Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน

ค้นหางาน

ค้นหางาน งาน หางาน รับสมัครงาน

ผลการค้นหา
ค้นหางาน หางาน ค้นหางาน รับสมัครงาน ค้นหางาน แหล่งงาน ค้นหางาน ตำแหน่งงาน ค้นหางาน

ตำแหน่งงาน  
สาขา  
จังหวัด  
#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
พนักงานขายและการตลาด
  - ค้นหาข้อมูลและติดต่อลูกค้าทางเมลล์ ทางโทรศัพท์ ต้องการผู้มีประสบการขายงานอีเว้น ประเภทบ้านและคอนโด อุปกรณ์ตบแต่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า และอาหาร ประเภทลูกค้าที่เคยออกงานอีเว้นใหญ่ๆ ดูแลโครงการพิเศษที่จะจัดขึ้น The Exclusive House & Condo Expo 2018 สถานที่ ณ สกายฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว วันที่ 11-14 มกราคม 2561

โดย บริษัท โมวา แมเนจเม้นท์ จำกัด

Permanent Part Time Specialist
  - ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ คุณคือผู้สร้างพลังและความตื่นเต้นในตัวผลิตภัณฑ์ Apple คุณจะช่วยหาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและหาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า คุณเข้าใจว่า Apple Store นั้นมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ไม่เหมือนกับที่อื่น ทุกสิ่งเริ่มจากการที่คุณค้นพบความต้องการของลูกค้า และด้วยการสนับสนุนของสมาชิกทีมของร้าน คุณจะจับคู่ความต้องการเหล่านั้นเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ทุกวันเป็นโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนผู้เยี่ยมชม Apple Store อีกคนให้เป็นลูกค้า Apple ผู้ภักดี คำอธิบาย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ คุณมีทักษะขั้นสูงในการค้นพบความต้องการของลูกค้า จากนั้นติดตามผลด้วยโซลูชั่นที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น คุณไม่เพียงเป็นบุคคลแรกที่ลูกค้าจะพบเมื่อเข้ามาที่ร้านค้า แต่คุณยังเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ การขาย และแม้แต่การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ลูกค้า นอกจากนั้น คุณยังทำหน้าที่อื่นๆ ในร้านค้าด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลจัดแสดงสินค้า หรือการช่วยเหลือสมาชิกทีมคนอื่นๆ กระตุ้นต่อมความอยากรู้ให้กับคุณอยู่เสมอ เพราะคุณจะเป็นผู้ที่รู้ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการริเริ่มใดๆ เป็นลำดับต้นๆ คุณจะมีความพร้อมที่จะใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาจากการต่อติดกับลูกค้าให้มากที่สุด ความสำเร็จของคุณวัดจากผลการทำงานในทีมและรายบุคคล เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานของร้านค้าโดยรวม คุณภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทน Apple และคุณมีความพึงพอใจอย่างมากจากการช่วยให้ลูกค้าพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยืนยาวกับ Apple

โดย บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

Programer Web Application รับสมัครด่วน !
  - 1.แก้ไข/ปรับปรุง Web บริษัท เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาผ่าน Google 2.ทำ SEO และดูแล Content ใน Web บริษัท 3.พัฒนา Web,Application ตามที่ได้รับมอบหมายและทดสอบด้วยตนเอง 4.ออกแบบโครงสร้างและระบบ เพื่อการทำการตลาดออนไลน์ ทั้ง Internet และ Smartphone 5.Support ทางด้านเทคนิคและความต้องการของฝ่ายการตลาดและเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

CAD DESIGN
  - 1. ออกแบบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้โปรแกรม CAD 2. วางแผนและประสานงานในกิจกรรมด้านการสุ่มเช็ค 3. พัฒนา, เปลี่ยนแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ของบริษัท 4. พัฒนาและคิดค้นแบบใหม่ ๆ ตามแนวโน้มแฟชั่นต่างชาติ 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด

Sales Engineer, Senior Sales Engineer
  - - วางแผนเป้าหมายและดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ติดต่อและทำตารางนัดหมายการเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำข้อมูลบริษัท แกลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม - ค้นหาความต้องการของลูกค้า จัดเตรียมเอกสาร และรายละเอียด เพื่อนำเสนอขายต่อลูกค้า - ติดตามการเสนอราคา พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่อลูกค้า จนปิดการขาย - ทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับข้องกับงานขาย - ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในด้านต่างๆ

โดย บริษัท ทีเตชา (ประเทศไทย) จำกัด

เภสัชกร / พยาบาลวิชาชีพ / นักรังสีเทคนิค
  - 1. ปฏิบัติการพยาบาลด้วยพื้นฐานความรู้ในสภาวะโรค / พยาธิสภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ - วางแผนการพยาบาลโดยนำความรู้จากพยาธิสภาพ/สภาวะโรคโดยเฉพาะกลุ่ม Top-5/High risk/รอยโรค - ให้ความรู้เป็นผู้นำการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาล/หัตถการ Top-5/รอยโรค High risk - คาดการณ์ล่วงหน้า แลพรายงานเกี่ยวกับปัญหาฉุกเฉิน - ให้ความรู้/สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยในการดูแลตนเอง - ดูแลช่วยเหลือบรรเทาภาวะเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากพยาธิสภาพ และป้องกันภาวะแทรกซ้อน - ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด 2. หัวหน้าเวร / Incharge - รับส่งเวรพร้อมข้อมูลการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบความสอาด ความพร้อมของบุคลากร , เครื่องมือ , เวชภัณฑ์และห้องผ่าตัด - มอบหมาย และติดตามงานในทีม - จัดลำดับการผ่าตัด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นวิสัญญี , แพทย์ผ่าตัด,ER,OPD,ICU,IPD,LRฯลฯ - วินิจฉัยสั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับทีม - นิเทศ/ช่วยเหลือ/ควบคุม จนท. ในทีมกรณีที่ต้องทำผ่าตัดใน Case ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน 3. ตระหนักถึงความปลอดภัยในกระบวนการดูแลผู้ป่วย - ร่วมค้นหา และเฝ้าระวังความเสี่ยง - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงและการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน Common risk , Clinical specific risk • การกู้ชีวิต • การเฝ้าระวัง และป้องกันการติดเชื้อ • การเฝ้าระวัง และป้องกัน Secific clinical risk 4. ดูแลผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการพยาบาล และ Evideneec Basc - ประเมินปัญหาโดยใช้ข้อมูลสนับสนุน - วินิจฉัยปัญหาเร่งด่วนของผู้ป่วย แต่ละราย - กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการพยาบาล - ให้การพยาบาลครอบคลุมความต้องการปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย - ประเมินผล และปรับเปลี่ยน / ประยุกต์ ให้เหมาะสมผู้ป่วยแต่ละราย - บันทึกสื่อสารคนทีม 5. ดูแลผู้ป่วยด้วยจริยธรรมและพิทักษ์สิทธิ์ รวมทั้งกำกับ จนท. ใต้วิชาชีพ - ให้ข้อมูลผู้ป่วย / ญาติก่อนการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาล ลงนามยินยอม - ให้การดูแลผู้ป่วยโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย 10 ประการ - ไม่ทอดทิ้งผู้ป่วย / ละเลยเมื่อผู้ป่วยร้องขอหรืออยู่ในอันตราย - มีพฤติกรรมบริการที่เอื้ออาทรต่อผู้ป่วย 6. อำนวยความสะดวก / ประสานงานภายใน และภายนอกแผน - ประสานทีมสหวิชาชีพในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย - ประสานระบบงานบริกา 7. ปรับปรุง และพัฒนางานต่อเนื่อง 8.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทยเฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเชชั่น จำกัด

10 
พนักงานขาย /บริการ ดูแลลูกค้า
  - รายละเอียดงาน - ค้นหาข้อมูลรายชื่อลูกค้า - ติดต่อกับลูกค้า - นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเบื้องต้นทางโทรศัพท์ - เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ - แนะนำบริการ หัตถการต่างๆของทางคลีนิค ให้เหมาะสมกับปัญหาของ คนไข้ - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ สวัสดิ์การต่างๆ - มีสวัสดิ์การพนักงาน ในการรับบริการ และซื้อผลิตภัณฑ์ ชุดพนักงาน ที่พัก - ประกันสังคม - โอที - เบี้ยขยัน - คอมมิชชั่น - นักขัติ 3 แรง - วันหยุดประจำปี ลาพักร้อน - ค่าเคสหัตถการ ***ทางคลีนิคมีเทรนงานให้ก่อนปล่อยลงงานจริง

โดย Yasashii Clinic

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (จบด้านITเท่านั้น)
  - 1.1. ประสานงานการประชุม โดยนัดหมายวันเวลาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานเอกสาร จัดเตรียมเอกสารประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 2. ประสานงานการสั่งซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / เครือข่าย / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานต่างๆ โดยรวบรวมความต้องการสั่งซื้อ ตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ติดต่อกับบริษัทผู้จำหน่าย เพื่อรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติ และราคาจำหน่าย นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา ออกใบสั่งซื้อ ติดต่อสั่งซื้อจากผู้จำหน่าย และประสานงานกับฝ่ายบริการเทคนิค / EDP สาขา เพื่อรับสินค้า และติดตั้งตามที่หน่วยงานขอมา 3. ประสานงานการชำระเงินให้กับผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / เครือข่าย / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยรับวางบิล จัดทำเอกสารการชำระเงินส่งบัญชี และนัดหมายกำหนดการรับชำระเงินกับผู้จำหน่าย 4. ประสานงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / เครือข่าย / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตรวจสอบระยะเวลาสัญญาการบำรุงรักษา และการรับประกัน เพื่อการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดต่อประสานงานและติดตามการส่งซ่อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ติดขัด 5. ประสานงานและติดตามสถานภาพของงาน (Status Report) ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอผู้บังคับบัญชา 6. รวบรวมและจัดทำข้อมูลรายงาน IT Asset ของบริษัทฯ ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยประสานงานกับบัญชี และฝ่ายบริการเทคนิค นำเสนอผู้บังคับบัญชา 7. จัดพิมพ์ จัดเตรียม ตรวจสอบ และรวบรวมงานเอกสารต่างๆ ของกลุ่มฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง สามารถค้นหาเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในกลุ่มฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดย Home Product Center (Public) Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่QA
  - 1.การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าและบริหารของสถานประกอบการ โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนดโดยลูกค้า 2. ตรวจสอบขั้นตอนการควบคุมดุณภาพให้ครบถ้วน มีวิธีการจัดเก็บ และทำดัชนีการจัดเก็บ (ที่เข้าถึง) การรักษา และการทำลาย 3. ตรวจสอบและควบคุมเอกสาร ข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 4. ตรวจสอบการแสดงชี้บ่ง และการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาแหล่งข้อบกพร่อง และติดตามการผลิต 5. ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ และการบริการต้องอยู่ภายใต้ภาวะควบคุม นับตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาทำการผลิต และระหว่างการผลิต จนถึงสิ้นสุดการผลิต ในการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต 6. ตรวจและจดบันทึกตั้งแต่การตรวจรับผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตแล้ว จนกระทั่งส่งมอบอย่างละเอียด และเรียกกลับทันทีที่มีข้อบกพร่อง ก่อนถึงมือลูกค้า ต้องบันทึกผลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ทำเครื่องหมายติดป้ายแยกเก็บต่างหากจากกัน 7. ตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือการบริการ จากผลประเมินของลูกค้า 8. ควบคุมบันทึกการเคลื่อนย้าย การเก็บ การบรรจุ การเก็บรักษา และการส่งมอบ 9.จัดการฝึกอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอน และกระบวนการทำงานระบบคุณภาพ 10. บันทึกจดสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้ม ของข้อบกพร่องต่างๆและทำการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้

โดย บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด

10  Sale Engineer
  - - นำเสนอขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับโครงการต่าง - ดูแลลูกค้า - ประสานงานขาย - ค้นหาลูกค้าใหม่ - ดูแลยอดขายตามเป้า

โดย บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด

11  ผู้ช่วยนักวิจัย
  - 1. ทำหนัาที่ีผลิตพืชทางการเกษตร 2. ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยกับงานด้านพืชเกษตร 3. ปรับปรุบ บำรุงพันธุ์ /การขยายพันธุ์ รวมถึงการคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช 4. ปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย/สารเคมี และการดูแล รวมถึงการจัดเก็บรักษาผลผลิต 5. ตรวจสอบควบคุมวัชพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไอ.วี.จี จำกัด

12  Content Creator
  - ลักษณะงานเป็นแบบ Full-time • จัดทำแผนนำเสนอแนวทางและเนื้อหา ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ • วางแผนร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดแนวทางโครงสร้างคอนเทนต์ และคาแรกเตอร์ • วางแผนการผลิตคอนเทนต์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ, Info Graphic, Motion Graphic ฯลฯ เพื่อสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ • ประสานงาน ค้นหาแหล่งข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำคอนเทนต์ • วางแผนและนำเสนอคอนเทนต์ที่จะใช้บนแฟนเพจ หรือเว็บไซต์ในแต่ละเดือนต่อลูกค้า • ดูแลแฟนเพจ ตั้งโพส และตอบคำถามอย่างสร้างสรรค์เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ • นำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อทำรายงานและข้อเสนอแนะส่งลูกค้า วิธีการสมัครงานสำหรับตำแหน่งงานนี้ - ส่งใบสมัครผ่าน E-mail และแนบผลงาน (ถ้ามี) พร้อมตอบคำถามว่า "คุณคิดว่าสำหรับคุณ Social Network มีผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคุณขนาดไหน" เท่านั้น

โดย Falcon Z Co., Ltd.

13  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด@โรบินสัน อุบลราชธานี (CDG)
  - • สำรวจตลาด และคู่แข่ง ในการสร้างแผนการตลาดโดยเฉพาะสำหรับจังหวัด/ภูมิภาคนั้นๆ • จัดทำแผนการตลาด ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัด Promotion พิเศษ, การทำสื่อประชาสัมพันธ์, การจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย • เป็นตัวแทนฝ่ายการตลาด เพื่อประสานงาน ประชุม นำเสนองาน กับ “ผู้จัดการสาขาในฐานะเจ้าของพื้นที่ และผู้จัดการเขต” ในภูมิภาคนั้นๆ • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด เน้น Local Media ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง • วิเคราะห์ตัวเลขยอดขาย และตัวเลขลูกค้าแต่ละกลุ่ม ของสาขานั้นๆ • ควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด • ค้นหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการขาย การสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ และเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ให้มีความน่าสนใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น • จัดทำสรุปรายงาน และประเมินผลงาน ทั้งรูปแบบ Power Point และ Report Excelเป็น แบบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย • ทำงานประจำที่สาขา 5-7 วัน ต่อสาขา ต่อเดือน เพื่อสำรวจตลาด เก็บข้อมูล และเตรียมความพร้อมทั้งรายการ Promotion, สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ, รวมไปถึงการ Implement แผนงาน ทั้งการประชุมกับผู้จัดการสาขา และการ Present แผนฯกับพนักงานขาย และ การประเมินผลงานต่างๆ

โดย Central Group Co., Ltd.

14  Design Engineer
  - - ค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ - วิเคราะห์ต้นทุนภายใต้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของงานวิจัย - แก้ไขพร้อมทั้งทดสอบแบบที่ค้นคว้า - วางแผนการทำงานของแผนกหลังจากได้รับข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา - ติดตาม วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาประสานงานกับหน่ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - วางแผนการใช้งานวัตถุดิบสำหรับการผลิตชิ้นงานเหล็ก - ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์

โดย บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด

15  หัวหน้าแผนกบัญชี
  - - มีความรู้ด้านการตลาดของธุรกิจทัวร์ - สามารถหาช่องทางในการทำการตลาดธุรกิจทัวร์ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจทัวร์เป็นอย่างดี - วางแผนกลยุทธ์การทำการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท - ช่วยงานเซลแผนกทัวร์ คิดช่องทาง วางโครงสร้างด้านการตลาดท่องเที่ยวได้ - คิดค้นคุยงานกับฝ่ายขายทัวร์เพื่อช่วยกันหาช่องทางขยายตลาดให้กับบริษัท

โดย บริษัท ทรีลิงค์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ช่างชุ่ย)

16  พนักงานบัญชี
  - - มีความรู้ด้านการตลาดของธุรกิจทัวร์ - สามารถหาช่องทางในการทำการตลาดธุรกิจทัวร์ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจทัวร์เป็นอย่างดี - วางแผนกลยุทธ์การทำการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท - ช่วยงานเซลแผนกทัวร์ คิดช่องทาง วางโครงสร้างด้านการตลาดท่องเที่ยวได้ - คิดค้นคุยงานกับฝ่ายขายทัวร์เพื่อช่วยกันหาช่องทางขยายตลาดให้กับบริษัท

โดย บริษัท ทรีลิงค์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ช่างชุ่ย)

17  Marketing Tour
  - - มีความรู้ด้านการตลาดของธุรกิจทัวร์ - สามารถหาช่องทางในการทำการตลาดธุรกิจทัวร์ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจทัวร์เป็นอย่างดี - วางแผนกลยุทธ์การทำการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท - ช่วยงานเซลแผนกทัวร์ คิดช่องทาง วางโครงสร้างด้านการตลาดท่องเที่ยวได้ - คิดค้นคุยงานกับฝ่ายขายทัวร์เพื่อช่วยกันหาช่องทางขยายตลาดให้กับบริษัท

โดย บริษัท สมายลี่ ทราเวล จำกัด

18  Designer : Boudoir by Disaya
  - - ออกแบบชุดชั้นในในแต่ละคอลเลคชั่น ให้ได้ตรงตาม Mer. plan - ค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์คอลเลคชั่น - พัฒนาสินค้า ให้ออกมาได้ตรงตามทิศทางของแบรนด์ - รับผิดชอบทำงานได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละคอลเลคชั่น

โดย บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำกัด

19  ผู้จัดการแผนกวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำที่โรงงานสมุทรสาคร)
  - 1. ควบคุมกระบวนการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามเป้าหมาย 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรของผลิตภัณฑ์, Specification เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 3. จัดเตรียมสูตรการทดลอง และทำการสรุปผลการทดลองผลิตภัณฑ์ 4. สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มชนิดของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 5. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 6. ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Co., Ltd.

20  เลขานุการผู้บริหาร(กรรมการผู้จัดการ)
  - 1) วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ (งานส่วนตัว และงานสำนักงาน ของ MD) 2) ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 3) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข 4) ประสานงานการประชุม และนัดหมายการประชุมในส่วนที่รับผิดชอบ 5) ประสานงาน ดูแล และอำนวยความสะดวกในการประชุม หารือ เจรจาของผู้บริหาร 6) จัดทำรายงานการประชุม และติดตามเรื่องตามมติที่ประชุม 7) จัดทำทะเบียนแฟ้ม ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร ก่อนนำเสนอผู้บริหาร 8) ติดต่อประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร 9) เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ 10) ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด

21  ผู้จัดการฟาร์มกุ้ง
  - - มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตามชนิดที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ รวมทั้งสัตว์น้ำชนิดที่มีแนวโน้มเป็นสินค้าเกษตรใหม่ - พัฒนาวิธีการและเทคนิคให้เหมาะสมสำหรับการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ บริการและเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางวิชาการ ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ

โดย Mahachai Market Co., Ltd.

22  Production Supervisor / ประจำโรงงาน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
  - 1) ควบคุมการผลิตเพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต 2) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนการผลิต 3) ควบคุมดูแลระบบการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร และระบบคุณภาพต่างๆ ที่โรงงานที่ได้รับ ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน 4) คิดค้นหาวิธีปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพการผลิต และลดการสูญเสีย Loss ต่างๆ ในการผลิต 5) ตรวจสอบการทำรายงานผลการผลิต และเอกสารต่างๆ ของทุกแผนก 6) เป็นตัวแทนผู้จัดการ ภายหลังที่ไม่มีผู้จัดการควบคุมการผลิต 7) รายงานข้อมูล และปัญหาที่เกินขึ้นแก่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

23  ที่ปรึกษาการขาย/รับรถ(S/A) รับสมัครด่วน !
  - **ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ควบคุม ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ต่างๆในข้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.คิดค้น พัฒนา เครื่องมือต่างๆ เช่น JIG เพื่อช่วยให้งานได้มาตฐาน รวดเร็ว ทั้งคุณภาพและปริมาณ 3.วางแผนแนวทางในการพัฒนาระบบงานต่างๆในแผนกให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ระเบียบ ให้ดียิ่งๆขึ้น 4.วิเคราะห์ ป้องกัน แก้ไขปัญหา ต่างๆในระบบงาน QC 5.แนะนำตัดสินใจ ให้กับพนักงานผลิต เพื่อให้ได้งานถูกต้องตามคุณภาพ 6.ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลวัตถุดิบที่บกพร่อง 7. ประเมินผลการตรวจสอบและเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้น 8. ประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น 9. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต 10. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น.*** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทร.02-985-2250-3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสรรหา

โดย บริษัท สุพรรณยนตการ เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่

24  หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor ประจำโรงงาน ) รับสมัครด่วน !
  - **ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ควบคุม ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ต่างๆในข้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.คิดค้น พัฒนา เครื่องมือต่างๆ เช่น JIG เพื่อช่วยให้งานได้มาตฐาน รวดเร็ว ทั้งคุณภาพและปริมาณ 3.วางแผนแนวทางในการพัฒนาระบบงานต่างๆในแผนกให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ระเบียบ ให้ดียิ่งๆขึ้น 4.วิเคราะห์ ป้องกัน แก้ไขปัญหา ต่างๆในระบบงาน QC 5.แนะนำตัดสินใจ ให้กับพนักงานผลิต เพื่อให้ได้งานถูกต้องตามคุณภาพ 6.ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลวัตถุดิบที่บกพร่อง 7. ประเมินผลการตรวจสอบและเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้น 8. ประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น 9. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต 10. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น.*** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทร.02-985-2250-3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสรรหา

โดย บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

25  Human Resources Management Officer
  - 1. ดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา คัดเลือกพนักงานใหม่ พนักงานโอนย้ายและนักศึกษาฝึกงานเพื่อให้ได้บุคลากรตามตำแหน่งที่ต้องการขององค์กร ค้นหาวิธีการและอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อการสรรหา คัดเลือกพนักงานให้ได้เหมาะสมกับงานและทันตามเวลาที่กำหนด 2. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์อัตรากำลังพนักงาน (Manpower Planning) ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้องานและปริมาณงานของแต่ละตำแหน่งงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งต่อข้อมูลและดำเนินการด้านอัตรากำลังคนต่อไป 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลลักษณะงาน รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ระบบการกำหนดลักษณะงาน (Job Analysis) ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน และตามกลยุทธ์ของบริษัท 4. ดำเนินการจัดทำระบบการประเมินค่างาน (Job Evaluation) ของตำแหน่งงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อการจัดกลุ่มงานหรือระดับงานที่เหมาะสม ในการนำไปวิเคราะห์, ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างค่าตอบแทน 5. ดำเนินการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ของพนักงานเพื่อให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานถูกต้องแม่นยำ เหมาะสมกับชนิดงานและหน่วยงาน เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการต่อไป 6. หาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบุคลากร ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง 7. ศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจ้างงาน

โดย บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด

26  ธุรการ/Admin/บัญชี/พนักงาน/อาวุโส/ผู้จัดการขึ้นไป
  - 1.ช่วยผู้บริหารในการดำเนินงานติดตามงานทีมงานให้เกิดผลงานบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนรับมอบงานนโยบาย/หลักการและงานระบบภายใน มาช่วยศึกษาวิเคราะห์+วางแผนงาน และออกแบบรายงานข้อมูลแต่ละโครงการ เรียบเรียง วิเคราะห์และช่วยค้นคว้าเพิ่มเติมตามแนวทางที่มอบหมายให้ จัดทำรายงานและนำเสนอความคิดเห็นที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์แล้ว พร้อมพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแต่ละกิจกรรมงาน 2.ติดตามตารางการนัดหมาย การจัดการห้องประชุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนวันประชุมและจัดทำรายงานการประชุม 3.บริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าให้สะดวกต่อการค้นหาและปลอดภัยตลอดจนจัดทำหนังสือติดต่อราชการ,จดหมายระหว่างหน่วยงานและลูกค้าได้ดี รวมถึงบริหารจัดการจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงานและอื่นๆในบริษัท 4.วิเคราะห์และลงมือพัฒนากระบวนการทำงานรวมถึงคู่มือและแบบฟอร์มต่างๆ ฐานข้อมูลสำคัญของบริษัทและรายงานอื่นๆเพื่อพัฒนาปรับปรุงเสนอทางเลือกที่ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบโดยตอบโจทย์ธุรกิจของบริษัทและผู้บริหารให้เกิดประสิทธิผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 5.บริหารจัดการ ดำเนินงานและดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงสะดวกต่อการค้นหา พร้อมจัดทำรายงานวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจโดยสอดคล้องกับแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีแก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ทันเหตุการณ์และป้องกันปัญหา เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร 6.บริหารจัดการงานสำนักงาน,จัดซื้อ ,จัดหาคน ,งานธุรการทั่วไป ฯลฯ 7.Support งานที่ดินไทยสมุทรประกันชีวิตฯ และบริษัทในกลุ่มทางด้านจัดเก็บ บริหารข้อมูลที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อทรัพย์สินและupdateราคาต่อเนื่องให้ทันสถานการณ์ พร้อมวิเคราะห์เสนอราคาตลาด ณ.ปัจจุบันและอนาคตเพื่อเป็นข้อมูลที่ดี ถูกต้องต่อการตัดสินใจให้กรรมการอสังหาฯ 8.บริหารจัดการเรื่องประสานงานเคลม และเจรจาค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญากรมธรรม์ให้ลูกค้าทันสถานการณ์เพื่อได้รับการแนะนำลูกค้าใหม่ต่อเนื่องรวมถึง Update รายงานยอดเงินเคลมแต่ละเคลมของลูกค้าแต่ละรายในแต่ละปีเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยจ่ายปีนั้นๆ

โดย บริษัท โอเชี่ยนแอดไวส์เซอรี่ จำกัด

27  เลขานุการผู้บริหาร
  - - ดูแลจัดการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้บริหาร - ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท - ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ประสานการนัดหมายต่างๆ - จัดการเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ - จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ - ดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก - อํานวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในทุกๆ ด้าน - ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์

โดย บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด

28  Web Content
  - + คิดและออกแบบบทความประเภทต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย + สร้าง Content เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Official Website , E - Mail , Online Platfrom รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ (Facebook , Line เป็นต้น) + ค้นหาข้อมูลและนำมาเรียบเรียงใหม่ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายและความต้องการของลูกค้า + ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปทิศทางที่กำหนด + ดูแล ติดตามและประสานงานที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

29  ผู้ช่วยดีไซน์เนอร์
  - - ออกแบบเสื้อผ้าในแต่ละคอลเลคชั่น ให้ได้ตรงตาม Mer. plan - ค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์คอลเลคชั่น - พัฒนาสินค้า ให้ออกมาได้ตรงตามความต้องการของ Head Designer - รับผิดชอบทำงานได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละคอลเลคชั่น

โดย บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำกัด

30  ผู้จัดการส่วนค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์
  - - รับผิดชอบงานด้านค้นคว้า พัฒนาสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูป ตรวจสอบข้อกำหนด มาตรฐานด้านกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสินค้าที่พัฒนาขึ้นมา

โดย บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

31  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Cosmetic)
  - - จัดเตรียมการเบิกและจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง - ตรวจสอบความคงตัวของวัตุดิบ - คิดค้นสูตรใหม่ๆตามความต้องการของตลาดและทดลองผสมผลิตภัณฑ์ตามสูตรที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนาสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่ -. เก็บบันทึกสูตรการผลิตและหลักฐานการเปลี่ยนแปลงสูตร -. ประสานงานกับแผนกอื่นๆเพื่อทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย Sinthaichemicals & Trading Limited Partnership

32  R&D Engineer
  - - วิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และหรือนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าปัจจุบันให้สอดคล้างกับระบบการผลิตของบริษัทและกลไกตลาด - จัดทำมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิต เพื่อเพิ่มปริสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้า - ดูแลและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคให้แก่ภายในบริษัทและลูกค้า

โดย กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

33  เลขานุการ (ฝ่ายขายและการตลาด)
  - - จัดเตรียมบันทึกการประชุม และเอกสาร(ฝ่ายขาย)ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงาน และแจกจ่ายเอกสาร (ฝ่ายขาย)ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ - เตรียมการนัดหมายทั้งที่จากบุคคลภายในและภายนอกองค์กรแก่ผู้บริหาร - จัดการให้มีการจัดเก็บเอกสาร คัดแยกประเภทเอกสารต่างๆ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย และอยู่ในสถานที่ปลอดภัย

โดย บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

34  IT Admin Support (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
  - - นัดหมายการประชุม - รับผิดชอบ ดูแลเอกสารต่างๆ ของแผนก IT - เตรียมรายงานการประชุม และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ค้นหาข้อมูล Suppliers ของแผนก IT - ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ** สัญญาจ้าง 6 เดือน

โดย บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

35  เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Admin & Coordinator) สำนักงานสุขุมวิท 40
  - - ติดต่อประสานทั้งภายนอก และภายใน เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรดำเนินไปได้ด้วยดี - ติดต่อประสานงานการขออนุญาตกับส่วนราชการต่างๆ - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการค้นหา ดูแลเอกสารหรือส่งจดหมายให้พนักงานในแผนกต่างๆ รวมทั้งจัดทำเอกสารต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ - จัดทำหนังสือเชิญประชุม ประสานงาน บันทึกการประชุม รายงานการประชุม และดูแลตารางนัดหมายให้กับผู้บริหาร/ผู้จัดการ - รายงานผลการปฏิบัติให้กับผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องเมื่องานสำเร็จตามกำหนด และรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีที่พบปัญหา - ดูแลอาคารสถานที่ หรือติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความสงบเรียบร้อยภายในอาคารสถานที่ รวมถึงความพร้อมในการใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆได้ตามความต้องการ - รับสายโทรศัพท์ที่มีสายสนทนาเป็นภาษาต่างประเทศ - อื่นๆตามที่บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท วรรธนะ จำกัด

36  พนักงานเขียนแบบ สังกัดโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปาง
  - 1. เขียนแบบงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR และมาตรฐานสากล 2. จัดเก็บรวบรวมแบบงานให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการค้นหา หรือ แก้ไข 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ** ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

โดย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

37  ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ประจำสาขาแพร่
  - - แนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย Small Business - นำเสนอ ผลการวิเคราะห์สภาพธุรกิจและสถานะทางการเงินของลูกค้า โดยการเขียน Call Report เพื่อนำส่งกระบวนงานอนุมัติสินเชื่อในข้ั้นตอนลำดับถัดไป - ติดตาม ประสานงานภายในองค์กร เช่น ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ ฝ่ายนิติกรรม เป็นต้น เพื่อความสำเร็จของ "การอนุมัติสินเชื่อและลูกค้าเบิกวงเงินสินเชื่อ" ตามลำดับ - คัดสรร คัดกรอกคุณภาพลูกค้า ภายใต้หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคาร - ติดตาม การชำระสินเชื่อ โดยปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับ กติกา นโยบายของธนาคารเป็นสำคัญ - เข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - ค้นคว้า ติดตาม ข่าวสารผลิตภัณฑ์สินเชื่อในตลาดการแข่งขัน เพื่อทันต่อสถานการณ์และเป็นข้อมูลในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า อย่างมืออาชีพ - ให้ความร่วมมือหัวหน้างาน และผู้บริหารทีมงานอย่างมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

38  ช่างหล่อ/ผู้ช่วยช่างหล่อ
  - หล่อตัวเรือนสินค้าให้ได้คุณภาพตามสเปคของสินค้าที่ระบุในข้อมูลการผลิตสินค้า, คิดค้นหาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดได้ และต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ตัวเรือนสินค้าไม่ได้คุณภาพตามสเปคที่ได้กำหนดไว้, ทำการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสเปคของงานตามแต่ละรหัสสินค้า และส่งรายงานต่อผู้บริหารหลังเสร็จสิ้นการหล่อตัวเรือนทุกรอบ

โดย บริษัท เวลฟีลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

39  Online Marketing Admin
  - รายละเอียดงาน 1. เข้าใจ ในเรื่องของการตลาดด้านออนไลน์ 2. ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหาสื่อออนไลน์ทั้งหมดของบริษัทฯ 4. อัพเดทสื่อ โฆษณา ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดของบริษัท 5. ศึกษา ค้นหาข้อมูล สร้างสรรค์งาน Content หลากหลายรูปแบบ 6. เข้าใจในเรื่องของการโฆษณา Facebook / IG เป็นอย่างดี

โดย บริษัท ไพศาลพยัคฆ์ จำกัด

40  เชฟประจำร้านอาหารไทย(Chef de Partie)
  - -เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเปิดแบรนด์ TM. ในต่างประเทศ -อธิบายและสอน รวมทั้งถ่ายทอดการทำอาหาร วัตถุดิบสำหรับเมนูต่างๆ ของตำมั่วให้ Franchise ต่างประเทศ -มีส่วนร่วมในการคิดค้นและทำเมนูใหม่ๆ สำหรับอาหารไทย -ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์/หยุดทุกวันอาทิตย์ แต่ถ้าติดออกไซด์งาน หรือมี Catering ให้เลื่อนวันหยุดเป็นวันอื่นๆ

โดย บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

41  Senior Analyst Researcher รับสมัครด่วน !
  - งานวิเคราะห์ธุรกิจและผลตอบแทนเชิงธุรกิจและสังคม - วิเคราะห์ Performance บริษัทลูกค้าทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม (ความยั่งยืนเชิงธุรกิจ) งานวิจัยโครงการ - งานค้นคว้าศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูล รวบรวมงานวิจัย - วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ - งานเขียนรายงาน งานวิจัย - งานเขียนโครงการ, ข้อเสนอโครงการ - รับผิดชอบการติดตามสถานะความคืบหน้าของโครงการวิจัย วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ โดยสรุปเป็นรายงานแก่ผู้บริหาร และเป็น Team Lead ในการให้คำแนะนำ และตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินโครงการ

โดย บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด

42  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รับสมัครด่วน !
  - - คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และพัฒนาสูตรใหม่ๆเสนอต่อลูกค้า - พัฒนาสูตรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนำเสนอต่อลูกค้า - จัดเตรียมตัวอย่างและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าร้องขอ - ทำงานประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ขึ้นทะเบียนและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

43  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับสมัครด่วน !
  - - มีภารกิจในดำเนินโครงการเพื่อทำการวิจัย - ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตามที่คาดหวัง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม - การจัดทำรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อการผลิต - จัดทำราคาต้นทุน จัดทำรายการอุปกรณ์ (BOM)ในระบบ MPS - ทำข้อมูลสรุปเพื่อความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด - การค้นหาหัวข้องานวิจัยที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ - รวมถึงการดำเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกและเข้าร่วมนำเสนอบทความงานวิจัยในงานประชุมวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการทำงานวิจัยและเพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักวิชาการ ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

โดย บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

44  Research and Development
  - 1. สรรหา ทดสอบ และคัดเลือกวัตถุดิบ 2. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม หรือกระบวนการผลิตเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ร่วมวิเคราะห์ HACCP PLAN กับฝ่ายประกันคุณภาพ เมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ 5. รับทราบถึงปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆ ของผู้บริโภค และแฟรนไชส์ที่กี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 6. ดำเนินการเรื่องขอราคา และรหัสสินค้า เพื่อเสนอลูกค้า 7. คำนวณสัดส่วนวัตถุดิบ (เปอร์เซนต์ส่วนประกอบ) เพื่อยื่นขอองค์การอาหารและยา (อย.) 8. ทวนสอบกระบวนการผลิตสินค้าใหม่ที่ก่รผลิตสินค้าใหม่ที่ทำการผลิตเป็นวันแรก

โดย บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

45  Senior R&D Specialist (Beverage)
  - ค้นคว้า วิจัย และ พัฒนาสินค้าเครื่องดื่ม

โดย บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด

46  เลขานุการ
  - -ดูแลนัดหมายและตารางการประชุมของผู้บังคับบัญชา -เตรียมเอการการประชุม จดบันทึกและสรุปรายงานการประชุมทุกครั้ง -ดูแลในเรื่องการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ต้อนรับและรับรองแขกของผู้บังคับบัญชาทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ -จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาง่ายเมื่อต้องการ -พิมพ์เอกสารราชการด้วยความละเอียดและถูกต้อง -จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งภายในและต่างประเทศของ ผู้บังคับบัญชา -เป็นตัวแทนในการปรฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท อินเตอร์อลายแอนซ์กฎหมายธุรกิจ จำกัด

47  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส (Senior Soft Skills Trainer)
  - 1. วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดมาตรฐานการอบรม เพื่อออกแบบหลักสูตรการอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ของพนักงาน ภายใต้นโยบายของบริษัท 2. กำหนดและออกแบบการวัดผล ในเนื้อหา ภายใต้กรอบของบริษัท 3. วางแผน ค้นคว้า และจัดทำอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ประกอบการอบรม ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. วิเคราะห์ผลของการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ทราบผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายของการฝึกอบรม 5. จัดการทดสอบและประเมินผลการฝึกอบรม 6. วิเคราะห์ผลการฝึกอบรม พร้อมประเมินทักษะของพนักงาน เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดย บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

48  พนักงานสินค้าขาเข้าทางอากาศ-เรือ (Import Officer)
  - - รับผิดชอบในงานด้านการนำเข้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ Suppliers, Freight Forwarder, Shipping etc. - จัดเตรียมเอกสาร เช่น Purchase Order ประสานงานการสั่งซื้อ และการนำเข้าสินค้า - ตรวจสอบรายละเอียด Invoices, Packing lists, ใบขนสินค้า, พิกัดภาษี ฯลฯ - รับสินค้าเข้าระบบ Product-In - ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ประสานงานร่วมกับฝ่ายบัญชี - จัดเก็บและบันทึกเอกสาร เพื่อการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ

โดย i-Cream Solutions

49  ผู้จัดการฝ่ายออกแบบโยธา
  - บริหารงานออกแบบโครงสร้างบ้านด้วยระบบผนังสำเร็จรูป ให้สามารถนำไปใช้ดำเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง ลงนามแบบก่อสร้างบ้าน ประสานงานกับโรงงาน ศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ทางวิศวกรรม เพื่องานออกแบบที่ทันสมัยและลดต้นทุน ประสานงาน และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมให้กับหน่วยงานอื่น เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท เอคโค โคท จำกัด

50  หัวหน้างานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
  - 1. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในความดูแลในด้าน สุขลักษณะส่วนบุคคล , ประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 2. ควบคุมและติดตาม พร้อมทั้งปรับปรุงและนำเสนอการแก้ไข พัฒนาเครื่องจักรและประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม 3. ลงบันทึกและตัดเบิก จ่ายบรรจุภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูปในระบบ SAP และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 4. มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น กิจกรรม 5 ส , HACCP Team เป็นต้น 5. คิดค้น พัฒนาโครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น ค้นหางาน รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ ค้นหางาน มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงานค้นหางาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ