Advertisement

# ผู้สนับสนุน จำนวนที่รับ
1  เงินสดพร้อมใช้
- เบิกถอนเงินสดได้ตลอด 24 ชม.
รับจำนวนจำกัด
2  *หาเงินจากการท่องเที่ยว*
- ติดต่อเข้ารับฟังรายละเอียดผ่านช่องทาง Online!!!
30
3  สอนวิธี ขายของออนไลน์ 100%
- ลงโฆษณา ไม่เกิน 1 ชั่วโมง/วัน !!!
15

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ===หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อในชื่อ "เซเว่นอีเลฟเว่น" ปัจจุบันมีสาขาร้านมากกว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคลากรในสายสำนักงาน และสายร้านสาขา จำนวนมากมาร่วมงานกับบรัษัทฯ ดังนี้

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ Preventive Maintenance บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , อุตสาหการ • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ Preventive ภายในอาคารสำนักงาน
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ AUTO CAD ได้ดี
• มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้การซ่อมแซม และซ่อมบำรุงเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปผลการซ่อมแซมและซ่อมบำรุงประจำเดือน สรุปการใช้จำนวนสต๊อคอุปกรณ์และอะไหล่ในการซ่อมและจัดทำสรุปประจำเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครได้ด้วยตนเอง ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที 283 อาคารสีบุญเรือง 1 ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 2. ส่ง E-Mail : recruit@7eleven.co.th
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจพิเศษ (ด่วน!!!) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้ได้
• หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน Sale จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เจรจาต่อรอง ขอเช่า ต่อสัญญา และประมูลพื้นที่จากหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย เพื่อขยายร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครได้ด้วยตนเอง ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที 283 อาคารสีบุญเรือง 1 ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 2. ส่ง E-Mail : recruit@7eleven.co.th
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย-หญิง อายุ 22 - 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจประเมินความปลอดภัย 2. แจ้งผลการตรวจประจำเดือนให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานรับรู้ 4. ร่วมแก้ไข และป้องกันการเกิดอุบัติภัยให้พนักงาน และเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ 5. ให้คำแนะนำ ด้านความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุภายในงานและภายนอกงานแก่พนักงาน 6. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและทำรายงานการประชุม 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินของ จป.วิชาชีพ (จป.3 ) และอื่นๆ กับหน่วยงานราชการภายในขอบเขตหน้าที่ 8. จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยและโรคจากการทำงานให้กับพนักงาน 9. จัดทำแผนฉุกเฉิน และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี จัดตั้งทีมผจญเพลิง 10. จัดทำข้อมูลและเตรียมเอกสารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งระบบ ISO 14001 & OHSAS 18001 และ นโยบาย SHE POLICY
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางบัวทอง
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครได้ด้วยตนเอง ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที 283 อาคารสีบุญเรือง 1 ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 2. ส่ง E-Mail : recruit@7eleven.co.th
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  4. สมัครงาน พนักงานบำรุงรักษา (ประจำศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบัง) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 20-30 ปี
• วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง อิเลคทรอนิกส์ เครื่องยนต์ ก่อสร้าง
• สามารถทำงานเป็นกะได้ • หากมีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแล ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบแสงสว่าง , ความเย็น , ระบบไฟฟ้า , สุขาภิบาล ในศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ให้อยู่ในสถาพพร้อมใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครได้ด้วยตนเอง ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที 283 อาคารสีบุญเรือง 1 ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 2. ส่ง E-Mail : recruit@7eleven.co.th
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำลาดกระบัง) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• สามารถทำงานเป็นกะได้ • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำเอกสารการเบิก
• จ่าย และดูแล Stock สินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางบัวทอง และลาดกระบัง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครได้ด้วยตนเอง ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที 283 อาคารสีบุญเรือง 1 ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 2. ส่ง E-Mail : recruit@7eleven.co.th
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  6. สมัครงาน วิศวกรจัดซื้อ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิปริญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิค เครื่องกล อาหาร
• อายุ25-30 ปี
• บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่(สีลม)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครได้ด้วยตนเอง ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที 283 อาคารสีบุญเรือง 1 ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 2. ส่ง E-Mail : recruit@7eleven.co.th , recruitjob@cpall.co.th
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2011-01-27 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 6 รายการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
283 อาคารสีบุญเรือง 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2677-9000 ต่อ
 แฟกซ์ : 0-2677-1870
เว็บไซต์ : www.cpall.co.th

2558 2015 กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2012 งาน 2555 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2015 หางาน 2558 สมัครงาน 2015 สมัครงาน 2558 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ