Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > นครปฐม

งาน นครปฐม

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ Import-Export
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ Import-Export

โดย บริษัท พี ออดิโอ ซีสเท็ม จำกัด

1  
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

โดย บริษัท พี ออดิโอ ซีสเท็ม จำกัด

Tags : นครปฐม

1  
เจ้าหน้าที่บัญชี
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี

โดย บริษัท พี ออดิโอ ซีสเท็ม จำกัด

Tags : นครปฐม

1  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

โดย บริษัท พี ออดิโอ ซีสเท็ม จำกัด

Tags : นครปฐม

1  
ผู้จัดการฝ่าย Q.C.
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่าย Q.C.

โดย บริษัท พี ออดิโอ ซีสเท็ม จำกัด

Tags : นครปฐม

1  
ผู้จัดการด้านการตรวจสอบคุณภาพ (Q.A. Manager)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการด้านการตรวจสอบคุณภาพ (Q.A. Manager)

โดย บริษัท ยูไนเต็ดกล๊าส จำกัด

Tags : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

โดย บริษัท ยูไนเต็ดกล๊าส จำกัด

Tags : นครปฐม

วิศวกรไฟฟ้าประจำโรงงาน
  - รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้าประจำโรงงาน

โดย บริษัท ยูไนเต็ดกล๊าส จำกัด

Tags : นครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ

โดย บริษัท นิวแหลมทองฟูดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด

Tags : นครปฐม

10  P.C. พนักงานขายประจำห้าง
  - รับสมัครงาน P.C. พนักงานขายประจำห้าง

โดย บริษัท นิวแหลมทองฟูดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด

Tags : นครปฐม

11  พนักงานควบคุมคุณภาพ (ทั่วไป)
  - Q.C. ฆ่าเชื้อ 1 ตำแหน่ง/ Q.C. รับ/เตรียมวัสดุ 1 ตำแหน่ง/ Q.C. ซัมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

โดย บริษัท นิวแหลมทองฟูดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด

Tags : นครปฐม

12  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิตสินค้าแช่แข็ง
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิตสินค้าแช่แข็ง

โดย บริษัท นิวแหลมทองฟูดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด

Tags : นครปฐม

13  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฆ่าเชื้อ
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฆ่าเชื้อ

โดย บริษัท นิวแหลมทองฟูดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด

Tags : นครปฐม

14  พนักงานคุมเครื่องฝ่ายผลิต
  - รับสมัครงาน พนักงานคุมเครื่องฝ่ายผลิต

โดย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

หลายอัตรา 
15  Logistic Supervisor
  - รับสมัครงาน Logistic Supervisor

โดย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

4 หลายอัตรา อัต 
16  Production Supervisor
  - รับสมัครงาน Production Supervisor

โดย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

หลายอัตรา 
17  ผู้ช่วยหัวหน้างานฝ่ายผลิต
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานฝ่ายผลิต

โดย บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

Tags : นครปฐม

18  วิศวกรโยธา
  - รับสมัครงาน วิศวกรโยธา

โดย บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

Tags : นครปฐม

19  พนักงานธุรการฝ่ายต่างประเทศ
  - รับสมัครงาน พนักงานธุรการฝ่ายต่างประเทศ

โดย บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

Tags : นครปฐม

20  เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ

โดย บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

Tags : นครปฐม

21  เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

โดย บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

Tags : นครปฐม

22  พนักงานขาย
  - รับสมัครงาน พนักงานขาย

โดย บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

Tags : นครปฐม

23  ช่างเขียนแบบ
  - รับสมัครงาน ช่างเขียนแบบ

โดย บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

Tags : นครปฐม

24  พนักงานประกันคุณภาพ
  - รับสมัครงาน พนักงานประกันคุณภาพ

โดย บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

Tags : นครปฐม

25  เจ้าหน้าที่ ISO
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ ISO

โดย บริษัท หงษ์เฉียว จิวเวลรี่ จำกัด

Tags : นครปฐม

26  เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

โดย บริษัท หงษ์เฉียว จิวเวลรี่ จำกัด

Tags : นครปฐม

27  ครูสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล 3-ม. ต้น (นครปฐม)
  - รับสมัครงาน ครูสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล 3-ม. ต้น (นครปฐม)

โดย บริษัท สมาร์ท อิงลิช จำกัด

Tags : นครปฐม

28  ผู้จัดการฝ่ายผลิต- วิศวกรโรงงาน
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต- วิศวกรโรงงาน

โดย บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ลอินดัสตรี้ จำกัด

Tags : นครปฐม

2  
29  ผู้จัดการโรงงาน
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการโรงงาน

โดย บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ลอินดัสตรี้ จำกัด

Tags : นครปฐม

1  
30  หัวหน้าแผนก- พนักงานประกันคุณภาพ (Q.A.)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนก- พนักงานประกันคุณภาพ (Q.A.)

โดย บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ลอินดัสตรี้ จำกัด

Tags : นครปฐม

3  
31  ช่างซ่อมบำรุง
  - รับสมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง

โดย บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ลอินดัสตรี้ จำกัด

Tags : นครปฐม

1  
32  เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

โดย บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ลอินดัสตรี้ จำกัด

Tags : นครปฐม

5  
33  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ

โดย บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ลอินดัสตรี้ จำกัด

Tags : นครปฐม

1  
34  พนักงานทั่วไป
  - รับสมัครงาน พนักงานทั่วไป

โดย บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ลอินดัสตรี้ จำกัด

Tags : นครปฐม

30  
35  เจ้าหน้าที่บัญชี
  - งานรับจ้างผลิต งานปั๊ม งานกลึง งานขึ้นรูป ฉีดโลหะ ผลิตชิ้นส่วนงานเบเกอรี่ส่งออก

โดย บริษัท ซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด

Tags : นครปฐม

1  
36  คิว.ซี.
  - ผลิตงานปั๊ม งานกลึง งานขึ้นรูปโลหะทุกชนิด

โดย บริษัท ซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด

Tags : นครปฐม

2  
37  วิศวกรรม
  - สามารถอ่านแบบ, เขียนแบบและตีขั้นตอนในการผลิตได้

โดย บริษัท ซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด

Tags : นครปฐม

1  
38  วิศวกรแม่พิมพ์โลหะ, ช่างแม่พิมพ์, หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์, หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์โลหะ, พนักงานแผนกพิมพ์โลหะ
  - ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์สำหรับงานโลหะ

โดย บริษัท ซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด

Tags : นครปฐม

4  
39  พนักงานขาย
  - งานประจำ สามารถอกปฎิบัติงานนอกสำนักงานได้ ส่วนมากจะออกไปหาลูกค้าภายนอก เสนอสินค้าตามโรงแรมเป็นส่วนใหญ่เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น

โดย บริษัท ซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด

Tags : นครปฐม

1  
40  หัวหน้าโรงชุบ
  - รับสมัครงาน หัวหน้าโรงชุบ

โดย บริษัท ซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด

Tags : นครปฐม

1  
41  เจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต
  - งานด้านการคีย์ข้อมูลของฝ่ายผลิต สามารถสรุปยอดข้อมูลฝายผลิต เป็ฯเดือนได้

โดย บริษัท ซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด

Tags : นครปฐม

1  
42  หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด

โดย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

Tags : นครปฐม

43  หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ

โดย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

Tags : นครปฐม

44  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด

โดย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

Tags : นครปฐม

45  เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์

โดย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

Tags : นครปฐม

46  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

โดย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

Tags : นครปฐม

47  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

โดย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

Tags : นครปฐม

48  เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

โดย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

Tags : นครปฐม

49  เจ้าหน้าที่เอกสารต่างประเทศ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เอกสารต่างประเทศ

โดย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

Tags : นครปฐม

50  Business Development Chief
  - รับสมัครงาน Business Development Chief

โดย Thai Tap Water Supply Public Company Limited

Tags : นครปฐม


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ