้ยงเกษียณอายุ ท่องเที่ยวประจำปี SmartCamp งานวันเด็ก กิจกรรม happy work place ประกวดร้องเพลง ทำบุญโรงงาน เป็นต้น - ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดนโยบายต่างๆ -ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมโรงงานทั้งในและต่างประเทศ -ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ

โดย บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : นครสวรรค์


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ