Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > กรุงเทพมหานคร

งาน กรุงเทพมหานคร

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
พนักงานบัญชี
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี

โดย บริษัท อิตัลสยามมอเตอร์ จำกัด

พนักงานซ่อมบำรุง
  - ดูแลเครื่องจักรภายในโรงงาน ซ่อมแซมเครื่องจักร และเครื่องมือเล็ก ดูแลระบบไฟฟ้า

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

1  
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
  - ตรวจแบบลูกค้าเพื่อประเมินพื้นที่ ประสานงานลูกค้า Follow up หน้างาน กรณีไม่เป็นไปตามแผนจัดทำเอกสาร ส่งให้ลูกค้า

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

2  
ผู้จัดการแผนกผลิตและติดตั้ง
  - ควบคุม ดูแล งานผลิตและติดตั้ง สินค้าของบริษัทให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

1  
พนักงานคุมเครื่องจักร
  - ควบคุมเครื่องจักร CNC ควบคุมเครื่องตัดและ Profile Molder ควบคุมเตาอบและเครื่องปั๊ม

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

5  
Sales Supervisor
  - วางแผน/ ดูแลงานขายของผลิตภัณฑ์บริษัท

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

1  
เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
  - ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็ฯอุตสาหกรรมเน้นผลิตเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมยอดขาย และเพิ่มระดับในการผลิตทั้งสาเหตุ วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุง

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

2  
วิศวกรคอมพิวเตอร์
  - ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทางด้าน Hardware ทั้ง Server และเครื่อง User แนะนำการใช้งานโปรแกรมภายในของบริษัท ดูแลระบบสำรองข้อมูลขององค์กร

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

1  
Marketing Manager
  - Responsible to identify, develoop and evaluate marketing plan, target markets, monitor marketing campaigns and develop new strategies and ideas.

โดย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

Tags : กรุงเทพมหานคร

10  พนักงานช่างฝีมือ- ช่างไม้
  - ผลิต และติดตั้ง ลักษณะผลิตภัณฑ์ หินสังเคราะห์ ติดตั้ง/ ตกแต่งภายใน

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

20  
11  Marketing Officer
  - Responsible to identify, develop and evaluate marketing plan, target markets, monitor marketing campaigns and develop new strategies and ideas

โดย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

Tags : กรุงเทพมหานคร

2  
12  Sales Manager
  - Responsible for developing, creating, planing and executing sale promotion plan and activities to achieve sale target

โดย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

Tags : กรุงเทพมหานคร

13  Sales Executives
  - Responsible for deveoping creating palnning and executing sale promotion plan and activities to achieve sale target

โดย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

Tags : กรุงเทพมหานคร

2  
14  Receptionist
  - รับโทรศัพท์ จัดเตรียมห้องประชุม รวมถึงต้อนรับลูกค้า ควบคุมระบบทรัพย์สินของบริษัท

โดย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

Tags : กรุงเทพมหานคร

2  
15  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

โดย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

Tags : กรุงเทพมหานคร

1  
16  Freight Forwarding Sales Executive
  - รับสมัครงาน Freight Forwarding Sales Executive

โดย SCHENKER (THAI) LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

17  Dangerous Goods Specialist
  - รับสมัครงาน Dangerous Goods Specialist

โดย SCHENKER (THAI) LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

18  Export Customer Service
  - รับสมัครงาน Export Customer Service

โดย SCHENKER (THAI) LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

19  LCL Consolidation Manager
  - รับสมัครงาน LCL Consolidation Manager

โดย SCHENKER (THAI) LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

20  Business Analyst
  - รับสมัครงาน Business Analyst

โดย SCHENKER (THAI) LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

21  Operations Manager
  - รับสมัครงาน Operations Manager

โดย SCHENKER (THAI) LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

22  Inter Trucking Operation Manager
  - รับสมัครงาน Inter Trucking Operation Manager

โดย SCHENKER (THAI) LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

23  Accounting Manager (French speaking)
  - รับสมัครงาน Accounting Manager (French speaking)

โดย ASIA THAI MINING CO.,LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

24  Accounting Manager
  - รับสมัครงาน Accounting Manager

โดย ASIA THAI MINING CO.,LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

25  Administrative Manager (French Speaking)
  - รับสมัครงาน Administrative Manager (French Speaking)

โดย ASIA THAI MINING CO.,LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

26  Administrative manager (Indonesian speaking)
  - รับสมัครงาน Administrative manager (Indonesian speaking)

โดย ASIA THAI MINING CO.,LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

27  Project Coordinator
  - รับสมัครงาน Project Coordinator

โดย ASIA THAI MINING CO.,LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

28  Mining Engineer Manager
  - รับสมัครงาน Mining Engineer Manager

โดย ASIA THAI MINING CO.,LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

29  Senior Geologist
  - รับสมัครงาน Senior Geologist

โดย ASIA THAI MINING CO.,LTD.

Tags : กรุงเทพมหานคร

30  Specifier - พนักงานวางสเป็ก
  - รับสมัครงาน Specifier - พนักงานวางสเป็ก

โดย บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

1  
31  Sales Engineer- วิศวกรขาย
  - รับสมัครงาน Sales Engineer- วิศวกรขาย

โดย บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

2  
32  Retail Sales Sub-Modern Trade
  - รับสมัครงาน Retail Sales Sub-Modern Trade

โดย บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

1  
33  Sales Representative- Sales Coordination
  - รับสมัครงาน Sales Representative- Sales Coordination

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต คอมเมอเชียล

Tags : กรุงเทพมหานคร

34  หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
  - รับสมัครงาน หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต คอมเมอเชียล

Tags : กรุงเทพมหานคร

35  พนักงานจัดส่ง
  - ตรวจเช็ค บรรจุสินค้าลงกล่องเพื่อเตรียมส่งลูกค้า

โดย บริษัท มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

36  พนักงานฝ่ายผลิต
  - รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิต

โดย บริษัท มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

37  วิศวกรเครื่องกล
  - รับสมัครงาน วิศวกรเครื่องกล

โดย บริษัท เทอร์ม เอ็ฯจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

38  Purchasor (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)
  - รับสมัครงาน Purchasor (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)

โดย บริษัท ปรัชกุล จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

3  
39  Service Engineer (วิศวกรบริการ)
  - รับสมัครงาน Service Engineer (วิศวกรบริการ)

โดย บริษัท ปรัชกุล จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

5  
40  วิศวกรไฟฟ้า
  - รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า

โดย บริษัท เทอร์ม เอ็ฯจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

41  ช่างเทคนิค- ไฟฟ้า- เครื่องกล
  - รับสมัครงาน ช่างเทคนิค- ไฟฟ้า- เครื่องกล

โดย บริษัท เทอร์ม เอ็ฯจิเนียริ่ง จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

42  พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายคลังสินค้า

โดย บริษัท แอคเซอร์ สปอร์ต จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

43  แคชเชียร์
  - รับสมัครงาน แคชเชียร์

โดย บริษัท แอคเซอร์ สปอร์ต จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

44  พนักงานขายอุปกรณ์กอล์ฟ
  - รับสมัครงาน พนักงานขายอุปกรณ์กอล์ฟ

โดย บริษัท แอคเซอร์ สปอร์ต จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

45  พนักงานประสานงานฝ่ายขาย
  - รับสมัครงาน พนักงานประสานงานฝ่ายขาย

โดย บริษัท แอคเซอร์ สปอร์ต จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

46  พนักงานบัญชี- ธุรการ
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี- ธุรการ

โดย บริษัท แอคเซอร์ สปอร์ต จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

47  วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)
  - รับสมัครงาน วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)

โดย บริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

48  พนักงานขาย (Sales Executive)
  - รับสมัครงาน พนักงานขาย (Sales Executive)

โดย บริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร

49  Sales Manager
  - รับสมัครงาน Sales Manager

โดย บริษัท ดูรากรีต จำกัด (DURACRETE)

Tags : กรุงเทพมหานคร

1  
50  พนักงานฝ่ายเทคนิค ถอดแบบ ประมาณราคา
  - รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายเทคนิค ถอดแบบ ประมาณราคา

โดย บริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

Tags : กรุงเทพมหานคร


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ