Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > นครนายก

งาน นครนายก

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ช่างซ่อมบำรุง(นครนายก)
  - รับสมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง(นครนายก)

โดย บริษัท นัทแคนดี้เฮาส์ จำกัด

2  
หัวหน้าเขต(นครนายก)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าเขต(นครนายก)

โดย บริษัท นัทแคนดี้เฮาส์ จำกัด

Tags : นครนายก

3  
PC. พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า(นครนายก)
  - รับสมัครงาน PC. พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า(นครนายก)

โดย บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

Tags : นครนายก

P.C.พนักงานขายอุปกรณ์ IT(นครนายก)
  - รับสมัครงาน P.C.พนักงานขายอุปกรณ์ IT(นครนายก)

โดย บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

Tags : นครนายก

P.C. พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ- กล้อง- MP3(นครนายก)
  - รับสมัครงาน P.C. พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ- กล้อง- MP3(นครนายก)

โดย บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

Tags : นครนายก

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (Part-Time นครนายก)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (Part-Time นครนายก)

โดย บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

Tags : นครนายก

HR Office (Payroll & Compensation นครนายก)
  - รับสมัครงาน HR Office (Payroll & Compensation นครนายก)

โดย บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

Tags : นครนายก

Channel Management(นครนายก)
  - To work at the team player on the front line service our client in the retails store dealer shop and others To execute, monitor and motivate sale of lcient by visiting and supporting in term of retail marketing and floor salesman (P.C.) management for each channel sales to lay the groundwork with real momentum

โดย บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

Tags : นครนายก

ผู้จัดการการตลาดศูนย์บริการและอะไหล่
  - วางแผนการตลาดศูนย์บริการและอะไหล่ ออกเยี่ยมลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่

โดย บริษัท นครนายกอีซูซุเซลส์

Tags : นครนายก

10  พนักงานแผนกผลิต
  - ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนการผลิตภายในโรงงาน

โดย บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

Tags : นครนายก

จำนวนมาก 
11  พนักงานขับรถ 6 ล้อ 18 ล้อ(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครนายก)
  - 1. มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 อย่างน้อย 2 ปี 2. สามารถปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครนายกได้ 3. เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด 380 บาท/คืน

โดย กลุ่ม บริษัท สยามราชธานี จำกัด

Tags : นครนายก

หลาย ด่วนมาก! 
12  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Executive )
  - ลักษณะงาน ติดต่อลูกค้า รับจองห้อง ทั้งทาง อินเตอร์เนท และลูกค้าWalked in ตลอดจนแนะนำลูกค้า แนะนำห้องพัก และกิจกรรม

โดย ภูไอยรา รีสอร์ท

Tags : นครนายก

2 ตำแหน่ง 
13  ธุรการ
  - พนักงานต้อนรับลูกค้า ติดต่อสื่อสารทั้งงานภายในและภายนอกบริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ บริการและคอยช่วยเหลืองานต่างภายในบริษัท ฯ ฯลฯ

โดย หจก. คูโบต้า นครนายก

Tags : นครนายก

14  พนักงานบัญชี - ธุรการบัญชี
  - ดูแลงานบัญชีทั่วไป รับ-จ่าย เจ้าหนี้-ลูกหนี้ งานด้านภาษีอากร ฯลฯ

โดย หจก. คูโบต้า นครนายก

Tags : นครนายก

15  ธุรการอะไหล่
  - ดูแลงานบริการด้านอะไหล่ รับ-จ่าย จัดเก็บ จัดจำหน่าย เตรียมจัดส่งและเช็คสต็อคตามระยะเวลาที่กำหนดได้

โดย หจก. คูโบต้า นครนายก

Tags : นครนายก

16  พนักงานขายหน่วยรถเงินสด และพนักงานขายเครดิต
  - 1. บรรลุเป้าหมายการขาย, กระจายสินค้า และจัดเรียงสินค้าเนสท์เล่ 2. เก็บเงินค่าสินค้าตามกำหนดการชำระเงิน 3. ให้บริการหลังการขาย เข่น การเก็บสินค้าหมดอายุ การติดวัสดุโฆษณา 4. เข้าเยี่ยมร้านค้าตามใบเดินทางที่กำหนดไว้ 5. พัฒนายอดขายของร้านค้าอย่างต่อเนื่อง

โดย บริษัท 171 อินเตอร์ จำกัด

Tags : นครนายก

17  หัวหน้าพนักงานขาย (ซุปเปอร์ไวเซอร์)
  - 1. วางแผน และวิเคราะห์ การขาย ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท  2. ดูแลควบคุมและฝึกอบรมพนักงานขายให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท 3. พัฒนาเขตการขายอย่างต่อเนื่อง 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทีมขายบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดย บริษัท 171 อินเตอร์ จำกัด

Tags : นครนายก

18  ช่างยนต์ - ซ่อมบำรุง
  - 1. ซ่อมแทรกเตอร์ และสินค้าอื่น ๆของบริษัท ฯได้ทั้งในและนอกสถานที่ได้ 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ฯได้

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้า นครนายก

Tags : นครนายก

19  เจ้าหน้าที่วางแผนการสั่งซื้อ
  - - รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างทั้งกระบวนการ - สรรหา Supplier / ตรวจสอบราคา และคุณภาพสินค้า - วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุของบริษัท - บริหารงานจัดซื้อและประสานงานกับ Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สรุปรายงานการสั่งซื้อ และทะเบียนควบคุมคุณภาพ Supplier

โดย บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด

Tags : นครนายก

1 ตำแหน่ง 
20  Sale Area ( จังหวัดนครนายก)
  - - แนะนำสินค้าให้กับเจ้าของร้าน - หาลูกค้าที่เป็นร้านขายโทรศัพท์ - หาลูกค้าใหม่-ดูแลลูกค้าเก่า - ดูแลยอดและพนักงานขายหน้าร้านในจังหวัดลพบุรี

โดย Vivo Service (Thailand) Co., Ltd.

Tags : นครนายก

21  พนักงานบุคคล
  - - งานสรรหา ว่าจ้าง และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา ว่าจ้าง - จัดทำ, จัดเตรียม, จัดเก็บงานเอกสารต่างๆทางด้านงานบุคคล (ทำเอกสารบันทึกเวลาทำงาน, ทำเอกสารประกันสังคม, ทำสัญญาจ้าง, ใบลา, เอกสารขาด ลา มาสาย, ประเมินผลทดลองงาน, ประเมินปรับค่าจ้างประจำปี และเอกสารต่างๆทางด้านงานบุคคล) - ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และจัดเตรียมเอกสารของงานด้านบุคคล - จัดเตรียม ประสานงานในการจัดฝึกอบรม และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

Tags : นครนายก

22  พนักงานบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานองครักษ์ นครนายก
  - - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP เช่น ยอดผลิต,ยอดขาย,โอนระหว่างโรงงาน 1,2,4,5 - จัดทำต้นทุนของสินค้าตัวอย่าง (Sample cost) - จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ 1. รายงานขายหน้าโรงงาน 2. รายงานขาย Domestic 3. รายงานการโอนสินค้าระหว่างโรงงาน 4. รายงานสินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - ตรวจนับสต๊อกประจำเดือน 1. สินค้าคงเหลือ(Finish product)และงานระหว่างทำ (Work in process) 2. Sparepart 3. Uniform 4. Ingredient 5. Packaging - ปิดบัญชีประจำเดือน

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

23  Photo Graphic Design (ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์) ประจำสนง.องครักษ์
  - 1. ดูแลการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ และ ตกแต่งรูปภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนด เช่น สี ลักษณะปรากฏ ทั้งงานดี และ งานเสีย (Defect) 2. จัดทำคู่มือในการผลิต (Work Instruction) โดยนำภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้อยู่ในหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ หรือจัดอยู่ในรูปแบบที่กำหนดไว้ 3. ควบคุมการจัดเก็บ ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

24  เจ้าหน้าที่ธุรการ (Executive Payroll Supervisor) ประจำสนง.องครักษ์
  - 1. จองเที่ยวบินสำหรับพนักงานทุกคนที่เดินทางเพื่อธุรกิจ 2. จองโรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ 3. ดูแลเรื่องประกันสุขภาพของผู้บริหาร 4. บันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 5. บันทึกข้อมูลด้านเงินเดือนและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

25  IT Technical - Infrastructure
  - 1.To consistently improve IT infrastructure 2.Responsible, Develop and Maintaining network Admin, Database Admin and Server Management 3.Maintaining best practices for an organization’s infrastructure 4.Provide solution between the IT department and the business function to deliver high value fit for purpose business solutions and meet the organizations business objectives. 5.Control total system implementation task within schedule and budget 6.Windows Server OS, Network, Firewall, Security, MS Exchange ,MS SQL 7.Enforce the Group IT Policy in all respects including data center security, access control, CCTV, hacking prevention and other duties as assigned 8.Able to travel to perform IT Support at Lop buri Plant

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

26  IT Application Support
  - 1.Provide Application support 2.Provide an application's documents as well as train the users 3.Enhanced support in depth for both application and programming level 4.Corroborate Application and expand it to communicate with ERP System, smoothly 5.Working among IT Team for System enhancement, improvement, and new implementation 6.Coordinate with Software Application Vendor for enquiry and optimize company requirement 7.Assures timely and effectively for developing program

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

27  Export Sales Manager
  - 1.Manage each customer account to achieve sales target. 2.Handle each sales task with coordinating concerned department. 3.Support Senior Sales Manager o achieve whole sale Asia team budget/goal. 4.Proactively learn necessary industrial/market skill & knowledge as a professional sales. 5.Supervise /Lead Sales staff to be the best customer service team. 6.Establish/maintain existing customer relationship as sales counterpart. 7.Export Sales are the key point of contact between an organization and its clients: answering queries, offering advice and introducing new products to achieve sales target in terms of business deal. 8.Work closely with R&D to develop new products to be aligned with business objective. 9.Responsible for developing export channel both existing and new opportunities for international markets. 10.Responsible for achieving export sales target and controlling budget. 11.Approach new customers, close business deal and maintain existing customer relationship. 12.Ensure effective customer service and satisfaction.

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

28  QA Operator ประจำโรงงานองครักษ์
  - 1. ประกันคุณภาพและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 2. วางแผนการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในแผนก 3. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก 4. รายงานข้อมูลและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามความสำคัญ 5. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 6. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

29  โฟร์แมนงานซ่อม-สร้าง ประจำโรงงานองครักษ์ ด่วนมาก !!!
  - 1. งานซ่อม-สร้างทุกชนิด ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. วางแผนและ ควบคุมการทำงานให้สำเร็จ 3. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

30  โฟร์แมนฝ่ายผลิต ประจำโรงงานองครักษ์
  - 1. ควบคุมการผลิตให้สำเร็จตามเป้าหมาย 2. วางแผนการทำงานของพนักงานในแผนก และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 3. ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก 4. ประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง ** ทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

31  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing) ประจำโรงงานองครักษ์ (มีสวัสดิการรถรับส่ง สายรังสิต – นครนายก)
  - 1.จัดทำรายงานแสดงต้นทุนขายของสินค้าสำเร็จรูป คำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดราคาขาย กำไรจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ของสินค้าแต่ละชนิด (Costing Sheet) 2.จัดทำรายงานแสดงยอดขาย ต้นทุนขาย และกำไรก่อนหักภาษี ตามต้นทุนมาตราฐานในแต่ละชนิด (Weekly Sales report) 3.ตรวจสอบต้นทุนด้านต่างๆที่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนของกระบวนการและผลิตภัณฑ์. 4.สรุปข้อมูลในด้านต่างๆเกี่ยวกับต้นทุนของผลิตภัณฑ์และโรงงาน ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และมาตราฐานในส่วนของวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง คำนวนและวิจัยต้นทุนที่ใช้ในการผลิต 5.ปิดบัญชีประจำเดือนในส่วนของค่าใช้จ่ายบางชนิด ที่ต้องบันทึกบัญชี (Accrual) 6.ดูแลการตรวจนับสินค้าคงคลัง ทั้งภายในโรงงาน และภายนอก

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

32  Engineering Supervisor (Line maintenance)(ประจำโรงงานองครักษ์)
  - 1.วางแผนบริหารจัดการ Maintenance เครื่องจักรในสายการผลิต/อาคาร-บริเวณที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต 2.วางแผนบริหารจัดการงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

33  จป.วิชาชีพ (Safety Supervisor) ประจำโรงงานองครักษ์
  - - Safety training and document control - New comer worker - Refresh training - Inhouse training control and coordinate - Subcontractor comer - Control accident follow up and corrective action case of accident document control and activity - Safety Committee follow up - Environment monitoring control and correct - Stack air emission - Chemical - Heat - Dust - Noise - Light - Fire evacuation plant and dormitory control and arranged - Fire protection check and correct - Safety patrol on monthly report - X-Ray follow up on the legal and OSL dosimeter control - Control fire equipment - Support safety function for all department - Control health check program follow up and corrdinate - Health annual check - New Employees health check - Change working area - Control PPE follow and Coordinate all department - Control for External training with safety law - First aid and Pregnant report - Safety board and safety sign update - Risk assessment control and update - Etc.

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

34  QA Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์ ด่วนมาก!!!
  - 1. ประกันคุณภาพ และควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 2. วางแผนการทำงานและการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานในแผนก 3. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก 4. รายงานข้อมูลและ แจ้งการปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามความสำคัญ 5. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

35  เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตรายเดือน (Operator) ประจำโรงงานอ.องครักษ์
  - 1. ควบคุมและ จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต 2. ตรวจสอบและเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 3. สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ ในการผลิต 4. ฝึกอบรมพนักงานในแผนกให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนด 5. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

10 
36  หัวหน้างานแผนกเงินเดือน (Compensation Supervisor)
  - 1. ควบคุมดูแลโปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมออนไลน์ ภาพรวมของบริษัทฯ 2. ควบคุมดูแลและการจัดทำเงินเดือนให้กับพนักงานรายเดือน 3. จัดเตรียมและนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อสรุปปรับเงินประจำปี 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านประกันสังคมและสรรพากร 5. จัดทำรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำเดือนและประจำปี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

37  Technical Customer Service Supervisor - Domestics
  - 1.Data Preparation for Creating Product Specification. 2.Required Preparation for Customer Requests. 3.Data Preparation for Halal Application. 4.Document control, Creating Technical Trend Analysis. 5.As assigned by assistance manager & manager.

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

38  R&D Supervisor(Europe) ด่วนมาก!!
  - -Closely works with the Head of Sales on the activities related to products of assigned customers. -Responsible in meeting all customer requirements in the development and improvement of new and existing products and processes before or within the specified time. -Issues specifications for raw meat, ingredients, process and product standards that ensure productivity and cost-savings benefits. -Responsible in the product commissioning of new products and technology transfer to Production and QA teams. -Works closely with Production and QA teams in ensuring that quality is maintained and observed at all times during actual operations. -Directly contacts suppliers on ingredients' availability and composition and specifications. -Provides costing reports of new and improved products to the R&D person in charge. -Works closely with the Packaging and Process Development in the development and -improvement of new and existing products.

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

39  Compensation Supervisor RS-QWSUY-CHLCJ
  - Our client was established in 1991 and is today, one of Thailand's largest fully integrated chicken processors. We are a leader in the manufacture of "value added fully cooked chicken products" for the worldwide market. Job Responsibilities: - Control and maintain the payroll program and the online program overall of company. - Control and responsible for payroll administration and calculate payroll for monthly base pay - Preparation of performance appraisal annually for employees. - Contract and deal with Social Department and Revenue Department, Bank - To arrange for provident fund report of monthly and annually. - Maintain and update employee’s profile - Update all documentation in relation to the payroll processing activities on a regular basis. - To arrange forecast salary per week send to Accounting Department (Weekly Trading Report). - Preparation of payroll journal, Calculating payroll and reconciliation report and print payroll report, Social, Provident fund, Tax and arrange salary certificate, letter certificate and income tax payment certificate for supervisor’s review. - Complete Invoice Listing report to Accounting. - Liaise with the relevant authorities as and when necessary Location: Ongkarak Plant, Nakorn Nayok Working day: Mon – Fri (8.00-17.00) Benefit Plan - Variable Bonus - Life Insurance - Provident Fund - Company Dormitory - Transportation/ Van Service (BKK – Nakorn Nayok)

โดย บริษัท จัดหางาน อี ไอที คอมพิวติ้ง จำกัด

Tags : นครนายก

25 
40  IT SUPPORT ด่วน!!
  - - แก้ไขปัญหา Hareware Software Network - ติดตั้ง SW ดูแลระบบ Internet และระบบ Security - ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน - ติดตั้งระบบ Network Lan,Wan,Man ภายในองค์กร - ดูแลรับผิดชอบและประสานงานแก้ไขปัญหาระบบงานต่างๆ ภานในบริษัท - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

Tags : นครนายก

41  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ด่วน!!
  - 1. ดูแลพนักงาน(ต่างด้าว) 2. ต่อใบอนุญาติทำงาน ต่อวีซ่า ดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆเกี่ยวกับต่างด้าว 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว 4. ดำเนินการ MOU เรื่องของการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหใาย

โดย เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

Tags : นครนายก

42  ช่างเทคนิค/ช่างประจำฟาร์ม
  - - ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและประสานงานกับช่างของทางบริษัทผู้รับเหมา

โดย เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

Tags : นครนายก

43  สัตวบาลฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่ / สุกร ด่วน!!
  - - รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย - สัตวบาลไก่ไข่ ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิต ไก่รุ่นและไก่ไข่ ในฟาร์มปิดมาตรฐานสากล - สัตวบาลสุกร ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิตลูกสุกร และสุกรขุน

โดย เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

Tags : นครนายก

44  ช่างเทคนิคสารสนเทศ
  - 1. ตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้งานให้มีความเหมาะสม 2. ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม/ประสานงานกับผู้ให้บริการ 3. รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ทั้งระบบ Network-Lan 4. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการทำงานภายในองค์กร ภายในสาขา เพื่อแก้ไขปัญหา และ แนะนำการใช้งาน และประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรม 5. ใช้งานโปรแกรมออกแบบงานได้ 6. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโรงงาน

โดย บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

Tags : นครนายก

45  ช่างเทคนิค/ไฟฟ้า ด่วนมาก !!
  - บริหารจัดการ และ ดำเนินงานในฝ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด... 1.ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร และตู้คอนโทรลไฟฟ้าทั้งหมดให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย 2.ตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย 3.บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร~ไฟฟ้าภายในโรงงานตามแผน ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน 4.หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ฯลฯ

โดย บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

Tags : นครนายก

46  Health & Safety Officer ประจำโรงงานองครักษ์
  - 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.อบรมให้ความรู้กับพนักงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.จัดทำกฎระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และควบคุมระบบเอกสารด้านความปลอดภัย 4.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 5.ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายและ การเจ็บป่วย รวมทั้งจัดทำรายงานสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 6.จัดทำรายงานการประชุม รายงานการตรวจติดตามภายใน และรายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่างๆ 7.ประสานในการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีและพนักงานใหม่ตามปัจจัยเสี่ยงและติดตามผลการตรวจสุขภาพ 8.ประสานงานด้านความปลอดภัยต่างๆ กับหน่วยงานความปลอดภัยในแต่ละโรงงาน 9.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

47  Admin Staff ประจำโรงงานองครักษ์
  - 1. ควบคุมการทำความสะอาดทั้งภายในอาคารและรอบนอกอาคาร 2. ควบคุมการทำงานของแม่บ้านและนักการ 3. รับผิดชอบการแจกชุดยูนิฟอร์มสำหรับไลน์ผลิต 4. รับผิดชอบการรับรองลูกค้าที่มาเยี่ยมชมบริษัทฯ 5. ควบคุมการ รับ – ส่งเอกสารระหว่างโรงงาน 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

48  Packing Foreman (บรรจุสินค้า) ประจำโรงงานองครักษ์
  - 1. วางแผนและ ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกบรรจุสินค้า (Packing) 2. ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

49  Assistant HR & Administration Manager
  - 1) บริหารค่าจ้าง (Payroll) - ควบคุม ตรวจเช็คและดำเนินงานด้านค่าจ้าง/เงินเดือน การเบิกจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงำน - ควบคุมและดำเนินการรวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและการปรับเงินค่าจ้างประจำปีของพนักงานรายวัน 2) แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations) - ติดตามและสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมภายในโรงงานให้บรรลุแผนกิจกรรมประจำปี และพนักงานมีส่วนร่วม - สนับสนุน ส่งเสริม ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา ในการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบริษัทฯเพื่อให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี - ให้คำแนะนำหรือดำเนินการรณรงค์ให้พนักงานทุกสัญชาติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน - ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001-2553) และประสานงานเพื่อการตรวจติดตามในแต่ละครั้ง - ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อการแก้ไขและปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสวัสดิการ 3) สวัสดิการ (Welfare) - ควบคุมงานสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติของบริษัทฯ - ดำเนินการจัดเตรียม, นำเสนอปรับปรุงในส่วนงานสวัสดิการของพนักงาน; รถรับส่ง, หอพักพนักงาน, ห้องพยาบาล และอื่นๆ 4) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development) - ควบคุมและดำเนินการฝึกอบรมพนักงานตามแผนฝึกอบรมประจำปี เพื่อให้เป็นไปตำมเป้าหมายของบริษัทฯ(KPI) - ควบคุมและจัดเก็บประวัติกำรฝึกอบรมของพนักงานสอดคล้องตามความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs), จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมประจำเดือนและไตรมาสเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาแผนและแนวทำงในงานฝึกอบรม

โดย บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Tags : นครนายก

50  Webmaster/Digital Marketing
  - 1.ออกแบบและพัฒนาเวปไซต์ด้วย CMS และ Social Media ได้ 2.จัดทำ SEO/SEM ของเว็ปไซต์เพื่อเพิ่มยอดขายของธุรกิจได้ 3.บริหารจัดการ Domain และ Hosting ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4.ใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็ปเบสได้ 5.ใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนากราฟฟิคมัลติมิเดียและอนิเมชั่นได้ 6.ประสานงานกับฝ่ายขายและการตลาดเพื่อทำการ Digital Maketing

โดย เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

Tags : นครนายก


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ