Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน

งานต่างประเทศ

งานต่างประเทศ งาน หางาน รับสมัครงาน

ผลการค้นหา
งานต่างประเทศ หางาน งานต่างประเทศ รับสมัครงาน งานต่างประเทศ แหล่งงาน งานต่างประเทศ ตำแหน่งงาน งานต่างประเทศ

ตำแหน่งงาน  
สาขา  
จังหวัด  
#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่การเงิน
  -  งาน จังหวัดปทุมธานี บัญชี/การเงิน บัญชีการเงิน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน 8 ตุลาคม 2560 บริษัท โฮม เอาทเล็ท จำกัด บริษัท โฮม เอาทเล็ท เป็นบริษัทฯนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ Builtin จากต่างประเทศที่มีลักษณะที่ทันสมัยออกแบบโดยผู้ชำนาญการ ทุกแบบ ทุกสไตล์ ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ คอมมิชชั่น เบี้ยขยัน โบนัส พักร้อน ประกันสังคม ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท โฮม เอาทเล็ท จำกัด

PR
  - • กำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนการสื่อสาร • ทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ website facebook และ line • ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน • มีโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศ

โดย บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

Executive Secretary รับสมัครด่วน !
  - -ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ ของผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกบริษัท -ต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก แขกของผู้บริหาร -เชิญประชุมและจัดเตรียมการประชุม ประสานงานการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร บันทึกและจัดเก็บต้นฉบับรายงานการประชุมของผู้บริหาร -จัดทำเอกสารที่ใช้ในการสื่อสาร รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษโดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง -ตรวจสอบ ความถูกต้อง คัดกรองเอกสาร บันทึก รายงาน ประกาศต่างๆ ก่อนส่งให้กับผู้บริหาร -ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำวีซ่า หนังสือเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน และจัดตารางการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับผู้บริหาร -รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)

Sale & Operation
  - - เปิดรับลูกค้าใหม่ รักษายอดลูกค้าเดิม - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัท - เสนอขายโปรแกรมแกรมทัวร์ต่างประเทศให้กับลูกค้า - จัดทำโปรแกรมทัวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามผลหลังการขาย ขายทัวร์ในช่องทางออนไลน์

โดย Yiwa Holiday Co., Ltd.

Ticketing
  - สำรองที่นั่งและออกตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศโดยระบบสำรองที่นั่งอมาดิอุส

โดย Premier World Travel Co.,Ltd.

Warehouse Assistant Manager
  - 1. รับผิดชอบบริหารงานรับสินค้าสำเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์ งานจัดเก็บสินค้าให้ตรงตาม Location และไม่ให้เกิดสินค้าเสิยหายหรือชำรุด งานโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า งานตรวจนับสินค้า งานจัดเตรียมและจ่ายสินค้าสำเร็จรูป งานดูแลความสะอาด คลังสินค้าและการจัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ยอด Stock สินค้าตรงตามระบบและจ่ายสินค้าได้ถูกต้อง ครบถ้วนและมีคุณภาพ 2. รับผิดชอบบริหารงานวางแผนใช้รถขนส่งและรถหัวลาก งานวางแผนโหลดสินค้าในประเทศและต่างประเทศงานโหลดสินค้าเข้าตู้ Container ให้ถูกต้องและตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อให้การขนส่งสินค้าถูกต้อง ทันเวลาและลดต้นทุนการขนส่ง 3. รับผิดชอบบริหารงานติด Sticker ตามคำสั่งของลูกค้า งานทำสินค้า Pack6 งาน Rework อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงานจัดทำ Plan Rework เพื่อให้สินค้าที่ออกมาถูกต้อง ทันเวลา และลดต้นทุนในการทำงาน 4. รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทและปฎิบัติตามระเบียบบริษัท

โดย บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
  - 1.ควบคุมการจ่ายเงิน(ตรวจสอบ Payment voucher) และควบคุมการรับเงินที่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ (ตรวจสอบ Offset หนี้) 2.จัดสรรกระแสเงิน(Cash flow)ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย) 3.ดูแลการกู้ยืมเงิน และจ่ายชำระคืนเงินกู้ให้ตรงตามกำหนดเวลา 4.จัดทำ Report เพื่อการตัดสินใจ : Cash flow actual monthly (ปิด cash flow), Report analysis, Financial statement และ Report loan ให้ทันตามกำหนดเวลา 5.ดูแล และประสานงานกับหน่วยงานบัญชีที่อยู่ต่างประเทศ (อเมริกา, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย อินเดีย และจีน) เพื่อนำเสนอขออนุมัติเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการโอนเงินลงทุนให้ทันตามกำหนดเวลา 6.หน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมาย : การเปิด-ปิด บัญชีธนาคารของของบริษัทไทยซัมมิทกรุ๊ป, การสมัคร/เปลี่ยนแปลงทำธุรกรรมของบริษัทไทยซัมมิทกรุ๊ปกับธนาคาร ฯลฯ ให้ทันตามกำหนดเวลา

โดย THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.

Export Coordinator ติดต่อสื่อสารต่างประเทศ
  - -ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ -ติดต่อสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานภายใน

โดย บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล รับเบอร์ พาทส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก (สนามบินสุวรณภูมิ)
  - -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -พิมพ์ใบตราส่งสินค้า (AWB) -ติดต่อกับ Forwarder และสายการบิน ต่างๆ -จัดเอกสาร AWB คืนลูกค้า -ติดตามตรวจสอบกับสายการบินหลังสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย CTI Logistics Co., Ltd.

10  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
  - 1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท 2.รับ-ส่งอีเมลกับชาวต่างชาติ 3.ติดต่อเรื่อง อย.และเอกสารการขอ อย. ของลูกค้า 4.รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อผู้บริหาร

โดย App Topworld Cos Company Limited

11  Air Freight Import Officer
  - 1. Attend and reply to general operational inquiries from clients, agents, and other partners. เข้าร่วมและตอบคำถาม ที่ได้รับจาก ลูกค้า เอเย่นต์ และอื่นๆ 2. Ensure that all cost (oversea freight and origin charge, BKK local charge) are completed and correctly input in FMS. รับประกันได้ว่า ต้นทุนทั้งหมด (เช่น ค่าขนส่งของต่างประเทศ ค่าขนส่งต้นทาง ค่าขนส่งในประเทศ) ได้คีย์เข้าระบบเอฟเอ็มเอส ของบริษัทฯ อย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. Deliver relevant import documents to shipping team for preparing import clearance process. ส่งเอกสารการนำเข้าที่เกี่ยวข้องให้กับทีมชิปปิ้ง เพื่อทำการเคลียร์สินค้า 4. Issue billing invoice to our clients and overseas agent for any import expenses. ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า และเอเย่นต์ต่างประเทศ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการนำเข้าสินค้า 5. Issue payment cost to third party concerned (Shipping Agent). ออกรายการจ่ายต้นทุนสินค้าไปยังบุคคล(บริษัท)ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง(ตัวแทนผู้รับขนส่งออกใบตราส่ง) 6. Monitor and ensure that all job files are completed and closed on time. ติดตามและตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเอกสารหรือจ็อบทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์และตรงเวลา 7. Monitor the timely correction of wrong receipts issued by third parties. ติดตามและตรวจสอบใบเซ็นรับสินค้า(ใบเสร็จรับเงิน)ที่ผิด ให้แก้ไขถูกต้องตรงเวลาโดยบุคคล(บริษัท)ที่เกี่ยวข้อง 8. Handle additional task assigned by superior. ดูแลจัดการงานเพิ่มเติม ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

โดย Rhenus Logistics Co., Ltd

12  พนักงานฝ่ายขายลูกค้าต่างประเทศ (Export Sales Officer) รับสมัครด่วน !
  - - Responsible for arranging shipments, preparing and confirming order approval, handling pricing information, and releasing invoices - Ensuring import and export compliance - Coordinating with customs agents for clearance and overseas deliveries - Coordinating with foreign suppliers, customers and visitors

โดย บริษัท คาโรไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

13  เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ/ Foreign Affair Officer
  - - Responsible for arranging shipments, preparing and confirming order approval, handling pricing information, and releasing invoices - Ensuring import and export compliance - Coordinating with customs agents for clearance and overseas deliveries - Coordinating with foreign suppliers, customers and visitors

โดย กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group

14  หัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศ ( ปฏิบัติงานที่เวิ้งนครเขษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย )
  - 1.ติดต่อสั่งซื้อและต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier 2.ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ รวมไปถึงการเคลมสินค้า 3.จัดหาสินค้าประเภทใหม่ หรือ ประเภทเดิมแต่ผู้ผลิตใหม่ตาม requirement จากหัวหน้าฝ่ายขาย 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในองค์กร รวมถึงบุคลากรในทีม 5.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กร เช่น Freight Shipping เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่สายเรือ 6.คำนวณราคาซื้อ ตามหลักนำเข้าสินค้าประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน และ ทำราคาขายตามค่าใช้จ่ายต่างๆและกลไกตลาด **บริษัททำงานวันจันทร์ - ศุกร์ และเสาร์ที่ 1 กับ 3 ของเดือน หยุดเสาร์ที่2,4 และเสาร์ที่ 5 (หากเดือนนั้นมี 5 เสาร์ )

โดย บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)

15  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประจำบูท สนามบินดอนเมือง รับสมัครด่วน
  - เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประจำบูท (สนามบินดอนเมือง) 1.ให้ข้อมูลกับลูกค้าต่างชาติ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2.สรุปยอดสินค้าประจำวัน 3.เบิกสินค้า เติมในบูท 4.สินค้าเป็นเครื่องสำอางค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ 1. ดูแลติดตามฐานข้อมูลลูกค้าต่างประเทศ และประสานงานลูกค้าใหม่ 2. เสนอราคา สินค้า และโปรโมชั่น 3. ออกบูธแสดงสินค้า ณ.ประเทศต่างๆที่ทางบริษัทฯอนุมัติ 4. สรุปค่าใช่จ่ายของการออกบูธ และลูกค้าที่มาติดต่อ 5. ติดต่อประสานงานในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

โดย บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด

16  พนักงาน ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (Purchasing) ด่วน !!! รับสมัครด่วน !
  - • ติดต่อกับ Supplier ต่างประเทศ • ขอใบเสนอราคาจาก Supplier ต่างประเทศ • วางแผนการจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท • ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ในบริษัท • ทำเอกสารเกี่ยวกับ Logistic และ Shipping • เปิด PO และรับสินค้าเข้าระบบ

โดย Groovy Map Co., Ltd. | Groovy Map Enterprise Co., Ltd.

17  เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ : Product marketing officer
  - - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในองค์กร เพื่อทำให้แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่วางไว้สำเร็จลุล่วง - สำรวจความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมรถยนต์หรือส่วนประกอบ เพื่อวางแผนการผลิต - สำรวจความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางแผนการผลิต

โดย บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

18  Sales Manager
  - มีประสบการณ์ด้านรถโฟล์คลิฟท์ แบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า ประสบการณ์ตรงในด้านการบริหาร ติดต่อต่างประเทศ และ การบริหารงานขาย ภายในประเทศ การบริหารงานขายลูกค้า ดูแลระบบงานได้

โดย บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)

19  พนักงานขายต่างประเทศ Urgently Required !
  - 1 นำเสนอขายสินค้ากับลูกค้ากลุ่มต่างประเทศ 2 รักษาฐานลูกค้าเดิม และพัฒนา ช่องทางการขายใหม่ๆๆ 3 ประสานงานต่างๆ กับลูกค้า 4 ร่วมนำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด 5 จัดทำงานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เยียระกานต์ จำกัด

20  Shop Merchandising Officer รับสมัครด่วน !
  - - ออกเเบบเเละเเนะนำรูปเเบบการจัดเรียงสินค้าที่เหมาะสมเเละเป็นไปในเเนวทางเดียวกันกับบริษัท เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดเรียงสินค้าของบริษัท - พัฒนาการจัดเรียงที่เป็นมาตรฐานให้เหมาะสมในเเต่ละสาขา - ประสานงานกับหน้าร้านของสาขาเพื่อพัฒนาให้ได้รูปเเบบที่เหมาะสม - ออกตรวจงานหน้าสาขา สม่ำเสมอ เพื่อให้เเน่ใจว่าการจัดเรียงไปในทิศทางที่ดี - ดูเเลต้นทุน เเละอุปกรณ์เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด - หาตัวอย่างการจัดเรียง ของคู่เเข่งเพื่อเปรียบเทียบเเละเสนอเเนะ - การทำงานครอบคลุมผู้ผลิตเเละคู่ค้าทั้งในเเละต่างประเทศ

โดย บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด

21  Product Merchandising Officer
  - 1. ออกเเบบเเละเเนะนำรูปเเบบสินค้าเเละบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เหมาะสมเเละเป็นไปในเเนวทางเดียวกันกับบริษัท 2. เสาะเเสวงหาสินค้า ดีไซน์โกลด์ เเละดีไลท์ โกลด์ให้ได้ตามเเผนของบริษัท 3. ดูเเลต้นทุน เเละเเสวงหาผู้ผลิตสินค้า เเละบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีต้นทุนต่ำกว่าเสมอ 4. หาตัวอย่างสินค้าของคู่เเข่งเพื่อเปรียบเทียบเเละเสนอเเนะ 5. การทำงานครอบคลุมผู้ผลิตเเละคู่ค้าทั้งในเเละต่างประเทศ

โดย บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด

22  Merchandise (พนักงานส่งเสริมการขาย)
  - -ขายสินค้าสุรา -ไวน์ต่างประเทศ -ติดต่อลูกค้าต่างจังหวัด -กระจายสินค้าไปยังร้านลูกค้าต่างๆ

โดย บริษัท เอเซี่ยนฟู้ดกรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

23  หัวหน้าทีม Merchandise (พนักงานส่งเสริมการขาย)
  - -จำหน่ายสินค้าสุรา -ไวน์ นำเข้าจากต่างประเทศ -ติดต่อลูกค้าต่างจังหวัด -วางแผนการทำงานให้ทีม -ควบคุมทีมขาย

โดย บริษัท เอเซี่ยนฟู้ดกรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

24  เจ้าหน้าที่ขาย Food /นักวิชาการ Food (ทำงาน จ - ศ )
  - 1.เจ้าหน้าที่ขาย -ปฏิบัติตามแผนการขายที่กำหนดไว้ รวมไปถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำ/คำสั่งจากผู้บังคับบัญชา -ศึกษาสินค้าของบริษัท ฯ และ คู่แข่ง นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท ฯ ปิดการขายและรับคำสั่งซื้อ -รับผิดชอบดูแลลูกค้าที่มอบหมายให้ และติดตามยอดขายจากลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย -สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้า -วางแผนการพบลูกค้า และจัดทำรายงานต่าง ๆ เสนอผู้บังคับบัญชา -ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.นักวิชาการ -วางแผน ควบคุมดูแล ติดตามงานด้านผลิตภัณฑ์ที่ดูแลให้เป็นไปตามแผนการตลาดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ -สนับสนุนการทำงานของแผนกขาย หาข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า -ติดต่อ ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ -จัดเก็บข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ความต้องการของลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

โดย บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

25  เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
  - 1.จัดการประชุมภายในบริษัทฯ บันทึกการประชุม 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งต่างประเทศ 3.จองที่พัก จัดทำ Passport และต่อ VISA 4.จัดทำเอกสารต่างๆ และสรุปค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร 5.จัดการนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บริหาร 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ** ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาปฏิบัติงาน 08.30 - 19.00 น.

โดย บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด

26  ครู สาขาวิจิตรศิลป์
  -  งาน จังหวัดปทุมธานี อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ธุรกิจ อื่นๆ 1 ตุลาคม 2560 บริษัท คอมแพค เลเบลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯประกอบเครื่องปิดฉลาก เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2545เป็นเวลา15ปีกว่า ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเครื่องปิดฉลากจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวิศวกรเป็นชาวออสเตรเลีย บริษัทฯได้ขยายงานและมีความประสงค์ที่รับบุคลากรเข้าร่วมงานกับเราเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สวัสดิการ มีประกันสังคม โบนัสตามผลประกอบการ วันหยุดพักร้อนและวันหยุดตามกฎหมายแรงงาน มีเครื่องแบบพนักงานแจกให้ฟรี ตำแหน่ง : ครู สาขาวิจิตรศิลป์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คุณสมบัติผู้สมัคร ประสบการณ์วาดรูป สาขาวิจิตรศิลป์ เกษียณอายุแล้วและยังต้องการทำงาน อิสระสามารถทำงานที่บ้านได้ (อยู่ที่จังหวัดใดก็ได้) วิธีการสมัคร สมัครได้ด้วยตัวเอง ส่ง Email สมัครทาง Website ติดต่อ คุณมนตรี จริยากูล บริษัท คอมแพค เลเบลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด MMC Factory Land 75/20 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน กม.44 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร : 0936625156 025290181 แฟกซ์ : 025290188

โดย บริษัท คอมแพค เลเบลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

27  ติดต่อประสานงานไทย และต่างประเทศ
  - รับออเดอร์งานตัวอย่างจากลูกค้า แปลเอกสาร อังกฤษเป็นไทย จัดทำเอกสารใบเสนอราคา ตัวอย่าง ส่งให้ลูกค้า ติดตามงานตัวอย่างจนสำเร็จ และจัดส่งให้ลูกค้าต่างประเทศ

โดย บริษัท เอส.เอ.เอส.เท็กซ์ไทล์ คอร์ปอเรชั่น(1995) จำกัด

28  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (ประจำสำนักงานบางบอน)
  - 1. บริหารงานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องทางด้านระเบียบวิธีวิจัย ตรงตามวัตถุประสงค์ในการทำวิจัย และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 2. คัดเลือกบริษัทวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของแต่ละบริษัทเพื่อคัดเลือกบริษัทวิจัยในการดำเนินโครงการต่าง ๆ 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย วิธีอ่านผลวิจัย และวิเคราะห์ผลวิจัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 4. จัดเตรียมเอกสารในการทำวิจัย เช่น เอกสารสัญญา ใบเสนอราคา และข้อเสนอในการทำวิจัยจากบริษัทวิจัย 5. สามารถจัดทำงานวิจัยที่ดำเนินการโดยแผนกวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Internal research) ทั้งกระบวนการจนได้รายงาน ผลวิเคราะห์ 6. อัปเดตฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลของทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศเป้าหมาย 7. วิเคราะห์แนวโน้ม และพฤติกรรมของผู้บริโภคจากงานวิจัยภายในบริษัท และข้อมูลวิจัยจากภายนอกทุกไตรมาส 8. ติดตาม และจัดทำรายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของคู่แข่งทั้งใน และต่างประเทศทุกเดือน

โดย บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

29  เจ้าหน้าที่วิจัยเเละพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  - 1.จัดเตรียมตัวอย่างหรือสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน รวมทั้งเตรียมบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่าง เช่น ซองฟอยด์ ซองบรรจุน้ำมัน ขวดพลาสติก ฯ 2.ทำการทดลองต่างๆ ในห้องผู้ปฎิบัติการ ร่วมกับหัวหน้างาน 3.ทำการจัดเก็บตัวอย่างสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับจาก supplier ให้เรียบร้อยเเละถูกต้องตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ 4.ทำการตรวจเช็คเเละบันทึกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการทดลอง พร้อมทั้งดูเเลการเบิกและการรับจากแผนกคลังสินค้า 5.บันทึกการรับตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูปที่ได้มาจากในประเทศเเละต่างประเทศ 6.ทำความสะอาดเเละบันทึกตามแผนการทำความสะอาดของแผนก 7.ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของห้องผู้ปฎิบัติการ จัดเก็บ รวมทั้งดูเเล เเละตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฎิบัติการ เช่น เครื่องชั่ง,ชาม เเละช้อน พลาสติก แก้วพลาสติก เเละเครื่องแก้วต่างๆ 8.จัดทำบันทึกการส่งตัวอย่างเบื่องต้น ให้กับฝ่ายขาย 9.ทำการ Test Run ร่วมกับหัวหน้าแผนกRD,แผนกผลิต และแผนกควบคุมคุณภาพทุกครั้งที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีแก้ไขสูตรการผลิต 10.จัดเตรียมเเละทำการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory Test)ของตัวอย่างหรือสินค้าสำเร็จรูปทั้งภายในเเละนอกสถานที่ ร่วมกับหัวหน้าแผนก 11.ถ่ายรูปสินค้าที่ทำการผลิต ทั้งตัวใหม่และตัวเก่า เพื่อใช้ประกอบเอกสารรายละเอียดการผลิตสินค้า 12.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด

30  เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ
  - - ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของบัญชี Express ได้คล่อง - ทำบัญชีได้ทั้งระบบ บัญชีด้านเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ AR / AP - คำนวณต้นทุนในการนำเข้าสินค้า - ทำแบบ และ ยื่นแบบ ภพ 30 / ภพ.36 / ภงด 1 / ภงด 3 / ภงด 53 ทาง Internet ได้ - ปิดงบกำไรขาดทุนรายเดือน - ออกใบแจ้งหนี้ / ใบลดหนี้ / ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี / เอกสารหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ - เคยทำบัญชีในธุรกิจ ซื้อมาขายไป โดยเฉพาะซื้อมาจากต่างประเทศ - ประสานงานกับทางสำนักงานบัญชีที่ทางบริษัทจ้าง - ดูแลงานทางด้านธุรการและงานประสานงานอื่นๆ เช่น งานด้าน HR ยื่นประกันสังคม งานด้านประกาศงานหาพนักงานขาย - งานธุรการเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย สมัครงานกรุณาส่งเอกสารมาที่อีเมล - ประวัติการทำงาน - รายงานผลการศึกษา - รูปถ่าย

โดย Healthy Tech Co. Ltd.

25 
31  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
  - -รับผิดชอบงานเอกสารนำเข้า-ส่งออก -จัดทำเอกสารฝ่ายต่างประเทศ -ติดต่อชิปปิ้งและอื่นๆเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า -เจรจาต่อรองสินค้า และส่งมอบสินค้าให้ได้ตามกำหนด

โดย CITY-LINK EXPRESS&LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.

32  BOI Officer รับสมัครด่วน !
  -  งาน จังหวัดสมุทรปราการ นำเข้าส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้าส่งออก/BOI ธุรกิจ ที่ปรึกษา 28 กันยายน 2560 EIE INTERGROUP Co. Ltd. EIE INTERGROUP has been providing permanent recruitment service and outsourcing. We service wide range of organization including Multinational Coorporation and small to medium size enterprises. EIE was created to specially provide recruitment solutions for client that require employee of management of above level. Now we are seeking for energetic and capable candidates to join our successful team. สวัสดิการ ตามตกลง ตำแหน่ง : BOI Officer รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1

โดย EIE INTERGROUP Co., Ltd.

33  จัดซื้อต่างประเทศ
  - - ติดต่อ Owner ต่างประเทศทาง E-Mail เพื่อสั่งซื้อสินค้า - ตรวจสอบใบเสนอราคา การคิดราคาสินค้า - ตรวจสอบ Order ในแต่ละ P/O เพื่อดูความถูกต้องและคุ้มค่าในการสั่งซื้อแต่ละออเดอร์ - รวบรวม สรุปปัญหากับฝ่าย Engineer เพื่อส่ง E-mail สอบถาม Supplier - ตรวจสอบสต็อค ว่าสินค้ามีเพียงพอความต้องการลูกค้า

โดย บริษัท กลอบอลซีล จำกัด

34  นักแสดงรำไทย ประจำร้านอาหาร Jim Thompson
  - - ทำหน้าที่แสดงนาฏศิลป์ไทย ภายในร้านอาหาร Jim Thompson **ร้านอาหาร Jim Thompson เป็นร้านอาหารไทย-ตะวันตก มีสาขาทั้งในไทย และต่างประเทศ (สิงคโปร์, ญี่ปุ่น)**

โดย บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)

35  Customer Support/IT support
  - 1.ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาด้าน Email เช่นโปรแกรม Outlook ทางโทรศัพท์ / Email / Live Chat ด้วยภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษบางครั้ง 2.ประสานงานไปยังคู่ค้าต่างประเทศทาง Email 3.เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Email 4.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

36  Customer Support/ IT support
  - 1.ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาด้าน Email เช่นโปรแกรม Outlook ทางโทรศัพท์ / Email / Live Chat ด้วยภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษบางครั้ง 2.ประสานงานไปยังคู่ค้าต่างประเทศทาง Email 3.เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Email 4.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

37  ผู้จัดการขายสื่อของเล่น (ต่างประเทศ , ในประเทศ)
  - :- นำเสนอสินค้า ราคา และปิดการขายตามเป้าหมายบริษัท (สื่อของเล่น) - พบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเขตการขายที่ได้รับผิดชอบ - ขยายฐานลูกค้าเพิ่มยอดขาย ในเขตที่รับผิดชอบ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริการหลังการขาย

โดย บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

10 
38  Assistant Showroom Manager(ธุรกิจรถจักรยานนำเข้า) รับสมัครด่วน!!
  - - ดูแล บริหารงานโชว์รูมรถจักรยานนำเข้าจากต่างประเทศ - ดูแล บริหาร วางแผนการขายและการตลาด - รับผิดชอบผลักดันยอดขายตามนโยบายของบริษัทฯ - ดูแลและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - ดูแลและฝึกอบรมทีมงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารสต็อกให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.

39  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (จีน) รพ.พญาไท 3
  - - ให้ข้อมูลลูกค้าเรื่องสินค้าและบริการของโรงพยาบาล - ประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานต่างๆภายใน/ภายนอกโรงพยาบาล

โดย เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

40  เจ้าหน้าที่จัดซื้อในและต่างประเทศ
  - - คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ และหารายละเอียดของผู้ขาย - จัดทำและจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ขาย - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดใบขอซื้อ - เปรียบเทียบราคา และต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไข ที่เหมาะสม - ประเมิน และคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม - สั่งซื้อตามใบ PO ที่ได้รับการอนุมัติ - ติดตามการส่งมอบสินค้าจากผู้ขาย - รวบรวมและติดตามเอกสารการสั่งซื้อให้ฝ่ายการเงิน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด

41  หัวหน้าสายงานเย็บ
  -  งาน กรุงเทพมหานคร เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ สิ่งทอ 20 กันยายน 2560 บริษัท อนันด์ราช จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเสื้อเชิ้ต ชุดสูทและกางเกง ส่งออกต่างประเทศ กำลังขยายธุรกิจ และต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก สวัสดิการ ค่ารถ ค่าอาหาร ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม งานเลี้ยงประจำปี ตำแหน่ง : หัวหน้าสายงานเย็บ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/ หญิง มีประสบการณ์ด้านการ์เม้นท์ มีประสบการด้านการควบคุบไลน์เย็บ มีประสบการด้านบริหารจัดการในแผนก วิธีการสมัคร สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai ส่งใบสมัครทาง Email สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท อนันด์ราช จำกัด 108110112 ถ.พระราม2 ซอยพระรามสอง 48 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร : 0852854844

โดย บริษัท อนันด์ราช จำกัด

42  วิศวกรขาย
  - 1. ดูแลพื้นที่ขายแผนกอุตสาหกรรม 2. มีโอกาส มีความเจริญในหน้าที่การงานและส่งไปฝึกงานที่ต่างประเทศ 3. ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุด-เสาร์เว้นเสาร์)

โดย Tyrolit Olympus Co., Ltd.

43  Engineer (ภาษาอังกฤษดี/มีรถยนต์ส่วนตัว/ยานยนต์-ไฟฟ้า-อิเล็ก/ยินดีรับนศ.จบใหม่)
  - 1. จัดทำคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย 2. ประสานงานกับลูกค้า วิศวกร ทีมเทคนิคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 3. ให้บริการงานด้านเทคนิค และงานด้านวิศวกรรมกับทีมช่างต่างๆ 4. สื่อสารพูดคุยโต้ตอบทางE-mail กับทีมวิศวกรต่างประเทศได้ และเข้าใจในภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 5. ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณของอุปกรณ์ ตรวจเช็คอุปกรณ์สินค้าต่างๆ 6. มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

โดย บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

44  เลขานุการบริษัท รับสมัครด่วน !
  - 1.ดูแลกิจกรรมของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำหนังสือนัดประชุมและประสานงานประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้นตลอดจนข้อกำหนดด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 3.จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท และอื่นๆ 4.ประสานงานด้านงานเลขากรรมการ อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม การเดินทางทั้งในและต่างประเทศและงานธุรการทั่วไปสำหรับ ผู้บริหาร 5. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ/ผู้บริหารบริษัท และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจ ตามระยะเวลาที่กำหนด 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

โดย บริษัท จอย สปอร์ต จำกัด

45  เลขานุการ(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)
  - ประสานงานทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ,ดูแลจัดตารางการประชุม,การใช้งานการจองห้องประชุมของแผนกต่างๆ,ติดตามงานที่ได้รบมอบหมาย,ประสานงานการติดต่อสั่งซื้อวัตถุดิบ,เครื่องจักรจากต่างประเทศ,จองการเดินทางต่างๆ,ดูแลจัดหาอาหาร ของว่าง ให้กับนาย,สื่อสารเป็นล่ามแปลภาษา กรณีมีช่างจีนเดินทางมาติดตั้ง,ซ่อมเครื่องจักร และอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท แสงอินเตอร์ลามิเนท จำกัด

46  เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
  - - จัดการตารางนัดหมายและตารางงานของกรรมการผู้จัดการ - เช็คอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเรื่องการโอนเงินค่าสินค้า (กรณีโอนไปต่างประเทศ) - คัดกรอง ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนส่งเสนอเซ็น - ติดตามงานของทุกแผนกให้เป็นไปตามกำหนด - นัดหมายจัดเตรียมการประชุมใหญ่ประจำเดือน รวบรวมและจัดทำหัวข้อวาระการประชุม จัดทำรายงานการประชุม - ติดต่อประสานงานสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ (ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร) - ติดตามนายรับรองลูกค้าชาวต่างชาติ / รับรองลูกค้าแทนนาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด

47  行政
  - 1) วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ และบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 2) จัดทำทะเบียนแฟ้ม ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 3) จดบันทึกการประชุมและรายงานประจำวัน โดยคัดกรองเรื่องและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนเสนอต่อผู้บริหาร 4) ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 5) ติดตามงานจากแผนกต่างๆ รวบรวมและสรุปรายงานเพื่อนำเสนอให้แก่ผู้บริหารตามที่ได้ประชุมกันไว้ 6) จัดตารางการประชุมประจำเดือนของพนักงานแต่ละแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย 7) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บริหาร พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข 8) ดูแลช่วยเหลืองานเอกสารต่างๆของผู้บริหารในการทำ Project งานใหม่ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลและสรุป Project ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 9) ทำการจองตั๋วเครื่องบิน จัดทำตารางการเดินทางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้บริหาร 10) ต้อนรับและรับรองผู้มาติดต่อขอพบผู้บริหาร ทั้งชาวไทยและต่างประเทศทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 11) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงานของผู้บริหารให้อยู่ในสภาพ ดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 12) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร สวัสดิการสำหรับ ตำแหน่ง Secretary - เงินเดือนชั้นต่ำ 17,000 /เดือน ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร - เบี้ยเลี้ยงหากเดินทางไปต่างจังหวัด - เบี้ยเลี้ยงหากมีการออกบูธทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด - ใช้โทรศัพท์มือถือของทางบริษัทฯ - โบนัสในอัตราที่สูงซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน - ผลตอบแทนพิเศษในการช่วยสนับสนุน Project ใหม่ต่างๆของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ - ปรับค่าจ้างประจำปี สูงสุด 10 % ต่อปี - ประกันสังคม - ประกันชีวิตกลุ่ม - พักร้อน ปีละ 6 วัน - งานปีใหม่ประจำปี - รางวัลพนักงานดีเด่น ( Price Money ) - รางวัลตามอายุงาน ( Long Service Award )

โดย 曼谷盛天行传媒有限公司

48  Secretary
  - 1) วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ และบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 2) จัดทำทะเบียนแฟ้ม ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 3) จดบันทึกการประชุมและรายงานประจำวัน โดยคัดกรองเรื่องและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนเสนอต่อผู้บริหาร 4) ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 5) ติดตามงานจากแผนกต่างๆ รวบรวมและสรุปรายงานเพื่อนำเสนอให้แก่ผู้บริหารตามที่ได้ประชุมกันไว้ 6) จัดตารางการประชุมประจำเดือนของพนักงานแต่ละแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย 7) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บริหาร พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข 8) ดูแลช่วยเหลืองานเอกสารต่างๆของผู้บริหารในการทำ Project งานใหม่ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลและสรุป Project ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 9) ทำการจองตั๋วเครื่องบิน จัดทำตารางการเดินทางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้บริหาร 10) ต้อนรับและรับรองผู้มาติดต่อขอพบผู้บริหาร ทั้งชาวไทยและต่างประเทศทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 11) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงานของผู้บริหารให้อยู่ในสภาพ ดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 12) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร สวัสดิการสำหรับ ตำแหน่ง Secretary - เงินเดือนชั้นต่ำ 17,000 /เดือน ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร - เบี้ยเลี้ยงหากเดินทางไปต่างจังหวัด - เบี้ยเลี้ยงหากมีการออกบูธทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด - ใช้โทรศัพท์มือถือของทางบริษัทฯ - โบนัสในอัตราที่สูงซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน - ผลตอบแทนพิเศษในการช่วยสนับสนุน Project ใหม่ต่างๆของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ - ปรับค่าจ้างประจำปี สูงสุด 10 % ต่อปี - ประกันสังคม - ประกันชีวิตกลุ่ม - พักร้อน ปีละ 6 วัน - งานปีใหม่ประจำปี - รางวัลพนักงานดีเด่น ( Price Money ) - รางวัลตามอายุงาน ( Long Service Award )

โดย บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จำกัด

49  Reservation Officer (เจ้าหน้าที่สำรองห้องพัก)
  - - ดูแลรับผิดชอบการจองห้องพักจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนลูกค้าที่ติดต่อมาโดยตรง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงแรม - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ room rate, occupancy และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นแก่ผู้ที่ติดต่อสอบถาม - ดูแลการจอง Booking ห้องพัก การสร้าง Qoutation ทั้งจาก Online Agent และ Walk In - ติดต่อ สื่อสารและประสานงานทางโทรศัพท์ email และช่องทางอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการรับจองห้องพัก - ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เช็ค อินน์ พรอพเพอตี้ จำกัด

50  เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
  - เป็นการติดต่อประสานกับลูกค้าต่างประเทศ เสนอขายสินค้าขายประเภทข้าวในกับลูกค้า ซึ่งทางบริษัทมีฐานลูกค้าเดิมให้อยู่แล้ว และต้องการหาลูกค้าใหม่เพิ่ม

โดย บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น งานต่างประเทศ รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ งานต่างประเทศ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงานงานต่างประเทศ เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ