Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > กาฬสินธุ์

งาน กาฬสินธุ์

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
โฟร์แมนควบคุมงาน(กาฬสินธุ์)
  - งาน กาฬสินธุ์

โดย บริษัท สเตป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการวิศวกรรมโยธา(กาฬสินธุ์)
  - วิเคราะห์ข้อมูล คิดราคางาน, เจรจาต่องรอง ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานตางๆ ภายในองค์กร ร่วมประชุมกับผู้บริหาร

โดย บริษัท สเตป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

2  
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน(กาฬสินธุ์)
  - งาน กาฬสินธุ์

โดย บริษัท สเตป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

3  
ช่างสำรวจ(กาฬสินธุ์)
  - รับสมัครงาน ช่างสำรวจ(กาฬสินธุ์)

โดย บริษัท สเตป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

2  
ผู้จัดการหน่วยงาน(กาฬสินธุ์)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการหน่วยงาน(กาฬสินธุ์)

โดย บริษัท สเตป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

2  
พนักงานการเงิน (กาฬสินธุ์)
  - รับสมัครงาน พนักงานการเงิน (กาฬสินธุ์)

โดย บริษัท จิมซัน จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

1  
วิศกรเครื่องกล (กาฬสินธุ์)
  - รับสมัครงาน วิศกรเครื่องกล (กาฬสินธุ์)

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

3 ตำแหน่ง 
วิศวกรชลประทาน(กาฬสินธุ์)
  - ควบคุมดูแลการจัดทำแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการปลูกอ้อย รับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ในการจัดทำแหล่งน้ำ เช่น การขุดสระเก็บน้ำ การสร้างอ่างเก็บน้ำ, การขุดลอกคลองน้ำธรรมชาติ, การเจาะบ่อบาดาล สมัครได้ที่ส่วนบุคคลโรงงาน โทร 043-134141-6 หรือส่ง Resume-Transcrip-รูปถ่าย ไปที่ e-mail :  lerpongt@mitrphol.com

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

วิศวกรเคมี(กาฬสินธุ์)
  - ควบคุมกระบวนการเคี่ยวน้ำตาล การใช้น้ำ การใช้พลังงานไอน้ำ และไฟฟ้า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน พัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีให้เกิดนวัตกรรมใหม่ สมัครได้ที่ส่วนบุคคลโรงงาน 043-134101ถึง6 ต่อภายใน 113 หรือ ส่ง Resume-Transcrip-รูปถ่าย ไปที่ e-mail :  lerpongt@mitrphol.com  (กรุณาระบุภูมิลำเนา)

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

10  เจ้าหน้าที่เกษตรกลวิธาน(กาฬสินธุ์)
  - ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการปลูกอ้อย ดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวให้แก่ชาวไร่ ให้คำแนะนำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่ชาวไร่อ้อยได้ ติดต่อส่วนบุคคลโรงงาน โทร 043-134101-6 หรือ e_mail :  lerpongt@mitrphol

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

11  พนักงานส่งเสริมพิเศษ(กาฬสินธุ์)
  - 1.ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อยแข่งกับพืชเศรษฐกิจอื่น 2.ปล่อยสินเชื่อการส่งเสริม-เงินบำรุง(ค่าไถ-ค่าพันธุ์อ้อย-ค่าปุ๋ย-ค่ายากำจัดวัชพืช) 3.ติดตามนำอ้อยเข้าหีบและสินเชื่อให้ได้ตามเป้าหมาย พักที่เขตส่งเสริม โรงงานฯมี 9 เขตส่งเสริม ทุกอำเภอ รอบโรงงาน รัศมีไม่เกิน 70 กม.  สนใจสมัครได้ที่ ส่วนบุคคล โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ 043-134101-6 หรือส่ง Resume-Transcrip-รูปถ่าย ไปที่ e-mail :  lerpongt@mitrphol.com  (กรุณาระบุภูมิลำเนา)

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

12  หัวหน้าการตลาด
  - ออกทำการตลาดให้กับบริบัทของสุพัฒน์มอเตอร์และคิดค้นทางการตลาดในแนวใหม่ๆสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

โดย หจก.สุพัฒน์มอเตอร์

Tags : กาฬสินธุ์

13  หัวหน้าบัญชี
  - ทำบํญชีการเงินให้กับบริบัท

โดย หจก.สุพัฒน์มอเตอร์

Tags : กาฬสินธุ์

14  หัวหน้าฝ่ายศูนย์บริการ
  - ดูแลลูกค้าในส่วนศูนย์ซ่อมและอะไหล่รถจักรยานยนต์

โดย หจก.สุพัฒน์มอเตอร์

Tags : กาฬสินธุ์

15  ครูผู้สอน-หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  - ครูผู้สอนหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

โดย โรงเรียนเอกปัญญา

Tags : กาฬสินธุ์

16  วิศวกรไฟฟ้า (กาฬสินธุ์)
  - วางแผนงาน กำกับ ดูแล การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องจักร และการผลิตส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ  สนใจส่ง Resume_Transcrip_รูปถ่ายไปที่  lerpongt@mitrphol.com"> lerpongt@mitrphol.com

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

17  วิศวกรเครื่องกล (กาฬสินธุ์)
  - ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ร่วมกับแผนกต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน หรือออกแบบพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ ควบคุมงานเขียนแบบ รับผิดชอบงานในส่วนของงานก่อสร้าง ประเมินราคาสิ่งก่อสร้างรวมทั้งวัสดุที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ติดต่อส่วนบุคคลโรงงาน โทร 043-134101-6 หรือ ส่ง Resume-Transcrip-รูปถ่าย ไปที่ e-mail :  lerpongt@mitrphol.com  (กรุณาระบุภูมิลำเนา)

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

18  จนท.เพิ่มผลผลิตอ้อย -จนท.ส่งเสริม (กาฬสินธุ์)
  - หาพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย และแนวทางการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงานฯ โดยประสานกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ ศูนย์วิจัย(R&D) จนท.ฝึกอบรม จนท.ชลประทาน จนท.เกษตรกล จนท.วีแนส (ปุ๋ยน้ำ) สนใจส่ง Resume-Transcript-รูปถ่าย ไปที่ e-mail :  lerpongt@mitrphol.com

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

19  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.-กาฬสินธุ์)
  - ทำหน้าที่แทนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย ประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สมัครที่ส่วนบุคคลโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์  e-mail : lerpongt@mitrphol.com

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

20  จนท.ประเมินและติดตามงานอ้อย (กาฬสินธุ์)
  - ประเมินและติดตามงานอ้อยประจำโรงงาน ตามแผน กลยุทธ การส่งเสริม/เพิ่มผลผลิต ของด้านอ้อยโรงงาน เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ สนใจส่ง Resume ไปที่  ">lerpongt@mitrphol.com  สัมภาษณ์ส่วนกลาง-สนญ. อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์  ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

21  วิศวกรเคมี (กาฬสินธุ์)
  - ควบคุมกระบวนการ ต้ม เคี่ยวน้ำตาล การใช้น้ำ การใช้พลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วางแผนและควบคุมงบประมาณการซ่อมแซมเครื่องจักร สมัครได้ที่ส่วนบุคคลโรงงาน 043-134101ถึง6 ต่อภายใน 113  หรือ ส่ง Resume-Transcrip-รูปถ่าย ไปที่ e-mail :  lerpongt@mitrphol.com  (กรุณาระบุภูมิลำเนา)

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

22  จนท.ฝึกอบรม (กาฬสินธุ์)
  - จัดทำแผน ประสานงาน การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น มีดัชนีชี้วัด และติดตามผลหลังการฝึกอบรม

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

23  จนท.ประเมินและติดตามงานอ้อย (กาฬสินธุ์)
  - ประเมินและติดตามงานอ้อยประจำโรงงาน ตามแผน กลยุทธ การส่งเสริม/เพิ่มผลผลิต ของด้านอ้อยโรงงาน เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ สนใจส่ง Resume ไปที่  ">lerpongt@mitrphol.com  สัมภาษณ์ส่วนกลาง-สนญ. อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์  ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

24  จนท.ส่งเสริมอ้อย (กาฬสินธุ์)
  - หาพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย และแนวทางการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงานฯ  สนใจส่ง Resume-Transcript-รูปถ่าย ไปที่ e-mail :  lerpongt@mitrphol.com

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

25  วิศวกร - เจ้าหน้าที่ (กาฬสินธุ์)
  - โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับการขยายกิจการและการเจริญเติบโตของบริษัท เปิดรับสมัคร วิศวกร / เจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่งดังนี้ 1.วิศวกรเครื่องกล 2.วิศวกรไฟฟ้า 3.วิศวกรเคมี 4.วิศวกรสิ่งแวดล้อม 5.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 6.โปรแกรมเมอร์ 7.นักบัญชี 8.เจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll-Training) 9.เจ้าหน้าที่พัสดุ สนใจส่ง Resume - Transcrip - รูปถ่าย ไปที่ lerpongt@mitrphol.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเลอพงษ์ 080-1809547

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

หลายอัตรา 
26  วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงานกาฬสินธุ์)
  - รับสมัครงาน วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงานกาฬสินธุ์)

โดย บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

Tags : กาฬสินธุ์

1 ตำแหน่ง 
27  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
  - รับผิดชอบการบริหาร วางแผนงานบำรุงรักษา งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การควบคุมงานออกแบบ และติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค บริการด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน และบริหารต้นทุนทางด้านวิศวกรรม

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : กาฬสินธุ์

28  หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
  - - วางแผน/ควบคุม /ปรับปรุง /ซ่อมแซมบอยเลอร์ - บริหารจัดการเชื้อเพลิง

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : กาฬสินธุ์

29  วิศวกรเคมี (จ.กาฬสินธุ์)
  - มีหน้าที่รับผิดชอบ 1.ดูแลแผนกหม้อเคี่ยว-การเคี่ยวน้ำตาลประเภทต่างๆ 2.ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาระบบมาตรฐานสากล ISO งานความปลอดภัย WSC

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

30  พนักงานเขียนแบบ (จ.กาฬสินธุ์)
  - รับผิดชอบงาน ออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

31  รองหัวหน้าส่วนไฟฟ้าเครื่องมือวัด
  - - ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าและครื่องมือวัด - วางแผนงานซ่อมและปรับปรุงระบบงาน - จัดทำงบประมาณประจำปี - จัดทำระบบ ISO และอื่นๆภายในโรงงาน - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน/ประจำเดือน/ประจำปีต่อผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)

Tags : กาฬสินธุ์

32  จป.วิชาชีพ
  - - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย เจ็บป่วย จากการทำงาน - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในกรทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)

Tags : กาฬสินธุ์

33  วิศวกรโยธา
  - - สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเขียนแบบ - เขียนแบบ งานโครงการปรับปรุง อาคาร ถนน และระบบสาธารณูประโภคต่างๆ - คำนวณงานโครงสร้างของโครงการปรับปรุง อาคาร ถนน ให้สอดคล้องตามหลักการทางวิศวกรรม ด้านการจัดจ้างผู้รับเหมา (ฝ่ายบริหารโรงงาน) - รวบรวมภาพ เพื่อจัดทำเอกสารตรวจรับงานของผู้รับเหมางานซ่อมแซม ก่อสร้างต่าง ๆ - ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน ด้านภูมิทัศน์ และอื่น ๆ - สนับสนุนงานด้านภูมิทัศน์ของแผนกสนับสนุน และภูมิทัศน์ - สนับสนุนงานด้านการสำรวจให้กับฝ่ายส่งเสริม และพัฒนาอ้อย ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายไฟฟ้า - สนับสนุนงานด้านการสำรวจให้กับฝ่ายส่งเสริม และพัฒนาอ้อย ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายไฟฟ้า และฝ่ายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)

Tags : กาฬสินธุ์

34  ผู้ช่วยผู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  - - ซ่อมบำรุงและเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ - ตรวจสอบและดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน และบันทึกผล - รายงานผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)

Tags : กาฬสินธุ์

35  ผู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  - - ซ่อมบำรุงและเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ - กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับระบบเครื่อง TG สามารถสั่งหยุดเครื่องได้ - ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานซ่อม - ตรวจสอบบันทึกประวัติการทำงานและการซ่อมของเครื่องจักร(TG) อุปกรณ์ต่างๆ - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน/ประจำเดือน/ประจำปีต่อผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)

Tags : กาฬสินธุ์

36  ผู้ควบคุมโรงบำบัดน้ำ
  - - ควบคุมการทำงานเครื่องมือวัด Online ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีความถูกต้องแม่นยำ - จัดทำแผนการทวนสอบเครื่องมือวัด Online โดยเปรียบเทียบผลกับค่าของห้องปฏิบัติการ - จัดทำแผนการทวนสอบตัวอย่างน้ำ - จัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด Online ประจำปี - ติดตามการผลิต และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไข - จัดทำรายงาน/สรุปรายงาน ด้านการควบคุมประจำวันให้ผู้บังคัญบัญชารับทราบ - จัดเตรียมและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับงานด้านการวิเคราะห์และการทดสอบ - รายงานผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)

Tags : กาฬสินธุ์

37  ผู้ช่วยผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
  - - ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Turbine & Generator)) - บันทึกค่าต่างๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด - รายงานผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)

Tags : กาฬสินธุ์

38  ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
  - - เดินเครื่อง และควบคุมงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหม้อไอน้ำ (Turbine & Generator) - ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ให้พร้อม อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน - บันทึกค่าต่างๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด - รายงานผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหม้อไอน้ำ และฝ่ายอื่นๆ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)

Tags : กาฬสินธุ์

39  วิศวกรอุตสาหการ_IE ( จ.กาฬสินธุ์ )
  - มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ 1.การบำรุงรักษา พัฒนา ซ่อมแซมเครื่องจักร 2.งาน TPM เครื่องจักร 3.งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 4.งาน ISO เครื่องจักร 5.งาน WSC , ASAKAI , KAIZEN เครื่องจักร

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

40  พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)
  - 1. ควบคุมการหีบอ้อย 2. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

41  พนักงาน Boiler (จ.กาฬสินธุ์)
  - มีหน้าที่รับผิดชอบ 1. ควบคุมเครื่องจักรหม้อไอน้ำ (Boiler) 2. ควบคุมการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 3. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

42  วิศวกรเครื่องกล ( จ.กาฬสินธุ์ )
  - 1.บำรุงรักษา พัฒนา ซ่อมแซมเครื่องจักร 2.งาน TPM เครื่องจักร 3.งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 4.งาน ISO เครื่องจักร 5.งาน WSC เครื่องจักร

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

43  พนักงานขายและช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์,สเปประจำบริษัท
  - - ดูแลบริหารการขายให้ยอดขายบรรลุได้ตามเป้าหมายของบริษัท - วางแผนการบริหารลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม - วางแผน และบริหารการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือแพทย์

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เมดซายน์

Tags : กาฬสินธุ์

44  Maintenance
  - บำรุงรักษาเครื่องจักร วางแผนการซ่อมบำรุงก่อนและหลังเกิดเหตุ

โดย บริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต (2000) จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

45  วิศวกรโยธา
  - วิศวกรโยธา

โดย บริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต (2000) จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

46  วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล,เดินเครื่อง
  - -ดูแลระบบการเดินเครื่อง -ดูแลระบบไฟฟ้าและเครื่่องจักรทุกประเภทภายในโรงงาน -ดูแลเรื่อง PM ต่างๆ ฯลฯ

โดย บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

47  หัวหน้า Sale
  - 1.บริหาร จัดการในการสั่งซื้อสินค้าและกระจายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วิเคราะห์ วางแผนและกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับเป้าหมายการขาย การตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายการขายที่กำหนด 3.ประเมินสถานการณ์ด้านการขาย การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อขยายช่องทางในการขายให้เติบโตต่อไป

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวกันเอง (Gmart True Center)

Tags : กาฬสินธุ์

48  Sale
  - 1.สามารถขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มทรู ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายและต่อยอดในการขาย เช่น จัด Booth เป็นต้น 3.ติดตามความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดและดูแลการขายให้มีคุณภาพ ตาม KPI ที่กำหนด

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวกันเอง (Gmart True Center)

Tags : กาฬสินธุ์

49  นักบัญชี (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
  - 1.บันทึกบัญชีเรียกเก็บบุคคลภายนอก 2.บันทึกบัญชีรายการระหว่างกัน 3.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขาย กระทบบัญชีที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบรายงานการขาย เพื่อกระทบบัญชีขายและภาษีขาย 5.ตรวจเช็คความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารทางบัญชีและจัดเก็บเอกสาร 6.ยื่นแบบ ภธ.40 7.จัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงินรวม 8.สอบทวนข้อมูลและวิเคราะห์เปรียบเทียบการเรียกเก็บเงินและนำเสนอข้อเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์

50  Production Operator
  - - ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต - ดูแลความสะอาดพื้นที่ปฎิบัติงานตามหลัก 5ส. GMP ในส่วนงานผลิต

โดย บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์)จำกัด

Tags : กาฬสินธุ์


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ